سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصه تامین نیروی انسانی تاریخ 99.8.29

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.08.29

 1. مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای ای تامین 9 نفر نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور سرویس ، تعمیر و نگهداری ، ب / مناقصه عمومی یک مرحله ای ای تامین 9 نفر نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور سرویس ، تعمیر و نگهداری ، ب
 2. استعلام راننده استیجاری بیمارستان شهداء (بارسوم) / استعلام راننده استیجاری بیمارستان شهداء (بارسوم)
 3. مناقصه خدمات امور اداری، امور مشترکین، امور مالی، انبارها ... نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خدمات امور اداری، امور مشترکین، امور مالی، انبارها ...
 4. مناقصه مشارکت بهره برداری از تجهیزات واحد بوتاکلر / مناقصه،مناقصه مشارکت بهره برداری از تجهیزات واحد بوتاکلر
 5. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات امداد، متقاضیان ، مشترکین، قرائت و توزیع قبوض ، نظافتچی و آبدارچی و...شهرستان فیروزکوه / مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات امداد، متقاضیان ، مشترکین، قرائت و توزیع قبوض ، نظافتچی و آبدارچی و...شهرستان فیروزکوه
 6. استعلام انجام کلیه امور سرویس و نگهداری عملکرد صحیح 2 دستگاه آسانسور / استعلام انجام کلیه امور سرویس و نگهداری عملکرد صحیح 2 دستگاه آسانسور
 7. مناقصه, پروژه امورامدادگری مناطق 6 گانه تبریز شهرستان تبریز / پروژه امورامدادگری مناطق 6 گانه تبریز شهرستان تبریز
 8. مناقصه نگهداری امور تاسیسات محور شهرستان / مناقصه نگهداری امور تاسیسات محور شهرستان
 9. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری فوریت های اجتماعی / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری فوریت های اجتماعی
 10. مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز بخش رختشوی خانه بیمارستان نوبت دوم / مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز بخش رختشوی خانه بیمارستان نوبت دوم
 11. مناقصه واگذاری کارهای مربوط به نظافت، سرویس دهی آبدارخانه، باغبانی و نگهداری فضای سبز / مناقصه، مناقصه واگذاری کارهای مربوط به نظافت، سرویس دهی آبدارخانه، باغبانی و نگهداری فضای سبز
 12. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری کارهای مربوط به : نظافت، سرویس دهی آبدارخانه ، باغبانی و نگهداری فضای سبز در ساختمانهای متعلق به ش / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری کارهای مربوط به : نظافت، سرویس دهی آبدارخانه ، باغبانی و نگهداری فضای سبز در ساختمانهای متعلق به ش
 13. مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور خدمات عمومی بیمارستان بهار شاهرود / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور خدمات عمومی بیمارستان بهار شاهرود
 14. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای فضای سبز منطقه 3 / مناقصه عمومی یک مرحله ای فضای سبز منطقه 3
 15. مناقصه تامین حفاظت از اماکن اسناد دفتر استان- تجدید - نوبت دوم / تجدید مناقصه ، مناقصه تامین حفاظت از اماکن اسناد دفتر استان -تجدید - نوبت دوم
 16. فراخوان مناقصه تهیه و اجرای عملیات خرید و کاشت و نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه تهیه و اجرای عملیات خرید و کاشت و نگهداری فضای سبز
 17. مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات و تلفخانه و... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات و تلفخانه و...
 18. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات مرتبط با خدمات شهری محدوده منطقه چهار شهرداری / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات مرتبط با خدمات شهری محدوده منطقه چهار شهرداری
 19. مناقصه عملیات آذین بندی و نورپردازی / مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات آذین بندی و نورپردازی
 20. مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای فضای سبز / مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای فضای سبز
 21. مناقصه امورات مربوط به فضای سبز - تجدید / تجدید مناقصه , مناقصه امورات مربوط به فضای سبز - تجدید
 22. مناقصه خدمات تنظیف در سطح استان / مناقصه, مناقصه خدمات تنظیف در سطح استان
 23. استعلام انجام خدمات سمپاشی و ضد عفونی اماکن اداری و مسکونی و تاسیسات بندری و دفع حیوانات موذی (موش)و جمع آوری سگ های هرزه گرد مطابق با اسناد پیوست / استعلام انجام خدمات سمپاشی و ضد عفونی اماکن اداری و مسکونی و تاسیسات بندری و دفع حیوانات موذی (موش)و جمع آوری سگ های هرزه گرد مطابق با اسناد پیوست
 24. مناقصه, تامین حفاظت از اماکن اسناد دفتر استان و شهرستانها و مراکز خدمات جهاد کشاورزی(تجدیدمناقصه6/99) / تامین حفاظت از اماکن اسناد دفتر استان و شهرستانها و مراکز خدمات جهاد کشاورزی(تجدیدمناقصه6/99)
 25. مناقصه واگذاری خدمات اداری نوبت دوم / مناقصه واگذاری خدمات اداری نوبت دوم
 26. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات حجمی نگهداری پایانه مرزی چذابه / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات حجمی نگهداری پایانه مرزی چذابه
 27. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات حجمی نگهداری پایانه مرزی شلمچه / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات حجمی نگهداری پایانه مرزی شلمچه
 28. تجدید مناقصه حجمی زمانی امور انبارهای نفت / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه حجمی زمانی امور انبارهای نفت
 29. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب
 30. فراخوان مناقصه خدمات انجام آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی تجدید نوبت دوم / فراخوان مناقصه خدمات انجام آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی تجدید نوبت دوم
 31. استعلام با توجه به فایل پیوست پس از راه اندازی و تحویل وتایید مسول مربوطه طبق قرارداد مبلغ به حساب اعلامی شرکت واریز میگردد / استعلام با توجه به فایل پیوست پس از راه اندازی و تحویل وتایید مسول مربوطه طبق قرارداد مبلغ به حساب اعلامی شرکت واریز میگردد
 32. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای حجمی زمانی امور انبارهای نفت چابهار و ایرانشهر / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای حجمی زمانی امور انبارهای نفت چابهار و ایرانشهر
 33. مناقصه لایروبی و حمل لجن کانال های روباز و سرپوشیده مرحله دوم -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لایروبی و حمل لجن کانال های روباز و سرپوشیده مرحله دوم -نوبت دوم
 34. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و فضای سبز - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و فضای سبز مرحله دوم نوبت اول
 35. مناقصه, م م/99/0162 مربوط به انجام خدمات امور منشی گری و ماشین نویسی انجام خدمات اصلی و جانبی کتابخانه مرکزی / م م/99/0162 مربوط به انجام خدمات امور منشی گری و ماشین نویسی انجام خدمات اصلی و جانبی کتابخانه مرکزی
 36. استعلام بهاء جمع آوری و حمل زباله شهری / استعلام,استعلام بهاء جمع آوری و حمل زباله شهری
 37. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای فضای سبز منطقه2 / مناقصه عمومی یک مرحله ای فضای سبز منطقه2
 38. استعلام ایجاد ونوسازی واستاندارد سازی تعاونی ها / استعلام ایجاد ونوسازی واستاندارد سازی تعاونی ها
 39. فراخوان مناقصه پروژه امورامدادگری مناطق 6 گانه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه پروژه امورامدادگری مناطق 6 گانه - نوبت دوم
 40. تجدید مناقصه عمومی اجرای خدمات مورد نیاز خود شامل: امور باغبانی، فضای سبز و جنگلداری ... / تجدید ?آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه عمومی اجرای خدمات مورد نیاز خود شامل: امور باغبانی، فضای سبز و جنگلداری ...
 41. مناقصه پیمانکاری تامین نیرو / مناقصه، مناقصه پیمانکاری تامین نیرو
 42. استعلام نگهداری و تعمیرات آسانسورهای دانشگاه / استعلام نگهداری و تعمیرات آسانسورهای دانشگاه
 43. مناقصه نگهداری و نظافت سرویس های بهداشتی / مناقصه نگهداری و نظافت سرویس های بهداشتی
 44. مناقصه خرید خدمات - مرحله دوم - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خرید خدمات - مرحله دوم - نوبت دوم
 45. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب .....در سطح شهرستان گلپایگان / مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب .....در سطح شهرستان گلپایگان
 46. مناقصه نگهداری، راهبری، تعمیر، سرویس ، تغییر و توسعه تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری، راهبری، تعمیر، سرویس ، تغییر و توسعه تاسیسات
 47. مناقصه واگذاری دبیرخانه / مناقصه, مناقصه واگذاری دبیرخانه
 48. فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات - نوبت دوم / فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات - نوبت دوم
 49. مناقصه - انجام خدمات تخلیه، بارگیری، صفافی کالا و همچنین تحویل و توزیع کالا نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه - انجام خدمات تخلیه، بارگیری، صفافی کالا و همچنین تحویل و توزیع کالا نوبت دوم
 50. فراخوان امور نگهداری و تعمیرات و خدمات پشتیبانی اداره گاز - نوبت دوم / فراخوان امور نگهداری و تعمیرات و خدمات پشتیبانی اداره گاز - نوبت دوم
 51. استعلام به سرح به پیوست / استعلام به سرح به پیوست
 52. استعلام تراش و اجرای آسفالت و نظافت شهرک صنعتی جی / استعلام تراش و اجرای آسفالت و نظافت شهرک صنعتی جی
 53. استعلام راهبری و نگهداری تاسیسات برق و مکانیک و ... بیمارستان والفجر / استعلام راهبری و نگهداری تاسیسات برق و مکانیک و ... بیمارستان والفجر
 54. استعلام انجام عملیات کیسه گیری، توزین، صفافی و پارتی چینی 10000 تن کود شیمیایی فله در انبارهای سازمانی و کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی / استعلام انجام عملیات کیسه گیری، توزین، صفافی و پارتی چینی 10000 تن کود شیمیایی فله در انبارهای سازمانی و کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی
 55. مناقصه, امور نگهداری و تعمیرات و خدمات پشتیبانی اداره گاز منطقه 3 تبریز / امور نگهداری و تعمیرات و خدمات پشتیبانی اداره گاز منطقه 3 تبریز
 56. تجدید مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی
 57. مناقصه انجام عملیات دفن بهداشتی زباله های شهر / مناقصه انجام عملیات دفن بهداشتی زباله های شهر
 58. مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات امور سینمایی ، نمایش فیلم ، کتابداری ... / مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات امور سینمایی ، نمایش فیلم ، کتابداری ...
 59. مناقصه, نگهداری امور شبکه میدانی-99/12 / نگهداری امور شبکه میدانی-99/12
 60. مناقصه ارائه اجرای خدمات و فعالیت های مورد نیاز بر روی بارج تندگویان - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه ارائه اجرای خدمات و فعالیت های مورد نیاز بر روی بارج تندگویان- نوبت دوم
 61. مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی نوبت دوم / مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی نوبت دوم
 62. مناقصه واگذاری پشتیبانی اداری و مالی / مناقصه, مناقصه واگذاری پشتیبانی اداری و مالی
 63. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عملیات اجرایی خدمات شهری ، نگهداری و آبیاری فضای سبز / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عملیات اجرایی خدمات شهری ، نگهداری و آبیاری فضای سبز
 64. مناقصه کارگیری راننده به همراه خودروهای تانکر حمل آب (با راننده) نوبت دوم / مناقصه مناقصه کارگیری راننده به همراه خودروهای تانکر حمل آب (با راننده) نوبت دوم
 65. تجدید مناقصه انجام امور خدماتی نوبت دوم / تجدید مناقصه انجام امور خدماتی نوبت دوم
 66. مناقصه خدمات انتظامات در سطح استان / مناقصه, مناقصه خدمات انتظامات در سطح استان
 67. مناقصه پاسخگویی اطلاعات 118 / مناقصه, مناقصه پاسخگویی اطلاعات 118