سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

آگهی مناقصه و مزایده 95.4.10 (قسمت پنجم)

 

 1. مزایده پلاک کاربری تجاری 40.65متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک کاربری تجاری 40.65متر نوبت دوم
 2. مناقصه واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی
 3. آگهی مزایده فروش وسائط نقلیه مازاد / آگهی مزایده,مزایده فروش وسائط نقلیه مازاد
 4. مزایده یک دستگاه سنگ شکن ، دستگاههای برش آهن آلات / مزایده,مزایده یک دستگاه سنگ شکن ، دستگاههای برش آهن آلات
 5. مزایده فروش یک دستگاه ماشین پژو پارس 95.4.10 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه ماشین پژو پارس 95.4.10
 6. اصلاحیه مزایده اماکن ورزشی قابل واگذاری استان -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده , مزایده اماکن ورزشی قابل واگذاری استان -اصلاحیه
 7. مزایده فروش تعداد 2 راس ماده گاو حذفی و 5 راس جوانه / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 2 راس ماده گاو حذفی و 5 راس جوانه
 8. مزایده فروش ششدانگ دو قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش ششدانگ دو قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت سوم
 9. مزایده یک قطعه زمین خالصه نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالصه نوبت اول
 10. مزایده ششدانگ زمین 1650متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 1650متر
 11. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری در سطح استان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری در سطح استان
 12. مزایده مازاد اول سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک بخش 5 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده مازاد اول سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک بخش 5 قزوین نوبت اول
 13. مزایده دو دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول
 14. مزایده انتشارات دانشجویی ساختمان شهید شهریاری / مزایده انتشارات دانشجویی ساختمان شهید شهریاری
 15. مناقصه حمل آب از چاه سه راهی بیجار به منبع زمینی شهرک / آگهی مناقصه , مناقصه حمل آب از چاه سه راهی بیجار به منبع زمینی شهرک
 16. مزایده پلاک ثبتی بخش یک زنجان مساحت دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک زنجان مساحت دویست متر نوبت دوم
 17. مزایده بوفه دانشجویی خوابگاه برادران / مزایده بوفه دانشجویی خوابگاه برادران
 18. مسابقه عکاسی روز قدس / مسابقه عکاسی روز قدس
 19. مزایده ششدانگ زمین محصور با بنای احداثی مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور با بنای احداثی مرحله دوم
 20. مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی و انتظامات / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی و انتظامات
 21. مناقصه پروژه تکمیل فاز دوم پارک کوهستانی / مناقصه ,مناقصه پروژه تکمیل فاز دوم پارک کوهستانی
 22. مزایده ملک در طبقه سوم یک مجتمع تجاری مسکونی / مزایده,مزایده ملک در طبقه سوم یک مجتمع تجاری مسکونی
 23. مناقصه عمومی تعمیر و بازسازی کابین عقب آمبولانس های فوریت های پزشکی- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعمیر و بازسازی کابین عقب آمبولانس های فوریت های پزشکی- نوبت دوم
 24. مزایده اکسترودر ماشین خط تولید تزریق پلاستیک... / مزایده, مزایده اکسترودر ماشین خط تولید تزریق پلاستیک...
 25. مزایده ششدانگ یکباب خانه اموال غیرمنقول به کلاسه 9400006 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اموال غیرمنقول به کلاسه 9400006
 26. مزایده ملک به صورت ششدانگ عرصه و اعیان یکباب تجاری / مزایده,مزایده ملک به صورت ششدانگ عرصه و اعیان یکباب تجاری
 27. مزایده محصول باغات هلو و شلیل / مزایده ,مزایده محصول باغات هلو و شلیل
 28. مزایده فروش تعدادی قطعه زمین از املاک شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی قطعه زمین از املاک شهرداری نوبت دوم
 29. مناقصه اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب شهر کهنوج نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب شهر کهنوج نوبت دوم
 30. فراخوان شناسایی پیمانکاران و تهیه فهرست بلند و کوتاه / فراخوان , شناسایی پیمانکاران و تهیه فهرست بلند و کوتاه
 31. مزایده یک حبه از کل 96 حبه ملک زراعی / مزایده,مزایده یک حبه از کل 96 حبه ملک زراعی
 32. مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 13770متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 13770متر
 33. مزایده یک دستگاه خودرو پراید 141 تیپ DIX140 مدل 85 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پراید 141 تیپ DIX140 مدل 85
 34. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 237.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 237.84متر
 35. مناقصه ارائه خدمات بهره برداری و راهبری , نگهداری وتعمیرات ... / مناقصه ارائه خدمات بهره برداری و راهبری , نگهداری وتعمیرات ...
 36. مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر شهر کرمان 95/4/9 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر شهر کرمان 95/4/9
 37. مناقصه نگهداری تاسیسات ورزشی / مناقصه, مناقصه نگهداری تاسیسات ورزشی
 38. مزایده تمامت سرقفلی ششدانگ یکباب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده تمامت سرقفلی ششدانگ یکباب مغازه نوبت اول
 39. مناقصه واگذاری پیمانکاری تأمین خودروهای سنگین و نیمه سنگین و مربی دانشگاه رانندگی پایه یکم و دوم خدمات منابع به بخش خصوصی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری پیمانکاری تأمین خودروهای سنگین و نیمه سنگین و مربی دانشگاه رانندگی پایه یکم و دوم خدمات منابع به بخش خصوصی
 40. مناقصه واگذاری پیمانکاری حمل و انتقال خودروهای توقیفی- تصادفی و طرح انضباط اجتماعی به بخش خصوصی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری پیمانکاری حمل و انتقال خودروهای توقیفی- تصادفی و طرح انضباط اجتماعی به بخش خصوصی
 41. مناقصه اجرای پروژه تله رسوب گیر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پروژه تله رسوب گیر- نوبت دوم
 42. مسابقه عکاسی و آدمک سازی / مسابقه عکاسی و آدمک سازی
 43. مزایده واگذاری اجاره آغل های دامی کشتارگاه - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره آغل های دامی کشتارگاه - نوبت دوم
 44. مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی
 45. مناقصه خرید آسفالت از نوع توپکا و بیندر و همچنین حمل و پخش آسفالت- نوبت اول مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت از نوع توپکا و بیندر و همچنین حمل و پخش آسفالت جهت آسفالت -نوبت اول مرحله دوم
 46. مناقصه خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی انواع ادوات و تجهیزات پایش کیفی منابع آب سد مهاباد - نوبت دوم / آگهی مناقصه,،مناقصه خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی انواع ادوات و تجهیزات پایش کیفی منابع آب سد مهاباد - نوبت دوم
 47. مزایده فروش یک واحد آپارتمان به مساحت صد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک واحد آپارتمان به مساحت صد متر نوبت دوم
 48. مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول
 49. مزایده پلاک ثبتی ششدانگ زمین 66متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ششدانگ زمین 66متر
 50. مزایده اپارتمان مسکونی قطعه چهار تفکیکی / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی قطعه چهار تفکیکی
 51. مزایده ملک یکباب مغازه 62.80متر مشاع از زمین / مزایده,مزایده ملک یکباب مغازه 62.80متر مشاع از زمین
 52. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 94 اجرا 105 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 94 اجرا 105
 53. مزایده یک دستگاه اندازه گیری ارتوپدی دقیق قطعات از نوع تصویری تمام فول WMM / مزایده , مزایده یک دستگاه اندازه گیری ارتوپدی دقیق قطعات از نوع تصویری تمام فول WMM مرحله اول
 54. مزایده سی صدم دانگ از یک دانگ از کل ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سی صدم دانگ از یک دانگ از کل ششدانگ پلاک ثبتی
 55. مزایده یک دستگاه خودروی سواری ماکسیما اتوماتیک مدل 83 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری ماکسیما اتوماتیک مدل 83 نوبت اول
 56. مزایده اپارتمان مسکونی پرونده 9209980245700543 / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی پرونده 9209980245700543
 57. مزایده ملک دو طبقه با راهرو / مزایده,مزایده ملک دو طبقه با راهرو
 58. مزایده پلاک ثبتی بخش ده تهران دادنامه 2001324 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده تهران دادنامه 2001324
 59. مزایده منزل مسکونی بخش یک تربت حیدریه نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک تربت حیدریه نوبت دوم
 60. مزایده 4 سهم مشاع از 18 سهم عرصه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 4 سهم مشاع از 18 سهم عرصه پلاک ثبتی