سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصه و مزایده 95.5.7 (بخش هشتم)

 

 1. مزایده کتبی اجاره دو عدد بیلبورد تبلیغاتی نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی , مزایده کتبی اجاره دو عدد بیلبورد تبلیغاتی نوبت دوم
 2. مناقصه سامان دهی مادی چشمه باقرخان و ... / آگهی مناقصه , مناقصه سامان دهی مادی چشمه باقرخان و ...
 3. مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم
 4. مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات با شرایط نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات با شرایط نقد و اقساط
 5. آگهی مزایده پارکینگ عمومی واقع در دریاچه زریوار / آگهی مزایده , آگهی مزایده واگذاری پارکینگ عمومی واقع در دریاچه زریوار
 6. مزایده فروش 2 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز / آگهی مزایده, مزایده فروش 2 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز
 7. مزایده آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه / مزایده,مزایده آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه
 8. مزایده املاک با شرایط ویژه شماره 95/19 / مزایده,مزایده املاک با شرایط ویژه شماره 95/19
 9. مزایده یک قطعه زمین شالیزاری 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری 1000متر
 10. مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی / مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی
 11. مناقصه 3095/3 ایاب وذهاب عمومی نیروگاه های تبریز و صوفیان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه 3095/3 ایاب وذهاب عمومی نیروگاه های تبریز و صوفیان
 12. مزایده فروش ششدانگ 84 واحد اپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ششدانگ 84 واحد اپارتمان نوبت دوم
 13. مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب عمومی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب عمومی- نوبت دوم
 14. فراخوان جابجایی دو خط لوله نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان جابجایی دو خط لوله نوبت دوم
 15. مزایده واگذاری 2 باب انبار بصورت اجاره واقع در بلوار جمهوری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 2 باب انبار بصورت اجاره واقع در بلوار جمهوری نوبت دوم
 16. مزایده عمومی تعداد 9 دستگاه خودرو شامل سواری ، وانت و مینی بوس نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی تعداد 9 دستگاه خودرو شامل سواری ، وانت و مینی بوس نوبت دوم
 17. مزایده ششدانگ ملک بخش سیزده ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش سیزده ارومیه نوبت اول
 18. مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ مغازه نوبت اول
 19. مناقصه عمومی واگذاری تامین نیروی انسانی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری تامین نیروی انسانی
 20. مزایده ملک بخش دو بروجرد نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو بروجرد نوبت اول
 21. مزایده ششدانگ زمین با بنای موجود در ان به مساحت 600متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای موجود در ان به مساحت 600متر
 22. مزایده یک باب ساختمان با کاربری تریا صرفا جهت فروش آبمیوه و بستنی وانواع نوشیدنی / مزایده , مزایده یک باب ساختمان با کاربری تریا صرفا جهت فروش آبمیوه و بستنی وانواع نوشیدنی
 23. مناقصه تامین نیروی مورد نیاز شهرداری - چاپ دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه تامین نیروی مورد نیاز شهرداری - چاپ دوم
 24. مزایده منزل مسکونی کلاسه 940282 / مزایده,مزایده منزل مسکونی کلاسه 940282
 25. مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستا / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستا
 26. مناقصه ساماندهی معابر اصلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی معابر اصلی
 27. تجدید مزایده اجاره مستغلات / تجدید مزایده اجاره مستغلات
 28. تجدید مناقصه اجرای آسفالت ریزی معابر / تجدید مناقصه اجرای آسفالت ریزی معابر
 29. مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و آسفالت و پیاده رو سازی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و آسفالت و پیاده رو سازی
 30. مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری قطعه دهم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری قطعه دهم تفکیکی
 31. مناقصه واگذاری پروژه جدولگذاری / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری پروژه جدولگذاری
 32. مناقصه پروژه جدول کاری / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه جدول کاری
 33. مناقصه زیرسازی آسفالت و جدولگذاری / آگهی مناقصه,مناقصه زیرسازی آسفالت و جدولگذاری
 34. مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری بلوار قدس و پارک بادی پاسداران بندرانزلی / مناقصه,واگذاری خدمات حفظ و نگهداری بلوار قدس و پارک بادی پاسداران بندرانزلی
 35. مزایده 45 سهم از 93 سهم مشاع از 100 سهم یکباب خانه و محوطه / مزایده,مزایده 45 سهم از 93 سهم مشاع از 100 سهم یکباب خانه و محوطه
 36. تجدید مناقصه برون سپاری وصول مطالبات / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه برون سپاری وصول مطالبات
 37. مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر و ... نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر و ... نوبت دوم
 38. مزایده واگذاری آلاچیق ها در سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری آلاچیق ها در سطح شهر - نوبت دوم
 39. مزایده مقدار 9.733 شعیر از 96 شعیر یکباب خانه / مزایده,مزایده مقدار 9.733 شعیر از 96 شعیر یکباب خانه
 40. مزایده فروش ششدانگ خانه تاریخی و زمین متصل به ان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ششدانگ خانه تاریخی و زمین متصل به ان نوبت دوم
 41. مزایده فروش تعداد 4 پلاک زمین با کاربری تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 پلاک زمین با کاربری تجاری نوبت دوم
 42. مزایده دفتر مخابراتی قدیم پیربکران نوبت دوم / مزایده,مزایده دفتر مخابراتی قدیم پیربکران نوبت دوم
 43. مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی تجدید / آگهی مناقصه ،مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی تجدید
 44. مناقصه طراحی ، تهیه و نصب پنل خورشیدی / آگهی مناقصه, مناقصه طراحی ، تهیه و نصب پنل خورشیدی
 45. مزایده بهره برداری از جایگاه های سوخت CNG نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه های سوخت CNG نوبت دوم
 46. مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 78 سفید رنگ / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 78 سفید رنگ
 47. تجدید مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت
 48. مناقصه تهیه و حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی ...نوبت اول - چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی ... نوبت اول - چاپ دوم
 49. مناقصه تامین نیرو ی مورد نیاز شهرداری چاپ دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه تامین نیروی مورد نیاز شهرداری چاپ دوم
 50. مزایده یکباب منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی 78/4454 / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی 78/4454
 51. مزایده ششدانگ اپارتمان با قدمت بیش از ده سال / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با قدمت بیش از ده سال
 52. مناقصه واگذاری عملیات بنایی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات بنایی - نوبت دوم
 53. مزایده 8.4 حبه از 12 حبه از 72 حبه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 8.4 حبه از 12 حبه از 72 حبه پلاک ثبتی
 54. مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی یکباب کارخانه / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی یکباب کارخانه
 55. مزایده 21.53 حبه از 72 حبه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 21.53 حبه از 72 حبه پلاک ثبتی
 56. مزایده 11.55 حبه از 72 حبه ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده 11.55 حبه از 72 حبه ششدانگ منزل مسکونی
 57. مزایده منزل مسکونی قدیمی / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی
 58. مزایده منزل مسکونی بخش 4 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 4 ثبت اصفهان
 59. مزایده یک دستگاه دیزل ولو / مزایده,مزایده یک دستگاه دیزل ولو
 60. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم مساحت 85/55متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم مساحت 85/55متر