سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.10.29

 

مناقصات

 1. مزایده سواری پژو پارس / مزایده سواری پژو پارس
 2. مزایده یک قطعه زمین زراعی / مزایده یک قطعه زمین زراعی
 3. استعلام اجاره کتاب فروشی / استعلام اجاره کتاب فروشی
 4. آگهی مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه به شماره 09111113498 / آگهی مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه به شماره 09111113498
 5. مزایده فروش ملک / مزایده فروش ملک
 6. مزایده فروش ملک / مزایده فروش ملک
 7. مزایده, مزایده یک واحد تجاری با نیم طبقه تجاری / مزایده یک واحد تجاری با نیم طبقه تجاری
 8. مزایده یکدستگاه خودروسمند سورن / مزایده یکدستگاه خودروسمند سورن
 9. مزایده، فروش کالاهای مازاد مستعمل وغیر مستعمل پردیس شهید هاشمی نژاد / فروش کالاهای مازاد مستعمل وغیر مستعمل پردیس شهید هاشمی نژاد
 10. مزایده، فروش کالاهای مازاد مستعمل وغیر مستعمل پردیس شهید هاشمی نژاد / فروش کالاهای مازاد مستعمل وغیر مستعمل پردیس شهید هاشمی نژاد
 11. ابطال مزایده فروش یک قطعه باغ 2408 مترمربع / مزایده،ابطال مزایده فروش یک قطعه باغ 2408 مترمربع
 12. آگهی مزایده خودروی وانت پیکان / آگهی مزایده خودروی وانت پیکان
 13. آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و غیره ... / آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و غیره ...
 14. آگهی مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 167 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 42 تبریز / آگهی مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 167 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 42 تبریز
 15. مزایده ملک به مساحت حدود 2996/38 مترمربع / مزایده ملک به مساحت حدود 2996/38 مترمربع
 16. مزایده فروش یخچال فریزر خوابیده رنگ بدنه سفید.... / مزایده فروش یخچال فریزر خوابیده رنگ بدنه سفید....
 17. اصلاحیه مزایده خودروی پراید / اصلاحیه مزایده خودروی پراید
 18. مزایده یک سهم از هشت سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی / مزایده یک سهم از هشت سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
 19. مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی / مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی
 20. مزایده یک دستگاه دووسیلو / مزایده یک دستگاه دووسیلو
 21. مزایده فـروش پلاک ثبتی34فرعی از7102اصلی / مزایده فـروش پلاک ثبتی34فرعی از7102اصلی
 22. مزایده, فروش تجهیزات برقی،سیم آلومینیوم،آهن آلات و تجهیزات غیر برقی( قرقره فلزی،بشکه و ...) – مزایده99/109 / فروش تجهیزات برقی،سیم آلومینیوم،آهن آلات و تجهیزات غیر برقی( قرقره فلزی،بشکه و ...) – مزایده99/109
 23. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید مدل 1397 / مزایده مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید مدل 1397
 24. مزایده واگذاری تعدادی از املاک خود نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری تعدادی از املاک خود نوبت دوم
 25. مزایده یک عدد سلول (تابلو) برق نیمه سوخته و نیمه مونتاژ به همرا تجهیزات نصب شده / مزایده یک عدد سلول (تابلو) برق نیمه سوخته و نیمه مونتاژ به همرا تجهیزات نصب شده
 26. مزایده مقدار 44/3 سهم از 100 سهم ششدانگ یکباب مغازه / مزایده مقدار 44/3 سهم از 100 سهم ششدانگ یکباب مغازه
 27. مزایده ملک به مساحت یکصد و نود ممیز چهار دهم مترمربع / مزایده ملک به مساحت یکصد و نود ممیز چهار دهم مترمربع
 28. مزایده فروش ملک / مزایده فروش ملک
 29. مزایده، فروش اموال اسقاطی دانشکده پزشکی شیراز / فروش اموال اسقاطی دانشکده پزشکی شیراز
 30. مزایده، لوازم سرمایشی و گرمایشی / لوازم سرمایشی و گرمایشی
 31. مزایده، برنج ورب / برنج ورب
 32. مزایده، فروش کاغذ های باطله اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان / فروش کاغذ های باطله اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان
 33. مزایده، فروش اموال اسقاطی / فروش اموال اسقاطی
 34. مزایده واگذاری، نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار / مزایده, مزایده واگذاری، نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار
 35. مزایده واگذاری اماکن - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اماکن- نوبت دوم
 36. مزایده یک دستگاه سواری سمند / مزایده یک دستگاه سواری سمند
 37. مزایده فروش عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان / مزایده فروش عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان
 38. مزایده خط تلفن همراه / مزایده خط تلفن همراه
 39. مزایده یک قطعه زمین بشماره پلاک ثبتی 2428 / مزایده یک قطعه زمین بشماره پلاک ثبتی 2428
 40. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی / مزایده یک قطعه زمین کشاورزی
 41. مزایده پلاک 487 فرعی از 41 اصلی / مزایده پلاک 487 فرعی از 41 اصلی
 42. مزایده یک باب مغازه با پلاک ثبتی 29 فرعی از 616 اصلی / مزایده یک باب مغازه با پلاک ثبتی 29 فرعی از 616 اصلی
 43. مزایده, آندوسکوپی بیمارستان شهدای یافت آباد / آندوسکوپی بیمارستان شهدای یافت آباد
 44. مزایده, فیزیوتراپی بیمارستان شهدای یافت آباد / فیزیوتراپی بیمارستان شهدای یافت آباد
 45. تجدید مزایده واگذاری سرقفلی یک باب واحد تجاری - نوبت دوم / تجدید مزایده واگذاری سرقفلی یک باب واحد تجاری - نوبت دوم
 46. مزایده فروش ملک تولیدی 4400 مترمربع نوبت سوم / مزایده،مزایده فروش ملک تولیدی 4400 مترمربع نوبت سوم
 47. مزایده اقلام ضایعاتی شرکت پارس خودرو / مزایده ،مزایده اقلام ضایعاتی شرکت پارس خودرو
 48. مزایده اقلام ضایعاتی شرکت پلاسکوکار / مزایده ،مزایده اقلام ضایعاتی شرکت پلاسکوکار
 49. مزایده واگذاری مشارکتی واحد فیزیوتراپی... / مزایده واگذاری مشارکتی واحد فیزیوتراپی...
 50. مزایده خط تلفن همراه / مزایده خط تلفن همراه
 51. مزایده 25 راس گوسفند داشتی و ... / مزایده 25 راس گوسفند داشتی و ...
 52. مزایده شش دانگ پلاک ثبتی 1210/2 / مزایده شش دانگ پلاک ثبتی 1210/2
 53. مزایده شش دانگ ملک مشاع پلاک ثبتی 9767/150 / مزایده شش دانگ ملک مشاع پلاک ثبتی 9767/150
 54. مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم / فراخوان مزایده ، مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم
 55. مزایده واگذاری تعدادی از قطعات در سطح شهر / مزایده، مزایده واگذاری تعدادی از قطعات در سطح شهر
 56. مزایده تعدادی از قطعات زمین در سطح شهر مشهد / مزایده تعدادی از قطعات زمین در سطح شهر مشهد
 57. مزایده فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن (آخال) / مزایده, مزایده فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن (آخال)
 58. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ 12950 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یک قطعه باغ 12950 مترمربع
 59. مزایده 203 سهم از 750 سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 54 فرعی از 6657 اصلی / مزایده 203 سهم از 750 سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 54 فرعی از 6657 اصلی
 60. مزایده یک فقره برگه امتیاز در شرکت تعاونی مسکن باز نشستگان و ... / مزایده یک فقره برگه امتیاز در شرکت تعاونی مسکن باز نشستگان و ...
 61. استعلام واگذاری به اجاره طبقه همکف ساختمان بهداشتی و درمانی فرهنگیان خویهزینه کارشناسی برعهده مستاجر / استعلام واگذاری به اجاره طبقه همکف ساختمان بهداشتی و درمانی فرهنگیان خویهزینه کارشناسی برعهده مستاجر
 62. تجدید مزایده واگذاری املاک / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری املاک
 63. مزایده, اجاره قطعه زمین به متراژ 30 متر مربع برای استقرار یک باب ساختمان پیش ساخته جهت فعالیت غرفه حمل و ن / اجاره قطعه زمین به متراژ 30 متر مربع برای استقرار یک باب ساختمان پیش ساخته جهت فعالیت غرفه حمل و ن
 64. مزایده بهره برداری از مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر / مزایده, مزایده بهره برداری از مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر
 65. مزایده, اجاره مجتمع فرهنگی و ورزشی شهید زنبق(801ز/99) / اجاره مجتمع فرهنگی و ورزشی شهید زنبق(801ز/99)
 66. مزایده کولر گازی پنجره ای اسقاط در انبار و...نوبت دوم / مزایده کولر گازی پنجره ای اسقاط در انبار و...نوبت دوم