سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها

 

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ     99/1/25

مناقصه و مزایده

 

 

 1. مزایده فروش تخم مرغ نطفه دار حذفی / مزایده، مزایده فروش تخم مرغ نطفه دار حذفی
 2. مزایده فروش سواری سمند / مزایده ,مزایده فروش سواری سمند
 3. مزایده فروش تعداد محدودی از املاک کاربری مسکونی / مزایده، مزایده فروش تعداد محدودی از املاک کاربری مسکونی
 4. مزایده فروش تعداد محدودی از املاک کاربری مسکونی شماره 99/2 نوبت دوم / مزایده، مزایده فروش تعداد محدودی از املاک کاربری مسکونی شماره 99/2 نوبت دوم
 5. مزایده فروش ملک با پلاک ثبتی 506 فرعی / آگهی مزایده مزایده فروش ملک با پلاک ثبتی 506 فرعی
 6. استعلام اجاره کانتر جهت انجام امور بیمه طبق لیست و شرایط پیوست / استعلام اجاره کانتر جهت انجام امور بیمه طبق لیست و شرایط پیوست
 7. تجدید مزایده تعدادی دیزل ژنراتور مازاد / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده تعدادی دیزل ژنراتور مازاد
 8. مزایده اجاره واگذاری نگهداری و بهره برداری - نوبت دوم / مزایده ، مزایده اجاره واگذاری نگهداری و بهره برداری- نوبت دوم
 9. مزایده فروش تعدادی از املاک حوزه استحفاظی / مزایده ،مزایده فروش تعدادی از املاک حوزه استحفاظی
 10. مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان - نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان - نوبت دوم
 11. مزایده فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری... / آگهی مزایده , مزایده فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری...
 12. مزایده امتیاز نصب و بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی نوبت سوم / مزایده ، مزایده امتیاز نصب و بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی نوبت سوم
 13. استعلام یک باب انبار در داخل دانشگاه به متراژ 50 متر مربع به مدت 5 ماه از اول اردیبهشت اجاره داده میشود. / استعلام یک باب انبار در داخل دانشگاه به متراژ 50 متر مربع به مدت 5 ماه از اول اردیبهشت اجاره داده میشود.
 14. مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک هایستر 20 تن... / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک هایستر 20 تن...
 15. مزایده واگذاری محدوده مشخصی ... / مزایده ،مزایده واگذاری محدوده مشخصی ...
 16. مزایده تعدادی از قطعات زمین های / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از قطعات زمین های
 17. مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو - نوبت دوم / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو - نوبت دوم
 18. مزایده اجاره کارگاه دانه بندی شن و ماسه- نوبت دوم / مزایده ، مزایده اجاره کارگاه دانه بندی شن و ماسه- نوبت دوم
 19. مزایده فروش امتیاز یک واحد آپارتمان 242 متری / مزایده, مزایده فروش امتیاز یک واحد آپارتمان 242 متری
 20. ?مزایده بوفه مواد غذایی بیمارستان شفا / مزایده، ?مزایده بوفه مواد غذایی بیمارستان شفا
 21. مزایده زمین سطح کل 200 / مزایده مزایده زمین سطح کل 200
 22. مزایده زمین سطح کل 196.85 / مزایده مزایده زمین سطح کل 196.85
 23. مزایده زمین سطح کل 180.09 / مزایده مزایده زمین سطح کل 180.09
 24. مزایده زمین سطح کل180 / مزایده مزایده زمین سطح کل180
 25. مزایده زمین سطح کل180 / مزایده مزایده زمین سطح کل180
 26. مزایده زمین سطح کل 200 / مزایده مزایده زمین سطح کل 200
 27. مزایده زمین سطح کل 200 / مزایده مزایده زمین سطح کل 200
 28. مزایده زمین سطح کل 200 قطعه 32 / مزایده مزایده زمین سطح کل 200 قطعه 32
 29. مزایده زمین سطح کل 180 قطعه 62 / مزایده مزایده زمین سطح کل 180 قطعه 62
 30. مزایده زمین سطح کل 172.34 قطعه 61 / مزایده مزایده زمین سطح کل 172.34 قطعه 61
 31. مزایده زمین قطعه 38 / مزایده مزایده زمین قطعه 38
 32. مزایده زمین قطعه 37 / مزایده مزایده زمین قطعه 37
 33. مزایده زمین سطح کل 200.08 / مزایده مزایده زمین سطح کل 200.08
 34. مزایده زمین قطعه 35 / مزایده مزایده زمین قطعه 35
 35. مزایده زمین قطعه 65 / مزایده مزایده زمین قطعه 65
 36. مزایده زمین سطح کل 180 قطعه 64 / مزایده مزایده زمین سطح کل 180 قطعه 64
 37. مزایده زمین سطح کل 180 قطعه 63 / مزایده مزایده زمین سطح کل 180 قطعه 63
 38. مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری / آگهی مزایده , مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری
 39. مزایده فروش ضایعات آهن آلات نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات آهن آلات نوبت دوم
 40. مزایده فروش تعدادی از دستگاهها و وسایل کارکرده و دست دوم قابل استفاده / مزایده، مزایده فروش تعدادی از دستگاهها و وسایل کارکرده و دست دوم قابل استفاده
 41. مزایده پلاک ثبتی 342 فرعی از 3588 اصلی / مزایده, مزایده پلاک ثبتی 342 فرعی از 3588 اصلی
 42. مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده ، مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم
 43. مزایده تعداد 37500 عدد ریل ساچمه ای / آگهی مزایده ، مزایده تعداد 37500 عدد ریل ساچمه ای
 44. مزایده فروش ملک کاربری مسکونی / آگهی مزایده مزایده فروش ملک کاربری مسکونی
 45. مزایده فروش واحدهای مسکونی نوساز / مزایده, مزایده فروش واحدهای مسکونی نوساز
 46. مزایده اجاره یک باب مغازه / مزایده اجاره یک باب مغازه
 47. مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی 140.19 مترمربع نوبت دوم چاپ دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی 140.19 مترمربع نوبت دوم چاپ دوم
 48. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده اقلام ضایعاتی
 49. مزایده واگذاری تعدادی از پلاک زمین های مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از پلاک زمین های مسکونی نوبت دوم
 50. مزایده فروش 300 تن متیل اتیل کتون mek / مزایده فروش 300 تن متیل اتیل کتون mek
 51. مزایده فروش 1000 تن رافینت دو در داخل کشور / مزایده, مزایده فروش 1000 تن رافینت دو در داخل کشور
 52. مزایده فروش 400 تن متیل اتیل کتون mek جهت صادرات / مزایده فروش 400 تن متیل اتیل کتون mek جهت صادرات
 53. مزایده فروش 1000 تن متیل ترشیو اتر MTBE در داخل کشور / مزایده, مزایده فروش 1000 تن متیل ترشیو اتر MTBE در داخل کشور
 54. مزایده فروش 2 قطعه زمین کاربری مسکونی / آگهی مزایده مزایده فروش 2 قطعه زمین کاربری مسکونی
 55. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان منزل مسکونی 819 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان منزل مسکونی 819 متر نوبت دوم
 56. مزایده فروش تعداد محدودی از زمینهای تجاری و مسکونی نوبت دوم / مزایده، مزایده فروش تعداد محدودی از زمینهای تجاری و مسکونی نوبت دوم
 57. مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری / مزایده، مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری
 58. مزایده زمین / مزایده مزایده زمین
 59. مزایده زمین / مزایده مزایده زمین
 60. مزایده زمین / مزایده مزایده زمین
 61. مزایده زمین / مزایده مزایده زمین
 62. مزایده فروش یک دستگاه لینیر / آگهی مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه لینیر
 63. مزایده فروش یک دستگاه تراکتور / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه تراکتور
 64. مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین 50170.041 مترمربع / مزایده, مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین 50170.041 مترمربع
 65. مزایده فروش زمین 7 قطعه زمین کاربری تجاری و مسکونی / مزایده,مزایده فروش زمین 7 قطعه زمین کاربری تجاری و مسکونی
 66. مزایده اجاره املاک زراعی / مزایده ، مزایده اجاره املاک زراعی
 67. مزایده اجاره کارخانه سنگ شکن / مزایده، مزایده اجاره کارخانه سنگ شکن
 68. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یکباب منزل مسکونی / مزایده ،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یکباب منزل مسکونی
 69. مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبتی 1642 فرعی از 4 اصلی مفروز و مجزی شده از 1451 فرعی از اصلی / مزایده، مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبتی 1642 فرعی از 4 اصلی مفروز و مجزی شده از 1451 فرعی از اصلی
 70. تجدید مزایده عمومی واگذاری ساختمان تجاری / تجدید مزایده عمومی,تجدید مزایده عمومی واگذاری ساختمان تجاری
 71. مزایده فروش نفت گاز سهمیه مرزنشینان / مزایده ، مزایده فروش نفت گاز سهمیه مرزنشینان
 72. مزایده عمومی زمین زراعی / آگهی مزایده عمومی ,مزایده عمومی زمین زراعی
 73. مزایده فروش مغازه تجاری و مسکونی مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده مزایده فروش مغازه تجاری و مسکونی مرحله دوم نوبت اول
 74. مزایده بهره برداری از محل نانوایی / مزایده ، مزایده بهره برداری از محل نانوایی
 75. مزایده بهره برداری کافه رستوران / مزایده , مزایده بهره برداری کافه رستوران
 76. تجدید مزایده اجاره مجموعه ورزشی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، تجدید مزایده اجاره مجموعه ورزشی - نوبت دوم
 77. تجدید مزایده جمع آوری ضایعات خانگی (پسماند خشک) تجدید دوم - نوبت دوم / تجدید دوم آگهی مزایده عمومی ، مزایده جمع آوری ضایعات خانگی (پسماند خشک) تجدید دوم - نوبت دوم
 78. مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو سواری و وانت بار / مزایده, مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو سواری و وانت بار
 79. مزایده تفکیک پسماند خشک / مزایده عمومی, مزایده تفکیک پسماند خشک
 80. مزایده تعداد 10 دستگاه کفی مارال / مزایده, مزایده تعداد 10 دستگاه کفی مارال
 81. مزایده فروش یکباب مغازه کاربری تجاری نوبت اول / مزایده, مزایده فروش یکباب مغازه کاربری تجاری نوبت اول
 82. مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه / مزایده , مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه
 83. مزایده فروش پنج دهنه مغازه / مزایده, مزایده فروش پنج دهنه مغازه
 84. مزایده فروش املاک کاربری صنعتی و آموزشی مسکونی نوبت اول / مزایده, مزایده فروش املاک کاربری صنعتی و آموزشی مسکونی نوبت اول
 85. مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودرو / مزایده، مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودرو
 86. تجدید مزایده واگذاری معادن شن و ماسه- نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده, مزایده واگذاری معادن شن و ماسه...
 87. مزایده اجاره تعدادی از واحدهای مسکونی تجاری و... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره تعدادی از واحدهای مسکونی تجاری و...
 88. مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 235/60متر مربع دارای پلاک ثبتی 3642 فرعی از دو اصلی / مزایده، مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 235/60متر مربع دارای پلاک ثبتی 3642 فرعی از دو اصلی
 89. مزایده فروش ملک به پلاک ثبتی 1819 فرعی از 2149 اصلی مفروز و مجزا شده از 21/1816 / مزایده، مزایده فروش ملک به پلاک ثبتی 1819 فرعی از 2149 اصلی مفروز و مجزا شده از 21/1816
 90. مزایده تجدید فروش 66 قطعه زمین تجاری / مزایده ،مزایده تجدید فروش 66 قطعه زمین تجاری
 91. مزایده واگذاری سالن سوله / مزایده واگذاری ، واگذاری سالن سوله
 92. مزایده اجاره یک باب مغازه / مزایده اجاره یک باب مغازه
 93. مزایده مجتمع تجاری - مرحله دوم / ?آگهی مزایده, مزایده مجتمع تجاری- مرحله دوم
 94. مزایده واگذاری و اجاره منزل مسکونی / مزایده واگذاری و اجاره منزل مسکونی
 95. مزایده فروش یک باب مغازه تجاری به مساحت 16/37متر مربع / مزایده، مزایده فروش یک باب مغازه تجاری به مساحت 16/37متر مربع
 96. مزایده فروش یک باب مغازه تجاری به مساحت 16/37متر مربع / مزایده، مزایده فروش یک باب مغازه تجاری به مساحت 16/37متر مربع
 97. مزایده دو نهم از هفت هشتم از ششدانگ آپارتمان نوبت اول / مزایده, مزایده دو نهم از هفت هشتم از ششدانگ آپارتمان نوبت اول
 98. مزایده محصول گل محمدی / مزایده محصول گل محمدی
 99. مزایده فروش قطعات زمین کاربری مسکونی مرحله سوم / آگهی مزایده مزایده فروش قطعات زمین کاربری مسکونی مرحله سوم
 100. مزایده عرصه و اعیان پلاک 391 / آگهی مزایده مزایده عرصه و اعیان پلاک 391
 101. مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری نوبت دوم
 102. مزایده اجاره پارکینگ / مزایده اجاره پارکینگ
 103. مزایده اجاره پارکینگ های موتورسیکلت / مزایده، مزایده اجاره پارکینگ های موتورسیکلت
 104. مزایده فروش سه قطعه زمین دیم و یک قطعه باغ در پلاک دو اصلی / مزایده، مزایده فروش سه قطعه زمین دیم و یک قطعه باغ در پلاک دو اصلی
 105. مزایده واگذاری استیجاری پارکینگ / مزایده واگذاری استیجاری پارکینگ
 106. مزایده واگذاری فضای فیزیکی ساختمان قدیمی - مرحله سوم / مزایده، مزایده واگذاری فضای فیزیکی ساختمان قدیمی - مرحله سوم
 107. اجاره فضای فیزیکی جهت بوفه بیمارستان 22 بهمن مرحله دوم / اجاره فضای فیزیکی جهت بوفه بیمارستان 22 بهمن
 108. مزایده عواید حاصل از درآمد ترمینال شهری / آگهی مزایده عمومی , مزایده عواید حاصل از درآمد ترمینال شهری
 109. مزایده اجاره فضای فیزیکی واقع در مرکز بهداشتی مرحله سوم / مزایده اجاره فضای فیزیکی واقع در مرکز بهداشتی مرحله سوم
 110. مزایده اجاره فضای فیزیکی داروخانه مرحله سوم / مزایده اجاره فضای فیزیکی داروخانه
 111. مزایده فروش یک دستگاه نیسان دی ایکس / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه نیسان دی ایکس
 112. مزایده فروش یک دستگاه نیسان دی ایکس / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه نیسان دی ایکس
 113. مزایده دیزل ژنراتور / مزایده،مزایده دیزل ژنراتور
 114. مزایده واگذاری (اجاره دادن) دو واحد جایگاه سوخت CNG - نوبت دوم / مزایده عمومی,مزایده واگذاری (اجاره دادن) دو واحد جایگاه سوخت CNG - نوبت دوم
 115. مزایده فروش 4 رأس اسب / مزایده، مزایده فروش 4 رأس اسب
 116. مزایده فروش پلاک ثبتی 453فرعی از21 اصلی -نوبت دوم / مزایده، مزایده فروش پلاک ثبتی 453فرعی از21 اصلی -نوبت دوم
 117. مزایده واگذاری سهام / مزایده، مزایده واگذاری سهام
 118. مزایده ملکی 1504.5 مترمربع / مزایده, مزایده ملکی 1504.5 مترمربع
 119. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری لیفان ایکس 60 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری لیفان ایکس 60
 120. مزایده واگذاری اجاره ای یکساله فضای فروشگاه فرهنگیان سابق / مزایده، مزایده واگذاری اجاره ای یکساله فضای فروشگاه فرهنگیان سابق
 121. مزایده فروش ششدانگ دانگ یک باب خانه قولنامه ای از پلاک 5879/72 / مزایده، مزایده فروش ششدانگ دانگ یک باب خانه قولنامه ای از پلاک 5879/72
 122. مزایده فروش دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت عرصه 64.5 متر مربع / مزایده، مزایده فروش دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت عرصه 64.5 متر مربع
 123. مزایده فروش باغ سیب به مساحت 9683مترمربع و... / مزایده، مزایده فروش باغ سیب به مساحت 9683مترمربع و...
 124. مزایده فروش گاز سه شعله رومیزی مستعمل و... / مزایده، مزایده فروش گاز سه شعله رومیزی مستعمل و...
 125. مزایده فروش خاکشیر 100ک و... / مزایده، مزایده فروش خاکشیر 100ک و...
 126. مزایده فروش یک دستگاه پمپ باد nova با مشخصات Hp 2/5-50 لیتر و... / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه پمپ باد nova با مشخصات Hp 2/5-50 لیتر و...
 127. مزایده فروش 6 تخته فرش ماشینی 700 شانه کاشان / مزایده، مزایده فروش 6 تخته فرش ماشینی 700 شانه کاشان
 128. مزایده یک تخته فرش / مزایده , مزایده یک تخته فرش
 129. تجدید مزایده کتبی اجاره مغازه / مزایده,تجدید مزایده کتبی اجاره مغازه
 130. مزایده فروش دو دستگاه هیتر صنعتی و... / مزایده، مزایده فروش دو دستگاه هیتر صنعتی و...
 131. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید
 132. مزایده فروش آپارتمان / مزایده، مزایده فروش آپارتمان
 133. مزایده اراضی کشاورزی / مزایده ، مزایده اراضی کشاورزی
 134. اصلاحیه فراخوان مزایده اجاره 6 باب غرفه / اصلاحیه فراخوان مزایده ، فراخوان مزایده اجاره 6 باب غرفه
 135. مزایده فروش ملک / مزایده، مزایده فروش ملک
 136. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1385 / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1385
 137. مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 130متر مربع / مزایده، مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 130متر مربع
 138. مزایده فروش یک دستگاه ساختمان تحت پلاک 82فرعی از 27اصلی / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه ساختمان تحت پلاک 82فرعی از 27اصلی
 139. مزایده فروش خودرو سواری رانا TU5 مدل 95 مشکی / مزایده، مزایده فروش خودرو سواری رانا TU5 مدل 95 مشکی