سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصه تامین نیروی انسانی تاریخ 99.705

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.07.05

 1. تمدید مناقصه عمومی انجام خدمات پاکسازی، نظافت صنعتی، ماشین آلات، خدمات عمومی و فضای سب / تمدید مناقصه ، تمدید مناقصه عمومی انجام خدمات پاکسازی، نظافت صنعتی، ماشین آلات، خدمات عمومی و فضای سب
 2. استعلام واگذاری انجام خدمات راهبری، نگهداری، تعمیر تجهیزات و تاسیسات آبرسانی شهرگوجان / استعلام واگذاری انجام خدمات راهبری، نگهداری، تعمیر تجهیزات و تاسیسات آبرسانی شهرگوجان
 3. استعلام حفاظت و قرق از مراتع شهرستان بندرلنگه منطقه نخل میر به مساحت 1100 هکتار / استعلام حفاظت و قرق از مراتع شهرستان بندرلنگه منطقه نخل میر به مساحت 1100 هکتار
 4. اصلاحیه تجدید مناقصه انجام امورات واگذاری عملیات اجرایی رفت و روب - نوبت دوم / اصلاحیه تجدید مناقصه عمومی, اصلاحیه تجدید مناقصه انجام امورات واگذاری عملیات اجرایی رفت و روب - نوبت دوم
 5. مناقصه واگذاری به امور خدماتی مربوط به توزیع و فروش کارت بلیط ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری به امور خدماتی مربوط به توزیع و فروش کارت بلیط ... نوبت دوم
 6. فراخوان مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 7. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای پایانه مرزی ماهیرود در استان خراسان جنوبی / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای پایانه مرزی ماهیرود در استان خراسان جنوبی
 8. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان امام جعفر صادق الیگودرز / مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان امام جعفر صادق الیگودرز
 9. مناقصه, برون سپاری خدمات فنی و اداری، نظافت ساختمان ها، امور آبدارخانه های تصفیه خانه های آب شماره 3، 4 و 5 / برون سپاری خدمات فنی و اداری، نظافت ساختمان ها، امور آبدارخانه های تصفیه خانه های آب شماره 3، 4 و 5
 10. مناقصه تامین نهال، کاشت و اجرای فضای سبز با رویکرد اکو پارک / مناقصه, مناقصه تامین نهال، کاشت و اجرای فضای سبز با رویکرد اکو پارک
 11. استعلام مکانیزاسیون نسخ بیمه بیمارستان مطهری / استعلام مکانیزاسیون نسخ بیمه بیمارستان مطهری
 12. مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای امور هتلینگ (خانه داری) مجموعه آموزشی رفاهی بانک مرکزی واقع در شهرستان نوشهر / مناقصه عمومی دو مرحله ای امور هتلینگ (خانه داری) مجموعه آموزشی رفاهی بانک مرکزی واقع در شهرستان نوشهر
 13. مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99/21انجام حجم خدمات حراست?حفاظت و نگهبانی از اماکن و تاسیسات / مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99/21انجام حجم خدمات حراست?حفاظت و نگهبانی از اماکن و تاسیسات
 14. استعلام خدمات رختشویخانه بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) مراغه / استعلام خدمات رختشویخانه بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) مراغه
 15. مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای پایانه مرزی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای پایانه مرزی....
 16. استعلام خشکه بری وهرس کاج مرتفع 49.اصل -توت 2.اصله -نارون مرتفع5اصله-چنار مرتفع2اصله-حمل ضایعات محل1مورد رعایت ایمنی کارکنان بعهده پیمانکار ایران کد مشابه / استعلام خشکه بری وهرس کاج مرتفع 49.اصل -توت 2.اصله -نارون مرتفع5اصله-چنار مرتفع2اصله-حمل ضایعات محل1مورد رعایت ایمنی کارکنان بعهده پیمانکار ایران کد مشابه
 17. استعلام اجرای پروژه تولید و برداشت اطلاعات شهری شهر ایلام / استعلام اجرای پروژه تولید و برداشت اطلاعات شهری شهر ایلام
 18. استعلام نگهداری و ایجاد فضای سبز بیمارستان مهر / استعلام نگهداری و ایجاد فضای سبز بیمارستان مهر
 19. ارزیابی کیفی مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از چاه ها و کلاستر - نوبت دوم / ارزیابی کیفی مناقصه ،ارزیابی کیفی مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از چاه ها و کلاستر - نوبت دوم
 20. فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی هدایت 106 نفر راننده / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات خودرویی
 21. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان ولیان الیگودرز / مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان ولیان الیگودرز
 22. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان امام رضا (ع) / مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان امام رضا (ع)
 23. استعلام خرید خدمات پشتیبانی (نیروی شرکتی) / استعلام خرید خدمات پشتیبانی (نیروی شرکتی)
 24. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای شرایط مناقصه عمومی نگهداشت تاسیسات / مناقصه عمومی یک مرحله ای شرایط مناقصه عمومی نگهداشت تاسیسات
 25. مناقصه انجام خدمات نظافت و فرودگاه / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات نظافت و فرودگاه
 26. مناقصه تخلیه و بارگیری محصولات پروتئینی ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه تخلیه و بارگیری محصولات پروتئینی ... تجدید
 27. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 28. مناقصه واگذاری انجام امور خدمات و تنظیفات بیمارستان / مناقصه, مناقصه واگذاری انجام امور خدمات و تنظیفات بیمارستان
 29. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز ونظافت ساختمانهای ستادی شرکت فرودگاهها / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز ونظافت ساختمانهای ستادی شرکت فرودگاهها
 30. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ...
 31. مناقصه واگذاری قرارداد اجاره نیروی انسانی / مناقصه واگذاری قرارداد اجاره نیروی انسانی
 32. مناقصه, مناقصه یک مرحله ایی تأمین نگهبان (مسلح)شعب بانک کشاورزی استان لرستان / مناقصه یک مرحله ایی تأمین نگهبان (مسلح)شعب بانک کشاورزی استان لرستان
 33. استعلام 6 نفر نگهبان جهت حفاظت و نگهبانی بیمارستان امام خمینی (ره) خاش 09156345452 آرامون / استعلام 6 نفر نگهبان جهت حفاظت و نگهبانی بیمارستان امام خمینی (ره) خاش 09156345452 آرامون
 34. مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری 200 هزار تن برنج کیسه ای وارداتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری 200 هزار تن برنج کیسه ای وارداتی - نوبت دوم
 35. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان آیت اله بروجردی / مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان آیت اله بروجردی
 36. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری کلیه خدمات عمومی ساختمان مدیریت و شعب استان اذربایجان غربی / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری کلیه خدمات عمومی ساختمان مدیریت و شعب استان اذربایجان غربی
 37. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای م م /98/0299 ت 1 مربوط به انجام خدمات نگهداری از تاسیسات و سیستم های تهویه ساختمانهای مرکزی در کوی فدائیان / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای م م /98/0299 ت 1 مربوط به انجام خدمات نگهداری از تاسیسات و سیستم های تهویه ساختمانهای مرکزی در کوی فدائیان
 38. استعلام نیاز به خدمات جهت تایپ گزارشهای اتاق عمل و بخش تصویربرداری شامل رادیولوژی، سونوگرافی و ام آر ای / استعلام نیاز به خدمات جهت تایپ گزارشهای اتاق عمل و بخش تصویربرداری شامل رادیولوژی، سونوگرافی و ام آر ای
 39. مناقصه انجام امورات خدمات شهری رامشیر (رفت و روب / لایروبی جداول / جمع آوری زباله) / مناقصه , مناقصه انجام امورات خدمات شهری رامشیر (رفت و روب / لایروبی جداول / جمع آوری زباله)
 40. مناقصه, ارائه خدمات مراقبتی ، حفاظتی و صیانتی از ابنیه ، تاسیسات ، تجهیزات و کارکنان / ارائه خدمات مراقبتی ، حفاظتی و صیانتی از ابنیه ، تاسیسات ، تجهیزات و کارکنان
 41. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان امام دوره چگنی / مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان امام دوره چگنی
 42. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان بیمارستان شهید رحیمی / مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان بیمارستان شهید رحیمی
 43. استعلام انجام خدمات تعمیر، تجهیز و نگهداری از تاسیسات آب شرب روستاهای شهرستان کوهرنگ( تجدید مرتبه سوم) / استعلام انجام خدمات تعمیر، تجهیز و نگهداری از تاسیسات آب شرب روستاهای شهرستان کوهرنگ( تجدید مرتبه سوم)
 44. استعلام چاپ، کپی و تکثیر / استعلام چاپ، کپی و تکثیر
 45. مناقصه واگذاری خدمات شهری- مرحله دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهری- مرحله دوم
 46. استعلام طرح کنترل و نظارت وسایل نقلیه باری و مسافری در برون شهری راههای استان البزر / استعلام طرح کنترل و نظارت وسایل نقلیه باری و مسافری در برون شهری راههای استان البزر
 47. استعلام نصاب سنگ وسرامیک برای کف ودیوار آشپزخانه شماره تماس آقاجانزاده 09380297330 شماره فلاح 09357776049 / استعلام نصاب سنگ وسرامیک برای کف ودیوار آشپزخانه شماره تماس آقاجانزاده 09380297330 شماره فلاح 09357776049
 48. استعلام انجام امور پشتیبانی استان خراسان رضوی (خدماتی و نظافتی )-نوبت سوم / استعلام انجام امور پشتیبانی استان خراسان رضوی (خدماتی و نظافتی )-نوبت سوم
 49. مناقصه, آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای 99/12014- خدمات نگهبانی ازپستهای برق تهران? البرز و قم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای 99/12014- خدمات نگهبانی ازپستهای برق تهران? البرز و قم
 50. مناقصه انجام عملیات برداشت محصولات مرکبات، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام عملیات برداشت محصولات مرکبات، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای- نوبت دوم
 51. مناقصه امور خدمات شهری از قبیل جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر / مناقصه امور خدمات شهری از قبیل جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر
 52. استعلام اجرای عملیات سمپاشی به مدت یکسال طبق لیست پیوست / استعلام اجرای عملیات سمپاشی به مدت یکسال طبق لیست پیوست
 53. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان امام پلدختر / مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان امام پلدختر
 54. مناقصه, راهبری و نگهداری کلیه سیستم های (برق و مکانیک) فرودگاه همدان 1399 / راهبری و نگهداری کلیه سیستم های (برق و مکانیک) فرودگاه همدان 1399
 55. استعلام تامین نیروی انسانی / استعلام تامین نیروی انسانی
 56. مناقصه تامین 19 نفر نیروی انسانی - نوبت دوم / مناقصه تامین 19 نفر نیروی انسانی - نوبت دوم
 57. تجدید فراخوان مناقصه واگذاری خدمات دفتری و منشی گری / تجدید فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری خدمات دفتری و منشی گری
 58. مناقصه جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح منطقه نوبت سوم چاپ دوم / مناقصه جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح منطقه نوبت سوم چاپ دوم
 59. تجدید مناقصه واگذاری مدیریت و مسئولیت حفظ، حراست، نگهداری و حفاظت از فضای سبز / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه واگذاری مدیریت و مسئولیت حفظ، حراست، نگهداری و حفاظت از فضای سبز
 60. مناقصه حمل زباله سطح شهر با ماشین آلات 5 دستگاه خاورجکی - نوبت دوم چاپ اول / مناقصه , مناقصه حمل زباله سطح شهر با ماشین آلات 5 دستگاه خاورجکی
 61. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان شهدای عشایر / مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان شهدای عشایر
 62. اصلاحیه تجدید مناقصه انجام امورات عملیات اجرایی حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات پارکی - نوبت دوم / اصلاحیه تجدید مناقصه,اصلاحیه تجدید مناقصه انجام امورات عملیات اجرایی حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات پارکی- نوبت دوم
 63. مناقصه خدمات نگهبانی 26 واحد از اماکن و تاسیسات پست های انتقال / مناقصه , مناقصه خدمات نگهبانی 26 واحد از اماکن و تاسیسات پست های انتقال
 64. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیت های مربوط به خدمات اداری / مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیت های مربوط به خدمات اداری
 65. مناقصه نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات ... / مناقصه , مناقصه نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات ...
 66. مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی
 67. فراخوان مناقصه انجام آزمونهای غیرمخرب پیشرفته .... مجدد - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام آزمونهای غیرمخرب پیشرفته .... مجدد - نوبت دوم
 68. استعلام خرید خدمات پشتیبانی واداری وبهداشتی درمانی طبقمشخصات ومدارک فایل پیوستی / استعلام خرید خدمات پشتیبانی واداری وبهداشتی درمانی طبقمشخصات ومدارک فایل پیوستی
 69. تجدید مناقصه عمومی واگذاری خرید خدمات گروه پرستاری - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی واگذاری خرید خدمات گروه پرستاری - نوبت دوم
 70. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی دانشکده پرستاری پلدختر / مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی دانشکده پرستاری پلدختر
 71. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان هفت تیر دورود / مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان هفت تیر دورود
 72. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات شهرگرگان. / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات شهرگرگان.
 73. تجدید مناقصه نگهداری امور تاسیسات و ... / فراخوان تجدید مناقصات, تجدید مناقصه نگهداری امور تاسیسات و ...
 74. مناقصه راهبری ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی / آگهی مناقصه , مناقصه راهبری ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی
 75. استعلام واگذاری خدما ت چاپ و تکثیر شبکه بهداشت ودرمان وبیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود / استعلام واگذاری خدما ت چاپ و تکثیر شبکه بهداشت ودرمان وبیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود
 76. استعلام مطابق با لیست پیوست / استعلام مطابق با لیست پیوست
 77. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان امام کوهدشت / مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان امام کوهدشت
 78. استعلام عملیات بوجاری بذور گندم و جو - شرایط مطالعه شود-نرخ پیشنهادی در فرم مخصوص -شماره تماس 09151415561 / استعلام عملیات بوجاری بذور گندم و جو - شرایط مطالعه شود-نرخ پیشنهادی در فرم مخصوص -شماره تماس 09151415561
 79. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت راهبردی ونگهداری تاسیسات بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت راهبردی ونگهداری تاسیسات بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود
 80. مناقصه واگذاری فضای سبز شهری- مرحله دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری فضای سبز شهری- مرحله دوم
 81. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات و تنظیفات بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا / مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات و تنظیفات بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا
 82. تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهبان (مسلح) / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهبان (مسلح)
 83. مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره99/19 انجام حجم خدمات آبدارخانه ها / مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره99/19 انجام حجم خدمات آبدارخانه ها
 84. استعلام قرارداد6ماهه شامل رفت وروب خیابان وتخلیه جداول بطول400.000متروجمع آوری زباله روزانه9تن و نگهداری فضای سبز روزانه 120.000لیتر آبیاری می باشد / استعلام قرارداد6ماهه شامل رفت وروب خیابان وتخلیه جداول بطول400.000متروجمع آوری زباله روزانه9تن و نگهداری فضای سبز روزانه 120.000لیتر آبیاری می باشد
 85. استعلام واگذاری فعالیت کمک به نگهداری فرزندان در خانه نوباوه گان شهرستان شیروان به موسسات غیر دولتی برای کودکان 3 تا 6 ساله / استعلام واگذاری فعالیت کمک به نگهداری فرزندان در خانه نوباوه گان شهرستان شیروان به موسسات غیر دولتی برای کودکان 3 تا 6 ساله
 86. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان امام علی ازنا / مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان امام علی ازنا
 87. استعلام واگذاری خدمات تایپ گزارشات تصویر برداری بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) ممسنی / استعلام واگذاری خدمات تایپ گزارشات تصویر برداری بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) ممسنی
 88. مناقصه عمومی تامین رانندگان صحرایی ، ملوان و موتوریست / مناقصه، مناقصه عمومی تامین رانندگان صحرایی ، ملوان و موتوریست
 89. مناقصه بهسازی و بازسازی فضای سبز بولوار - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه بهسازی و بازسازی فضای سبز بولوار - نوبت دوم
 90. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام امور دفتری و پشتیبانی شرکت گاز استان تهران / فراخوان ارزیابی کیفی انجام امور دفتری و پشتیبانی شرکت گاز استان تهران
 91. اصلاحیه تجدید مناقصه انجام امورات جمع آوری پسماند سطح شهر نوبت دوم / اصلاحیه تجدید آگهی مناقصه ,اصلاحیه تجدید مناقصه انجام امورات جمع آوری پسماند سطح شهر نوبت دوم
 92. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره امور انبارهای ملکی و امانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره امور انبارهای ملکی و امانی
 93. تجدید مناقصه خرید خدمات عمومی از بخش غیردولتی...نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید خدمات عمومی از بخش غیردولتی...نوبت دوم
 94. مناقصه اداره امور سوخت گیری هواپیمایی منطقه و نواحی تابعه - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اداره امور سوخت گیری هواپیمایی منطقه و نواحی تابعه - نوبت دوم
 95. مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری منطقه / مناقصه، مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری منطقه
 96. استعلام تامین و تعمیر قطعات پارکینگ مکانیزه / استعلام ،استعلام تامین و تعمیر قطعات پارکینگ مکانیزه
 97. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای 99/0133 انجام خدمات پشتیبانی نیروی انسانی مورد نیاز حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان وزارت نفت جنوب / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای 99/0133 انجام خدمات پشتیبانی نیروی انسانی مورد نیاز حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان وزارت نفت جنوب
 98. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری - مرحله دوم / مناقصه واگذاری امور خدمات شهری - مرحله دوم
 99. استعلام شرایط واگذاری پسماند طبق فایل پیوستی کلیه مدارک شرکت از قبیل انالیز قیمت و اساسنامه و صلاحیت و ایمنی کار پیوست شود ش ت 09158888944 / استعلام شرایط واگذاری پسماند طبق فایل پیوستی کلیه مدارک شرکت از قبیل انالیز قیمت و اساسنامه و صلاحیت و ایمنی کار پیوست شود ش ت 09158888944
 100. استعلام راهبری تاسیسات برقی ، مکانیکی و ابنیه (تعمیرات ساختمان پلیس راه سطح استان ، ساختمان ادارات راهداری سطح استان و راهدارخانه بین راهی سطح استان) / استعلام راهبری تاسیسات برقی ، مکانیکی و ابنیه (تعمیرات ساختمان پلیس راه سطح استان ، ساختمان ادارات راهداری سطح استان و راهدارخانه بین راهی سطح استان)
 101. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی مجتمع دانشگاهی پردیس کمالوند / مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی مجتمع دانشگاهی پردیس کمالوند
 102. مناقصه واگذاری اداره امور انبار (انبار داری) مجتمع انباری ملکی، استیجاری و امانی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اداره امور انبار (انبار داری) مجتمع انباری ملکی، استیجاری و امانی
 103. مناقصه راهبری و نگهداری کلیه سیستمهای تاسیساتی / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی راهبری و نگهداری کلیه سیستمهای تاسیساتی
 104. استعلام خدمات شستشوی و اتوی البسه بیماران و لباس کار پرسنل مرکز آموزشی درمانی سینا فرشچیان / استعلام خدمات شستشوی و اتوی البسه بیماران و لباس کار پرسنل مرکز آموزشی درمانی سینا فرشچیان
 105. مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 57 نفر نیروی انسانی ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 57 نفر نیروی انسانی ... نوبت دوم
 106. فراخوان خدمات غذا و اتاقداری منطقه عملیاتی نفت شهر - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان خدمات غذا و اتاقداری منطقه عملیاتی نفت شهر - نوبت دوم
 107. استعلام مناسب سازی فضای سبز معبر / استعلام مناسب سازی فضای سبز معبر
 108. مناقصه امور هتلینگ (خانه داری) / آگهی مناقصه , مناقصه امور هتلینگ (خانه داری)
 109. استعلام تامین نیروی دوایر مختلف کارفرما / استعلام تامین نیروی دوایر مختلف کارفرما
 110. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای "واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور تایپ، نامه رسانی ، نظافت و پذیرایی " / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای "واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور تایپ، نامه رسانی ، نظافت و پذیرایی "
 111. مناقصه راهبری، تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی / مناقصه ، مناقصه راهبری، تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی
 112. مناقصه انجام امور خدمات شهر / مناقصه انجام امور خدمات شهر
 113. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان امام الشتر / مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی بیمارستان امام الشتر
 114. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی ستاد دانشگاه / مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی و الکتریکی ستاد دانشگاه
 115. استعلام نیازبراساس فایل پیوستی بوده که بایدبر اساس آن قیمت پیشنهادی داده شود-تحویل اول آبان-جهت هماهنگی 09143406808 / استعلام نیازبراساس فایل پیوستی بوده که بایدبر اساس آن قیمت پیشنهادی داده شود-تحویل اول آبان-جهت هماهنگی 09143406808
 116. فراخوان مناقصه تامین نیروی انسانی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین نیروی انسانی