سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصه و مزایده های کشور 95.5.10 (قسمت سوم)

 

 1. مناقصه تعمیر و سرویس مبل ، صندلی ، کاناپه ، تشک / مناقصه تعمیر و سرویس مبل ، صندلی ، کاناپه ، تشک
 2. مزایده دو دستگاه تانکر آب / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده دو دستگاه تانکر آب
 3. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1936/88/188 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1936/88/188 اصلی
 4. تجدید دوم مناقصه نگهبانی از اماکن ، اموال و تاسیسات - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, تجدید دوم مناقصه نگهبانی از اماکن ، اموال و تاسیسات - نوبت دوم
 5. تجدید مناقصه تجهیزات برقی / تجدید آگهی فراخوان عمومی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تجهیزات برقی
 6. آگهی فراخوان عمومی واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی نوبت دوم
 7. مزایده واحدهای فیزیوتراپی، شنوائی سنجی کلینیک ویژه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده واحدهای فیزیوتراپی، شنوائی سنجی کلینیک ویژه نوبت دوم
 8. مزایده بهره برداری مکانی از غرفه زیرپله برقی پل عابر پیاده نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری مکانی از غرفه زیرپله برقی پل عابر پیاده نوبت دوم
 9. مزایده فروش املاک با عرصه 900-410-561 متر تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک با عرصه 900-410-561 متر تجدید
 10. مزایده بهره برداری مکانی پارکینگ اختصاصی شکروی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری مکانی پارکینگ اختصاصی شکروی نوبت دوم
 11. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی به صورت مجتمع اپارتمانی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی به صورت مجتمع اپارتمانی
 12. مزایده اموال شامل املاک به دادنامه 214 / مزایده,مزایده اموال شامل املاک به دادنامه 214
 13. فراخوان مناقصه G.V BONNET... تجدید نوبت دوم / تجدید اگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه G.V BONNET... تجدید نوبت دوم
 14. مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری ، احداث حوضچه تقلیل فشار و بهسازی چشمه روستای مریان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری ، احداث حوضچه تقلیل فشار و بهسازی چشمه روستای مریان
 15. ارزیابی کیفی انتخاب مشاور خدمات مشاوره برای مطالعات مرحله اول و دوم پارک موزه -نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور , ارزیابی کیفی انتخاب مشاور خدمات مشاوره برای مطالعات مرحله اول و دوم پارک موزه - نوبت دوم
 16. مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی
 17. مزایده فروش انواع گوشی تلفن همراه نو و ... / حراج حضوری, مزایده فروش انواع گوشی تلفن همراه نو و ...
 18. تجدید مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر شمال شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر شمال شهر
 19. مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی نقاط مختلف شهری جنوب شهرستان کرمانشاه ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی نقاط مختلف شهری جنوب شهرستان کرمانشاه ...نوبت دوم
 20. مزایده سند مالکیت نه سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ زمین / مزایده,مزایده سند مالکیت نه سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ زمین
 21. مزایده املاک شامل سه خانسرای مسکونی و دو قطعه زمین / مزایده,مزایده املاک شامل سه خانسرای مسکونی و دو قطعه زمین
 22. مزایده صندلی پلاستیکی - دستگاه ماشین حساب..... / مزایده, مزایده صندلی پلاستیکی - دستگاه ماشین حساب.....
 23. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول سمت شرقی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول سمت شرقی
 24. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی نگهبانی به تعداد 9 نفر جهت حفاظت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی نگهبانی به تعداد 9 نفر جهت حفاظت
 25. مناقصه تکمیل پل بهشت فاطمه (س) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل پل بهشت فاطمه (س)
 26. مزایده یک دستگاه پژو پارس پژ مدل 1382 / مزایده یک دستگاه پژو پارس پژ مدل 1382
 27. مناقصه جدولگذاری سطح شهر ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه جدولگذاری سطح شهر ....نوبت دوم
 28. مزایده ششدانگ عمارت اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت اسناد رهنی
 29. مزایده ششدانگ یکباب عمارت تحت پلاک 155/2417 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت تحت پلاک 155/2417
 30. مزایده سه قطعه پلاک ثبتی در اجرای مواد 138 و 137 / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی در اجرای مواد 138 و 137
 31. مزایده یک دانگ مشاع یک قطعه زمین شالیزاری / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع یک قطعه زمین شالیزاری
 32. مزایده حدود 100 مترمربع سنگ نمای ساختمانی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده حدود 100 مترمربع سنگ نمای ساختمانی
 33. مزایده واگذاری اجاره دو قطعه زمین در بوستان نماز / آگهی مزایده عمومی کتبی ,مزایده واگذاری اجاره دو قطعه زمین در بوستان نماز
 34. تجدید مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت شهر مهاجران نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت شهر مهاجران نوبت دوم
 35. مزایده مقدار 1960 سهم مشاع و تاسیسات و ماشین آلات / آگهی مزایده اموال غیرمنقول, مزایده مقدار 1960 سهم مشاع و تاسیسات و ماشین آلات
 36. مزایده فروش تعداد دو پلاک زمین دولتی کاربری تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد دو پلاک زمین دولتی کاربری تجاری نوبت دوم
 37. مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی روستای اوره نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی روستای اوره نوبت دوم
 38. فراخوان تامین خدمات جهت پمپاژ وانتقال آب غیر شرب مورد نیاز چهار دستگاه حفاری خشکی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران به روش نیمه فشرده, فراخوان تامین خدمات جهت پمپاژ وانتقال آب غیر شرب مورد نیاز چهار دستگاه حفاری خشکی
 39. مزایده محصول باغی شامل: هلو و بادام مزرعه / مزایده , مزایده محصول باغی شامل: هلو و بادام مزرعه نوبت اول
 40. مزایده ششدانگ پلاک 2639 بخش 4 مهدیشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2639 بخش 4 مهدیشهر
 41. مناقصه انجام امور اعزام و بدرقه زندانیان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور اعزام و بدرقه زندانیان نوبت دوم
 42. فراخوان بهسازی و آسفالت راههای روستایی و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان نخست,فراخوان بهسازی و آسفالت راههای روستایی و ... نوبت دوم
 43. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم
 44. سمینار کارآفرینی در صنعت ساختمان / سمینار کارآفرینی در صنعت ساختمان
 45. مناقصه پروژه احداث زمین چمن مصنوعی شهر بندر امام خمینی ره / مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه احداث زمین چمن مصنوعی شهر بندر امام خمینی ره
 46. مناقصه خرید و راه اندازی آسانسور پروژه های کاوه و خانه کارگر / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و راه اندازی آسانسور پروژه های کاوه و خانه کارگر
 47. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرستان نطنز / آگهی مناقصه ، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرستان نطنز
 48. مزایده اجاره بازار روز هفتگی شهر گلستان... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره بازار روز هفتگی شهر گلستان...
 49. مزایده یک بلوک اسکلت پنج طبقه آهنی / مزایده , مزایده یک بلوک اسکلت پنج طبقه آهنی
 50. مزایده 50 من زمین کشاورزی / مزایده,مزایده 50 من زمین کشاورزی
 51. مناقصه اقلام مربوط به اجرای سقف کاذب 95.5.10 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اقلام مربوط به اجرای سقف کاذب- 95.5.10
 52. تجدید مزایده واگذاری ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان در خیابان اصلی و اماکن تجمع 95.5.10 / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان در خیابان اصلی و اماکن تجمع - 95.5.10
 53. تجدید مناقصه تکمیل دکوراسیون سالن همایش شهرداری ابهر / تجدید مناقصه ,مناقصه تکمیل دکوراسیون سالن همایش شهرداری ابهر
 54. مزایده تعداد 2 دستگاه اتومبیل سبک قابل فروش مازاد / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 2 دستگاه اتومبیل سبک قابل فروش مازاد
 55. مناقصه عملیات حفاری - کابلکشی - مفصلبندی و نصب سکو و GPON مرکز مخابرات قاسم آباد / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفاری - کابلکشی - مفصلبندی و نصب سکو و GPON مرکز مخابرات قاسم آباد
 56. مزایده اجرایی شماره 93.136 دانگ یکباب پلاک مساحت 100/50متر / مزایده,مزایده اجرایی شماره 93.136 دانگ یکباب پلاک مساحت 100/50متر
 57. مزایده یک دستگاه ماشین تراش مستعمل 1/5 متری TN50 چهادریل بدون آب / مزایده , مزایده یک دستگاه ماشین تراش مستعمل 1/5 متری TN50 چهادریل بدون آب نوبت اول
 58. مزایده ملک با متراژ 146متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با متراژ 146متر نوبت اول
 59. مزایده یک دستگاه خودروی رنو نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی رنو نوبت دوم
 60. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم تفکیکی