سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

مناقصه و مزایده های کشور 95.5.10 (قسمت چهارم)

 

 1. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 قطعه پنجم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 قطعه پنجم
 2. مزایده مقداری مواداولیه کائوچو کلروپرن بای پرین و پلی اورتان در گریدهای مختلف / مزایده مقداری مواداولیه کائوچو کلروپرن بای پرین و پلی اورتان در گریدهای مختلف
 3. مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ... / آگهی مناقصه عمومی به صورت دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ...
 4. ارزیابی کیفی عملیات احداث فونداسیون قطعه اول خط فوق توزیع سراوان - سیرکان- نوبت دوم / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی عملیات احداث فونداسیون قطعه اول خط فوق توزیع سراوان - سیرکان- نوبت دوم
 5. مناقصه پروژه زیرسازی و اجرای بیس- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و اجرای بیس
 6. مناقصه پروژه جدول گذاری، احداث کانیو پیاده روسازی... نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه جدول گذاری، احداث کانیو پیاده روسازی... نوبت دوم
 7. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان مسکونی مرحله اول
 8. مزایده ششدانگ سه قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین زراعی نوبت اول
 9. مزایده150 راس گوسفند و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده 150 راس گوسفند و ...
 10. مزایده فروش زمین محل شرکت تعاونی نوبت اول / مزایده,مزایده فروش زمین محل شرکت تعاونی نوبت اول
 11. مزایده ششدانگ یکباب منزل اموال غیرمنقول مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل اموال غیرمنقول مرحله اول
 12. مزایده منزل مسکونی در اجرای ماده سی و چهار / مزایده,مزایده منزل مسکونی در اجرای ماده سی و چهار
 13. مزایده املاک شامل باغ و شالیزار نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک شامل باغ و شالیزار نوبت دوم
 14. مناقصه خرید لوله داکتیل 600 و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله داکتیل 600 و ...نوبت دوم
 15. مزایده ملک با عرصه صد و سی متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه صد و سی متر
 16. مزایده فروش خودروهای سبک اصلاحیه نوبت دوم / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودروهای سبک اصلاحیه نوبت دوم
 17. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 79 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 79
 18. مزایده پلاک ثبتی بخش یازده حوزه ثبتی مساحت 29052متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یازده حوزه ثبتی مساحت 29052متر
 19. مزایده ششدانگ از عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش دو بوشهر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ از عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش دو بوشهر نوبت اول
 20. مزایده منزل مسکونی با اجاره نامه اوقافی نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی با اجاره نامه اوقافی نوبت دوم
 21. مزایده یک دستگاه پراید سواری جی ال ایکس مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه پراید سواری جی ال ایکس مدل 88 نوبت اول
 22. مزایده پلاک ثبتی بخش 4 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 تبریز نوبت دوم
 23. مزایده سیستم CIP اتوماتیک از جنس استیل .... / مزایده , مزایده سیستم CIP اتوماتیک از جنس استیل ...
 24. مزایده یک واحد اپارتمان نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان نوبت اول
 25. مزایده پلاک ثبتی در خصوص پرونده کلاسه 920271 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی در خصوص پرونده کلاسه 920271 نوبت اول
 26. مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو
 27. مزایده واگذاری و فروش تمامی ششدانگ یک قطعه زمین / مزایده,مزایده واگذاری و فروش تمامی ششدانگ یک قطعه زمین
 28. فراخوان مناقصه خریداری انواع کابل آلومینیوم مسی و خودنگهدار نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خریداری انواع کابل آلومینیوم مسی و خودنگهدار نوبت دوم
 29. مناقصه تامین آب آشامیدنی مجتمع گندر گلواری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین آب آشامیدنی مجتمع گندر گلواری
 30. مناقصه عملیات اجرای 12000 متر شبکه گذاری پلی اتیلن در سایزهای مختلف... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای 12000 متر شبکه گذاری پلی اتیلن در سایزهای مختلف...
 31. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 144/10متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 144/10متر
 32. مزایده پلاک 202 اصلی مزرعه جوی کچل بخش ثبتی سمیرم / مزایده,مزایده پلاک 202 اصلی مزرعه جوی کچل بخش ثبتی سمیرم
 33. مزایده سه دانگ مشاع پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع پلاک ثبتی نوبت اول
 34. مزایده ششدانگ زمین مساحت 175.10متر با هفتاد متر اعیان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 175.10متر با هفتاد متر اعیان
 35. مزایده نسبت به فروش یک دستگاه تاکسی ( پژو ROA1700CC) / آگهی مزایده , مزایده نسبت به فروش یک دستگاه تاکسی ( پژو ROA1700CC)
 36. مزایده فروش کارخانه تولید آجر ماشینی در روستای حسین اباد ناظم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش کارخانه تولید آجر ماشینی در روستای حسین اباد ناظم نوبت دوم
 37. مناقصه عمومی اجرای پروژه بهره برداری (کالیبراسیون ، شارژ ، پلمپ و رفع عیب.... / مناقصه, مناقصه اجرای پروژه بهره برداری (کالیبراسیون ، شارژ ، پلمپ و رفع عیب....
 38. مناقصه واگذاری خدمات نگهداری و فنی ابنیه و موتورخانه / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات نگهداری و فنی ابنیه و موتورخانه
 39. مناقصه ارایه خدمات راهبری سیستم یکپارچه سازی شهرداری مشهد / مناقصه عمومی, مناقصه ارایه خدمات راهبری سیستم یکپارچه سازی شهرداری مشهد
 40. مزایده یک عدد دستگاه تولید تسمه / مزایده,مزایده یک عدد دستگاه تولید تسمه
 41. مزایده ششدانگ یکباب محل طرح پلاک ثبتی 724 فرعی از 147 و 148 .... / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب محل طرح پلاک ثبتی 724 فرعی از 147 و 148 ....
 42. فراخوان TURBOLOG DSP COMPACT/M4 ANTI SURGE VALVE CONTROLLER / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان TURBOLOG DSP COMPACT/M4 ANTI SURGE VALVE CONTROLLER
 43. مزایده ششدانگ پلاک 4 فرعی از 18 اصلی بخش یک قشلاقی نوشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4 فرعی از 18 اصلی بخش یک قشلاقی نوشهر
 44. مزایده ششدانگ زمین قریه رودبارک / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قریه رودبارک
 45. مناقصه ساخت انشعابات کارگاهی و متمرکز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت انشعابات کارگاهی و متمرکز
 46. مزایده پلاک ثبتی بخش سه مساحت کل 99متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه مساحت کل 99متر نوبت اول
 47. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم سمت جنوب / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم سمت جنوب
 48. مناقصه 2946 متر لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی یکسر کوپلردار با واشر به قطر 800 میلیمتر / مناقصه , مناقصه 2946 متر لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی یکسر کوپلردار با واشر به قطر 800 میلیمتر نوبت اول
 49. مزایده8 دستگاه اتومبیل مازاد -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده 8 دستگاه اتومبیل مازاد -نوبت دوم
 50. مزایده سوفاله آلومینیوم- آهن آلات سبک و سنگین- سوفاله آهنی..... / مزایده, مزایده سوفاله آلومینیوم- آهن آلات سبک و سنگین- سوفاله آهنی.....
 51. مناقصه عملیات اجرایی الویت دوم خط انتقال و شبکه های توزیع پشته گیش و.... / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی الویت دوم خط انتقال و شبکه های توزیع پشته گیش و....
 52. مناقصه رفت و روب , جمع آوری و حمل زباله سطح شهر قائمشهر تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه رفت و روب , جمع آوری و حمل زباله سطح شهر قائمشهر تجدید
 53. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 8 اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 8 اهواز
 54. فراخوان احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر / فراخوان , فراخوان احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر
 55. مزایده 60 سیر مشاع از دو دانگ و 37 سیر و نه مثقال عرصه و اعیان / مزایده,مزایده 60 سیر مشاع از دو دانگ و 37 سیر و نه مثقال عرصه و اعیان
 56. مزایده ششدانگ زمین بخش نه امل نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش نه امل نوبت اول
 57. مزایده اقلام بلامصرف و ضایعاتی / مزایده , مزایده اقلام بلامصرف و ضایعاتی
 58. فراخوان ارزیابی پیمانکاران راه اندازی داروخانه / فراخوان ارزیابی پیمانکاران راه اندازی داروخانه
 59. مناقصه خدمات بیمه گروهی مازاد درمان بیمه تکمیلی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات بیمه گروهی مازاد درمان بیمه تکمیلی
 60. مزایده سپراتور آلفالاول.... / آگهی مزایده ، مزایده سپراتور آلفالاول....