سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

فراخوان مناقصه و مزایده 95.4.15 (بخش یازدهم)

 

 1. تجدید مناقصه تکمیل زیرگذر یاتاقان بوش / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تکمیل زیرگذر یاتاقان بوش
 2. مزایده ملک تحت پلاک ثبتی 86.67 مساحت 226.90متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک تحت پلاک ثبتی 86.67 مساحت 226.90متر نوبت اول
 3. مزایده ملک با اعیان سه طبقه / مزایده,مزایده ملک با اعیان سه طبقه
 4. مزایده فروش چراغ گردان / مزایده اموال منقول, مزایده فروش چراغ گردان
 5. مزایده اپارتمان دارای دو اتاق بزرگ اداری / مزایده,مزایده اپارتمان دارای دو اتاق بزرگ اداری
 6. مزایده 939.1 هزارم دانگ مشاع از ششدانگ اعیان منزل / مزایده,مزایده 939.1 هزارم دانگ مشاع از ششدانگ اعیان منزل
 7. مزایده دو دانگ و 931.4 هزارم یک دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده دو دانگ و 931.4 هزارم یک دانگ مشاع از زمین
 8. مزایده عرصه و اعیان ساختمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده عرصه و اعیان ساختمان مسکونی نوبت اول
 9. مزایده یک واحد مسکونی با نمای سیمانی نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی با نمای سیمانی نوبت اول
 10. تجدید مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری- نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری- نوبت دوم
 11. مزایده یک دستگاه لیفتراک مستعمل / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک مستعمل
 12. مناقصه احداث پروژه میوه و تره بار نوبت دوم 95.4.15 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث پروژه میوه و تره بار نوبت دوم 95.4.15
 13. مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر تجدید
 14. مزایده یک دستگاه داینا کومرل 3-1000 / مزایده , مزایده یک دستگاه داینا کومرل 3-1000
 15. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405GLX نوبت دوم / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405GLX نوبت دوم
 16. مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان دوگانه سوز / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان دوگانه سوز
 17. مناقصه پروژه مشارکت جهت امورات مراقبت ، نگهداری ، حفاظت از جنگلکاری- نوبت دوم / فراخوان مناقصه, پروژه مشارکت جهت امورات مراقبت ، نگهداری ، حفاظت از جنگلکاری- نوبت دوم
 18. فراخوان مناقصه پروژه عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی تجدید نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی تجدید نوبت دوم
 19. تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر اصلی شهر نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر اصلی شهر نوبت دوم
 20. مزایده عمومی اجاره غرفه گل فروشی - نوبت دوم چاپ دوم / مزایده , مزایده اجاره غرفه گل فروشی - نوبت دوم -چاپ دوم
 21. مزایده اجاره غرفه شماره 1 فروش اغذیه....چاپ دوم م / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره غرفه شماره 1 فروش اغذیه....چاپ دوم
 22. مناقصه خرید بلوک فرش و جدولگذاری نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه خرید بلوک فرش و جدولگذاری نوبت دوم
 23. مناقصه زیرسازی و آسفالت سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه زیرسازی و آسفالت نوبت دوم
 24. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر تجدید
 25. مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان منطقه چالوس - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان منطقه چالوس - تجدید- نوبت دوم
 26. مناقصه پروژه احداث میدان ورودی شهر تجدید چاپ دوم / اگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث میدان ورودی شهر تجدید چاپ دوم
 27. مزایده فروش خودرو های وانت پیکان و سوزوکی / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای وانت پیکان و سوزوکی
 28. مزایده فروش یازده پلاک زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یازده پلاک زمین مسکونی نوبت دوم
 29. مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 900متر / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 900متر
 30. مناقصه احداث مجتمع مسکونی هشت بهشت - چاپ دوم -نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی,مناقصه احداث مجتمع مسکونی هشت بهشت - چاپ دوم -نوبت دوم
 31. مزایده یک دستگاه مگان سواری سفید / مزایده عمومی , مزایده یک دستگاه مگان سواری سفید
 32. مزایده اجاره زمین های تنیس واقع در پارک / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره زمین های تنیس واقع در پارک
 33. آگهی فراخوان شرکت در مناقصه نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی , حوزه استحفاظی / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی , حوزه استحفاظی
 34. مناقصه لکه گیری آسفالت سطح شهر فولادشهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری آسفالت سطح شهر فولادشهر نوبت دوم
 35. مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی درمانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی درمانی نوبت دوم
 36. اصلاحیه مزایده فروش حدود 100 تن ضایعات فلزی-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده حضوری,مزایده فروش حدود 100 تن ضایعات فلزی-اصلاحیه
 37. مزایده ششدانگ یک واحد اپارتمان طبق سند دارای 153.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد اپارتمان طبق سند دارای 153.13متر
 38. مزایده حدود 400 تن ضایعات فلزی (قراضه) / آگهی مزایده, مزایده حدود 400 تن ضایعات فلزی (قراضه)
 39. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت صد و هشتاد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت صد و هشتاد متر نوبت دوم
 40. مزایده ششدانگ زمین مزروعی با ماشین الات / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی با ماشین الات
 41. مزایده پژو 206 / آگهی مزایده, مزایده پژو 206
 42. مناقصه اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی همراه گلاسپید - تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی همراه گلاسپید - تجدید
 43. مزایده خانه مسکونی بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده خانه مسکونی بخش 5 اصفهان
 44. مزایده یک درب باغ محصور نوبت اول / مزایده,مزایده یک درب باغ محصور نوبت اول
 45. مناقصه خرید باک خودروی 1.4 تن با طرح انژکتوری / آگهی مناقصه, مناقصه خرید باک خودروی 1.4 تن با طرح انژکتوری
 46. مناقصه طرح احداث 7/8 کیلومتر خط انتقال برق 20 کیلوولت هوایی... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه طرح احداث 7/8 کیلومتر خط انتقال برق 20 کیلوولت هوایی... نوبت دوم
 47. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سمند / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سمند
 48. مزایده ششدانگ اپارتمان قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قولنامه ای نوبت اول
 49. مناقصه احداث اطاقک، تجهیز چاه و خط انتقال ناحیه صنعتی شباب / آگهی مناقصه,مناقصه احداث اطاقک، تجهیز چاه و خط انتقال ناحیه صنعتی شباب
 50. تجدید مناقصه جهت حمل آسفالت تولیدی از کارخانجات آسفالت ورمنجه ... تجدید 95.4.15 / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه جهت حمل آسفالت تولیدی از کارخانجات آسفالت ورمنجه ... تجدید نوبت اول 95.4.15
 51. مزایده اجاره جایگاه سوخت رسانی-نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره جایگاه سوخت رسانی- نوبت دوم
 52. مزایده یک واحد مسکونی با عرصه 24متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی با عرصه 24متر نوبت دوم
 53. مزایده سالن ورزشی / آگهی مزایده , مزایده سالن ورزشی
 54. مناقصه پروژه اصلاح و بهینه و احداث شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط نقاط مختلف شهرستان ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اصلاح و بهینه و احداث شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط نقاط مختلف شهرستان ... نوبت دوم
 55. آگهی تجدید مناقصه نگهداری و پشتیبانی MDFهای مراکز تلفن شهری ارومیه، نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه نگهداری و پشتیبانی MDFهای مراکز تلفن شهری ارومیه 95.4.15
 56. فراخوان پروژه تعمیرات کلی ساختمان تعمیرات مکانیک در جزیره خارک - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان پروژه تعمیرات کلی ساختمان تعمیرات مکانیک در جزیره خارک - نوبت دوم
 57. مزایده عمومی یک دستگاه نیسان کمپرسی مرحله دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی یک دستگاه نیسان کمپرسی مرحله دوم
 58. مزایده فروش تعداد 11 قطعه از املاک تفکیکی / مزایده,مزایده فروش تعداد 11 قطعه از املاک تفکیکی
 59. مزایده فروش قطعه زمین به متراژ 4000متر / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین به متراژ 4000متر
 60. مزایده ملک با عرصه صد و شصت متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه صد و شصت متر نوبت دوم