سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصه تامین نیروی انسانی تاریخ 99.7.29

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.07.29


 1. استعلام واگذاری چاپ وتکثیر بیمارستان به همراه محل چاپ لازم به ذکر است که اجاره محل ثابت میباشد و رقابت بر سر قیمت کپی است . 09144925414 عابدینی / استعلام واگذاری چاپ وتکثیر بیمارستان به همراه محل چاپ لازم به ذکر است که اجاره محل ثابت میباشد و رقابت بر سر قیمت کپی است . 09144925414 عابدینی
 2. استعلام جمع آوری و ساماندهی اطلاعات مکانی طرح های آب و خاک در محیط GIS در سطح استان خراسان جنوبی / استعلام جمع آوری و ساماندهی اطلاعات مکانی طرح های آب و خاک در محیط GIS در سطح استان خراسان جنوبی
 3. مناقصه, عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض ، پیگیری و وصول مطالبات ، تست و تعویض کنتورهای خراب مشترکین منطقه 1 / عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض ، پیگیری و وصول مطالبات ، تست و تعویض کنتورهای خراب مشترکین منطقه 1
 4. مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها / مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها
 5. مناقصه, م م/99/0146 مربوط به انجام خدمات پشتیبانی فنی/ غیر فنی طرح احداث و توسعه واحدهای نمکزدایی / م م/99/0146 مربوط به انجام خدمات پشتیبانی فنی/ غیر فنی طرح احداث و توسعه واحدهای نمکزدایی
 6. مناقصه خرید ژنراتور برق و ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید ژنراتور برق و ...
 7. استعلام کپی a4 یک رو 160000برگ - کپی a4 دورو 100000برگ - پوشه پرونده 5000 برگ-پرس a4400عدد / استعلام کپی a4 یک رو 160000برگ - کپی a4 دورو 100000برگ - پوشه پرونده 5000 برگ-پرس a4400عدد
 8. استعلام اپراتوری،راهبری،تعمیرونگهداری پل های تلسکوپی فرودگاه بندرعباس بمدت یک ماه طبق شرایط پیوست / استعلام اپراتوری،راهبری،تعمیرونگهداری پل های تلسکوپی فرودگاه بندرعباس بمدت یک ماه طبق شرایط پیوست
 9. استعلام پروژه مراقبت و آبیاری جنگلکاری چهار روستایی شهرستان گناوه در سطح 50 هکتار / استعلام پروژه مراقبت و آبیاری جنگلکاری چهار روستایی شهرستان گناوه در سطح 50 هکتار
 10. استعلام پروژه مراقبت و آبیاری 126 هکتاری چاه خانی دشتستان / استعلام پروژه مراقبت و آبیاری 126 هکتاری چاه خانی دشتستان
 11. مناقصه, واگذاری حجمی اداره امور خدمات منطقه / واگذاری حجمی اداره امور خدمات منطقه
 12. فراخوان عمومی خدمات قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان دولت / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی خدمات قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان دولت
 13. استعلام بهسازی مرکز اطلاع رسانی(به فایل مدارک پیوستی مراجعه فرمایید)09126838392 اقای سیاه چشم قیمت در مجموع کل داده شود / استعلام بهسازی مرکز اطلاع رسانی(به فایل مدارک پیوستی مراجعه فرمایید)09126838392 اقای سیاه چشم قیمت در مجموع کل داده شود
 14. استعلام پشتیبانی 5 نفر نیروی خدماتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی / استعلام پشتیبانی 5 نفر نیروی خدماتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی
 15. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی
 16. استعلام تامین نیروجهت(تنظیف،خدمات،نگهبانی)طبق اسنادپیوست / استعلام تامین نیروجهت(تنظیف،خدمات،نگهبانی)طبق اسنادپیوست
 17. استعلام برون سپاری رختشور خانه بیمارستان طبق قرارداد / استعلام برون سپاری رختشور خانه بیمارستان طبق قرارداد
 18. استعلام نیروی تاسیسات جهت انجام امور نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی ،برقی و...... به پیوست یک برگ شرح تعهدات 09138542862(حسینی) / استعلام نیروی تاسیسات جهت انجام امور نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی ،برقی و...... به پیوست یک برگ شرح تعهدات 09138542862(حسینی)
 19. استعلام تکمیل وارسال وبارگذاری استعلام از طریق سامانه الزامیست / استعلام تکمیل وارسال وبارگذاری استعلام از طریق سامانه الزامیست
 20. استعلام استعلام تامین نیروی انسانی دانشکده فنی شهید بهشتی اردکان / استعلام استعلام تامین نیروی انسانی دانشکده فنی شهید بهشتی اردکان
 21. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری،تعمیرات ونگهداری تاسیسات آب شرب روستاهای شهرستان خرم آباد / مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری،تعمیرات ونگهداری تاسیسات آب شرب روستاهای شهرستان خرم آباد
 22. مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری
 23. مناقصه نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و ابنیه / مناقصه نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و ابنیه
 24. استعلام خریدتجهیزات زیر ساخت شبکه فرودگاه گرگان فایل ضمیمه دریافت و پس از قیمت دهی بارگزاری شود. پاسخ به استعلام بدون بارگزاری فاکتور رد خواهد شد / استعلام خریدتجهیزات زیر ساخت شبکه فرودگاه گرگان فایل ضمیمه دریافت و پس از قیمت دهی بارگزاری شود. پاسخ به استعلام بدون بارگزاری فاکتور رد خواهد شد
 25. مناقصه, عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض ، پیگیری و وصول مطالبات ، تست و تعویض کنتورهای خراب مشترکین منطقه 2 / عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض ، پیگیری و وصول مطالبات ، تست و تعویض کنتورهای خراب مشترکین منطقه 2
 26. استعلام ویراسـتاری ادبی و ترویجی متون رسانه های نوشـتاری و فیلم های ترویجی طبق شرایط پیوست / استعلام ویراسـتاری ادبی و ترویجی متون رسانه های نوشـتاری و فیلم های ترویجی طبق شرایط پیوست
 27. تجدید مناقصه اداره امور انبار / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اداره امور انبار
 28. مناقصه عملیات اجرای فضای سبز 180 هکتاری / مناقصه, مناقصه عملیات اجرای فضای سبز 180 هکتاری
 29. مناقصه واگذاری خدمات اداری / مناقصه واگذاری خدمات اداری
 30. استعلام واگذاری فعالیتهای دبیرخانه (پیوست تکمیل شود) / استعلام واگذاری فعالیتهای دبیرخانه (پیوست تکمیل شود)
 31. استعلام انواع پارچه ولوازم خیاطی / استعلام انواع پارچه ولوازم خیاطی
 32. استعلام خرید و خدمات جهت کاشت درختان انگور و زیتون دانشگاه پیام نور مرکز فسا طبق لیست پیوست . اولویت با تامین کننده بومی می باشد . / استعلام خرید و خدمات جهت کاشت درختان انگور و زیتون دانشگاه پیام نور مرکز فسا طبق لیست پیوست . اولویت با تامین کننده بومی می باشد .
 33. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات کارکنان پیمانکاری نیروی حجمی به تعداد 96 نفر / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات کارکنان پیمانکاری نیروی حجمی به تعداد 96 نفر
 34. استعلام cb شهری و روستایی تابل 298 / استعلام cb شهری و روستایی تابل 298
 35. استعلام استعلام تامین 6 نفر نگهبان جهت حفظ و حراست از املاک اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران / استعلام استعلام تامین 6 نفر نگهبان جهت حفظ و حراست از املاک اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران
 36. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امور کمک پرستاری بخشی از مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(در قالب 146 بسته خدمتی) -باردوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امور کمک پرستاری بخشی از مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(در قالب 146 بسته خدمتی) -باردوم
 37. استعلام خدمات نگهداشت خطوط لوله حوزه استحفاظی مرکز بهره برداری اراک - طبق فایل پیوست / استعلام خدمات نگهداشت خطوط لوله حوزه استحفاظی مرکز بهره برداری اراک - طبق فایل پیوست
 38. مناقصه نگهداری امور تاسیسات و ساختمان محور یک / مناقصه نگهداری امور تاسیسات و ساختمان محور یک
 39. مناقصه انجام خدمات عمومی / مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات عمومی
 40. استعلام اسکن پرونده های بییمارستانی شرایط اختصاصی طبق فایل پیوست / استعلام اسکن پرونده های بییمارستانی شرایط اختصاصی طبق فایل پیوست
 41. استعلام رصد و پایشگری رسانه های مکتوب / استعلام رصد و پایشگری رسانه های مکتوب
 42. استعلام بکار گیری سه کارشناس جهت اموردفتری، سمعی بصری ومسئول دفتر.طبق پیوست شماره تماس:09153408425 لطفا مبالغ را دقیق و به صورت سالیانه وارد نمائید / استعلام بکار گیری سه کارشناس جهت اموردفتری، سمعی بصری ومسئول دفتر.طبق پیوست شماره تماس:09153408425 لطفا مبالغ را دقیق و به صورت سالیانه وارد نمائید
 43. تجدید استعلام حفاظت و نگهداری و حراست از سرویسهای بهداشتی- نوبت دوم / تجدید استعلام ، تجدید استعلام حفاظت و نگهداری و حراست از سرویسهای بهداشتی
 44. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری،(تعمیرات) ونگهداری تاسیسات آب شرب شهرستان پلدختر / مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری،(تعمیرات) ونگهداری تاسیسات آب شرب شهرستان پلدختر
 45. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی از اراضی حریم شهر جدید پردیس. / مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی از اراضی حریم شهر جدید پردیس.
 46. مناقصه واگذاری حجمی بازدیدهای ادواری سرویس های صنعتی و کنترل / مناقصه واگذاری حجمی بازدیدهای ادواری سرویس های صنعتی و کنترل
 47. مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای خدماتی پشتیبانی / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای خدماتی پشتیبانی
 48. مناقصه نگهداری امور تاسیسات و ساختمان محور دو / مناقصه نگهداری امور تاسیسات و ساختمان محور دو
 49. استعلام سامانه ارزیابی و عملکرد / استعلام سامانه ارزیابی و عملکرد
 50. استعلام استعلام اسکن الکترونیکی پرونده های پزشکی بیماران بیمارستان و تفکیک اسناد مالی و غیره مالی بیمارستان شهید جلیل مطابق با فایل های پیوست / استعلام استعلام اسکن الکترونیکی پرونده های پزشکی بیماران بیمارستان و تفکیک اسناد مالی و غیره مالی بیمارستان شهید جلیل مطابق با فایل های پیوست
 51. استعلام جهت نظافت 7500 مترمریع شامل 5000مترمربع محوطه، 6 ساختمان اداری،50 اتاق و75 پنچره در صورت هرگونه ابهام با شماره 09138542862 (حسینی) تماس بگیرید / استعلام جهت نظافت 7500 مترمریع شامل 5000مترمربع محوطه، 6 ساختمان اداری،50 اتاق و75 پنچره در صورت هرگونه ابهام با شماره 09138542862 (حسینی) تماس بگیرید
 52. فراخوان مناقصه اجاره 8 دستگاه خودرو مزدا وانت دو کابین- نوبت دوم / فراخوان مناقصه اجاره 8 دستگاه خودرو مزدا وانت دو کابین
 53. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خدمات عمومی چند منظوره حجمی ( خدمات شهری و فضای سبز ) شهرداری کرند غرب مرحله چهارم / مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خدمات عمومی چند منظوره حجمی ( خدمات شهری و فضای سبز ) شهرداری کرند غرب مرحله چهارم
 54. مناقصه, انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین....در سطح شهرستان شاهین شهر و میمه و توابع / انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین....در سطح شهرستان شاهین شهر و میمه و توابع
 55. مناقصه جمع آوری و نگهداری چرخ های دستی حمل بار مسافر نوبت دوم / مناقصه, مناقصه جمع آوری و نگهداری چرخ های دستی حمل بار مسافر نوبت دوم
 56. مناقصه واگذاری خدمات شهر و حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / فراخوان مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات شهر و حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم
 57. تجدید مناقصه اجرای عملیات امور خدمات شهری ، تنظیف ... / تجدید آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه اجرای عملیات امور خدمات شهری ، تنظیف ...
 58. استعلام خدمات چاپ و تکثیر به شرح فایل پیوستی . / استعلام خدمات چاپ و تکثیر به شرح فایل پیوستی .
 59. مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای داده آمایی ،اسکن ژئو رفرنس نمودن نقشه هایثبتی و حدنگاری / مناقصه عمومی دو مرحله ای داده آمایی ،اسکن ژئو رفرنس نمودن نقشه هایثبتی و حدنگاری
 60. استعلام خدمات چاپ وتکثیر ستاد دانشگاه علوم پزشکی بهمراه تامین لوازم مصرفی وتجهیزات مورد نیاز انتشارات / استعلام خدمات چاپ وتکثیر ستاد دانشگاه علوم پزشکی بهمراه تامین لوازم مصرفی وتجهیزات مورد نیاز انتشارات
 61. استعلام تعمیر،حفظ و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی اماکن ورزشی استان زنجان / استعلام تعمیر،حفظ و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی اماکن ورزشی استان زنجان
 62. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ارائه خدمات مربوط به سرویس و نظافت و آبدارخانه / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ارائه خدمات مربوط به سرویس و نظافت و آبدارخانه
 63. استعلام قرارداد حفاظت فیزیکی ( حراست ) / استعلام قرارداد حفاظت فیزیکی ( حراست )
 64. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی شهرداری بصورت حجمی / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی شهرداری بصورت حجمی
 65. مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند / مناقصه ، مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند
 66. استعلام خدمات حفاظت نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه شهرکرد آبان ماه تا پایان فروردین 1400 / استعلام خدمات حفاظت نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه شهرکرد آبان ماه تا پایان فروردین 1400
 67. فراخوان پژوهشی و مطالعاتی دستبند هوشمند رهگیری متوفیان / فراخوان پژوهشی و مطالعاتی دستبند هوشمند رهگیری متوفیان
 68. اصلاحیه مناقصه واگذاری امور پشتیبانی در خصوص جلوگیری و رفع هرگونه سد معبر / مناقصه, مناقصه واگذاری امور پشتیبانی در خصوص جلوگیری و رفع هرگونه سد معبر
 69. استعلام ایران کد مشابه است ، قبل از قیمت گذاری مراجعه به فایل پیوست و بازدید حضوری از پروژه الزامی میباشد. / استعلام ایران کد مشابه است ، قبل از قیمت گذاری مراجعه به فایل پیوست و بازدید حضوری از پروژه الزامی میباشد.
 70. استعلام موضوع خدمات شامل خدمات دبیرخانه ای و پذیرایی با حجم 1790 متر مربع و 34 نفر پذیرایی شونده / استعلام موضوع خدمات شامل خدمات دبیرخانه ای و پذیرایی با حجم 1790 متر مربع و 34 نفر پذیرایی شونده
 71. استعلام داده آمایی جریان ثبتی مکان محور پلاک های ثبتی به شرح مدارک پیوست / استعلام داده آمایی جریان ثبتی مکان محور پلاک های ثبتی به شرح مدارک پیوست
 72. مناقصه راهبری، کنترل فرآیند، مراقبت، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات برقی... / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه راهبری، کنترل فرآیند، مراقبت، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات برقی...
 73. فرایند ارجاع کار واگذاری فعالیت های شرکت پشتیبانی و خدماتی / فرایند ارجاع کار واگذاری فعالیت های شرکت پشتیبانی و خدماتی
 74. مناقصه واگذاری امورات تامین نظم و امنیت ایستگاه اخذ بهای خدمات اتباع نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری امورات تامین نظم و امنیت ایستگاه اخذ بهای خدمات اتباع
 75. مناقصه سرویس دهی تشریفات و مراسمات مختلف / مناقصه، مناقصه سرویس دهی تشریفات و مراسمات مختلف
 76. استعلام بازپیرایی پارک محلی میدان فرودگاه و میدان غدیر / استعلام بازپیرایی پارک محلی میدان فرودگاه و میدان غدیر
 77. استعلام هزینه ارسال بر عهده فروشنده و پرداخت حداکثر 4 ماه پس از صدور فاکتور / استعلام هزینه ارسال بر عهده فروشنده و پرداخت حداکثر 4 ماه پس از صدور فاکتور
 78. استعلام خدمت / استعلام خدمت
 79. استعلام چاپ و تکثیر طبق شرایط پیوستی-ایران کد معادل می باشد / استعلام چاپ و تکثیر طبق شرایط پیوستی-ایران کد معادل می باشد
 80. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای «انجام امور خدماتی، نظافتی، پذیرایی و امور دفتری و اداری (حجمی) دانشگاه تربت حیدریه» / مناقصه عمومی یک مرحله ای «انجام امور خدماتی، نظافتی، پذیرایی و امور دفتری و اداری (حجمی) دانشگاه تربت حیدریه»
 81. استعلام عملیات واگذاری سرویس،نگهداری و تعمیرات جاری و رهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مجموعه ساختمان مرکزی شهرداری رشت واقع در میدان گیل مطابق شرح پیوست / استعلام عملیات واگذاری سرویس،نگهداری و تعمیرات جاری و رهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مجموعه ساختمان مرکزی شهرداری رشت واقع در میدان گیل مطابق شرح پیوست
 82. استعلام پروژه مراقبت و آبیاری جنگلکاری چاهکوتاه شهرستان بوشهر در سطح 40 هکتار / استعلام پروژه مراقبت و آبیاری جنگلکاری چاهکوتاه شهرستان بوشهر در سطح 40 هکتار
 83. مناقصه تامین نیروی انسانی... نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی... نوبت دوم
 84. مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی از اراضی حریم شهر جدید پردیس / مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی از اراضی حریم شهر جدید پردیس
 85. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات شهری بصورت حجمی / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات شهری بصورت حجمی
 86. فراخوان شناسایی واگذاری مدیریت و نگهداری یکی از مجتمع های مسکونی / فراخوان, فراخوان شناسایی واگذاری مدیریت و نگهداری یکی از مجتمع های مسکونی
 87. مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز / مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز
 88. مناقصه سرویس های فنی، تعمیراتی برق (فشار قوی و ضعیف) منازل، ادارات و تاسیسات شرکت / مناقصه، مناقصه سرویس های فنی، تعمیراتی برق (فشار قوی و ضعیف) منازل، ادارات و تاسیسات شرکت
 89. استعلام رصد و پایشگری رسانه های تصویری / استعلام رصد و پایشگری رسانه های تصویری
 90. تجدید مناقصه انجام خدمات کارکنان... - نوبت دوم / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه انجام خدمات کارکنان... - نوبت دوم
 91. مناقصه خرید، بارگیری، حمل، تخلیه، نصب و راه اندازی تجهیزات پست برق نوبت دوم / مناقصه خرید، بارگیری، حمل، تخلیه، نصب و راه اندازی تجهیزات پست برق نوبت دوم
 92. استعلام پروژه مراقبت و آبیاری 112 هکتاری بوشکان شهرستان دشتستان / استعلام پروژه مراقبت و آبیاری 112 هکتاری بوشکان شهرستان دشتستان
 93. تجدید مناقصه گشت و مراقبت از عرصه های ملی / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه گشت و مراقبت از عرصه های ملی
 94. فراخوان مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی از اراضی حریم شهر نوبت دوم / فراخوان مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی از اراضی حریم شهر نوبت دوم
 95. فراخوان ارزیابی کیفی انجام حجم خدمات عملیات بارگیری محصولات ویژه / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی انجام حجم خدمات عملیات بارگیری محصولات ویژه
 96. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری وظایف خدماتی و پشتیبانی و حفاظت فیزیکی / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری وظایف خدماتی و پشتیبانی و حفاظت فیزیکی
 97. استعلام واگذاری نگهداشت و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان های تابعه شبکه بهداشت و درمان نهاوند / استعلام واگذاری نگهداشت و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان های تابعه شبکه بهداشت و درمان نهاوند
 98. مناقصه داده آمایی، اسکن، ژئورفرنس نمودن نقشه های ثبتی و حدنگاری / مناقصه، مناقصه داده آمایی، اسکن، ژئورفرنس نمودن نقشه های ثبتی و حدنگاری
 99. استعلام مبارزه با حشرات جوند?ان موذی بیمارستان ولیعصر(عج)مش?ین شهر جهت سمپاشی بصورت قراردادسالانه. / استعلام مبارزه با حشرات جوند?ان موذی بیمارستان ولیعصر(عج)مش?ین شهر جهت سمپاشی بصورت قراردادسالانه.
 100. استعلام پروژه مراقبت و آبیاری جنگلکاری سهمو جنوبی شهرستان عسلویه در سطح 2/13 هکتار / استعلام پروژه مراقبت و آبیاری جنگلکاری سهمو جنوبی شهرستان عسلویه در سطح 2/13 هکتار
 101. مناقصه مدیریت و انجام خدمات حفاظتی مراقبتی / مناقصه ,مناقصه مدیریت و انجام خدمات حفاظتی مراقبتی
 102. فراخوان مناقصه نجام خدمات حراست و نگهبانی از 8 پست صنعتی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه نجام خدمات حراست و نگهبانی از 8 پست صنعتی
 103. مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 1 و امور مرتبط و... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 1 و امور مرتبط و...
 104. تجدید مناقضه واگذاری امور خدمات شهری / تجدید مناقصه, تجدید مناقضه واگذاری امور خدمات شهری
 105. مناقصه عملیات ترمیم کاشت حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ترمیم کاشت حفظ و نگهداری فضای سبز
 106. استعلام عملیات فیبر نوری / استعلام عملیات فیبر نوری
 107. استعلام انجام کلیه خدمات ، عملیات و فعالیت های مربوط به نانوایی و پخت نان مرکز انتقال نفت امام تقی و توزیع آن برابر شرایط پیمان / استعلام انجام کلیه خدمات ، عملیات و فعالیت های مربوط به نانوایی و پخت نان مرکز انتقال نفت امام تقی و توزیع آن برابر شرایط پیمان
 108. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و منابع تامین،حفاری و رفع اتفاقات، نصب انشعاب جدید و تعویض کنتور خراب مشترکین-شهرستان / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و منابع تامین،حفاری و رفع اتفاقات، نصب انشعاب جدید و تعویض کنتور خراب مشترکین-شهرستان
 109. استعلام ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان شهربابک / استعلام ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان شهربابک
 110. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت های شرکت پشتیبانی و خدماتی (استان خوزستان) / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت های شرکت پشتیبانی و خدماتی (استان خوزستان)
 111. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره امور انبارهای شهید رجایی و ساری اداره کل پشتیبانی امور دام استان مازندران / مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره امور انبارهای شهید رجایی و ساری اداره کل پشتیبانی امور دام استان مازندران
 112. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای جمع آوری و نگهداری چرخ های دستی حمل بار مسافر (بدون باربری) / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای جمع آوری و نگهداری چرخ های دستی حمل بار مسافر (بدون باربری)
 113. اصلاحیه تجدید مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر / اصلاحیه تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر
 114. استعلام سرویس، تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی، برقی و آسانسور / استعلام, استعلام سرویس، تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی، برقی و آسانسور
 115. مناقصه انجام عملیات آماده سازی ، خردایش، بارگیری باتس دانه بندی / مناقصه, مناقصه انجام عملیات آماده سازی ، خردایش، بارگیری باتس دانه بندی
 116. مناقصه, ارائه خدمات مربوط به نظافت و سرویس و خدمات / ارائه خدمات مربوط به نظافت و سرویس و خدمات
 117. استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی شهرستان داراب / استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی شهرستان داراب
 118. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی،پذیرایی و دبیرخانه / مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی،پذیرایی و دبیرخانه
 119. استعلام شاخص های واگذاری خدمات امور پشتیبانی و اداری به شرح پیوست. / استعلام شاخص های واگذاری خدمات امور پشتیبانی و اداری به شرح پیوست.
 120. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری تا سیسات بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری تا سیسات بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود
 121. مناقصه عملیات شبکه آبرسانی فضای سبز و... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات شبکه آبرسانی فضای سبز و...
 122. مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری بارهای کانتینری و غیر کانتینری / مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری بارهای کانتینری و غیر کانتینری
 123. مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی
 124. استعلام برون سپاری نیروهای حراست به تعداد 6 نفر از مورخ99/07/01 لغایت 99/12/30 بمدت 6 ماه طبق شرایط استعلام بهاء پیوست / استعلام برون سپاری نیروهای حراست به تعداد 6 نفر از مورخ99/07/01 لغایت 99/12/30 بمدت 6 ماه طبق شرایط استعلام بهاء پیوست
 125. مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ...نوبت دوم
 126. استعلام خرید خدمات منشی به ازای 10368ساعت در سال در صورت هرگونه ابهام با شماره 09138542862 (حسینی) تماس بگیرید / استعلام خرید خدمات منشی به ازای 10368ساعت در سال در صورت هرگونه ابهام با شماره 09138542862 (حسینی) تماس بگیرید
 127. استعلام انجام خدمات بازرسی فنی کالا )مصالح و تجهیزات داخل کشور ( / استعلام انجام خدمات بازرسی فنی کالا )مصالح و تجهیزات داخل کشور (
 128. مناقصه ارائه خدمات درمانی، طب کار و مدیریت درمانگاه نیروگاه / مناقصه، مناقصه ارائه خدمات درمانی، طب کار و مدیریت درمانگاه نیروگاه
 129. مناقصه عملیات تعمیر، نگهداری و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها خیابان ... / مناقصه، مناقصه عملیات تعمیر، نگهداری و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها خیابان ...
 130. فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی
 131. مناقصه خرید لاملاکلاریفایریک .... / مناقصه ، مناقصه خرید لاملاکلاریفایریک ....