سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.12 (بخش دوم)

 

 1. تجدید ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز / تجدید مناقصه , ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی- تجدید
 2. مزایده واگذاری امورات مربوط به تفکیک زباله- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری امورات مربوط به تفکیک زباله- نوبت دوم
 3. مزایده اموال تملیکی (انواع ماشین آلات و تجهیزات صنعتی)- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اموال تملیکی (انواع ماشین آلات و تجهیزات صنعتی)- نوبت دوم
 4. مناقصه تاسیسات خوابگاههای دانشجویی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تاسیسات خوابگاههای دانشجویی - نوبت دوم
 5. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب مورد نیاز بیمارستان رازی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب مورد نیاز بیمارستان رازی- نوبت دوم
 6. مناقصه تهیه و نصب آسانسورها و پله برقی ساختمان ههای مدیریت شعب / مناقصه , مناقصه تهیه و نصب آسانسورها و پله برقی ساختمان ههای مدیریت شعب
 7. مزایده یک دستگاه خودروی پراید به رنگ سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پراید به رنگ سفید
 8. ارزیابی کیفی تامین نود و سه دستگاه خودروی استیجاری نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران ,ارزیابی کیفی تامین نود و سه دستگاه خودروی استیجاری نوبت دوم
 9. مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت سی و دو متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت سی و دو متر
 10. مزایده لوله پلی اتیلن / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده لوله پلی اتیلن
 11. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه
 12. مزایده ششدانگ عمارت مسکونی 266متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی 266متر
 13. مزایده 95 صدم دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 95 صدم دانگ مشاع از پلاک ثبتی
 14. مناقصه عملیات اجرای 23800 متر شبکه گذاری پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای 23800 متر شبکه گذاری پلی اتیلن
 15. مزایده تامین تجهیز و بهره برداری از ناوگان حمل و نقل مسافر / مزایده تامین تجهیز و بهره برداری از ناوگان حمل و نقل مسافر
 16. مناقصه خرید 14 دستگاه مالتی پلکسر لوپ تلکام / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 14 دستگاه مالتی پلکسر لوپ تلکام
 17. مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان و خانه مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان و خانه مسکونی
 18. مناقصه فاز اول تعمیرات اساسی کارخانجات تعمیرات واگنهای مسافری / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه فاز اول تعمیرات اساسی کارخانجات تعمیرات واگنهای مسافری
 19. مناقصه تابلو عمومی توزیع برق بارانی 630 آمپر / مناقصه , مناقصه تابلو عمومی توزیع برق بارانی 630 آمپر نوبت اول
 20. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی کاربری مسکونی
 21. تجدید مزایده اجاره پارکینگ های عمومی ماشین آلات سبک و سنگین شهر نوبت دوم / تجدید مزایده اجاره پارکینگ های عمومی ماشین آلات سبک و سنگین شهر نوبت دوم
 22. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 868متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 868متر نوبت دوم
 23. مزایده دستگاه گیوتین و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دستگاه گیوتین و ...
 24. مزایده ششدانگ ملک / مزایده,مزایده ششدانگ ملک
 25. آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح احداث کارخانه تغلیظ / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح احداث کارخانه تغلیظ
 26. مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر قطعه صد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر قطعه صد
 27. مزایده 708.3 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 708.3 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 28. مناقصه تامین 10 نفر نیروی اپراتور تاکسی بیسیم 133 / آگهی مناقصه , مناقصه تامین 10 نفر نیروی اپراتور تاکسی بیسیم 133
 29. مزایده ملک واقع در ابتدای روستای باغچه پلاک ثبتی 33 فرعی و.....تجدید / تجدید مزایده, مزایده ملک واقع در ابتدای روستای باغچه پلاک ثبتی 33 فرعی و.....تجدید
 30. مزایده فروش 33 ست بریکر روغنی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 33 ست بریکر روغنی
 31. مزایده فروش یک دستگاه بلوک زنی 6 شانه ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه بلوک زنی 6 شانه ...
 32. مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبت گلپایگان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبت گلپایگان
 33. تجدید مناقصه خرید یک دستگاه نردبان 55 متری آتش نشانی / تجدیدی آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید یک دستگاه نردبان 55 متری آتش نشانی
 34. تجدید مناقصه گازرسانی به شبکه پراکنده شهرستان اسلام آباد غرب / آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه گازرسانی به شبکه پراکنده شهرستان اسلام آباد غرب
 35. مناقصه اجرای پروژه آماده سازی سطح منطقه یک / آگهی مناقصه عمومی یک نوبتی , مناقصه اجرای پروژه آماده سازی سطح منطقه یک
 36. تجدید مناقصه بهره برداری ، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرکها و... / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای, تجدید مناقصه بهره برداری ، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرکها و...
 37. مزایده ملک زراعی شامل دو قطعه زمین کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک زراعی شامل دو قطعه زمین کشاورزی نوبت اول
 38. مزایده 323.52 سهم مشاع از 98700سهم نوبت دوم / مزایده,مزایده 323.52 سهم مشاع از 98700سهم نوبت دوم
 39. مناقصه احداث کارگاه تولید خاک به روش BOT / آگهی فراخوان, مناقصه احداث کارگاه تولید خاک به روش BOT
 40. مزایده بهره برداری از پارکینگ ایستگاه راه آهن تهران / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از پارکینگ ایستگاه راه آهن تهران
 41. مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات عمومی ساختمان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه, مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات عمومی ساختمان
 42. مناقصه عملیات اجرای 12000 متر شبکه گذاری پلی اتیلن در سایزهای مختلف... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای 12000 متر شبکه گذاری پلی اتیلن در سایزهای مختلف... نوبت دوم
 43. فراخوان خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله و متعلقات GRP / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله و متعلقات GRP
 44. مزایده یک قطعه زمین 764متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 764متر نوبت دوم
 45. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو خرم اباد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو خرم اباد
 46. مزایده احداث کافی شاپ، رستوران و تعدادی آلاچیق مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده احداث کافی شاپ، رستوران و تعدادی آلاچیق مرحله اول نوبت دوم
 47. تجدید مناقصه عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه در سطح شهر مرحله دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه در سطح شهر مرحله دوم
 48. مزایده واگذاری املاک و مستغلات / مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات
 49. تجدید مزایده اجاره بازارچه ولیعصر (عج) - تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده اجاره بازارچه ولیعصر (عج) - تجدید - نوبت دوم
 50. مزایده فروش دو دستگاه باسکول / آگهی مزایده کتبی, مزایده فروش دو دستگاه باسکول
 51. مزایده پلاک ثبتی بخش 11 عرصه 280متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 11 عرصه 280متر
 52. مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی به صورت دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ... -نوبت دوم
 53. اصلاحیه مزایده تعدادی از ماشین آلات گریدر -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده , مزایده تعدادی از ماشین آلات گریدر -اصلاحیه
 54. مناقصه انجام کلیه امور تنظیفی و خدماتی واحدهای مختلف دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه / مناقصه , مناقصه انجام کلیه امور تنظیفی و خدماتی واحدهای مختلف دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه
 55. تجدید مزایده واگذاری امتیاز دفن اموات به صورت خصوصی / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری امتیاز دفن اموات به صورت خصوصی
 56. مناقصه احداث قبور آماده در آرامستان / آگهی مناقصه , مناقصه احداث قبور آماده در آرامستان
 57. مناقصه کانیو وسط کوچه ها شماره دو / آگهی مناقصه , مناقصه کانیو وسط کوچه ها شماره دو
 58. مزایده پلاک ثبتی بخش 5 دوگنبدان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 دوگنبدان
 59. مناقصه پروژه احداث پارک بانوان.. تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث پارک بانوان.. تجدید نوبت دوم
 60. مزایده ششدانگ پلاک بخش یک خرم اباد مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش یک خرم اباد مساحت صد و شصت متر