سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصه تامین نیروی انسانی تاریخ 99.9.5

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.09.05

 1. استعلام امحاء کاغذهای باطله بانک (اداره امور شعب جنوب تهران) / استعلام امحاء کاغذهای باطله بانک (اداره امور شعب جنوب تهران)
 2. مناقصه عمومی عملیات تنظیف و رفت و روب، شستشوی المانها ... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عمومی عملیات تنظیف و رفت و روب، شستشوی المانها ... - نوبت دوم
 3. فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی سکوی تماشاچیان / فراخوان تجدید مناقصه ، فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی سکوی تماشاچیان
 4. مناقصه امور نگهداری و تعمیرات و خدمات پشتیبانی اداره گاز منطقه 5 نوبت دوم / فراخوان مناقصه, مناقصه امور نگهداری و تعمیرات و خدمات پشتیبانی اداره گاز منطقه 5 نوبت دوم
 5. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز منطقهC بصورت حجمی / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز منطقهC بصورت حجمی
 6. مناقصه سرویس و نگهداری سیستم تهویه مطبوع ... تجدید - نوبت دوم / تجدید مناقصه ، مناقصه سرویس و نگهداری سیستم تهویه مطبوع ... تجدید - نوبت دوم
 7. استعلام لطفا بر اساس فایل پیوستی اعلام نظر فرمائید. / استعلام لطفا بر اساس فایل پیوستی اعلام نظر فرمائید.
 8. استعلام حفظ ونگهداری ایستگاهای سنجش و پایش کیفیت هوا مستقر در استان تهران / استعلام حفظ ونگهداری ایستگاهای سنجش و پایش کیفیت هوا مستقر در استان تهران
 9. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک
 10. مناقصه خدمات رختشویخانه / مناقصه ،مناقصه خدمات رختشویخانه
 11. مناقصه انتظام بخشی و رفع تخلفات شهری (سد معبر) - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انتظام بخشی و رفع تخلفات شهری (سد معبر) - نوبت دوم
 12. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی امور نگهداری و تعمیرات و خدمات پشتیبانی اداره گاز منطقه 5 تبریز / فراخوان ارزیابی کیفی امور نگهداری و تعمیرات و خدمات پشتیبانی اداره گاز منطقه 5 تبریز
 13. مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات حراست مجتمع مسکونی / فراخوان مناقصه, مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات حراست مجتمع مسکونی
 14. استعلام زنده گیری و انتقال سگ های ولگرد در سطح شهر / استعلام زنده گیری و انتقال سگ های ولگرد در سطح شهر
 15. استعلام خدمات نگهبانی و حفاظتی و مراقبتی / استعلام خدمات نگهبانی و حفاظتی و مراقبتی
 16. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات واحد CSR بصورت حجمی / مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات واحد CSR بصورت حجمی
 17. تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ... - نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ... - نوبت دوم
 18. مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای امرو فضای سبز / مناقصه عمومی دو مرحله ای امرو فضای سبز
 19. اعلان عمومی تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی و نگهبانی / اعلان عمومی تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی و نگهبانی
 20. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نظافت اماکن ، محوطه ، معابر و نگهداری فضای سبز در مجموعه های ورزشی شهید شیرودی و کبکانیان / مناقصه عمومی یک مرحله ای نظافت اماکن ، محوطه ، معابر و نگهداری فضای سبز در مجموعه های ورزشی شهید شیرودی و کبکانیان
 21. مناقصه کنترل ناقلین، حشرات ، جوندگان، بهسازی و بهداشت محیط / مناقصه کنترل ناقلین، حشرات ، جوندگان، بهسازی و بهداشت محیط
 22. مناقصه واگذاری امور حفظ و نگهداری و بهسازی فضای سبز / مناقصه مناقصه واگذاری امور حفظ و نگهداری و بهسازی فضای سبز
 23. مناقصه انجام امور خدمات شهری منطقه 7 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات شهری منطقه 7
 24. مناقصه انجام امور نگهبانی، انتظامات، حفاظت، راهنمایی و امنیت آرامستان ها / مناقصه, مناقصه انجام امور نگهبانی، انتظامات، حفاظت، راهنمایی و امنیت آرامستان ها
 25. مناقصه خدمات سرویس، نگهداری، تعمیرات و اصلاحات آسانسور و درب های برقی / مناقصه, مناقصه خدمات سرویس، نگهداری، تعمیرات و اصلاحات آسانسور و درب های برقی
 26. مناقصه تامین و مدیریت نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و مدیریت نیروی انسانی
 27. فراخون مناقصه خدمات نگهبانی / فراخوان مناقصه, فراخون مناقصه خدمات نگهبانی
 28. تجدید مناقصه عمومی اجرای خدمات مورد نیاز خود شامل: امور باغبانی، فضای سبز و جنگلداری ...چاپ دوم / تجدید ?آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه عمومی اجرای خدمات مورد نیاز خود شامل: امور باغبانی، فضای سبز و جنگلداری ...چاپ دوم
 29. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه A بصورت حجمی / مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه A بصورت حجمی
 30. تجدید مناقصه امور راهبری فوریت های اجتماعی / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه امور راهبری فوریت های اجتماعی
 31. مناقصه عملیات مربوط به برون سپاری امورات بهره برداری، نگهداری، مشترکین... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مربوط به برون سپاری امورات بهره برداری، نگهداری، مشترکین... نوبت دوم
 32. استعلام عملیات کیسه گیری ،توزین، سردوزی، صفافی وپارت چینی در انبار وبارگیری به مقدار 3000تن کودشیمیایی فله ضمنا" فرمت قرارداد مهرو امضا شده پیوست گردد / استعلام عملیات کیسه گیری ،توزین، سردوزی، صفافی وپارت چینی در انبار وبارگیری به مقدار 3000تن کودشیمیایی فله ضمنا" فرمت قرارداد مهرو امضا شده پیوست گردد
 33. استعلام عملیات برفروبی و نگهداری و مرمت جاده پس از برفروبی ایستگاههای شرکت ارتباطات زیرساخت استان گیلان / استعلام عملیات برفروبی و نگهداری و مرمت جاده پس از برفروبی ایستگاههای شرکت ارتباطات زیرساخت استان گیلان
 34. مناقصه تامین تعداد 8 نفر پرسنل نوبت کار نوبت دوم / مناقصه تامین تعداد 8 نفر پرسنل نوبت کار نوبت دوم
 35. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی امور نگهداری و تعمیرات و خدمات پشتیبانی اداره گاز منطقه 2 و 6 تبریز / فراخوان ارزیابی کیفی امور نگهداری و تعمیرات و خدمات پشتیبانی اداره گاز منطقه 2 و 6 تبریز
 36. فراخوان واگذاری دفاتر مرکز خدمات فناوری و کسب و کار - نوبت دوم / فراخوان, فراخوان واگذاری دفاتر مرکز خدمات فناوری و کسب و کار - نوبت دوم
 37. فراخوان شناسایی تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات حرارتی- نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان شناسایی تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات حرارتی- نوبت دوم
 38. فراخوان انجام خدمات مورد نیاز امور اداری- نوبت دوم / فراخوان، فراخوان انجام خدمات مورد نیاز امور اداری- نوبت دوم
 39. استعلام قرارداد جهت ابلاغ اوراق احکام مطالباتی سازمان تامین اجتماعی-جهت اطلاعات بیشترباشماره 66618195 تماس حاصل فرمایید / استعلام قرارداد جهت ابلاغ اوراق احکام مطالباتی سازمان تامین اجتماعی-جهت اطلاعات بیشترباشماره 66618195 تماس حاصل فرمایید
 40. فراخوان ارزیابی کیفی انجام حجم خدمات حراست، حفاظت و نگهبانی از اماکن و تاسیسات - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی انجام حجم خدمات حراست، حفاظت و نگهبانی از اماکن و تاسیسات - نوبت دوم
 41. مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای امور پیشخدمتی و نظافتی دانشگاه / مناقصه عمومی دو مرحله ای امور پیشخدمتی و نظافتی دانشگاه
 42. مناقصه سرویس، تعمیر، نگهداری و راهبری آسانسورهای هتل / مناقصه عمومی , مناقصه سرویس، تعمیر، نگهداری و راهبری آسانسورهای هتل
 43. تجدید فراخوان مناقصه واگذاری حجمی / زمانی امور خدمات ستاد - نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه واگذاری حجمی / زمانی امور خدمات ستاد- نوبت دوم
 44. مناقصه واگذاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی .... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی .... نوبت دوم
 45. استعلام امور گاز ساختمانی / استعلام امور گاز ساختمانی
 46. استعلام خدمات عمومی در سیستم CallManager / استعلام خدمات عمومی در سیستم CallManager
 47. استعلام تامین نیروی اداری و آزمایشگاهی / استعلام تامین نیروی اداری و آزمایشگاهی
 48. استعلام عملیات کیسه گیری ،توزین،سردوزی،صفافی و پارت چینی در داخل انبار و بارگیری بروی کامیون به مقدار400تن / استعلام عملیات کیسه گیری ،توزین،سردوزی،صفافی و پارت چینی در داخل انبار و بارگیری بروی کامیون به مقدار400تن
 49. استعلام نیروی سرایدار / استعلام ،استعلام نیروی سرایدار
 50. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی حفاظتی مسلح به سلاح گرم برای شعب مورد نیاز خوزستان / مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی حفاظتی مسلح به سلاح گرم برای شعب مورد نیاز خوزستان
 51. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه B بصورت حجمی / مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه B بصورت حجمی
 52. مناقصه, مناقصه عمومی(یک مرحله ای) خدمات اداری? دفتری? رانندگی و فناوری اطلاعات / مناقصه عمومی(یک مرحله ای) خدمات اداری? دفتری? رانندگی و فناوری اطلاعات
 53. مناقصه انجام امور خدمات اسکن و تهیه نسخه الکترونیک پرونده ها .... نوبت دوم / مناقصه انجام امور خدمات اسکن و تهیه نسخه الکترونیک پرونده ها .... نوبت دوم
 54. فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار خدمات جنبی دفتری ، رانندگی و فناوری اطلاعات - نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار، فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار خدمات جنبی دفتری ، رانندگی و فناوری اطلاعات - نوبت دوم
 55. تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز
 56. مناقصه تامین (286 نفر) نیروی انسانی - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تامین (286 نفر) نیروی انسانی - نوبت دوم
 57. مناقصه امور نگهداری و تعمیرات و خدمات پشتیبانی اداره گاز منطقه 2 و 6 - نوبت دوم / فراخوان مناقصه, مناقصه امور نگهداری و تعمیرات و خدمات پشتیبانی اداره گاز منطقه 2 و 6 - نوبت دوم
 58. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه D بصورت حجمی / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه D بصورت حجمی
 59. استعلام تعمیر کارت Programmable Processor Module مربوط به سیستم کنترل Mark II / استعلام تعمیر کارت Programmable Processor Module مربوط به سیستم کنترل Mark II
 60. تجدید مناقصه پروژه اجرای فضای سبز فاز 2 پارک / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه پروژه اجرای فضای سبز فاز 2 پارک
 61. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات آموزشی برای نهضت سوادآموزی / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات آموزشی برای نهضت سوادآموزی
 62. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای شرایط مناقصه عمومی امور خدمات بصورت حجمی مرحله چهارم بیمارستان محمد کرمانشاهی / مناقصه عمومی یک مرحله ای شرایط مناقصه عمومی امور خدمات بصورت حجمی مرحله چهارم بیمارستان محمد کرمانشاهی
 63. استعلام واگذاری تاسیسات شبکه بهداشتو درمان کوهدشت طبق لیست پیوستی / استعلام واگذاری تاسیسات شبکه بهداشتو درمان کوهدشت طبق لیست پیوستی
 64. استعلام مراقبت و نگهداری از مناطق احیاء شده و قرق طرح صیانت دهدز صرفا تشکل، اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی جنگل و مرتع و کشاورزی دارای صلاحیت ایذه / استعلام مراقبت و نگهداری از مناطق احیاء شده و قرق طرح صیانت دهدز صرفا تشکل، اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی جنگل و مرتع و کشاورزی دارای صلاحیت ایذه
 65. اصلاحیه مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ...
 66. استعلام مدارک مربوطه به فراخوان در سایت شبکه بهداشت ملارد بارگزاری گردید. / استعلام مدارک مربوطه به فراخوان در سایت شبکه بهداشت ملارد بارگزاری گردید.
 67. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات کارشناسی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات کارشناسی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک
 68. استعلام سم پاشی ساختمان حوزه ستادی باتلفن 82282866 و هماهنگی وبازدید فرمایید 82287018 / استعلام سم پاشی ساختمان حوزه ستادی باتلفن 82282866 و هماهنگی وبازدید فرمایید 82287018
 69. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آبیاری، مراقبت و نگهداری عرصه های نهال کاری شده طرح تثبیت کانون های بحرانی گرد و غبار519 هکتارحفیره حاجی بربین / مناقصه عمومی یک مرحله ای آبیاری، مراقبت و نگهداری عرصه های نهال کاری شده طرح تثبیت کانون های بحرانی گرد و غبار519 هکتارحفیره حاجی بربین
 70. مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه امور تاسیساتی / مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه امور تاسیساتی
 71. تجدید مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی - نوبت دوم
 72. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداری، راهبری، تعمیرات سیستم های تأسیساتی فنی، مخابراتی، الکترومکانیکال مجموعه ورزشی شهید شیرودی / مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداری، راهبری، تعمیرات سیستم های تأسیساتی فنی، مخابراتی، الکترومکانیکال مجموعه ورزشی شهید شیرودی
 73. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره م م آج/99/0059 تأمین نیروی انسانی انجام خدمات برق و ابزاردقیق و جوشکار کد اداره نگهداری و تعمیرات / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره م م آج/99/0059 تأمین نیروی انسانی انجام خدمات برق و ابزاردقیق و جوشکار کد اداره نگهداری و تعمیرات
 74. استعلام تعمیر کارت Over Speed Module مربوط به سیستم کنترل Mark II / استعلام تعمیر کارت Over Speed Module مربوط به سیستم کنترل Mark II
 75. مناقصه عملیات نصب و اصلاح انشعابات آب و تعویض کنتور و ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نصب و اصلاح انشعابات آب و تعویض کنتور و ...
 76. مناقصه خدمات نظافت و پذیرایی ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات نظافت و پذیرایی ... نوبت دوم
 77. اصلاحیه مناقصه عملیات واگذاری حفظ و نگهداری از فضای سبز / اصلاحیه مناقصه ، اصلاحیه مناقصه عملیات واگذاری حفظ و نگهداری از فضای سبز
 78. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری امور خدمات ،پذیرایی و دبیرخانه / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری امور خدمات ،پذیرایی و دبیرخانه
 79. مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای امور انتظاماتی و نگهبانی / مناقصه عمومی دو مرحله ای امور انتظاماتی و نگهبانی
 80. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه
 81. اصلاحیه تجدید مناقصه تکمیل عملیات مرمت و بازسازی سیل بند خاکی ... - نوبت دوم / اصلاحیه تجدید فراخوان مناقصه , اصلاحیه تجدید مناقصه تکمیل عملیات مرمت و بازسازی سیل بند خاکی ... - نوبت دوم
 82. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز شهرداری کوت عبدا... / مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز شهرداری کوت عبدا...
 83. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای م م /99/0069 ت 1 مربوط به انجام خدمات تنظیفات خرمکوشک 220، کاروانها و سایر ادارات پراکنده در منطقه اهواز / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای م م /99/0069 ت 1 مربوط به انجام خدمات تنظیفات خرمکوشک 220، کاروانها و سایر ادارات پراکنده در منطقه اهواز
 84. مناقصه انجام خدمات فنی، مهندسی و اداری جهت پروژه های تفویضی99.9.05 / مناقصه انجام خدمات فنی، مهندسی و اداری جهت پروژه های تفویضی
 85. استعلام نیروی خدماتی (تنظیفی) / استعلام نیروی خدماتی (تنظیفی)
 86. استعلام واگذاری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ستاد مرکزی بهزیستی و ساختمان های اقماری مربوطه طبق شرایط پیوست / استعلام واگذاری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ستاد مرکزی بهزیستی و ساختمان های اقماری مربوطه طبق شرایط پیوست
 87. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد واگذاری فعالیت پشتیبانی و خدماتی نقلیه دانشگاه علوم پزشکی مجازی / مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد واگذاری فعالیت پشتیبانی و خدماتی نقلیه دانشگاه علوم پزشکی مجازی
 88. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز مستغلات، امور ورزش / مناقصه انجام خدمات مورد نیاز مستغلات، امور ورزش
 89. فراخوان مناقصه امور حفاظت و نگهبانی به صورت مسلح نوبت دوم / مناقصه عمومی امور حفاظت و نگهبانی به صورت مسلح نوبت دوم
 90. فراخوان انجام خدمات ایجاد و نگهداری از فضای سبز - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات ایجاد و نگهداری از فضای سبز - نوبت دوم
 91. مناقصه راهبری، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات پایگاه 400... / مناقصه ، مناقصه راهبری، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات پایگاه 400...
 92. تجدید مناقصه حفاظت و تعمیرات سازه عرشه و آسانسورهای ده دستگاه پل عابر / تجدید مناقصه حفاظت و تعمیرات سازه عرشه و آسانسورهای ده دستگاه پل عابر
 93. استعلام نیروی خدماتی بهصورت شرکتی / استعلام نیروی خدماتی بهصورت شرکتی
 94. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری عملیات تنظیف و رفت و روب سطح منطقه هشت شهرداری / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری عملیات تنظیف و رفت و روب سطح منطقه هشت شهرداری
 95. مناقصه نصب انشعابات آب / مناقصه، مناقصه نصب انشعابات آب
 96. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات نگهداری فضای سبز ، نظافت و پاک سازی اماکن و محوطه های بندرلنگه و بنادر تابعه / مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات نگهداری فضای سبز ، نظافت و پاک سازی اماکن و محوطه های بندرلنگه و بنادر تابعه
 97. مناقصه عملیات نورپردازی، روشنایی و آبرسانی فضای سبز - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نورپردازی، روشنایی و آبرسانی فضای سبز- نوبت دوم
 98. مناقصه, ت1/م م/0041/99 مربوط به انجام خدمات تنظیفات ساختمان های دو و چهار طبقه و کاروانهای اطراف در منطقه اه / ت1/م م/0041/99 مربوط به انجام خدمات تنظیفات ساختمان های دو و چهار طبقه و کاروانهای اطراف در منطقه اه
 99. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و تاسیسات در ستاد شیراز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و تاسیسات در ستاد شیراز
 100. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت سراب / فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت سراب
 101. استعلام عملیات برف روبی سال99 شهرداری منطقه دو - طبق ساعات کارکرد وشرایط شهرداری منطقه دو / استعلام عملیات برف روبی سال99 شهرداری منطقه دو - طبق ساعات کارکرد وشرایط شهرداری منطقه دو
 102. استعلام واگذاری امور نگهداری وتعمیروراهبری تاسیسات مکانیکی والکتریکی بیمارستان الزهرا(س)گیلانغرب / استعلام واگذاری امور نگهداری وتعمیروراهبری تاسیسات مکانیکی والکتریکی بیمارستان الزهرا(س)گیلانغرب
 103. استعلام راننده پایه یک 5 نفر به مدت 3 ماه (به فایل مدارک پیوستی مراجعه فرمایید) / استعلام راننده پایه یک 5 نفر به مدت 3 ماه (به فایل مدارک پیوستی مراجعه فرمایید)
 104. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات رسانی خودروئی (با خودرو و بدون خودرو)در سطح استان خراسان شمالی / فراخوان ارزیابی کیفی خدمات رسانی خودروئی (با خودرو و بدون خودرو)در سطح استان خراسان شمالی
 105. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات پلیس ماموران شاغل در نیروی انتظامی / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات پلیس ماموران شاغل در نیروی انتظامی
 106. مناقصه خدمات حفاظتی، نگهبانی و زیربنایی - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خدمات حفاظتی، نگهبانی و زیربنایی - نوبت دوم
 107. مناقصه, خدمات نگهداری، راهبری، تعمیرات سیستم های تأسیساتی فنی، مخابراتی، الکترومکانیکال مجموعه شیرودی / خدمات نگهداری، راهبری، تعمیرات سیستم های تأسیساتی فنی، مخابراتی، الکترومکانیکال مجموعه شیرودی
 108. مناقصه 11 دستگاه کمپرسی ایسوز / مناقصه ، مناقصه 11 دستگاه کمپرسی ایسوز
 109. تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی / تجدید مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی
 110. مناقصه, انجام حجم خدمات اداری و پشتیبانی / انجام حجم خدمات اداری و پشتیبانی
 111. تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم
 112. استعلام تجدید استعلام بهای گشت ومراقبت وکنترل آفات در عرصه های استان در سطح 20635هکتار طبق لیست پیوست / استعلام تجدید استعلام بهای گشت ومراقبت وکنترل آفات در عرصه های استان در سطح 20635هکتار طبق لیست پیوست
 113. دوره اول استعلام اوراق کپی و سایر خدمات زیراکس / دوره اول استعلام ، دوره اول استعلام اوراق کپی و سایر خدمات زیراکس
 114. مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی... نوبت دوم
 115. تجدید مناقصه پروژه اجرای فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه پروژه اجرای فضای سبز
 116. مناقصه انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها، حمل و جابجایی وسایل ادارات / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها، حمل و جابجایی وسایل ادارات
 117. مناقصه, تحت عنوان مکانیزاسیون اسناد موجود در بایگانی فنی / تحت عنوان مکانیزاسیون اسناد موجود در بایگانی فنی
 118. استعلام جمع آوری زباله ها و گریت مسباره داخل سایت و ارسال به خارج از مجتمع کشتی سازی بصورت روزانه با در نظر گرفتن شرایط استعلام پیوست / استعلام جمع آوری زباله ها و گریت مسباره داخل سایت و ارسال به خارج از مجتمع کشتی سازی بصورت روزانه با در نظر گرفتن شرایط استعلام پیوست
 119. استعلام شرایط واگذاری امورخدمات و نظافتی و پشتیبانی / استعلام شرایط واگذاری امورخدمات و نظافتی و پشتیبانی
 120. مناقصه واگذاری امور خدمات، پذیرایی و دبیرخانه / مناقصه، مناقصه واگذاری امور خدمات، پذیرایی و دبیرخانه
 121. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورات خدماتی شهرداری شاهو بصورت حجمی / مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورات خدماتی شهرداری شاهو بصورت حجمی
 122. مناقصه انجام قسمتی از خدمات پشتیبانی در امور اجتماعی، فرهنگی و اداری - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه انجام قسمتی از خدمات پشتیبانی در امور اجتماعی، فرهنگی و اداری- نوبت دوم
 123. مناقصه عمومی ارائه خدمات نگهداری فضای سبز، نظافت و پاک سازی اماکن و محوطه ها / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ارائه خدمات نگهداری فضای سبز، نظافت و پاک سازی اماکن و محوطه ها
 124. فراخوان مناقصه تامین خدمات عمومی و تخصصی تاسیسات اندازه گیری نفت شهر- نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تامین خدمات عمومی و تخصصی تاسیسات اندازه گیری نفت شهر- نوبت دوم
 125. تجدید مناقصه خدمات عمومی شامل راننده ، خدماتی... / تجدید مناقصه خدمات عمومی شامل راننده ، خدماتی...
 126. مناقصه جمع آوری و حمل پسماند منطقه سه شهرداری -تجدید / تجدید مناقصه ، مناقصه جمع آوری و حمل پسماند منطقه سه شهرداری - تجدید
 127. مناقصه نگهداری سه ساله فضای سبز ناحیه سه / مناقصه نگهداری سه ساله فضای سبز ناحیه سه