سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

مناقصه تامین نیروی انسانی تاریخ 99.7.23

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.07.23

 1. مناقصه شستشوی لباسهای ایمنی پرسنل مواد اولیه / مناقصه، مناقصه شستشوی لباسهای ایمنی پرسنل مواد اولیه
 2. استعلام واگذاری آراستن وپیراستن طبقات مجموعه وفضای سبزساختمان دانشکده پرستاری بروجرد وساختمان خوابگاه-در مورد عدم مطالعه 3 فایل پیوستی عذری پذیرفته نیست / استعلام واگذاری آراستن وپیراستن طبقات مجموعه وفضای سبزساختمان دانشکده پرستاری بروجرد وساختمان خوابگاه-در مورد عدم مطالعه 3 فایل پیوستی عذری پذیرفته نیست
 3. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه نوبت دوم کشتار دام سنگین و سبک کشتارگاه شهرداری نمین / مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه نوبت دوم کشتار دام سنگین و سبک کشتارگاه شهرداری نمین
 4. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای 4815733971 / مناقصه عمومی یک مرحله ای 4815733971
 5. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریتی و انجام حجم کلیه امور نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای بیمارستان بنت الهدی / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریتی و انجام حجم کلیه امور نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای بیمارستان بنت الهدی
 6. مناقصه, مناقصه شماره 99/0016 خدمات کارمند دفتی منشی ماشیننویسی اموراداری اپراتور رایانه و بایگان امورحقوقی و / مناقصه شماره 99/0016 خدمات کارمند دفتی منشی ماشیننویسی اموراداری اپراتور رایانه و بایگان امورحقوقی و
 7. اصلاحیه مناقصه خدمات پشتیبانی طرح احداث ایستگاه های جمع آوری و تقویت فشار گاز / اصلاحیه مناقصه خدمات پشتیبانی طرح احداث ایستگاه های جمع آوری و تقویت فشار گاز
 8. استعلام بازپیرایی مسجد سایت جنوبی بوستان کوهسنگی / استعلام بازپیرایی مسجد سایت جنوبی بوستان کوهسنگی
 9. استعلام اجاره انبار در اطراف شهر اردبیل / استعلام اجاره انبار در اطراف شهر اردبیل
 10. استعلام خدمات حفاظت، نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه شهرکرد آبان ماه تا پایان فروردین ماه سال 1400 / استعلام خدمات حفاظت، نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه شهرکرد آبان ماه تا پایان فروردین ماه سال 1400
 11. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات عمومی خود شامل اداره امور آبدارخانه ها، انجام امور خدمات و نظافت، نگهداری فضای سبز، امور تلفنخانه و مهمانسراها و / مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات عمومی خود شامل اداره امور آبدارخانه ها، انجام امور خدمات و نظافت، نگهداری فضای سبز، امور تلفنخانه و مهمانسراها و
 12. مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی / مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی
 13. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات و پشتیبانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات و پشتیبانی
 14. مناقصات نگهداری فضای سبز نوبت دوم / مناقصات نگهداری فضای سبز نوبت دوم
 15. فراخوان مناقصه قرارداد تعمیر ، نگهداری ، سرویس و راهبری تاسیسات سردخانه / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه قرارداد تعمیر ، نگهداری ، سرویس و راهبری تاسیسات سردخانه
 16. تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز
 17. مزایده انجام امور مربوط به خدمات جمع آوری و انتقال مکانیزه... تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده ، مزایده انجام امور مربوط به خدمات جمع آوری و انتقال مکانیزه... تجدید- نوبت دوم
 18. مناقصه تتامین پرسنل نگهبانی و کنترل جهت برقراری انتظامات و حفاظت فیزیکی / مناقصه ، مناقصه تتامین پرسنل نگهبانی و کنترل جهت برقراری انتظامات و حفاظت فیزیکی
 19. مناقصه اجرای جمع آوری زباله شهر / مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای جمع آوری زباله شهر
 20. تجدید فراخوان مناقصه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی - نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی - نوبت دوم
 21. استعلام طبق پیوست-واگذاری امور حفاظتی بیمارستان بهاران زاهدان قرارداد یکساله- 09159398651 کمالی / استعلام طبق پیوست-واگذاری امور حفاظتی بیمارستان بهاران زاهدان قرارداد یکساله- 09159398651 کمالی
 22. فراخوان ارزیابی کیفی انجام امور خدماتی و پشتیبانی مراکز رفاهی... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی انجام امور خدماتی و پشتیبانی مراکز رفاهی... نوبت دوم
 23. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در مرکز آموزشی و / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در مرکز آموزشی و
 24. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان ثامن / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان ثامن
 25. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان شهدا / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان شهدا
 26. مناقصه واگذاری سد معبر و تخلفات ساختمانی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری سد معبر و تخلفات ساختمانی
 27. مناقصه خدمات مربوط به تغسیل و تکفین، اقامه نماز، تلقین، خاکسپاری / مناقصه، مناقصه خدمات مربوط به تغسیل و تکفین، اقامه نماز، تلقین، خاکسپاری
 28. مناقصه تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات... نوبت دوم
 29. مناقصه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز
 30. تجدید مناقصه کلیه عملیات مربوط به امور خدمات شهری / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه کلیه عملیات مربوط به امور خدمات شهری
 31. تجدید مناقصه گشت و مراقبت و اطلاع رسانی از عرصه های منابع طبیعی - نوبت دوم / تجدید اگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه گشت و مراقبت و اطلاع رسانی از عرصه های منابع طبیعی - نوبت دوم
 32. استعلام بروزرسانی محتوا و ترجمه سایت ویزیت آذربایجان به زبان های ترکی،کردی|،انگلیسی و ارمنی / استعلام بروزرسانی محتوا و ترجمه سایت ویزیت آذربایجان به زبان های ترکی،کردی|،انگلیسی و ارمنی
 33. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در پردیس خودگردان / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در پردیس خودگردان
 34. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان امام / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان امام
 35. مناقصه برونسپاری ارائه خدمات امداد، نگهداری برنامه ای و تعمیرات ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه برونسپاری ارائه خدمات امداد، نگهداری برنامه ای و تعمیرات ...
 36. تجدید مناقصه پروژه آبرسانی / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آبرسانی
 37. مناقصه جمع آوری، حمل و دفن زباله های شهری - نوبت دوم مرحله دوم / مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری، حمل و دفن زباله های شهری - نوبت دوم مرحله دوم
 38. تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / تجدید مناقصه ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز
 39. مناقصه واگذاری امورات انتظامی - نوبت دوم / مناقصه واگذاری امورات انتظامی - نوبت دوم
 40. مناقصه آرشیو الکترونیکی نقشه های ثبتی به تعداد 203 شیت نقشه و زمین / فراخوان مناقصه, مناقصه آرشیو الکترونیکی نقشه های ثبتی به تعداد 203 شیت نقشه و زمین
 41. مناقصه نگهداری و تعمیرات و خدمات شهری و روستایی، مشترکین قرائت و ... / مناقصه , مناقصه نگهداری و تعمیرات و خدمات شهری و روستایی، مشترکین قرائت و ...
 42. مناقصه انجام امور خدمتگذاری و آبدارخانه و نظافت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمتگذاری و آبدارخانه و نظافت
 43. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان امام / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان امام
 44. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در مرکز آموزشی و / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در مرکز آموزشی و
 45. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در ستاد مرکزی و س / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در ستاد مرکزی و س
 46. مناقصه نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری (تخلفات شهری) - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری (تخلفات شهری) -نوبت دوم
 47. مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و سایر امورات مرتبط با خدمات شهری ...- مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه، مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و سایر امورات مرتبط با خدمات شهری ... - مرحله دوم نوبت دوم
 48. مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای پایانه مرزی .... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای پایانه مرزی .... نوبت دوم
 49. مناقصه انتخاب پیمانکار نظافت و پاکسازی / مناقصه ، مناقصه انتخاب پیمانکار نظافت و پاکسازی
 50. استعلام تامین 3 نفر کارشناس / استعلام تامین 3 نفر کارشناس
 51. استعلام وصول مطالبات و قرائت کنتور و توزیع قبوض و ثبت در سامانه ها / استعلام وصول مطالبات و قرائت کنتور و توزیع قبوض و ثبت در سامانه ها
 52. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان امام / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان امام
 53. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در مرکز آموزشی و / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در مرکز آموزشی و
 54. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در مرکز روانپزشکی / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در مرکز روانپزشکی
 55. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تخلفات ساختمانی و سد معبر شهر کازرون / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تخلفات ساختمانی و سد معبر شهر کازرون
 56. اصلاحیه مناقصه انجام خدمات امور آبدارخانه های ساختمان پنج طبقه / اصلاحیه مناقصه انجام خدمات امور آبدارخانه های ساختمان پنج طبقه
 57. مناقصه انجام فعالیت های تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات / مناقصه ، مناقصه انجام فعالیت های تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات
 58. مناقصه عمومی امور ثبت اسناد و املاک / فراخوان مناقصه، مناقصه عمومی امور ثبت اسناد و املاک
 59. استعلام ویراسـتاری ادبی و ترویجی متون رسانه های نوشـتاری و فیلم های ترویجی طبق شرایط پیوست / استعلام ویراسـتاری ادبی و ترویجی متون رسانه های نوشـتاری و فیلم های ترویجی طبق شرایط پیوست
 60. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آرشیو الکترونیکی و زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی و تهیه نقشه های ارتوفتو / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آرشیو الکترونیکی و زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی و تهیه نقشه های ارتوفتو
 61. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی
 62. استعلام انجام امور ابلاغ صورت حسابهای بدهی کارگاه های حقیقی و حقوقی در محدوده شهرستان بیرجند / استعلام انجام امور ابلاغ صورت حسابهای بدهی کارگاه های حقیقی و حقوقی در محدوده شهرستان بیرجند
 63. استعلام واگذاری امور اپراتوری واحد های تابعه شبکه بهداشت و درمان نهاوند برای مدت یکسال / استعلام واگذاری امور اپراتوری واحد های تابعه شبکه بهداشت و درمان نهاوند برای مدت یکسال
 64. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان شهید / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان شهید
 65. مناقصه, مدیریت پیمان کارکنان مجتمع ورزشی آبیاران 99/198 / مدیریت پیمان کارکنان مجتمع ورزشی آبیاران 99/198
 66. تجدید مناقصه تامین و تکمیل کادر حراست فیزیکی نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین و تکمیل کادر حراست فیزیکی نوبت دوم
 67. مناقصه لایروبی و لجن برداری جداول و جاروب کشی / مناقصه لایروبی و لجن برداری جداول و جاروب کشی
 68. مناقصه, انجام امور حراست و نگهبانی کارگاه سد و نیروگاه گتوند / انجام امور حراست و نگهبانی کارگاه سد و نیروگاه گتوند
 69. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز شهر - نوبت دوم / مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری عملیات اجرایی حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز شهر - نوبت دوم
 70. استعلام واگذاری خدمات رختشویخانه / استعلام واگذاری خدمات رختشویخانه
 71. استعلام واگذاری امور مربوط به نگهداشت، سرویس، تعمیر آسانسورهای دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 1399-1400 / استعلام واگذاری امور مربوط به نگهداشت، سرویس، تعمیر آسانسورهای دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 1399-1400
 72. استعلام پرداخت هزینه جمع آوری,حمل , بی خطرسازی و دفن پسماند عفونی واحد درمانی تابعه مدیریت درمان تامین اجتماعی همدان در حدود8000کیلوگرم / استعلام پرداخت هزینه جمع آوری,حمل , بی خطرسازی و دفن پسماند عفونی واحد درمانی تابعه مدیریت درمان تامین اجتماعی همدان در حدود8000کیلوگرم
 73. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان امام / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان امام
 74. تجدید استعلام حفاظت و نگهداری و حراست از سرویسهای بهداشتی / تجدید استعلام ، تجدید استعلام حفاظت و نگهداری و حراست از سرویسهای بهداشتی
 75. تجدید مناقصه واگذاری حجمی -زمانی اداره امور انبار نفت شمال غرب - نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری حجمی -زمانی اداره امور انبار نفت شمال غرب- نوبت دوم
 76. مناقصه عملیات اجرای فضای سبز 180 هکتاری / مناقصه, مناقصه عملیات اجرای فضای سبز 180 هکتاری
 77. استعلام سمپاشی خوابگاههای دانشجویی علوم پزشکی اصفهان به متراژ تقریبی 38000 متر مربع / استعلام سمپاشی خوابگاههای دانشجویی علوم پزشکی اصفهان به متراژ تقریبی 38000 متر مربع
 78. استعلام فضای سبز بیمارستان امام حسین / استعلام فضای سبز بیمارستان امام حسین
 79. مناقصه مدیریت امورات اداری ستاد منطقه بازرگانی - نوبت دوم / مناقصه مدیریت امورات اداری ستاد منطقه بازرگانی- نوبت دوم
 80. مناقصه خرید خدمات نیروهای کمک پرستاری... نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه خرید خدمات نیروهای کمک پرستاری... نوبت دوم
 81. استعلام واگذاری عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات و نصب انشعاب آب در شهر ایوان و حومه / استعلام واگذاری عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات و نصب انشعاب آب در شهر ایوان و حومه
 82. استعلام عملیات کیسه گیری،سردوزی،توزین،پارت چینی و صفافی کود فله در انبارهای شرکت / استعلام عملیات کیسه گیری،سردوزی،توزین،پارت چینی و صفافی کود فله در انبارهای شرکت
 83. استعلام استعلام واگذاری نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پژوهشکده بوعلی . طبق فایل های پیوست تکمیل و در سامانه ضمیمه قیمت پیشنهادی گردد. / استعلام استعلام واگذاری نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پژوهشکده بوعلی . طبق فایل های پیوست تکمیل و در سامانه ضمیمه قیمت پیشنهادی گردد.
 84. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تأمین نیروی انسانی به منظور انجام امور خدمات عمومی کلینیک بعثت (1) / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تأمین نیروی انسانی به منظور انجام امور خدمات عمومی کلینیک بعثت (1)
 85. فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره ماشین آلات و تجهیزات فرایندی / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره ماشین آلات و تجهیزات فرایندی
 86. مناقصه واگذاری قرارداد اجاره نیروی انسانی- مرحله پنجم / مناقصه واگذاری قرارداد اجاره نیروی انسانی- مرحله پنجم
 87. تجدید فراخوان مناقصه واگذاری حجمی -زمانی اداره امور انبار نفت- نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه واگذاری حجمی -زمانی اداره امور انبار نفت- نوبت دوم
 88. مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی / مناقصه، مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی
 89. استعلام نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن یزد / استعلام نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن یزد
 90. استعلام خدمات نگبانی 24 ساعته از دانشگاه، وفق مقررات ابلاغی مرکز انتظام، قوانین کار و تامین اجتماعی مطابق اسناد الزامی پیوست(حتما تکمیل و ارسال گردد) / استعلام خدمات نگبانی 24 ساعته از دانشگاه، وفق مقررات ابلاغی مرکز انتظام، قوانین کار و تامین اجتماعی مطابق اسناد الزامی پیوست(حتما تکمیل و ارسال گردد)
 91. استعلام قرارداد نگهداشت باغ گیاهان دارویی دانشکده داروسازی / استعلام قرارداد نگهداشت باغ گیاهان دارویی دانشکده داروسازی
 92. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان امام / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان امام
 93. فراخوان راهبری خدمات دفتری- نوبت دوم / فراخوان فراخوان راهبری خدمات دفتری- نوبت دوم
 94. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان امام / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان امام
 95. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان امام / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان امام
 96. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان خاتم / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان خاتم
 97. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی - نوبت دوم
 98. فراخوان ارائه خدمات روزمره اماکن و منازل سازمانی ... / فراخوان فراخوان ارائه خدمات روزمره اماکن و منازل سازمانی ...
 99. مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی
 100. مناقصه کلیه امورات خدماتی (بجز تنظیف و رفت و روب معابر سطح شهر) - نوبت سوم / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه کلیه امورات خدماتی (بجز تنظیف و رفت و روب معابر سطح شهر) - نوبت سوم
 101. مناقصه مدیریت امور گرمخانه شهرداری / مناقصه، مناقصه مدیریت امور گرمخانه شهرداری
 102. مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری 250 هزار تن برنج کیسه ای وارداتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری 250 هزار تن برنج کیسه ای وارداتی
 103. استعلام یک نفر راننده جهت رانندگی مینی بوس اداری بدون خودرو و سه دستگاه خودروی سواری جهت ماموریتهای درون و برون شهری طبق مشخصات پیوست . / استعلام یک نفر راننده جهت رانندگی مینی بوس اداری بدون خودرو و سه دستگاه خودروی سواری جهت ماموریتهای درون و برون شهری طبق مشخصات پیوست .
 104. استعلام نگهداشت آسانسور / استعلام نگهداشت آسانسور
 105. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری و نگهداری فضای سبز شهر شویشه / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری و نگهداری فضای سبز شهر شویشه
 106. استعلام انجام عملیات کیسه گیری، توزین، صفافی و پارتی چینی 10000 تن کود شیمیایی فله در انبارهای سازمانی و کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی / استعلام انجام عملیات کیسه گیری، توزین، صفافی و پارتی چینی 10000 تن کود شیمیایی فله در انبارهای سازمانی و کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی
 107. فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و تجهیزات / فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و تجهیزات
 108. تجدید مناقصه انجام نگه داری ، راهبری، سرویس و تعمیرات سیستم های الکتریکی و مکانیکی - نوبت دوم / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه انجام نگه داری ، راهبری، سرویس و تعمیرات سیستم های الکتریکی و مکانیکی- نوبت دوم
 109. استعلام واگذاری نگهداشت و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان های تابعه شبکه بهداشت و درمان نهاوند / استعلام واگذاری نگهداشت و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان های تابعه شبکه بهداشت و درمان نهاوند
 110. استعلام نگهداری وتعمیر ودریافت گواهی استاندارد 3 مورد آسانسور / استعلام نگهداری وتعمیر ودریافت گواهی استاندارد 3 مورد آسانسور
 111. مناقصه قراردادهای خرید و تامین قطعات و تجهیزات، حراست ، حفظ .. / مناقصه ، مناقصه قراردادهای خرید و تامین قطعات و تجهیزات، حراست، حفظ ..
 112. مناقصه عملیات آذین بندی و نورپردازی، تهیه، نصب و نگهداری پرچم های سطح منطقه و ... / مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات آذین بندی و نورپردازی، تهیه، نصب و نگهداری پرچم های سطح منطقه و ...
 113. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات مربوط به صحافی ، چاپ و تکثیر فرمها، کتابچه و دفاتر مورد نیاز شرکت پالایش نفت آبادان / فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات مربوط به صحافی ، چاپ و تکثیر فرمها، کتابچه و دفاتر مورد نیاز شرکت پالایش نفت آبادان
 114. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مربوط به امورخدمات شهری / مناقصه عمومی یک مرحله ای مربوط به امورخدمات شهری
 115. استعلام بهسازی مرکز اطلاع رسانی(به فایل مدارک پیوستی مراجعه فرمایید)09126838392اقای سیاه چشم قیمت در مجموع کل داده شود / استعلام بهسازی مرکز اطلاع رسانی(به فایل مدارک پیوستی مراجعه فرمایید)09126838392اقای سیاه چشم قیمت در مجموع کل داده شود
 116. استعلام طبق پیوست- نیاز به یک نفر نیرو جهت واگذاری خرید خدمات امور و تجهیزات پرشکی بیمارستان بهاران زاهدان قرارداد یک ساله-09159398651 کمالی / استعلام طبق پیوست- نیاز به یک نفر نیرو جهت واگذاری خرید خدمات امور و تجهیزات پرشکی بیمارستان بهاران زاهدان قرارداد یک ساله-09159398651 کمالی
 117. تجدید فراخوان مناقصه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پردیس دانشگاه - نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پردیس دانشگاه - نوبت دوم
 118. مناقصه ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های پرسنلی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های پرسنلی ...
 119. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان امام / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان امام
 120. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در مجتمع دانشگاهی / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در مجتمع دانشگاهی
 121. فراخوان مناقصه مدیریت پیمان کارکنان مجتمع ورزشی / فراخوان مناقصه مدیریت پیمان کارکنان مجتمع ورزشی
 122. مناقصه واگذاری قسمتی از امورات خدمات شهر و فضای سبز - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه واگذاری قسمتی از امورات خدمات شهر و فضای سبز - نوبت دوم
 123. خلاصه آگهی فراخوان ارزیابی تامین کنندگان / خلاصه آگهی، خلاصه آگهی فراخوان ارزیابی تامین کنندگان
 124. استعلام ضد عفونی 4ساختمان جمعآ به متراژ16500 متر تقریبی مربع مواد درجه 1 قبل از انجام کار مواد باید به تایید دفتر خدمات برسدالکل بالای 70 درصد / استعلام ضد عفونی 4ساختمان جمعآ به متراژ16500 متر تقریبی مربع مواد درجه 1 قبل از انجام کار مواد باید به تایید دفتر خدمات برسدالکل بالای 70 درصد
 125. تجدید مناقصه بهره برداری، اپراتوری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح ... / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه بهره برداری، اپراتوری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح ...
 126. مناقصه, مدیریت امور انبارهای کرمان / مدیریت امور انبارهای کرمان
 127. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه شماره 1-709-99 موضوع راهبری مشاغل عملیاتی قراردادهای نگهداری و تعمیرات ساختمان و تاسیسات و ... / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه شماره 1-709-99 موضوع راهبری مشاغل عملیاتی قراردادهای نگهداری و تعمیرات ساختمان و تاسیسات و ...
 128. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در شبکه بهداشت و / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در شبکه بهداشت و
 129. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر،سرویس نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه هشت شهریور / مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر،سرویس نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه هشت شهریور
 130. مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند / مناقصه ، مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند
 131. استعلام نیاز به تامین سه نیروی کارشناس جهت امور اداری معاونت بین الملل / استعلام نیاز به تامین سه نیروی کارشناس جهت امور اداری معاونت بین الملل
 132. استعلام قرارداد حفاظت فیزیکی ( حراست ) / استعلام قرارداد حفاظت فیزیکی ( حراست )
 133. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و منابع تامین ، حفاری و رفع اتفاقات ، نصب انشعاب جدید و تعویض کنتور خراب مشترکین شهرس / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و منابع تامین ، حفاری و رفع اتفاقات ، نصب انشعاب جدید و تعویض کنتور خراب مشترکین شهرس
 134. مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات تاسیسات تصفیه خانه - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات تاسیسات تصفیه خانه - نوبت دوم
 135. مناقصه واگذاری مدیریتی امور نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریتی امور نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 136. مناقصه مدیریت بهره برداری آب، خدمات مشترکین / مناقصه , مناقصه مدیریت بهره برداری آب، خدمات مشترکین
 137. استعلام فایل پی دی اف به شرح پیوست و کد کالا مشابه می باشد . قیمت به صورت کلی و سالیانه لحاظ گردد. / استعلام فایل پی دی اف به شرح پیوست و کد کالا مشابه می باشد . قیمت به صورت کلی و سالیانه لحاظ گردد.
 138. مناقصه شستشوی البسه ایمنی پرسنل فولادسازی / مناقصه،مناقصه شستشوی البسه ایمنی پرسنل فولادسازی
 139. استعلام قرارداد انجام خدمات پشتیبانی - حجمی / استعلام قرارداد انجام خدمات پشتیبانی - حجمی
 140. مناقصه مدیریت امور انبارهای استان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت امور انبارهای استان- نوبت دوم
 141. استعلام تعمییر ونگهداری تاسیسات آب آشامیدنی : رفع شکستگی لوله های شبکه توزیع و خطوط انتقال روستاهای شهرستان گنبد کاووس / استعلام تعمییر ونگهداری تاسیسات آب آشامیدنی : رفع شکستگی لوله های شبکه توزیع و خطوط انتقال روستاهای شهرستان گنبد کاووس
 142. مناقصه, انجام امور خدمتگذاری و آبدارخانه و نظافت شرکت پشتیبانی امور دام استان کرمان / انجام امور خدمتگذاری و آبدارخانه و نظافت شرکت پشتیبانی امور دام استان کرمان
 143. استعلام تامین محتوای سایت ملی پیشگیری از ایدز طبق شرایط پیوست / استعلام تامین محتوای سایت ملی پیشگیری از ایدز طبق شرایط پیوست
 144. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خرید خدمت پزشکان عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافت / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خرید خدمت پزشکان عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافت
 145. فراخوان راهبری خدمات تاسیسات و آتش نشانی نوبت دوم / فراخوان راهبری خدمات تاسیسات و آتش نشانی نوبت دوم
 146. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان شهدا / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان شهدا
 147. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات روزره اماکن و منازل سازمانی (سیویل نواحی غربی ، شرقی، شمالی ، راهسازی و سرویسهای فنی تعمیرات) / فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات روزره اماکن و منازل سازمانی (سیویل نواحی غربی ، شرقی، شمالی ، راهسازی و سرویسهای فنی تعمیرات)
 148. فراخوان مناقصه اجاره 8 دستگاه خودرو مزدا وانت دو کابین / فراخوان مناقصه اجاره 8 دستگاه خودرو مزدا وانت دو کابین