سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اخبار مناقصه و مزایده های سراسری 95.4.13 (بخش نهم)

 

 1. آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات درمانی و پشتیبانی MMT / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات درمانی و پشتیبانی MMT
 2. مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش نوبت دوم
 3. مناقصه نسبت به آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / مناقصه نسبت به آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم
 4. مزایده اجاره قلعه بادی پارک بهارستان / آگهی مزایده,مزایده اجاره قلعه بادی پارک بهارستان
 5. مزایده واگذاری کیوسک روبروی تامین اجتماعی / مزایده عمومی , مزایده واگذاری کیوسک روبروی تامین اجتماعی
 6. مناقصه تکمیل ساختمان جدیدالاحداث شهرداری فیروزآباد -نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان جدیدالاحداث شهرداری فیروزآباد - نوبت دوم
 7. مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل جهت پروژه باباکوهی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل جهت پروژه باباکوهی - نوبت دوم
 8. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی باباکوهی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی باباکوهی نوبت دوم
 9. مزایده زمین مسکونی کلاسه 950074 نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی کلاسه 950074 نوبت اول
 10. تجدید مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز ....-نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز....-نوبت دوم
 11. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش ده فارس ناحیه 04 شیبکوه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش ده فارس ناحیه 04 شیبکوه
 12. تجدید مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز تجدید نوبت سوم - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,تجدید مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز تجدید نوبت سوم - نوبت دوم
 13. مزایده یک دستگاه خودرو 405 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو 405
 14. تجدید مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز
 15. تجدید مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری
 16. مزایده اپارتمان ششدانگ پلاک ثبتی 47/43325 نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان ششدانگ پلاک ثبتی 47/43325 نوبت اول
 17. تجدیدمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان - تجدید نوبت دوم / تجدید مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان -تجدید نوبت دوم
 18. تجدید مزایده واگذاری فروشگاه و نمایشگاه انتشارات / تجدید مزایده , مزایده واگذاری فروشگاه و نمایشگاه انتشارات
 19. تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پژو مدل 1380 - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پژو مدل 1380 - نوبت دوم
 20. مزایده ملک با قدمت حدود 25 سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت حدود 25 سال نوبت اول
 21. مزایده فروش یکباب ساختمان / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان
 22. مزایده ملک شامل پلاک ثبتی 22601 فرعی از یک اصلی مرحله اول / مزایده,مزایده ملک شامل پلاک ثبتی 22601 فرعی از یک اصلی مرحله اول
 23. مزایده اموال شامل عرصه به مساحت 240 سهم مشاع نوبت اول / مزایده,مزایده اموال شامل عرصه به مساحت 240 سهم مشاع نوبت اول
 24. مزایده واگذاری غرفه شماره 7 بازارچه میوه و تره بار واقع در ورودی شهر رامیان- نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری غرفه شماره 7 بازارچه میوه و تره بار واقع در ورودی شهر رامیان- نوبت دوم
 25. مزایده واحد انتشارات دانشگاه / آگهی مزایده , مزایده واحد انتشارات دانشگاه
 26. مزایده اقلام ضایعاتی / اگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام ضایعاتی
 27. مناقصه عمومی اجرای پروژه عمرانی احداث جداول نهر سطح شهر نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای پروژه عمرانی احداث جداول نهر سطح شهر نوبت دوم
 28. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل ستادی مرکزی دانشگاه / مناقصه , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل ستادی مرکزی دانشگاه
 29. مناقصه اجرای بخشی از رینگ آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه جرای بخشی از رینگ آبرسانی نوبت اول
 30. مناقصه عمومی پروژه رنگ آمیزی خطوط متصل و مداوم و رنگ آمیزی خطوط منقطع و متناوب و عابر پیاده / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه رنگ آمیزی خطوط متصل و مداوم و رنگ آمیزی خطوط منقطع و متناوب و عابر پیاده
 31. مناقصه عمومی خرید مصالح سنگ فرش و کفپوش پیش ساخته بتنی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید مصالح سنگ فرش و کفپوش پیش ساخته بتنی
 32. تجدید مناقصه تعمیرات و بازسازی و کالیبراسیون انواع کنتورها و رگولاتورهای دیافراگمی - نوبت اول / تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه تعمیرات و بازسازی و کالیبراسیون انواع کنتورها و رگولاتورهای دیافراگمی
 33. مزایده قطعه زمینی به مساحت 800متر نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 800متر نوبت دوم
 34. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده ثبت نور نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده ثبت نور نوبت دوم
 35. فراخوان مناقصه ساخت 90 واحدی بهار 7... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ساخت 90 واحدی بهار 7... مرحله اول
 36. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس آی / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس آی
 37. تجدید مزایده فروش یک دستگاه زباله سوز صنعتی متعلق به خود / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش یک دستگاه زباله سوز صنعتی متعلق به خود
 38. مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 48.66متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 48.66متر
 39. مزایده فروش دو دستگاه جرثقیل هوایی قرمز رنگ (نصب در سقف سوله مین بلوک) با ریل و قطعات مربوطه نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه جرثقیل هوایی قرمز رنگ (نصب در سقف سوله مین بلوک) با ریل و قطعات مربوطه نوبت دوم
 40. اصلاحیه مناقصه آماده سازی حریم لوله نفت و گاز و ...-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه آزاد, مناقصه آماده سازی حریم لوله نفت و گاز و ...- اصلاحیه
 41. مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر
 42. مزایده ششدانگ یکباب منزل کلاسه 9200325 بخش نه نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل کلاسه 9200325 بخش نه نیشابور
 43. مزایده ملک قولنامه ای به صورت منزل مسکونی مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای به صورت منزل مسکونی مرحله دوم
 44. مزایده فروش خودرو سواری پی کی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری پی کی
 45. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند نوبت دوم
 46. مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دوازده نیشابور مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دوازده نیشابور مرحله اول
 47. مزایده مقدار 95 صدم سهم از یک سهم از شش سهم از پلاک / مزایده,مزایده مقدار 95 صدم سهم از یک سهم از شش سهم از پلاک
 48. مزایده فروش اره دیسکی سه فاز ، کپسول اکسیژن ، دستگاه جوشکاری با کلیه متعلقات.. / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش اره دیسکی سه فاز ، کپسول اکسیژن ، دستگاه جوشکاری با کلیه متعلقات..
 49. مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206
 50. مناقصه واگذاری خدمات تایپ95.4.13 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات تایپ95.4.13
 51. مزایده یک قطعه زمین بدون آب / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بدون آب
 52. مزایده یکباب منزل با عرصه 325متر و اعیان 120متر قدیمی / مزایده,مزایده یکباب منزل با عرصه 325متر و اعیان 120متر قدیمی
 53. مزایده فروش خودرو سواری پژو 206 مدل 1381 / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 206 مدل 1381
 54. مزایده پلاک 236 اصلی بخش دو نیشابور مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک 236 اصلی بخش دو نیشابور مرحله اول
 55. مزایده فروش کاشی پردیس و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش کاشی پردیس و ...
 56. فراخوان ساخت د ودستگاه باندل جهت مبدلهای حرارتی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه ساخت د ودستگاه باندل جهت مبدلهای حرارتی نوبت دوم
 57. مزایده یک قطعه سند واگذاری با مساحت 4915متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه سند واگذاری با مساحت 4915متر نوبت اول
 58. مزایده یک امتیاز مسکونی از پروژه احداث شهرک چمران نوبت اول / مزایده,مزایده یک امتیاز مسکونی از پروژه احداث شهرک چمران نوبت اول
 59. مزایده فروش سه قطعه زمین از قطعات کارگاه های مزاحم / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین از قطعات کارگاه های مزاحم
 60. مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی-95.04.13 / آگهی مزایده, مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی-95.04.13