سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصه تامین نیروی انسانی تاریخ 99.7.27

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.07.27

 1. مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم
 2. استعلام واگذاری خدمات شهری به صورت حجمی / استعلام واگذاری خدمات شهری به صورت حجمی
 3. استعلام نظافت / استعلام نظافت
 4. اصلاحیه مناقصه پروژه آبرسانی / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آبرسانی
 5. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی / مناقصه، مناقصه انجام خدمات پشتیبانی
 6. فراخوان عمومی برای شناسایی پیمانکار فضای سبز - نوبت دوم / فراخوان عمومی فراخوان عمومی برای شناسایی پیمانکار فضای سبز
 7. مناقصه واگذاری پروژه نگهداری فضای سبز بوستان / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری پروژه نگهداری فضای سبز بوستان
 8. مناقصه رنگ آمیزی جداول و ... نوبت دوم / مزایده و مناقصه عمومی, مناقصه رنگ آمیزی جداول و ... نوبت دوم
 9. مناقصه خرید و نصب مبلمان پارکی... / مناقصه، مناقصه خرید و نصب مبلمان پارکی...
 10. مناقصه عملیات اجرای فضای سبز 180 هکتاری / مناقصه, مناقصه عملیات اجرای فضای سبز 180 هکتاری
 11. مناقصه, ارائه خدمات ستادی مورد نیاز پژوهشگاه نیرو در سال 1400-99 / ارائه خدمات ستادی مورد نیاز پژوهشگاه نیرو در سال 1400-99
 12. استعلام نظارت،کنترل ورود وخروج خودروهای حمل خاک و ضایعات،سازماندهی،ساماندهی،بارگیری،تسطیح،ایجادراه و خاکریز،دفن ودفع خاک درسایت بایکدستگاه لودرآماده بکار / استعلام نظارت،کنترل ورود وخروج خودروهای حمل خاک و ضایعات،سازماندهی،ساماندهی،بارگیری،تسطیح،ایجادراه و خاکریز،دفن ودفع خاک درسایت بایکدستگاه لودرآماده بکار
 13. استعلام تجدید پروژه بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آب شرب روستایی و خدمات مشترکین بخش بام و صفی اباد شهرستان اسفراین مطابق مشخصات فنی پیوست / استعلام تجدید پروژه بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آب شرب روستایی و خدمات مشترکین بخش بام و صفی اباد شهرستان اسفراین مطابق مشخصات فنی پیوست
 14. استعلام تجدید پروژه بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آب شرب روستایی و خدمات مشترکین دهستان های زرق اباد – میلانلو و آذری شهرستان اسفراین / استعلام تجدید پروژه بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آب شرب روستایی و خدمات مشترکین دهستان های زرق اباد – میلانلو و آذری شهرستان اسفراین
 15. مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی - نوبت دوم / مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی - نوبت دوم
 16. مناقصه واگذاری حجمی / مناقصه واگذاری حجمی
 17. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت شمالشرق تهران / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت شمالشرق تهران
 18. اصلاحیه فراخوان امور خدمات شهری / اصلاحیه فراخوان امور خدمات شهری
 19. مناقصه واگذاری 14 پست نگهبانی در سطح شهر نوبت دوم / مناقصه واگذاری 14 پست نگهبانی در سطح شهر نوبت دوم
 20. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه شماره 990260 (عملیات کندن، دپو، خرد سازی و بارگیری گوگرد به کامیون و کیسه زنی کود بنتونیت) / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه شماره 990260 (عملیات کندن، دپو، خرد سازی و بارگیری گوگرد به کامیون و کیسه زنی کود بنتونیت)
 21. استعلام تامین نیروی انسانی باشگاه فرهنگیان / استعلام تامین نیروی انسانی باشگاه فرهنگیان
 22. مناقصه تامین نیرو جهت خدمات حفاظتی - مراقبتی و تامین امنیت / مناقصه ، مناقصه تامین نیرو جهت خدمات حفاظتی - مراقبتی و تامین امنیت
 23. استعلام اداره بوفه بیمارستان مهر / استعلام اداره بوفه بیمارستان مهر
 24. مناقصه نگهداری و تعمیرات و راهبری و بهره برداری بهینه و مناسب از تاسیسات موتورخانه ها - نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه نگهداری و تعمیرات و راهبری و بهره برداری بهینه و مناسب از تاسیسات موتورخانه ها- نوبت دوم
 25. مناقصه واگذاری خدمات اداری / مناقصه واگذاری خدمات اداری
 26. فراخوان مناقصه راهبری، کنترل فرایند، بهره برداری و نگهداری از .... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه راهبری، کنترل فرایند، بهره برداری و نگهداری از .... نوبت دوم
 27. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تخلیه مقدار 50 هزار تن خاک فسفات از محموله کشتی های وارده به بندر بوشهردر کامیون و عملیات حمل به انبارو دپو تا ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تخلیه مقدار 50 هزار تن خاک فسفات از محموله کشتی های وارده به بندر بوشهردر کامیون و عملیات حمل به انبارو دپو تا ...
 28. مناقصه خدمات نگهداری، تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز / مناقصه، مناقصه خدمات نگهداری، تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز
 29. مناقصه انجام خدمات نگهداری از تاسیسات و سیستم تهویه مهمانسرای 90 اتاقه / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات نگهداری از تاسیسات و سیستم تهویه مهمانسرای 90 اتاقه
 30. استعلام سرویس نظارت ونگهداری موتورخانه / استعلام سرویس نظارت ونگهداری موتورخانه
 31. مناقصه واگذاری انجام امور حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی تجدید نوبت دوم / مناقصه واگذاری انجام امور حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی تجدید نوبت دوم
 32. استعلام قرارداد مدیریتی واگذاری انجام خدمات اعتباربخشی / استعلام قرارداد مدیریتی واگذاری انجام خدمات اعتباربخشی
 33. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لایروبی ، لجن برداری جداول ،جاروب کشی و تنظیف معابر / مناقصه عمومی یک مرحله ای لایروبی ، لجن برداری جداول ،جاروب کشی و تنظیف معابر
 34. استعلام تقاضای خرید یک سیستم نرم افزاری به شرح زیر : 1-سیستم بایگانی الکترونیک اسناد (تک کاربره) به همراه دسترسی 10 کاربر اضافه / استعلام تقاضای خرید یک سیستم نرم افزاری به شرح زیر : 1-سیستم بایگانی الکترونیک اسناد (تک کاربره) به همراه دسترسی 10 کاربر اضافه
 35. مناقصه انجام امور خدماتی و پذیرایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی و پذیرایی
 36. فراخوان واگذاری سرمایه گذاری، ساخت اجاره و انتقال پروژه - نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان واگذاری سرمایه گذاری، ساخت اجاره و انتقال پروژه - نوبت دوم
 37. فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی
 38. مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر
 39. تجدید مناقصه برون سپاری ارائه خدمات ستادی / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه برون سپاری ارائه خدمات ستادی
 40. مناقصه نگهداری فضای سبز / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز
 41. استعلام قرارداد گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی / استعلام قرارداد گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی
 42. استعلام نگهداری فضای سبز ساختمانهای ستاد و اداره انبارهای شرکت توزیع برق خراسان رضوی * پیشنهاد قیمت در سر برگ آن شرکت مهر و امضاء شده و بارگذاری گردد . / استعلام نگهداری فضای سبز ساختمانهای ستاد و اداره انبارهای شرکت توزیع برق خراسان رضوی * پیشنهاد قیمت در سر برگ آن شرکت مهر و امضاء شده و بارگذاری گردد .
 43. مناقصه خدمات شهری بخش تنظیفات شهر / مناقصه, مناقصه خدمات شهری بخش تنظیفات شهر نوبت دوم
 44. فراخوان ارائه خدمات روزمره اماکن و منازل سازمانی ...- نوبت دوم / فراخوان، فراخوان ارائه خدمات روزمره اماکن و منازل سازمانی ...- نوبت دوم
 45. مناقصه خدمات امور اداری، مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی از تاسیسات آب حیات / مناقصه، مناقصه خدمات امور اداری، مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی از تاسیسات آب حیات
 46. مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض، پیگیری و وصول مطالبات، تست و تعویض... / مناقصه , مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض، پیگیری و وصول مطالبات، تست و تعویض...
 47. استعلام واگذاری خدمات سرویس نگهداری و تعمیر دستگاههای تلفنخانه بیمارستان طبق شرایط مندرج در مدارک پیوستی / استعلام واگذاری خدمات سرویس نگهداری و تعمیر دستگاههای تلفنخانه بیمارستان طبق شرایط مندرج در مدارک پیوستی
 48. مناقصه ارائه خدمات حفاظتی و نگهبانی / مناقصه, مناقصه ارائه خدمات حفاظتی و نگهبانی
 49. فراخوان مناقصه خرید کالا و خدمات - نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید کالا و خدمات - نوبت دوم
 50. مناقصه یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی جهت مسئول فنی آزمایشگاه - نوبت سوم سری دوم / مناقصه , مناقصه یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی جهت مسئول فنی آزمایشگاه - نوبت سوم سری دوم
 51. مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی نیروگاه- 99.7.24 / فراخوان مناقصه, مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی نیروگاه - 99.7.24
 52. استعلام استعلام تامین نیرو(بمدت یکسال شمسی) / استعلام استعلام تامین نیرو(بمدت یکسال شمسی)
 53. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر، نگهداری و حفاظت فیزیکی از سیستم‏های روشنایی، تهویه و ایمنی تونل‏های تنگ زاغ و 17 شهریور / مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر، نگهداری و حفاظت فیزیکی از سیستم‏های روشنایی، تهویه و ایمنی تونل‏های تنگ زاغ و 17 شهریور
 54. مناقصه پیمانکاری جمع آوری زباله شهری ... تجدید - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پیمانکاری جمع آوری زباله شهری ... تجدید - نوبت دوم
 55. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری امور اداری ثبت اسناد و املاک / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری امور اداری ثبت اسناد و املاک
 56. مناقصه تامین نیروی مورد نیاز بخش های خدمات، نظافت، فضای سبز و نگهبانی- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی مورد نیاز بخش های خدمات، نظافت، فضای سبز و نگهبانی - نوبت دوم
 57. مناقصه احداث خیابان، جدول گذاری، زیرسازی و تهیه و اجرای آسفالت... / مناقصه، مناقصه احداث خیابان، جدول گذاری، زیرسازی و تهیه و اجرای آسفالت...
 58. مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی نوبت دوم / مناقصه، مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی نوبت دوم
 59. استعلام مناقصه ریشه کنی درختان خودرو ، پاکسازی و بازگشایی مسیر و لایروبی رودخانه ایسین / استعلام مناقصه ریشه کنی درختان خودرو ، پاکسازی و بازگشایی مسیر و لایروبی رودخانه ایسین
 60. فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات تهویه و تبرید اماکن و تاسیسات ناحیه مرکزی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات تهویه و تبرید اماکن و تاسیسات ناحیه مرکزی
 61. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه شماره 990329 (دریافت خدمات عمومی و نگهداشت مجموعه های ورزشی) / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه شماره 990329 (دریافت خدمات عمومی و نگهداشت مجموعه های ورزشی)
 62. استعلام اجرای عملیات راهداری در محورهای حوزه استحفاظی(اصلی،فرعی و روستایی)شهرستان اسفراین به شرح فایل و مدارک پیوست / استعلام اجرای عملیات راهداری در محورهای حوزه استحفاظی(اصلی،فرعی و روستایی)شهرستان اسفراین به شرح فایل و مدارک پیوست
 63. مناقصه خرید لوله چدن داکتیل به قطر 800 میلیمتر... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید لوله چدن داکتیل به قطر 800 میلیمتر...
 64. مناقصه عملیات سرویس و نگهداری سیستم های برقی تاسیساتی ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات سرویس و نگهداری سیستم های برقی تاسیساتی ...
 65. فراخوان واگذاری امورخدماتی و پشتیبانی / فراخوان واگذاری امورخدماتی و پشتیبانی
 66. مناقصه, آبرسانی لیکک و روستاهای حومه و برونسژاری انجام عملیات قرائت کنتور ?توزیع قبوض و وصول مبالغ قبوض آب بهای شهر دوگنبدان / آبرسانی لیکک و روستاهای حومه و برونسژاری انجام عملیات قرائت کنتور ?توزیع قبوض و وصول مبالغ قبوض آب بهای شهر دوگنبدان
 67. مناقصه فعالیت های خدماتی مربوط به نظافت و جمع آوری زباله ها / مناقصه فعالیت های خدماتی مربوط به نظافت و جمع آوری زباله ها
 68. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری حجمی - زمانی اداره امور انبار نفت شمالغرب تهران / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری حجمی - زمانی اداره امور انبار نفت شمالغرب تهران
 69. مناقصه انجام امور خدمات نگهداری، راهبری / مناقصه انجام امور خدمات نگهداری، راهبری
 70. فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی
 71. مناقصه انجام عملیات دفن بهداشتی زباله های شهر / مناقصه انجام عملیات دفن بهداشتی زباله های شهر
 72. مناقصه نگهداری و تعمیرات و خدمات شهری و روستایی، مشترکین قرائت و ... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نگهداری و تعمیرات و خدمات شهری و روستایی، مشترکین قرائت و ... - نوبت دوم
 73. استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی شهرستان ارسنجان / استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی شهرستان ارسنجان
 74. استعلام گشت بازرسی ابنیه فنی سطح حوزه استحفاظی شهرستان رامشیر / استعلام گشت بازرسی ابنیه فنی سطح حوزه استحفاظی شهرستان رامشیر
 75. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی خود نیروهای خدماتی فضای سبز / مناقصه، مناقصه انجام خدمات پشتیبانی خود نیروهای خدماتی فضای سبز
 76. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای م م /99/0136 مربوط به خدمات فضای سبز و تنظیفات ادارات و اماکن عمومی و تاسیسات کارون و کوت عبدالله / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای م م /99/0136 مربوط به خدمات فضای سبز و تنظیفات ادارات و اماکن عمومی و تاسیسات کارون و کوت عبدالله
 77. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات پشتیبانی ، تاسیسات ، خدمات دفتری ، تنظیفات و نگهداری فضای سبز منطقه شش عملیات انتقال گاز در س / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات پشتیبانی ، تاسیسات ، خدمات دفتری ، تنظیفات و نگهداری فضای سبز منطقه شش عملیات انتقال گاز در س
 78. مناقصه, انجام عملیات امداد نگهداری و تعمیرات گازرسانی .........در سطح شهرستان چادگان و توابع / انجام عملیات امداد نگهداری و تعمیرات گازرسانی .........در سطح شهرستان چادگان و توابع
 79. مناقصه تعداد پنج فعالیت خود را بصورت حجمی - مرحله دوم / مناقصه تعداد پنج فعالیت خود را بصورت حجمی- مرحله دوم
 80. مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ابنیه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ابنیه...
 81. مناقصه انجام خدمات امور دفتری، تنظیفات، فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات امور دفتری، تنظیفات، فضای سبز
 82. مناقصه برون سپاری بخش های رفت و روب شهری و نگهداری فضای سبز و امور مشابه نوبت دوم / مناقصه, مناقصه برون سپاری بخش های رفت و روب شهری و نگهداری فضای سبز و امور مشابه نوبت دوم
 83. استعلام خرید گونه های گیاهی / استعلام,استعلام خرید گونه های گیاهی
 84. استعلام استعلام واگذاری خدمات اسکن (آرشیو الکترونیک پرونده ها و مدارک ) / استعلام استعلام واگذاری خدمات اسکن (آرشیو الکترونیک پرونده ها و مدارک )
 85. استعلام انجام خدمات بهشت حسین / استعلام انجام خدمات بهشت حسین
 86. استعلام امحا زباله های عفونی بیمارستان / استعلام امحا زباله های عفونی بیمارستان
 87. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری خدمات اداری مورد نیاز واحدهای بانک / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری خدمات اداری مورد نیاز واحدهای بانک
 88. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خدمات نگهداری، تعمیرات تأسیسات و تجهیزات انتقال گاز در محدوده مرکز بهره برداری بیرجند / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خدمات نگهداری، تعمیرات تأسیسات و تجهیزات انتقال گاز در محدوده مرکز بهره برداری بیرجند
 89. مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی واحدهای اداری و خدماتی hseq - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی واحدهای اداری و خدماتی hseq- نوبت دوم
 90. مناقصه انجام امور خدمات عمومی نظافت اماکن ، محوطه ، معابر و نگهداری فضای سبز / مناقصه ,مناقصه انجام امور خدمات عمومی نظافت اماکن ، محوطه ، معابر و نگهداری فضای سبز
 91. استعلام بکار گیری 1 نفر راننده به شرح فایل پیوست - / استعلام بکار گیری 1 نفر راننده به شرح فایل پیوست -
 92. استعلام تجدید پروژه بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آب شرب روستایی و خدمات مشترکین دهستان های دامن کوه و روئین شهرستان اسفراین / استعلام تجدید پروژه بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آب شرب روستایی و خدمات مشترکین دهستان های دامن کوه و روئین شهرستان اسفراین
 93. استعلام جذب نیرو شرکتی 15نفر / استعلام جذب نیرو شرکتی 15نفر
 94. مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری و انجام خدمات تعمیرات ، نگهداری ، حراست تاسیسات و تجهیزات ورفع حوادث واتفاقات شبکه توزیع آب با هر سایز وجنس و خطوط ان / مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری و انجام خدمات تعمیرات ، نگهداری ، حراست تاسیسات و تجهیزات ورفع حوادث واتفاقات شبکه توزیع آب با هر سایز وجنس و خطوط ان
 95. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری انجام عملیات قرائت کنتور،توزیع قبوض،ووصول مبالغ قبوض آب بهای شهر دوگنبدان / مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری انجام عملیات قرائت کنتور،توزیع قبوض،ووصول مبالغ قبوض آب بهای شهر دوگنبدان
 96. استعلام ترخیص نهاده های دامی از بنادر امیرآباد ، فریدونکنار و نوشهر به مقدار 200 هزار تن / استعلام ترخیص نهاده های دامی از بنادر امیرآباد ، فریدونکنار و نوشهر به مقدار 200 هزار تن
 97. مناقصه خدمات پشتیبانی، تاسیسات، خدمات دفتری، تنظیفات و نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه, مناقصه خدمات پشتیبانی، تاسیسات، خدمات دفتری، تنظیفات و نگهداری فضای سبز
 98. مناقصه خدمات فضای سبز نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خدمات فضای سبز
 99. استعلام سمپاشی خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به متراژ تقریبی 38000 مترمربع / استعلام سمپاشی خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به متراژ تقریبی 38000 مترمربع
 100. مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض، پیگیری و وصول مطالبات، تست و تعویض... / مناقصه , مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض، پیگیری و وصول مطالبات، تست و تعویض...
 101. مناقصه برون سپاری تامین نیروی انسانی / مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری تامین نیروی انسانی
 102. فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره ماشین آلات و تجهیزات فرایندی -نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره ماشین آلات و تجهیزات فرایندی
 103. تجدید فراخوان مناقصه واگذاری حجمی اداره امور خدمات منطقه - نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه, تجدید فراخوان مناقصه واگذاری حجمی اداره امور خدمات منطقه - نوبت دوم
 104. مناقصه پروژه نگهداری و توسعه فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه نگهداری و توسعه فضای سبز - نوبت دوم
 105. تجدید فراخوان انجام امور خدمات پشتیبانی و پاسخگویی مرکز تماس 118 / تجدید فراخوان انجام امور خدمات پشتیبانی و پاسخگویی مرکز تماس 118
 106. استعلام بکارگیری انفر راننده در استان آذربایجان شرقی به شرح فایل پیوست-لطفا شماره شرکت یا در قسمت توضیحات درج نمایید / استعلام بکارگیری انفر راننده در استان آذربایجان شرقی به شرح فایل پیوست-لطفا شماره شرکت یا در قسمت توضیحات درج نمایید
 107. استعلام راهبری و نگهداری تاسیسات برق و مکانیک و... بیمارستان والفجر تفرش / استعلام راهبری و نگهداری تاسیسات برق و مکانیک و... بیمارستان والفجر تفرش
 108. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات، پذیرایی و دبیرخانه / مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات، پذیرایی و دبیرخانه
 109. فراخوان مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور خدمات عمومی / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور خدمات عمومی
 110. تجدید مناقصه تهیه و کاشت 500 اصله درخت چنار / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه و کاشت 500 اصله درخت چنار
 111. مناقصه انجام خدمات عمومی خود شامل اداره امور آبدارخانه ها، انجام امو رخدمات و نظافت و ... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام خدمات عمومی خود شامل اداره امور آبدارخانه ها، انجام امو رخدمات و نظافت و ... نوبت دوم
 112. مناقصه واگذاری خدمات عمومی و پشتیبانی / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات عمومی و پشتیبانی
 113. تجدید مناقصه عملیات تخلیه مقدار 50 هزار تن خاک فسفات ... / تجدید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه عملیات تخلیه مقدار 50 هزار تن خاک فسفات ...
 114. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای م م /99/0156 مربوط به استفاده از خدمات ارکان ثالث جهت تامین نیازهای خدماتی اداره حفاری / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای م م /99/0156 مربوط به استفاده از خدمات ارکان ثالث جهت تامین نیازهای خدماتی اداره حفاری
 115. مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات حفاظتی و نگهبانی 24 ساعته / مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات حفاظتی و نگهبانی 24 ساعته
 116. مناقصه خدمات نظافت تونل / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات نظافت تونل
 117. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین ،وصول مطالبات ،اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح شهرستان شاهین شهر و میمه و / مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین ،وصول مطالبات ،اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح شهرستان شاهین شهر و میمه و