سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

مناقصه تامین نیروی انسانی تاریخ 99.7.30

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.07.30

 1. استعلام عملیات تخلیه و بارگیری و صفافی حدود 10000 تن برنج و سایر کالاهای اساسی / استعلام عملیات تخلیه و بارگیری و صفافی حدود 10000 تن برنج و سایر کالاهای اساسی
 2. استعلام ارائه خدمات تکثیروکپی اوراق اداری به تعداد 5000برگ وتعمیر رایانه های مدیریت بتعداد 25 دستگاه ورفع مشکل شبکه و اتوماسیون اداری / استعلام ارائه خدمات تکثیروکپی اوراق اداری به تعداد 5000برگ وتعمیر رایانه های مدیریت بتعداد 25 دستگاه ورفع مشکل شبکه و اتوماسیون اداری
 3. مناقصه تامین نیروی انسانی (خدمات عمومی) / مناقصه، مناقصه تامین نیروی انسانی (خدمات عمومی)
 4. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذری امور خدماتی دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه بصورت حجمی -باردوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذری امور خدماتی دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه بصورت حجمی -باردوم
 5. مناقصه پروژه آبرسانی / مناقصه پروژه آبرسانی
 6. استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی شهرستان پاسارگاد / استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی شهرستان پاسارگاد
 7. استعلام دستگاه زمین شوی بدون سرنشین اتوماتیک دستی شارژی---1 عدد / استعلام دستگاه زمین شوی بدون سرنشین اتوماتیک دستی شارژی---1 عدد
 8. استعلام واگذاری تایپ گزارش خدمات سونوگرافی ، اتاق عمل ، آزمایشگاه ، رادیولوژی بیمارستان شهید مطهری مرودشت / استعلام واگذاری تایپ گزارش خدمات سونوگرافی ، اتاق عمل ، آزمایشگاه ، رادیولوژی بیمارستان شهید مطهری مرودشت
 9. استعلام اجرای عملیات محلولپاشی جهت کنترل آفت شب پره شمشاد در سطح 102 هکتار در رویشگاههای شمشاد شهرستان تالش / استعلام اجرای عملیات محلولپاشی جهت کنترل آفت شب پره شمشاد در سطح 102 هکتار در رویشگاههای شمشاد شهرستان تالش
 10. استعلام پروژه پس از تآیید توسط کارشناس تحویل خواهد شد / استعلام پروژه پس از تآیید توسط کارشناس تحویل خواهد شد
 11. مناقصه لایروبی و لجن برداری جداول و جاروب کشی- نوبت دوم / مناقصه لایروبی و لجن برداری جداول و جاروب کشی- نوبت دوم
 12. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی پروژه امورخدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان بستان آباد / فراخوان ارزیابی کیفی پروژه امورخدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان بستان آباد
 13. فراخوان حفظ و نگهداری 12 پارک و بلوار سطح شهر / فراخوان حفظ و نگهداری 12 پارک و بلوار سطح شهر
 14. مناقصه عمومی امور خدماتی، دبیرخانه و پذیرایی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی امور خدماتی، دبیرخانه و پذیرایی
 15. استعلام استعلام قیمت سامانه قرائت و پیامک آنی قبوض مشترکین شرکت گاز استان فارس / استعلام استعلام قیمت سامانه قرائت و پیامک آنی قبوض مشترکین شرکت گاز استان فارس
 16. استعلام بارگیری وتخلیه ترانسفورماتور 230 کیلوولت -با احتساب هزینه بیمه / استعلام بارگیری وتخلیه ترانسفورماتور 230 کیلوولت -با احتساب هزینه بیمه
 17. استعلام تخلیه وبارگیری محمولات پروتئینی(سردخانه)طبق لیست پیوستی. / استعلام تخلیه وبارگیری محمولات پروتئینی(سردخانه)طبق لیست پیوستی.
 18. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی بیمارستان سوانح و سوختگی اهواز در سال 1400-1399 / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی بیمارستان سوانح و سوختگی اهواز در سال 1400-1399
 19. استعلام شستشوی و نظفات ساختمان, سامانه ستاد / استعلام شستشوی و نظفات ساختمان, سامانه ستاد
 20. مناقصه انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین
 21. مناقصه رفت و روب و جمع اوری پسماند سطح ناحیه 1 و... / مناقصه , مناقصه رفت و روب و جمع اوری پسماند سطح ناحیه 1 و...
 22. مناقصه نگهداری تعمیرات و تاسیسات دانشگاه / مناقصه نگهداری تعمیرات و تاسیسات دانشگاه
 23. استعلام قرارداد پسماند ( طبق فایل پیوستی) آنالیز فیمت و اساسنامه و صلاحیت وایمنی کار پیوست شود َ ش ت 09158888944 / استعلام قرارداد پسماند ( طبق فایل پیوستی) آنالیز فیمت و اساسنامه و صلاحیت وایمنی کار پیوست شود َ ش ت 09158888944
 24. استعلام دو دستگاه سمپاش شارژی 20 و 10 لیتری همراه با باطری زاپاس دو عدد / استعلام دو دستگاه سمپاش شارژی 20 و 10 لیتری همراه با باطری زاپاس دو عدد
 25. استعلام تمدید قرارداد نیروهای شرکتی پست قرنطینه دامپزشکی سه ماهه پرداخت بصورت اسناد خزانه با سررسید 1401 می باشد / استعلام تمدید قرارداد نیروهای شرکتی پست قرنطینه دامپزشکی سه ماهه پرداخت بصورت اسناد خزانه با سررسید 1401 می باشد
 26. تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات و تعمیرات نگهداری حراست و نگهبانی / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات و تعمیرات نگهداری حراست و نگهبانی
 27. مناقصه, مناقصه شماره 1-980607 (تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات مجتمع های مسکونی و آبرسانی به مدت یکسال) با ش / مناقصه شماره 1-980607 (تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات مجتمع های مسکونی و آبرسانی به مدت یکسال) با ش
 28. مناقصه عملیات نگهداری تعمیرات مکانیکی / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات نگهداری تعمیرات مکانیکی
 29. استعلام پیشگیری وکنترل آفت برگخوار دم قهوه ای وابریشم باف ناجور درجنگلهای شهرستان هوراند( طبق اسناد پیوستی) / استعلام پیشگیری وکنترل آفت برگخوار دم قهوه ای وابریشم باف ناجور درجنگلهای شهرستان هوراند( طبق اسناد پیوستی)
 30. استعلام ورود اطلاعات جی ای اس در شهرستان لامرد / استعلام ورود اطلاعات جی ای اس در شهرستان لامرد
 31. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان سوانح و سوختگی اهواز در سال 1400-1399 / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان سوانح و سوختگی اهواز در سال 1400-1399
 32. مناقصه تخلیه و بارگیری محصولات پروتئینی .. تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه تخلیه و بارگیری محصولات پروتئینی .. تجدید
 33. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی- نوبت دوم
 34. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات بیمارستان ابوذر اهواز در سال 1400-1399 / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات بیمارستان ابوذر اهواز در سال 1400-1399
 35. مناقصه پاسخگویی امور اطلاعات 118 / مناقصه, مناقصه پاسخگویی امور اطلاعات 118
 36. استعلام اول جنس با کیفیت دوم نحوه پرداخت پس از تایید ناظر / استعلام اول جنس با کیفیت دوم نحوه پرداخت پس از تایید ناظر
 37. استعلام کارشناس میبایستی مورد تایید حراست تبلت و موبایل و جی پی اس به همراه داشته باشد / استعلام کارشناس میبایستی مورد تایید حراست تبلت و موبایل و جی پی اس به همراه داشته باشد
 38. مناقصه نگهبانی از اراضی و املاک بانک / مناقصه، مناقصه نگهبانی از اراضی و املاک بانک
 39. استعلام واگذاری خدمات چاپ وتکثیرباتوجه به لیست پیوستی / استعلام واگذاری خدمات چاپ وتکثیرباتوجه به لیست پیوستی
 40. استعلام حفظ و نگهداری سیستم گازرسانی / استعلام حفظ و نگهداری سیستم گازرسانی
 41. مناقصه رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند ناحیه یک و... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند ناحیه یک و...
 42. تجدید مناقصه انجام خدمات حفاظتی فیزیکی دریاچه مصنوعی، پارک متحرک... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام خدمات حفاظتی فیزیکی دریاچه مصنوعی، پارک متحرک...
 43. استعلام شستشوی نمای ساختمان / استعلام شستشوی نمای ساختمان
 44. استعلام نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های ردیاب ناوگان راهداری (سبک، نیمه سنگین و سنگین) / استعلام نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های ردیاب ناوگان راهداری (سبک، نیمه سنگین و سنگین)
 45. مناقصه حفاظت و حراست از اماکن عمومی و کنترل ورودی ها و خروجی ها و... نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه حفاظت و حراست از اماکن عمومی و کنترل ورودی ها و خروجی ها و... نوبت دوم
 46. مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت و آبدارخانه و فضای سبز / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت و آبدارخانه و فضای سبز
 47. فراخوان مناقصه نجام خدمات حراست و نگهبانی از 8 پست صنعتی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه نجام خدمات حراست و نگهبانی از 8 پست صنعتی
 48. استعلام راننده استیجاری بران(بار سوم) / استعلام راننده استیجاری بران(بار سوم)
 49. استعلام استعلام واگذاری خدمات عمومی بیمارستان شهید جلیل به مدت یک ماه / استعلام استعلام واگذاری خدمات عمومی بیمارستان شهید جلیل به مدت یک ماه
 50. تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و امداد،وصول مطالبات، گازبانی، خدمات عمومی، تعویض کنتور / تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و امداد،وصول مطالبات، گازبانی، خدمات عمومی، تعویض کنتور
 51. مناقصه تامین نیروی انسانی حراست / مناقصه تامین نیروی انسانی حراست
 52. مناقصه پروژه تعویض رینگ و ساپورت های داخل برج جذب / مناقصه, مناقصه پروژه تعویض رینگ و ساپورت های داخل برج جذب
 53. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خدمات و پذیرائی اداره کل پشتیبانی امور دام استان گلستان / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خدمات و پذیرائی اداره کل پشتیبانی امور دام استان گلستان
 54. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات و فضای سبز بیمارستان مستقل رازی اهواز در سال 1400-1399 / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات و فضای سبز بیمارستان مستقل رازی اهواز در سال 1400-1399
 55. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت کلینیک تخصصی بیمارستان ولایت دامغان / مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت کلینیک تخصصی بیمارستان ولایت دامغان
 56. مناقصه ارائه خدمات درمانی، طب کار و مدیریت درمانگاه نیروگاه - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه ارائه خدمات درمانی، طب کار و مدیریت درمانگاه نیروگاه - نوبت دوم
 57. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری حجمی بازدیدهای ادواری سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت منطقه یزد / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری حجمی بازدیدهای ادواری سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت منطقه یزد
 58. مناقصه امور پشتیبانی، خدماتی، نگهبانی و رانندگی / آگهی مناقصه, مناقصه امور پشتیبانی، خدماتی، نگهبانی و رانندگی
 59. تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی / تجدید دآگهی مناقصه , تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی
 60. استعلام عملیات اجرائی و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای مجموعه ورزشی و استخر دانشگاه / استعلام عملیات اجرائی و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای مجموعه ورزشی و استخر دانشگاه
 61. استعلام ماشین عفونت شوی صنعتی / استعلام ماشین عفونت شوی صنعتی
 62. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد تعمیرو نگهداری و راهبری تاسیسات فنی سردخانه تبریز / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد تعمیرو نگهداری و راهبری تاسیسات فنی سردخانه تبریز
 63. استعلام مشخصات خدمت درخواستی مطابق مشخصات پیوست باشد. / استعلام مشخصات خدمت درخواستی مطابق مشخصات پیوست باشد.
 64. مناقصه تخلیه و بارگیری، حفظ، حراست و نگهداری یک میلیون تن محموله کنجاله سویا / مناقصه عمومی, مناقصه تخلیه و بارگیری، حفظ، حراست و نگهداری یک میلیون تن محموله کنجاله سویا
 65. تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و امداد،گازبانی و خدمات عمومی و ... / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و امداد،گازبانی و خدمات عمومی و ...
 66. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز جنگل / مناقصه، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز جنگل
 67. مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 68. استعلام شرکتهای ذیصلاح جهت سرویس و نگهداری آسانسورهای ساختمان نگین بانک سپه / استعلام شرکتهای ذیصلاح جهت سرویس و نگهداری آسانسورهای ساختمان نگین بانک سپه
 69. استعلام کودپاشی وماسه پاشی،سمپاشی ،کاشت بذورجنگلی،قلمه گیری وکاشت قلمه صنوبردر نهالستان / استعلام کودپاشی وماسه پاشی،سمپاشی ،کاشت بذورجنگلی،قلمه گیری وکاشت قلمه صنوبردر نهالستان
 70. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهبانی از اراضی و املاک بانک سپه در سطح استان تهران برای مدت یک سال / مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهبانی از اراضی و املاک بانک سپه در سطح استان تهران برای مدت یک سال
 71. مناقصه اجرای جمع آوری زباله شهر- نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای جمع آوری زباله شهر- نوبت دوم
 72. فراخوان خدمات راهبری ایمنی و آتشنشانی / فراخوان ارزیابی و مناقصه ,فراخوان خدمات راهبری ایمنی و آتشنشانی
 73. فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از 13 پست صنعتی و... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از 13 پست صنعتی و...
 74. مناقصه واگذاری خدمات اجرائیات و سد معبر / مناقصه، مناقصه واگذاری خدمات اجرائیات و سد معبر
 75. مناقصه خدمات نظافت - آبدارخانه و فضای سبز / مناقصه خدمات نظافت - آبدارخانه و فضای سبز
 76. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت - نوبت دوم / ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت
 77. استعلام تامین نیروی واحدitمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / استعلام تامین نیروی واحدitمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 78. استعلام بارگیری،حمل و تخلیه ماسه و نخاله طبق لیست پیوست / استعلام بارگیری،حمل و تخلیه ماسه و نخاله طبق لیست پیوست
 79. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تاسیسات بیمارستان آیت ا... حجت کوه کمری مرند / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تاسیسات بیمارستان آیت ا... حجت کوه کمری مرند
 80. تجدید مناقصه اداره امور انبار - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اداره امور انبار - نوبت دوم
 81. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه و بارگیری ، حفظ و نگهداری یک میلیون تن محموله کنجاله سویا وارداتی در بندر امام خمینی (ره) استان خوزستان / مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه و بارگیری ، حفظ و نگهداری یک میلیون تن محموله کنجاله سویا وارداتی در بندر امام خمینی (ره) استان خوزستان
 82. مناقصه واگذاری سد معبر و تخلفات ساختمانی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری سد معبر و تخلفات ساختمانی
 83. مناقصه امورات خدمات شهری و اداری ... مرجله چهارم نوبت اول / مناقصه , مناقصه امورات خدمات شهری و اداری ... مرجله چهارم نوبت اول
 84. مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی، سوزن ها...نوبت دوم / فراخوان مناقصه ,مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی، سوزن ها...نوبت دوم
 85. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی بیمارستان ابوذر در سال 1400-1399 / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی بیمارستان ابوذر در سال 1400-1399
 86. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات حفاظتی فیزیکی دریاچه مصنوعی، پارک متحرک، ساختمان اداری، تامین3خودرو و تامین نیروی انتظامی / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات حفاظتی فیزیکی دریاچه مصنوعی، پارک متحرک، ساختمان اداری، تامین3خودرو و تامین نیروی انتظامی
 87. مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها ...- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها...- نوبت دوم
 88. مناقصه جمع آوری و نگهداری چرخ های دستی حمل بار مسافر نوبت دوم / مناقصه جمع آوری و نگهداری چرخ های دستی حمل بار مسافر نوبت دوم
 89. مناقصه تامین نیروی نگهبانی شهرک صنعتی و ...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تامین نیروی نگهبانی شهرک صنعتی و ...
 90. مناقصه پروژه تعویض رینگ و ساپورت های داخل برج جذب واحد 4600... / مناقصه، مناقصه پروژه تعویض رینگ و ساپورت های داخل برج جذب واحد 4600...
 91. مناقصه, انجام خدمات کارکنان پیمانکاری نیروی حجمی به تعداد 96 نفر / انجام خدمات کارکنان پیمانکاری نیروی حجمی به تعداد 96 نفر
 92. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان ابوذر در سال 1400-1399 / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان ابوذر در سال 1400-1399
 93. فرایند ارجاع کار واگذاری فعالیت های شرکت پشتیبانی و خدماتی - نوبت دوم / فرایند ارجاع کار واگذاری فعالیت های شرکت پشتیبانی و خدماتی - نوبت دوم
 94. استعلام واگذاری امور خدمات تایپ و تکثیر / استعلام واگذاری امور خدمات تایپ و تکثیر