سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.12 (بخش اول)

 1. مناقصه انجام وظایف نگهبانی، حفاظتی، مراقبتی و انتظامی / مناقصه ، مناقصه انجام وظایف نگهبانی، حفاظتی، مراقبتی و انتظامی
 2. تجدید مناقصه خرید 15.000 ریبون KO دستگاه کارت پرینتر Evolis Pebble 4 تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید 15.000 ریبون KO دستگاه کارت پرینتر Evolis Pebble 4 تجدید نوبت دوم
 3. مزایده عمومی نسبت به واگذاری مجتمع فرهنگی ورزشی جوانمرد / آگهی مزایده , مزایده عمومی نسبت به واگذاری مجتمع فرهنگی ورزشی جوانمرد
 4. مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی اپارتمانی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی اپارتمانی مرحله اول
 5. مزایده ششدانگ زمین با اعیانی حدود 280متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با اعیانی حدود 280متر
 6. مزایده ششدانگ اپارتمان شمال شرق طبقه اول بلوک یازده / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شمال شرق طبقه اول بلوک یازده
 7. مزایده ملک بخش یک سقز / مزایده,مزایده ملک بخش یک سقز
 8. مزایده واگذاری ششدانگ قطعات مسکونی نوبت سوم / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ قطعات مسکونی نوبت سوم
 9. تجدید مزایده فروش چوب / مزایده فروش چوب
 10. همایش علمی پژوهشی کشاورزی ، مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران / همایش علمی پژوهشی کشاورزی ، مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
 11. چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت / چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
 12. اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری اقتصاد و علوم تربیتی / اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری اقتصاد و علوم تربیتی
 13. همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی / همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی
 14. مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری ، احداث حوضچه تقلیل فشار و بهسازی چشمه روستای مریان -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری ، احداث حوضچه تقلیل فشار و بهسازی چشمه روستای مریان -نوبت دوم
 15. همایش ملی مهندسی برق مجلسی / همایش ملی مهندسی برق مجلسی
 16. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرستان برخوار / آگهی مناقصه ، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرستان برخوار
 17. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه همدان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه همدان
 18. مزایده تعداد 8 اتاق و یک سالن زیرزمینی / مزایده تعداد 8 اتاق و یک سالن زیرزمینی
 19. مزایده ملک مساحت زمین پس از عقب نشینی نود و شش متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت زمین پس از عقب نشینی نود و شش متر نوبت اول
 20. مزایده مقدار 3.2 سهم از هزار سهم مشاع از 5 سهم مشاع ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده مقدار 3.2 سهم از هزار سهم مشاع از 5 سهم مشاع ششدانگ ملکی
 21. مزایده یکدستگاه سواری نیسان پاترول / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه سواری نیسان پاترول
 22. مزایده ملک با مساحت 1251.50متر / مزایده,مزایده ملک با مساحت 1251.50متر
 23. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 906.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 906.80متر
 24. مزایده دو قطعه زمین مساحت 2000 و 700متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 2000 و 700متر
 25. همایش هنر مقاومت 95.5.12 / همایش هنر مقاومت 95.5.12
 26. شناسایی پیمانکاران واگذاری عملیات سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات 20 کیلوولت- نوبت دوم / شناسایی پیمانکاران ،شناسایی پیمانکاران واگذاری عملیات سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات 20 کیلوولت- نوبت دوم
 27. مناقصه تأمین مواد مصرفی و استانداردهای مرجع دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تأمین مواد مصرفی و استانداردهای مرجع دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی
 28. مزایده یک دستگاه خودروی سواری رنو / مزایده اموال منقول,مزایده خودرو ی سواری رنو
 29. مناقصه اجرای پروژه شبکه جمع آوری پراکنده فاضلاب و نصب انشعابات / آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای پروژه شبکه جمع آوری پراکنده فاضلاب و نصب انشعابات
 30. مناقصه واگذاری انجام خدمات درمانگاه و بهداری / آگهی فراخوان,مناقصه واگذاری انجام خدمات درمانگاه و بهداری
 31. مناقصه نصب دیزل ژنراتور و بهینه سازی سیستم های برق / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه نصب دیزل ژنراتور و بهینه سازی سیستم های برق
 32. مزایده خودرو / آگهی مزایده عمومی,مزایده دو دستگاه خودرو
 33. مناقصه انجام توانسنجی پروژه خرید و حمل مصالح آسفالتی / فراخوان توانسنجی پیمانکار,مناقصه انجام توانسنجی پروژه خرید و حمل مصالح آسفالتی
 34. مناقصه فاز دوم ساختمان های جنبی / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه فاز دوم ساختمان های جنبی
 35. اصلاحیه مزایده حدود 200 تن پسته -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده , مزایده حدود 200 تن پسته -اصلاحیه
 36. مناقصه تامین کفی سلولزی ماست- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین کفی سلولزی ماست- نوبت دوم
 37. مزایده خودرو پژو 405 رنگ نوک مدادی / مزایده,مزایده خودرو پژو 405 رنگ نوک مدادی
 38. مناقصه عمومی خدمات نگهبانی اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه پنجم - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات نگهبانی اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه پنجم - نوبت دوم
 39. مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان / مزایده,مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان
 40. مزایده زمین کاربری آموزشی / مزایده,مزایده زمین کاربری آموزشی
 41. مزایده اجاره سالن دو منظوره همایش و عروسی به مدت دو سال ... / مزایده , مزایده اجاره سالن دو منظوره همایش و عروسی به مدت دو سال ...
 42. مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت / مناقصه , مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت
 43. فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات فاضلاب و گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات فاضلاب و گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز نوبت اول
 44. فراخوان مناقصه عملیات نگهداری 95757 پورت شبکه کابل ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات نگهداری 95757 پورت شبکه کابل ... نوبت دوم
 45. مناقصه اجرای عملیات تامین برق تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات تامین برق تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر... تجدید
 46. اصلاحیه مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم-اصلاحیه
 47. تجدید مناقصه انجام پروژه های عمرانی / تجدید مناقصه انجام پروژه های عمرانی
 48. فراخوان ایجاد مجموعه شهربازی و مجتمع های تفریحی با امکانات مدرن و ویژگی های خاص / فراخوان ایجاد مجموعه شهربازی و مجتمع های تفریحی با امکانات مدرن و ویژگی های خاص
 49. مزایده ششدانگ یکباب کارگاه و ششدانگ سه باب مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب کارگاه و ششدانگ سه باب مغازه
 50. فراخوان گردآوری آثار در گرایش های ادبی - هنری / فراخوان گردآوری آثار در گرایش های ادبی - هنری
 51. مناقصه واگذاری انتظامات / مناقصه , مناقصه واگذاری انتظامات
 52. همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی 95.5.12 / همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی 95.5.12
 53. مزایده جتمع خدماتی رفاهی انارستان ... / مزایده جتمع خدماتی رفاهی انارستان ...
 54. مناقصه نسبت به پروژه احداث دوربرگردان در بلوار اصلی / مناقصه عمومی ، مناقصه نسبت به پروژه احداث دوربرگردان در بلوار اصلی
 55. مناقصه عملیات کندن , دپو, بارگیری , حمل , باراندازی و.... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات کندن , دپو, بارگیری , حمل , باراندازی و....
 56. مزایده واگذاری اجاره عرصه در پارک آبشار نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره عرصه در پارک آبشار نوبت دوم
 57. مناقصه خدمات فضای سبز مجتمع / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات فضای سبز مجتمع
 58. مناقصه خرید با نظارت بر ساخت سه دست از پره های متحرک - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید با نظارت بر ساخت سه دست از پره های متحرک - نوبت دوم
 59. مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی از اموال منقول و غیرمنقول 95.5.12 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی از اموال منقول و غیرمنقول 95.5.12
 60. مزایده فروش تعداد 750 عدد بشکه خالی مستعمل- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 750 عدد بشکه خالی مستعمل- نوبت دوم