سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 98.09.25

استعلام

 1. مزایده فروش برخی از اقلام ضایعاتی - نوبت دوم / مزایده، مزایده فروش برخی از اقلام ضایعاتی - نوبت دوم
 2. مزایده تمام ششدانگ کارخانه / مزایده ، مزایده تمام ششدانگ کارخانه
 3. مزایده فروش ضایعات فلزی و اثاثه اداری انبار اسقاط / مزایده، مزایده فروش ضایعات فلزی و اثاثه اداری انبار اسقاط
 4. مزایده فروش اموال مازاد بر نیاز نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده فروش اموال مازاد بر نیاز نوبت دوم
 5. مزایده فروش یک دستگاه ساختمان مسکونی نوبت دوم / مزایده مزایده فروش یک دستگاه ساختمان مسکونی نوبت دوم
 6. مزایده فروش لوله های جدار آهنی و مصالح اتاقک / مزایده فروش لوله های جدار آهنی و مصالح اتاقک
 7. مزایده یکدستگاه خودروی سواری / مزایده , مزایده یکدستگاه خودروی سواری
 8. مزایده فروش یکباب ساختمان آپارتمان 8 واحد مسکونی نوبت اول / آگهی مزایده مزایده فروش یکباب ساختمان آپارتمان 8 واحد مسکونی نوبت اول
 9. مزایده فـروش ملک پلاک ثبتی شماره 15اصلی / مزایده، مزایده فـروش ملک پلاک ثبتی شماره 15اصلی
 10. مزایده یک واحد آپارتمان 125 مترمربع نوبت اول / آگهی مزایده مزایده یک واحد آپارتمان 125 مترمربع نوبت اول
 11. مزایده فروش 5 دستگاه خودرو پژو 405 مازاد - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 5 دستگاه خودرو پژو 405 مازاد - نوبت دوم
 12. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 مدل 1382 به رنگ خاکستری / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 مدل 1382 به رنگ خاکستری
 13. مزایده 6 دانگ پلاک شماره 3248 فرعی / آگهی مزایده مزایده 6 دانگ پلاک شماره 3248 فرعی
 14. مزایده 5 دانگ و 4452 ده هزارم یک دانگ مشاع / مزایده مزایده 5 دانگ و 4452 ده هزارم یک دانگ مشاع
 15. مزایده فروش 336 دستگاه ترانسفورماتور برگشتی از شبکه های توزیع برق / مزایده فروش 336 دستگاه ترانسفورماتور برگشتی از شبکه های توزیع برق
 16. مزایده فروش زمین مسکونی 286.9 و 275.3 مترمربع نوبت اول / آگهی مزایده مزایده فروش زمین مسکونی 286.9 و 275.3 مترمربع نوبت اول
 17. مزایده فروش یک واحد مسکونی / مزایده، مزایده فروش یک واحد مسکونی
 18. مزایده مقدار چهاردهم سهم مشاع از یک سهم مشاع / مزایده,مزایده مقدار چهاردهم سهم مشاع از یک سهم مشاع
 19. مزایده فروش پلاک ثبتی به شماره 445فرعی از 8040اصلی قطعه یک تفکیکی - نوبت(دوم) / مزایده، مزایده فروش پلاک ثبتی به شماره 445فرعی از 8040اصلی قطعه یک تفکیکی - نوبت(دوم)
 20. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی 548.71 مترمربع / مزایده مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی 548.71 مترمربع
 21. مزایده فروش صندلی چوبی روکش چرم معمولی اداری و... / مزایده، مزایده فروش صندلی چوبی روکش چرم معمولی اداری و...
 22. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 886 باقیمانده / آگهی مزایده مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 886 باقیمانده
 23. مـزایـده یک دستگاه خودرو رنو مگان / مزایده، مـزایـده یک دستگاه خودرو رنو مگان
 24. مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 رنگ نقره ایی متالیک مدل 1381-نوبت دوم / مزایده، مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 رنگ نقره ایی متالیک مدل 1381-نوبت دوم
 25. مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 10 هکتار -مرحله دوم / مزایده، مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 10 هکتار -مرحله دوم
 26. مزایده فروش آپارتمان پلاک 503 فرعی به مساحت 13000 مترمربع-(نوبت دوم) / مزایده، مزایده فروش آپارتمان پلاک 503 فرعی به مساحت 13000 مترمربع-(نوبت دوم)
 27. اصلاحیه مزایده فروش دو قطعه زمین به شماره های تفکیکی 2123 و 2122 از اراضی شهرک صنعتی / اصلاحیه، اصلاحیه مزایده فروش دو قطعه زمین به شماره های تفکیکی 2123 و 2122 از اراضی شهرک صنعتی
 28. مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی
 29. مزایده فروش یک دستگاه 22کاره تولید شیرینی (قیف زن و رولت زن کامل) تمام اتوماتیک استیل / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه 22کاره تولید شیرینی (قیف زن و رولت زن کامل) تمام اتوماتیک استیل
 30. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده، مزایده اقلام ضایعاتی
 31. مزایده امتیاز اجرای طرح تفکیک از مبدا و جمع آوری پسماندهای خشک شهری - نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده امتیاز اجرای طرح تفکیک از مبدا و جمع آوری پسماندهای خشک شهری - نوبت دوم
 32. مزایده سه دستگاه خودرو / مزایده , مزایده سه دستگاه خودرو
 33. مزایده فروش ضایعات گونی و پلاستیک / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات گونی و پلاستیک
 34. مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 124/59737 قطعه 4 تفکیکی / مزایده، مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 124/59737 قطعه 4 تفکیکی
 35. مزایده اقلام سالم مازاد بر نیاز و ضایعاتی / مزایده ,مزایده اقلام سالم مازاد بر نیاز و ضایعاتی
 36. مزایده فروش پلاک ثبتی شماره 7517 فرعی از 139 اصلی / مزایده، مزایده فروش پلاک ثبتی شماره 7517 فرعی از 139 اصلی
 37. مزایده اجاره فضاهای تحت مدیریت / مزایده ، مزایده اجاره فضاهای تحت مدیریت
 38. مزایده یک دستگاه مینی بوس / مزایده یک دستگاه مینی بوس
 39. مزایده بک آپارتمان 95 متر و 39 صدم مرحله اول / مزایده مزایده بک آپارتمان 95 متر و 39 صدم مرحله اول
 40. مزایده فروش سایدبای ساید سامسونگ 28 فوت و... / مزایده، مزایده فروش سایدبای ساید سامسونگ 28 فوت و...
 41. مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG نوبت دوم مرحله دوم
 42. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 228 مترمربع مرحله اول / مزایده مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 228 مترمربع مرحله اول
 43. مزایده فروش یک دستگاه کانکس فلزی 2 در 2 در 6 متر تک در و تک پنجره و... / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه کانکس فلزی 2 در 2 در 6 متر تک در و تک پنجره و...
 44. مزایده تعدادی خودروی قابل تبدیل به پلاک / مزایده , مزایده تعدادی تعدادی خودروی قابل تبدیل به پلاک
 45. مزایده سه دانگ و 8613 ده هزارم یک دانگ مشاع / مزایده مزایده سه دانگ و 8613 ده هزارم یک دانگ مشاع
 46. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام تیپ 315 مدل 1393 رنگ سفید / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام تیپ 315 مدل 1393 رنگ سفید
 47. مزایده فروش مقدار 200 سهم مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 22448متر مربع / مزایده، مزایده فروش مقدار 200 سهم مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 22448متر مربع
 48. مزایده یک قطعه زمین زراعی 1900 سهم مشاع / مزایده مزایده یک قطعه زمین زراعی 1900 سهم مشاع
 49. خلاصه آگهی مزایده واگذاری یک باب مغازه به مساحت 75 متر مربع / خلاصه آگهی مزایده، خلاصه آگهی مزایده واگذاری یک باب مغازه به مساحت 75 متر مربع
 50. مزایده فروش تجهیزات مخابراتی خارج از رده و مازاد / آگهی حراج عمومی, مزایده فروش تجهیزات مخابراتی خارج از رده و مازاد
 51. مزایده فروش شش دانگ یکباب منزل مسکونی از نوع ویلایی به شماره پلاک ثبتی 1578/8173 / مزایده، مزایده فروش شش دانگ یکباب منزل مسکونی از نوع ویلایی به شماره پلاک ثبتی 1578/8173
 52. اصلاحیه مزایده ششدانگ اعیان یکباب آپارتمان / آگهی مزایده , اصلاحیه مزایده ششدانگ اعیان یکباب آپارتمان
 53. مزایده اقلام و لوازم تراکتور / آگهی مزایده ,مزایده اقلام و لوازم تراکتور
 54. مزایده فروش ملک تحت پلاک ثبتی 24فرعی از 2470اصلی / مزایده، مزایده فروش ملک تحت پلاک ثبتی 24فرعی از 2470اصلی
 55. مزایده فروش موازی شش ونیم سهم مشاع از سی و سه و نیم سهم سهمی باقیمانده ششدانگ مزرعه / مزایده، مزایده فروش موازی شش ونیم سهم مشاع از سی و سه و نیم سهم سهمی باقیمانده ششدانگ مزرعه
 56. مزایده دو دستگاه اتومبیل سواری پراید / مزایده مزایده دو دستگاه اتومبیل سواری پراید
 57. مزایده فروش یک باب منزل مسکونی وتجاری مفروز به شماره پلاک ثبتی 7090فرعی از4622 اصلی / مزایده، مزایده فروش یک باب منزل مسکونی وتجاری مفروز به شماره پلاک ثبتی 7090فرعی از4622 اصلی
 58. مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 156.59 مترمربع / آگهی مزایده مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 156.59 مترمربع
 59. مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر تجدید نوبت دوم / تجدید مزایده کتبی , مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر تجدید نوبت دوم
 60. مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در کشتارگاه / مزایده , مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در کشتارگاه
 61. اصلاحیه مزایده واگذاری بهره برداری از واحد نانوایی سنگکی / اصلاحیه مزایده عمومی ,مزایده واگذاری بهره برداری از واحد نانوایی سنگکی
 62. مزایده فروش ملک به صورت یک دستگاه خانه مسکونی به متراژ 84 متر مربع / مزایده، مزایده فروش ملک به صورت یک دستگاه خانه مسکونی به متراژ 84 متر مربع
 63. مزایده, مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بخش تصویربرداری بیمارستان امام جعفر صادق (ع) / مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بخش تصویربرداری بیمارستان امام جعفر صادق (ع)
 64. مزایده تعداد 139 قلم کالاهای اسقاط و مستعمل / مزایده عمومی, مزایده تعداد 139 قلم کالاهای اسقاط و مستعمل
 65. مزایده بهره برداری از رستوران گردان ...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از رستوران گردان ...نوبت دوم
 66. تجدید مزایده واگذاری فضایی به مساحت تقریبی 6 متر مربع جهت استقرار دستگاه کپی / تجدید مزایده، تجدید مزایده واگذاری فضایی به مساحت تقریبی 6 متر مربع جهت استقرار دستگاه کپی
 67. مزایده تزریقات بیمارستان / مزایده , مزایده تزریقات بیمارستان
 68. مزایده فروش 99 قطعه زمین با کاربری مسکونی / مزایده مزایده فروش 99 قطعه زمین با کاربری مسکونی
 69. مزایده, سرمایه گذاری،طراحی،احداث،بهره برداری،پرداخت اجاره بهاوانتقال پروژه کافه رستوران مجموعه ورزشی کشوری/2 / سرمایه گذاری،طراحی،احداث،بهره برداری،پرداخت اجاره بهاوانتقال پروژه کافه رستوران مجموعه ورزشی کشوری/2
 70. مزایده فروش صندلی چوبی روکش چرم معمولی اداری / مزایده، مزایده فروش صندلی چوبی روکش چرم معمولی اداری
 71. مزایده ملک شماره پلاک 14266 فرعی نوبت دوم / مزایده مزایده ملک شماره پلاک 14266 فرعی نوبت دوم
 72. مزایده فروش یک دستگاه کانکس فلزی 2 در 2 در 6 متر تک در و تک پنجره و... / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه کانکس فلزی 2 در 2 در 6 متر تک در و تک پنجره و...
 73. مزایده گاو صندوق بزرگ ، میز تحریر ام دی اف ، صندلی پایه فلزی نوبت اول / مزایده مزایده گاو صندوق بزرگ ، میز تحریر ام دی اف ، صندلی پایه فلزی نوبت اول
 74. مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور احداث و بهره برداری از کارخانه .... / آگهی مزایده عمومی , مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور احداث و بهره برداری از کارخانه ....
 75. مزایده فروش یک خودروی سواری پیکان / مزایده، مزایده فروش یک خودروی سواری پیکان
 76. مزایده واگذاری سالن ورزشی / مزایده ، مزایده واگذاری سالن ورزشی
 77. مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند ال ایکس ای اف سون / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند ال ایکس ای اف سون
 78. مزایده فروش میز نهار خوری 12 نفره منبت کاری شده و .... / مزایده، مزایده فروش میز نهار خوری 12 نفره منبت کاری شده و ....
 79. مزایده فروش یک قطعه زمین 6000 مترمربع / مزایده مزایده فروش یک قطعه زمین 6000 مترمربع
 80. مزایده فروش یک دانگ از (5 دانگ به استثناء بهای ثمینه اعیانی ) از ششدانگ پلاک ثبتی 2فرعی از 6472 اصلی / مزایده، مزایده فروش یک دانگ از (5 دانگ به استثناء بهای ثمینه اعیانی ) از ششدانگ پلاک ثبتی 2فرعی از 6472 اصلی
 81. مزایده فروش 90 تن آهن آلات و لوله های فلزی خاص / مزایده فروش 90 تن آهن آلات و لوله های فلزی خاص
 82. مزایده کامیون کشنده / مزایده کامیون کشنده
 83. مزایده فروش ملک و.... / مزایده، مزایده فروش ملک و....
 84. مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 285/80 مترمربع / مزایده، مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 285/80 مترمربع
 85. مزایده فروش ملک از پلاک ثبتی1561 فرعی از 10 اصلی قطعه یک تفکیکی (نوبـت دوم ) / مزایده، مزایده فروش ملک از پلاک ثبتی1561 فرعی از 10 اصلی قطعه یک تفکیکی (نوبـت دوم )
 86. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی مرحله اول / مزایده , مزایده ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی مرحله اول
 87. مزایده یک دستگاه خودرو سنگین / مزایده یک دستگاه خودرو سنگین
 88. مزایده, پروژه مشارکت در ساخت منازل مسکونی متعلق به دانشگاه شهید چمران اهواز واقع در خیابان میترا در کوی مل / پروژه مشارکت در ساخت منازل مسکونی متعلق به دانشگاه شهید چمران اهواز واقع در خیابان میترا در کوی مل
 89. مزایده واگذاری به اجاره سالن / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره سالن
 90. مزایده تعداد حدود 39000 قطعه مرغ مادر گوشتی / آگهی مزایده، مزایده تعداد حدود 39000 قطعه مرغ مادر گوشتی
 91. مزایده ششدانگ ملک 102 مترمربع / آگهی مزایده مزایده ششدانگ ملک 102 مترمربع
 92. مزایده واگذاری رستوران داخلی زندان / مزایده , مزایده واگذاری رستوران داخلی زندان
 93. مزایده بهره برداری از پنج فروشگاه / مزایده, مزایده بهره برداری از پنج فروشگاه
 94. مزایده فروش 70 سهم مشاع از 65948 سهم عرصه و اعیان / آگهی مزایده مزایده فروش 70 سهم مشاع از 65948 سهم عرصه و اعیان
 95. مزایده فروش تجهیزات و لوازم اداری کارکرده دانشگاه / مزایده , مزایده فروش تجهیزات و لوازم اداری کارکرده دانشگاه
 96. مزایده عمومی فروش 500 تن کنسانتره نفلین / مزایده ، مزایده عمومی فروش 500 تن کنسانتره نفلین
 97. مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 18230 فرعی از 125 اصلی / مزایده، مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 18230 فرعی از 125 اصلی
 98. مزایده فروش یک دستگاه گیربگس کارکرده دست دوم -نوبت دوم / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه گیربگس کارکرده دست دوم -نوبت دوم
 99. مزایده واگذاری محل بوفه آموزشکده سما / آگهی مزایده,مزایده واگذاری محل بوفه آموزشکده سما
 100. مزایده فروش یکباب خانه و محوطه:یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی و انباری به مساحت حدود 714/50 متر مربع / مزایده، مزایده فروش یکباب خانه و محوطه:یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی و انباری به مساحت حدود 714/50 متر مربع
 101. مزایده فروش یک دستگاه گیوتین برش ورق دو متری و... / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه گیوتین برش ورق دو متری و...
 102. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 22 فرعی مرحله سوم / مزایده مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 22 فرعی مرحله سوم
 103. مزایده فروش املاک مسکونی مرحله اول نوبت اول / آگهی مزایده مزایده فروش املاک مسکونی مرحله اول نوبت اول
 104. مزایده فروش خودرو سواری پراید سبز زیتونی متالیک مدل1384 / مزایده، مزایده فروش خودرو سواری پراید سبز زیتونی متالیک مدل1384
 105. مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان 13780 فرعی / مزایده مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان 13780 فرعی
 106. خلاصه مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب مغازه / خلاصه آگهی مزایده , خلاصه مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب مغازه
 107. مزایده دو دستگاه کولر گازی / مزایده دو دستگاه کولر گازی
 108. مزایده فروش تجهیزات و لوازم یک دستگاه سرد خانه به متراژ تقریبی 26 متر مکعب / مزایده، مزایده فروش تجهیزات و لوازم یک دستگاه سرد خانه به متراژ تقریبی 26 متر مکعب
 109. مزایده فروش پلاکهای ثبتی 103، 73، 75، 76، 77، 78 و 79 فرعی از 3553 اصلی / مزایده، مزایده فروش پلاکهای ثبتی 103، 73، 75، 76، 77، 78 و 79 فرعی از 3553 اصلی
 110. مزایده فروش ملک / مزایده، مزایده فروش ملک
 111. مزایده فروش 2دانگ و 1سیر و 9 مثقال و 14 نخود و 3 گندم و 3 ارزن از 6 دانگ پلاک ثبتی 5416 فرعی از 33-اصلی / مزایده، مزایده فروش 2دانگ و 1سیر و 9 مثقال و 14 نخود و 3 گندم و 3 ارزن از 6 دانگ پلاک ثبتی 5416 فرعی از 33-اصلی
 112. مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی بخش 38 / آگهی مزایده مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی بخش 38
 113. مزایده خانه به مساحت 514.57 مترمربع / مزایده, مزایده خانه به مساحت 514.57 مترمربع
 114. مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید
 115. مزایده فروش یکدستگاه تراکتور رومانی قرمزرنگ / مزایده، مزایده فروش یکدستگاه تراکتور رومانی قرمزرنگ
 116. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید 141 / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید 141
 117. تجدید مزایده اقلام اسقاطی و مازاد / تجدید مزایده, تجدید مزایده اقلام اسقاطی و مازاد
 118. مزایده فروش تبلت / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش تبلت
 119. مزایده دستگاه سواری دوو سی یو / مزایده، مزایده دستگاه سواری دوو سی یو
 120. مزایده واگذاری تعدادی از پلاک زمین های مسکونی نوبت دوم / آگهی مزایده مزایده واگذاری تعدادی از پلاک زمین های مسکونی نوبت دوم
 121. مزایده ژنراتور برق مستعمل / مزایده، مزایده ژنراتور برق مستعمل
 122. مزایده فروش 18 خط سیم کارت دائمی همراه اول / مزایده , مزایده فروش 18 خط سیم کارت دائمی همراه اول
 123. مزایده اجاره محل آژانس تلفنی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل آژانس تلفنی - نوبت دوم
 124. مزایده اجاره 7 باب مغازه، د که و سوغات سرا -98.9.25 / مزایده , مزایده اجاره 7 باب مغازه، د که و سوغات سرا - نوبت دوم
 125. مزایده فروش یخجال آزمایش مستعمل و... / مزایده، مزایده فروش یخجال آزمایش مستعمل و...
 126. مزایده فروش 2 عدد پژو 405 / مزایده فروش 2 عدد پژو 405
 127. مزایده فروش یکدستگاه گیوتین 2 متری کارکرده و مستعمل و... / مزایده، مزایده فروش یکدستگاه گیوتین 2 متری کارکرده و مستعمل و...
 128. مزایده فروش تعداد 702 کارتن هر کارتن محتوی 15عدد مایع ظرفشوئی / مزایده، مزایده فروش تعداد 702 کارتن هر کارتن محتوی 15عدد مایع ظرفشوئی
 129. مزایده فروش کلید سه فاز دو طرفه 160آمپر بدونه پلاک و... / مزایده،مزایده فروش کلید سه فاز دو طرفه 160آمپر بدونه پلاک و...
 130. مزایده فروش پسته خشک / مزایده, مزایده فروش پسته خشک
 131. مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 207 / مزایده، مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 207
 132. مزایده فروش دو دانگ پلاک ثبتی 6012 فرعی از 7 اصلی و دو دانگ پلاک ثبتی 6012 فرعی از 7 اصلی / مزایده، مزایده فروش دو دانگ پلاک ثبتی 6012 فرعی از 7 اصلی و دو دانگ پلاک ثبتی 6012 فرعی از 7 اصلی
 133. مزایده فروش سرقفلی یک واحد شماره 29 نوبت اول مرحله دوم / مزایده مزایده فروش سرقفلی یک واحد شماره 29 نوبت اول مرحله دوم
 134. مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری پایانه باربری مرحله اول نوبت دوم / مزایده مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری پایانه باربری مرحله اول نوبت دوم
 135. مزایده فروش شش دانگ یک واحد آپارتمانی در پلاک ثبتی اصلی 10 و فرعی 3526 مفروز ... / مزایده، مزایده فروش شش دانگ یک واحد آپارتمانی در پلاک ثبتی اصلی 10 و فرعی 3526 مفروز ...
 136. مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری انباری / مزایده مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری انباری
 137. مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری 281 متر نوبت اول / آگهی مزایده مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری 281 متر نوبت اول
 138. مزایده مقداری ضایعات مس و ورق / مزایده, مزایده مقداری ضایعات مس و ورق
 139. مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 189 متر مربع به پلاک ثبتی 28488 فرعی از 5655 فرعی از یک اصلی و... مرحله دوم / مزایده، مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 189 متر مربع به پلاک ثبتی 28488 فرعی از 5655 فرعی از یک اصلی مرحله دوم
 140. مزایده فروش ششدانگ یک قطعه باغچه به پلاک ثبتی شماره 1 فرعی از 2502 اصلی / مزایده، مزایده فروش ششدانگ یک قطعه باغچه به پلاک ثبتی شماره 1 فرعی از 2502 اصلی
 141. مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی شش دانگ به مساحت 55/36 متر مربع به صورت آپارتمانی / مزایده، مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی شش دانگ به مساحت 55/36 متر مربع به صورت آپارتمانی
 142. مزایده فروش یک دستگاه کپی توشیبا181 / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه کپی توشیبا181
 143. مزایده ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان 79.3 مترمربع / آگهی مزایده مزایده ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان 79.3 مترمربع
 144. مزایده یک قطعه زمین مزروعی مرحله دوم / مزایده مزایده یک قطعه زمین مزروعی مرحله دوم
 145. مزایده فروش مقدار چهار سهم از288سهم از432سهم اراضی آبی وقنات / مزایده، مزایده فروش مقدار چهار سهم از288سهم از432سهم اراضی آبی وقنات
 146. مزایده فروش قطعه زمین دیمی -نوبت دوم) / مزایده، مزایده فروش قطعه زمین دیمی -نوبت دوم)
 147. استعلام واگذاری محل غرفه کافی شاپ و غرفه / استعلام, استعلام واگذاری محل غرفه کافی شاپ و غرفه
 148. مزایده کود دامی تولیدی واحد دامپروری / مزایده , مزایده کود دامی تولیدی واحد دامپروری
 149. مزایده راه اندازی دستگاه تفریحی یورو بانجی - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده راه اندازی دستگاه تفریحی یورو بانجی - مرحله دوم نوبت اول
 150. مزایده فروش املاک و مستغلات کاربری تجاری و مسکونی / مزایده مزایده فروش املاک و مستغلات کاربری تجاری و مسکونی
 151. مزایده اجاره غرفه های بازار ماهی جزیره / مزایده، مزایده اجاره غرفه های بازار ماهی جزیره
 152. مزایده فروش املاک و مستغلات نوبت دوم / آگهی مزایده مزایده فروش املاک و مستغلات نوبت دوم
 153. مزایده عمومی فروش قرقره پلاستیکی، روغن سوخته رستورانی، پارچه متقال ... نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش قرقره پلاستیکی، روغن سوخته رستورانی، پارچه متقال ... نوبت دوم
 154. مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی و تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی و تجاری نوبت دوم
 155. مزایده فروش سرقفلی یکباب واحد تجاری 235 متر / آگهی مزایده مزایده فروش سرقفلی یکباب واحد تجاری 235 متر
 156. مزایده واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 99 نوبت دوم / مزایده ، مزایده واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 99 نوبت دوم
 157. مزایده فروش املاک و مستغلات نوبت دوم / مزایده مزایده فروش املاک و مستغلات نوبت دوم
 158. مزایده فروش فرش دست باف 6متری تبریز ،چله ابریشم کرک گل ابریشم طرح سالاری لاکی و... / مزایده، مزایده فروش فرش دست باف 6متری تبریز ،چله ابریشم کرک گل ابریشم طرح سالاری لاکی و...
 159. مزایده خودروی سواری پراید / مزایده خودروی سواری پراید