سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

بخش پنجم آگهی مناقصات و مزایده 95.4.12

 

 1. مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره مغازه های مجتمع شهروند 2 و مغازه ها و مرحله دوم نوبت دوم / مزایده, مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره مغازه های مجتمع شهروند 2 و مغازه ها و ... مرحله دوم نوبت دوم
 2. مناقصه فاز دوم دیوارکشی پارک نوبت دوم / مناقصه , مناقصه فاز دوم دیوارکشی پارک نوبت دوم
 3. مزایده بهره برداری از یک واحد تجاری ، خدماتی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از یک واحد تجاری ، خدماتی- نوبت دوم
 4. مزایده ملک مسکونی با قولنامه عادی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی با قولنامه عادی نوبت اول
 5. فراخوان ثبت نام یازدهمین جشنواره انتخاب کار آفرینان برتر / فراخوان ثبت نام یازدهمین جشنواره انتخاب کار آفرینان برتر
 6. تجدید مزایده فروش یک دستگاه پیش گرم کن گاز و ... / تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش یک دستگاه پیش گرم کن گاز و ...
 7. فراخوان مناقصه نگهداری و ایجاد فضای سبز , نظافت و پاکسازی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه نگهداری و ایجاد فضای سبز , نظافت و پاکسازی
 8. مزایده ششدانگ اپارتمان واحد مسکونی قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان واحد مسکونی قطعه یک تفکیکی
 9. مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 25 روستای شهرستان میانه- نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 25 روستای شهرستان میانه- نوبت دوم
 10. فراخوان خرید کنتور آب- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خرید کنتور آب نوبت اول - نوبت دوم
 11. مناقصه عملیات اجرائی خط پمپاژ از موتورخانه تا مخزن 500 و تجهیز چاه و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرائی خط پمپاژ از موتورخانه تا مخزن 500 و تجهیز چاه و ...
 12. مناقصه فاز اول آبرسانی به روستای گلدره- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه فاز اول آبرسانی به روستای گلدره نوبت دوم
 13. آگهی مناقصه عمومی پیمان ایاب و ذهاب درون شهری-نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی پیمان ایاب و ذهاب درون شهری- نوبت دوم
 14. مزایده تمامی ششدانگ زمین 375مترمربع / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ زمین 375مترمربع
 15. مناقصه Cement additives / مناقصه,مناقصه Cement additives
 16. مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور ...نوبت دوم
 17. فراخوان واگذاری خدمات مرکز تکثیر و صحافی / فراخوان , فراخوان واگذاری خدمات مرکز تکثیر و صحافی
 18. مزایده فروش مقدار 11 هزار تن سنگ دانه بندی / مزایده, مزایده فروش مقدار 11 هزار تن سنگ دانه بندی
 19. مزایده املاک به صورت نقد و اقساطی نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک به صورت نقد و اقساطی نوبت دوم
 20. مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی نوبت دوم
 21. مزایده فروش ضایعات فلزی و غیرفلزی نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات فلزی و غیرفلزی نوبت دوم
 22. آگهی مزایده عمومی فروش آهن آلات و کاتالیست های مازاد / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش آهن آلات و کاتالیست های مازاد
 23. تجدید مناقصه خرید یک دستگاه ترانس قدرت 230/63 کیلوولت تجدید 95.4.12 / تجدی دآگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه ترانس قدرت 230/63 کیلوولت تجدید نوبت اول 95.4.12
 24. فراخوان عمومی ترموکوپل کوره- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ,فراخوان ترموکوپل کوره- نوبت دوم
 25. مناقصه انجام عملیات خاکی ، زیراساس ، اساس و آسفالت جاده اختصاصی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام عملیات خاکی ، زیراساس ، اساس و آسفالت جاده اختصاصی
 26. مناقصه اجرای سیستم روشنایی اضطراری ONLINE جهت سالنهای رنگ و پیشرنگ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سیستم روشنایی اضطراری ONLINE جهت سالنهای رنگ و پیشرنگ
 27. مناقصه عملیات حفاری - کابلکشی - مفصلبندی مرکز مخابرات سیزده آبان / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفاری - کابلکشی - مفصلبندی مرکز مخابرات سیزده آبان
 28. آگهی مزایده فروش تعداد 24 دستگاه خودروی مازاد / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش تعداد 24 دستگاه خودروی مازاد
 29. مزایده واگذاری ساختمان نیمه کاره هتل 4 ستاره ارس / مزایده,مزایده واگذاری ساختمان نیمه کاره هتل 4 ستاره ارس
 30. مناقصه پارچه ضد حریق 3000 متر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پارچه ضد حریق 3000 متر
 31. آگهی فروش اشیاء دست دوم / آگهی ، آگهی فروش اشیاء دست دوم
 32. آگهی شناسایی پیمانکار خدمات بازرسی جوش / آگهی شناسایی پیمانکار ،آگهی شناسایی پیمانکار خدمات بازرسی جوش
 33. فراخوان مناقصه کولر هوایی خنک کننده روغن نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه کولر هوایی خنک کننده روغن نوبت دوم
 34. مناقصه انجام امور خدماتی ، نظافتی و پشتیبانی نظیر : خدمات نظافت ، پذیرایی و نامه رسانی داخلی ، نگهداری فضای سبزو ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی ، نظافتی و پشتیبانی نظیر : خدمات نظافت ، پذیرایی و نامه رسانی داخلی ، نگهداری فضای سبزو ...
 35. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه دوم
 36. مناقصه برون سپاری قسمتی از خدمات آزمایشگاه ، اتاق عمل ، داروخانه تجدید / مناقصه , مناقصه برون سپاری قسمتی از خدمات آزمایشگاه ، اتاق عمل ، داروخانه تجدید
 37. تجدید مناقصه مرمت و بازسازی جاده دسترسی به سد رئیسعلی دلواری تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه, مناقصه مرمت و بازسازی جاده دسترسی به سد رئیسعلی دلواری تجدید نوبت دوم
 38. فراخوان مناقصه تعمیر ، نگهداری و بهره برداری 6 دستگاه توزین دینامیک / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیر ، نگهداری و بهره برداری 6 دستگاه توزین دینامیک
 39. مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب علمک های فولادی و شبکه گذاری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب علمک های فولادی و شبکه گذاری ... نوبت دوم
 40. مزایده ساختمان مسکونی با عرصه 440متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با عرصه 440متر نوبت اول
 41. مزایده ملک به صورت ساختمان مسکونی در دو طبقه / مزایده,مزایده ملک به صورت ساختمان مسکونی در دو طبقه
 42. مناقصه تامین اقلام و مصالح مورد نیاز و تعویض ورق ها و تعمیر سقف های شیب دار در سطح شرکت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین اقلام و مصالح مورد نیاز و تعویض ورق ها و تعمیر سقف های شیب دار در سطح شرکت
 43. مزایده پلاک ثبتی 1754 و 17 فرعی از 1753 اصلی بخش 4 شهمیرزاد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1754 و 17 فرعی از 1753 اصلی بخش 4 شهمیرزاد
 44. مزایده تمامت یکباب منزل مسکونی / مزایده,مزایده تمامت یکباب منزل مسکونی
 45. مزایده فروش ملک با عرصه و اعیان / مزایده,مزایده فروش ملک با عرصه و اعیان
 46. مزایده فروش یکدستگاه راسول حفاری معدن / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه راسول حفاری معدن
 47. فراخوان مناقصه پروژه افزایش ظرفیت و توسعه سیستم پیجینگ صنعتی فاز 3..... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه افزایش ظرفیت و توسعه سیستم پیجینگ صنعتی فاز 3.....
 48. مزایده اجاره بوفه پارک تمدن تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره بوفه پارک تمدن تجدید
 49. فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت پروانه بهره برداری از ارتباطات ثابت fcp تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت پروانه بهره برداری از ارتباطات ثابت fcp تجدید نوبت دوم
 50. مزایده ملک با عرصه 900/86متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 900/86متر نوبت اول
 51. مزایده اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده جاده ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده جاده ... تجدید نوبت دوم
 52. آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکار بهره برداری از شبکه های جمع آوری و تصفیه خانه های فاضلاب / آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکار ،آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکار بهره برداری از شبکه های جمع آوری و تصفیه خانه های فاضلاب
 53. مزایده فروش 6 دانگ یکباب انبار به انضمام منبع آب زیرزمینی و... / مزایده,مزایده فروش 6 دانگ یکباب انبار به انضمام منبع آب زیرزمینی و...
 54. مناقصه احداث جوی ، جدول و کانالهای سطح منطقه یک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث جوی ، جدول و کانالهای سطح منطقه یک
 55. مناقصه اجرای پروژه احداث و توسعه پارک دروی 5 / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه احداث و توسعه پارک دروی 5
 56. مزایده بهره برداری از مسیر کالسکه رانی بوستان کوهسنگی 95/4/12 / آگهی مزایده , بهره برداری از مسیر کالسکه رانی بوستان کوهسنگی 95/4/12
 57. مناقصه تعداد 400/000 تخته کیسه P.P / آگهی مناقصه , مناقصه تعداد 400/000 تخته کیسه P.P
 58. مزایده فروش تعداد 21 قطعه زمین با اسناد مالکیت نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 21 قطعه زمین با اسناد مالکیت نوبت دوم
 59. مناقصه احداث جوی ، جدول و کانال های سطح ناحیه یک منطقه یک 95.4.12 / مناقصه , مناقصه احداث جوی ، جدول و کانال های سطح ناحیه یک منطقه یک 95.4.12
 60. مناقصه اجرای پروژه اجرای پارک باغو 95.4.12 / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه اجرای پارک باغو 95.4.12