سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصه و مزایده های کشور 95.5.10 (قسمت اول)

 1. مزایده سهام / آگهی مزایده , مزایده سهام
 2. مناقصه احداث ساختمان اداری- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری نوبت دوم
 3. مزایده ملک با عرصه 990/55متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه 990/55متر
 4. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و یک دستگاه کمباین / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و یک دستگاه کمباین
 5. مزایده زمین به صورت باغ مرکبات / مزایده,مزایده زمین به صورت باغ مرکبات
 6. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 1892-گ-3و8800116 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 1892-گ-3و8800116
 7. مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 120متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 120متر
 8. مزایده ششدانگ عمارت بخش شش ثبت اراک / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش شش ثبت اراک
 9. مزایده فروش مالکیت و سرقفلی واحدهای تجاری / مزایده,مزایده فروش مالکیت و سرقفلی واحدهای تجاری
 10. اصلاحیه مزایده عمومی فروش وسایل اسقاطی ومازاد بر نیاز بیمارستان امام رضا-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده عمومی ،مزایده فروش وسایل اسقاطی ومازاد بر نیاز بیمارستان امام رضا- اصلاحیه
 11. آگهی مزایده اجاره ساندویچی نوبت دوم / آگهی مزایده،آگهی مزایده اجاره ساندویچی نوبت دوم
 12. فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث بازار میوه تره بار در شهرک - مرحله سوم نوبت ششم / فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث بازار میوه تره بار در شهرک - مرحله سوم نوبت ششم
 13. مناقصه نگهبانی و گشت کنترل حریم خطوط لوله / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه نگهبانی و گشت کنترل حریم خطوط لوله
 14. مزایده فروش ملک کارخانه / مزایده,مزایده فروش ملک کارخانه
 15. مناقصه احداث سوله 95.5.10 / آگهی مناقصه, مناقصه احداث سوله 95.5.10
 16. آگهی ارزیابی کیفی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ حجم مرده مخزن / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ حجم مرده مخزن
 17. مزایده واگذاری انجام قطع ، جمع آوری و حمل درختان خشک و خطر زای سطح شهر... / مزایده , مزایده واگذاری انجام قطع ، جمع آوری و حمل درختان خشک و خطر زای سطح شهر..
 18. مزایده مازاد پنجم ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده مازاد پنجم ششدانگ یکباب خانه
 19. مزایده بهره برداری از یکباب سالن بدمیتون.... / مزایده, مزایده بهره برداری از یکباب سالن بدمیتون.....
 20. مناقصه طراحی و اجرای طرح ساماندهی هیدرولیکی ... / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه طراحی و اجرای طرح ساماندهی هیدرولیکی ...
 21. فراخوان ارزیابی کیفی POWER TRANSFORMER...- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ارزیابی کیفی POWER TRANSFORMER...- نوبت دوم
 22. فراخوان نشت بند سقف شناور مخازن ذخیره نفت خام / فراخوان نشت بند سقف شناور مخازن ذخیره نفت خام
 23. ...مناقصه واگذاری انجام امور خدمات کارگری جهت بازسازی و نوسازی شبکه / مناقصه عمومی,...مناقصه واگذاری انجام امور خدمات کارگری جهت بازسازی و نوسازی شبکه
 24. مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم- نوبت دوم / مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم- نوبت دوم
 25. مناقصه اجرای عملیات راهبری , بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب کرج / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات راهبری , بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب کرج
 26. مزایده فروش املاک تجاری مسکونی صنعتی و ماشین آلات کارگاهی / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری مسکونی صنعتی و ماشین آلات کارگاهی
 27. تعداد چهار مکان از اماکن ورزشی در سطح استان ... نوبت سوم / تعداد چهار مکان از اماکن ورزشی در سطح استان ... نوبت سوم
 28. مزایده تعداد 5 دستگاه انواع اتومبیل مازاد بر نیاز ... / مزایده , مزایده تعداد 5 دستگاه انواع اتومبیل مازاد بر نیاز ... نوبت اول
 29. مناقصه رنگ آمیزی ، سند بلاست و سوییپ بلاست سطوح خارجی مخازن ، آیلند بارگیری ... / مناقصه , مناقصه رنگ آمیزی ، سند بلاست و سوییپ بلاست سطوح خارجی مخازن ، آیلند بارگیری ...
 30. مناقصه طبخ غذای کارکنان و خدمات رستوران نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه طبخ غذای کارکنان و خدمات رستوران نوبت دوم
 31. مناقصه رنگ و پوشش تجهیزات نیروگاه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه رنگ و پوشش تجهیزات نیروگاه نوبت دوم
 32. مناقصه خرید 20000 متر انواع لوله پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 20000 متر انواع لوله پلی اتیلن نوبت دوم
 33. مزایده فروش ضایعات (شامل اقلام فلزی، پلاستیکی و قطعات فنی) 95.5.10 / مزایده,مزایده فروش ضایعات (شامل اقلام فلزی، پلاستیکی و قطعات فنی) 95.5.10
 34. مناقصه مقدار 85.000 کیلوگرم هیدروکسید پتاسیم KOH / مناقصه مقدار 85.000 کیلوگرم هیدروکسید پتاسیم KOH
 35. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا -مرحله دوم
 36. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان در خصوص پرونده 1171/94 ش ج / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان در خصوص پرونده 1171/94 ش ج
 37. مزایده یک دستگاه خودرو L90 / مزایده یک دستگاه خودرو L90
 38. مزایده ششدانگ اعیانی مغازه 45/35متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مغازه 45/35متر
 39. مزایده سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 174/19371 ..... / مزایده ,مزایده سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 174/19371 .....
 40. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر منزل مسکونی
 41. مزایده ملک مشاع بخش 5 ثبتی اصفهان / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 5 ثبتی اصفهان
 42. مناقصه عملیات احداث بلوار فجر شهرداری منطقه یک نجف آباد چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات احداث بلوار فجر شهرداری منطقه یک نجف آباد چاپ دوم
 43. مزایده ششدانگ پلاک 301/5527 بخش شانزده ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 301/5527 بخش شانزده ثبت اصفهان
 44. مزایده منزل مسکونی با عرصه پس از عقب نشینی 240متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه پس از عقب نشینی 240متر
 45. مزایده فروش تجهیزات و لوازم فنی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و ... / مزایده , مزایده فروش تجهیزات و لوازم فنی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و ...
 46. مزایده مقدار 1500 متر مربع دیوار بتنی خاک مسطح / مزایده , مزایده مقدار 1500 متر مربع دیوار بتنی خاک مسطح
 47. تجدید فراخوان احداث پروژه های عمرانی شامل یکصد واحد مسکونی ویلایی.... تجدید - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار , فراخوان احداث پروژه های عمرانی شامل یکصد واحد مسکونی ویلایی... - نوبت دوم
 48. مناقصه اجرای محوطه سازی سایت مسکن مهر شهر جدید مجلسی -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه جرای محوطه سازی سایت مسکن مهر شهر جدید مجلسی- نوبت دوم
 49. مزایده یکباب مغازه و یک زیرزمین / مزایده,مزایده یکباب مغازه و یک زیرزمین
 50. مناقصه خرید با نظارت بر ساخت سه دست از پره های متحرک ردیف اول توربین گازی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید با نظارت بر ساخت سه دست از پره های متحرک ردیف اول توربین گازی...
 51. مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری کاوه ، صفه - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری کاوه ، صفه - نوبت دوم
 52. مزایده فروش زمین مساحت 191.02متر شماره یک نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 191.02متر شماره یک نوبت دوم
 53. مناقصه اصلاح شبکه برق و تامین روشنایی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اصلاح شبکه برق و تامین روشنایی مرحله اول نوبت دوم
 54. مزایده فروش زمین مسکونی و تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی و تجاری نوبت دوم
 55. مزایده اجاره فضای مجموعه پارک بادی پارک فیروزه ..... تجدید چاپ دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره فضای مجموعه پارک بادی پارک فیروزه ..... تجدید چاپ دوم
 56. مزایده فروش تعداد 750 عدد بشکه خالی مستعمل / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 750 عدد بشکه خالی مستعمل
 57. مناقصه تامین پیمانکار ایاب و ذهاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین پیمانکار ایاب و ذهاب نوبت دوم
 58. تجدید مناقصه نسبت به خرید , نصب , آموزش و پشتیبانی سامانه جامع مدیریت اسناد و آرشیو دیجیتال / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نسبت به خرید , نصب , آموزش و پشتیبانی سامانه جامع مدیریت اسناد و آرشیو دیجیتال
 59. مزایده واگذاری 4 قطعه زمین تجاری و هشت واحد تجاری نیمه ساز نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری 4 قطعه زمین تجاری و هشت واحد تجاری نیمه ساز نوبت دوم
 60. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نه با 1/44متر سطح بالکن / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نه با 1/44متر سطح بالکن