سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.12 (بخش نهم)

 

 1. تجدید مناقصه اجرای جدول و رفوژ وسط بلوار ورودی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای جدول و رفوژ وسط بلوار ورودی - نوبت دوم
 2. مزایده فروش یک قطعه زمین 353.02متر تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین 353.02متر تجدید نوبت دوم
 3. تجدید مناقصه عمومی اجرای سنگ کاری سطح شهر - نوبت دوم / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی اجرای سنگ کاری سطح شهر - نوبت دوم
 4. آگهی مناقصه تامین شناور حمل سوخت نوبت دوم / آگهی مناقصه تامین شناور حمل سوخت نوبت دوم
 5. مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع ... نوبت دوم
 6. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری
 7. مزایده یکباب خانه 1 طبقه از مصالح سنگ و گچ و سقف تیراهن / مزایده,مزایده یکباب خانه 1 طبقه از مصالح سنگ و گچ و سقف تیراهن
 8. مناقصه عملیات بارگیری؛ حمل و تخلیه مقدار 4500 تن انواع نهاده های زراعی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات بارگیری؛ حمل و تخلیه مقدار 4500 تن انواع نهاده های زراعی - نوبت دوم
 9. تجدید مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 4000 تن انواع نهاده های زراعی - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 4000 تن انواع نهاده های زراعی - نوبت دوم
 10. مزایده پنج بشکه 208 لیتری روغن هیدرولیک و ... / مزایده , مزایده پنج بشکه 208 لیتری روغن هیدرولیک و ...
 11. مزایده پالت آهنی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده پالت آهنی
 12. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری مرکز تخلیه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری مرکز تخلیه خنوبت دوم
 13. مناقصه خرید کاتالیست و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کاتالیست و ...
 14. مزایده فروش عرصه و اعیان ، ماشین آلات ، تجهیزات ... / آگهی مزایده , مزایده فروش عرصه و اعیان ، ماشین آلات ، تجهیزات ...
 15. مزایده 2.08 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2.08 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 16. مزایده یک و هشت صدم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت سوم / مزایده,مزایده یک و هشت صدم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت سوم
 17. مزایده پلاک ثبتی شماره 428 اصلی بخش یک سمنان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 428 اصلی بخش یک سمنان
 18. مناقصه واگذاری خدمات سلف سرویس (پخت و پز و توزیع غذا) / آگهی مناقصه عمومی , واگذاری خدمات سلف سرویس (پخت و پز و توزیع غذا)
 19. مناقصه امور خدمات درمانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات درمانی
 20. مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه ای دانشگاه هرمزگان (ایاب و ذهاب) / آگهی مناقصه عمومی , واگذاری امور خدمات نقلیه ای دانشگاه هرمزگان (ایاب و ذهاب)
 21. مزایده واگذاری ششدانگ رقبات شامل اپارتمان.مغازه و زیرزمین / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ رقبات شامل اپارتمان.مغازه و زیرزمین
 22. مزایده 19 سهم و 95 صدم مشاع از نود و شش سهم مشاع از پلاک های فرعی / مزایده,مزایده 19 سهم و 95 صدم مشاع از نود و شش سهم مشاع از پلاک های فرعی
 23. تجدید مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی خود / تجدید مناقصه, مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی خود
 24. مناقصه عملیات برطرف نمودن حوادث انشعابات ، شبکه توزیع ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات برطرف نمودن حوادث انشعابات ، شبکه توزیع ... نوبت دوم
 25. فراخوان/ اجرای پروژه سرمایه گذاری / فراخوان/ اجرای پروژه سرمایه گذاری
 26. مزایده ششدانگ پلاک یکباب خانه و زمین نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یکباب خانه و زمین نوبت اول
 27. مزایده ملک کاربری مسکونی متراژ عرصه و اعیان 108/36متر / مزایده,مزایده ملک کاربری مسکونی متراژ عرصه و اعیان 108/36متر
 28. مزایده منزل مسکونی دو طبقه با اسکلت فلزی قوطی قدیمی / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه با اسکلت فلزی قوطی قدیمی
 29. ارزیابی کیفی ایمن سازی خط لوله 16 گاز خروجی ایستگاه فشار ضعیف بی بی حکیمه ... - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی ایمن سازی خط لوله 16 گاز خروجی ایستگاه فشار ضعیف بی بی حکیمه ... - نوبت دوم
 30. مناقصه عمومی پروژه آبرسانی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه آبرسانی
 31. مناقصه عمومی پروژه آبرسانی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه آبرسانی نوبت دوم
 32. مناقصه تامین نیروی انسانی سازمان میادین نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی سازمان میادین نوبت دوم
 33. مناقصه بیمه تکمیل درمان اعضا / آگهی مناقصه,بیمه تکمیل درمان اعضا
 34. مزایده منزل مسکونی دارای پارکینگ مجزی / مزایده,مزایده منزل مسکونی دارای پارکینگ مجزی
 35. آگهی حراج حضوری نقدی فروش تعداد 90 دستگاه خودرو و 1250 دستگاه موتورسیکلت / آگهی حراج حضوری نقدی ،آگهی حراج حضوری نقدی فروش تعداد 90 دستگاه خودرو و 1250 دستگاه موتورسیکلت
 36. مزایده واگذاری بهره برداری از تاسیسات بتن آماده / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از تاسیسات بتن آماده
 37. مزایده سه دستگاه جرثقیل سقفی / مزایده,مزایده سه دستگاه جرثقیل سقفی
 38. مزایده فروش تعداد 33 قطعه از املاک نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 33 قطعه از املاک نوبت سوم
 39. مزایده اموال غیرمنقول ششدانگ یک باب کوره آجرپزی و ماشین آلات و ... / مزایده اموال غیرمنقول , مزایده اموال غیرمنقول ششدانگ یک باب کوره آجرپزی و ماشین آلات و ...
 40. مزایده فروش تعدادی از اموال منقول و غیرمنقول مازاد / مزایده,مزایده فروش تعدادی از اموال منقول و غیرمنقول مازاد
 41. مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد
 42. مزایده فروش یک قطعه زمین تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجدید نوبت دوم
 43. مناقصه واگذاری امور خدماتی ، دبیرخانه و پذیرایی اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدماتی ، دبیرخانه و پذیرایی اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان
 44. مزایده مغازه ها و دکه های پارک جنگلی و همچنین سفره خانه شب نشین پایین پارک جنگلی / آگهی مزایده , مزایده مغازه ها و دکه های پارک جنگلی و همچنین سفره خانه شب نشین پایین پارک جنگلی
 45. مزایده ششدانگ ملک بخش دو ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش دو ارومیه
 46. مزایده ششدانگ اپارتمان کاربری اداری نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کاربری اداری نوبت اول
 47. مزایده یک دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک جهت بسته بندی نمک حجمی / مزایده,مزایده یک دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک جهت بسته بندی نمک حجمی
 48. مزایده اموال اسقاطی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اموال اسقاطی نوبت دوم
 49. مزایده یک قطعه زمین و خانه بخش 5 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و خانه بخش 5 نوبت اول
 50. مزایده فروش یکدستگاه سواری وانت پیکان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری وانت پیکان
 51. مزایده حضوری (حراج) فروش اقساط اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده حضوری (حراج) فروش اقساط اسقاطی
 52. مزایده ملک یکباب مغازه و زمین غیر محصور نوبت اول / مزایده,مزایده ملک یکباب مغازه و زمین غیر محصور نوبت اول
 53. آگهی مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از باسکول 60 تنی 95.5.12 / آگهی مزایده , آگهی مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از باسکول 60 تنی 95.5.12
 54. مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG گاز طبیعی فشرده-95.05.05 نوبت اول چاپ دوم / مزایده , مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG گاز طبیعی فشرده- 95.05.05 نوبت اول چاپ دوم
 55. مناقصه زیرسازی و آسفالت سطح شهر نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مناقصه, مناقصه زیرسازی و آسفالت نوبت دوم مرحله دوم
 56. مناقصه ادامه سقف بازار روز مرحله دوم - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه ادامه سقف بازار روز مرحله دوم - نوبت دوم
 57. آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از سالن شماره یک ورزشگاه تختی ، سالن رزمی زیرپلکان ....نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از سالن شماره یک ورزشگاه تختی ، سالن رزمی زیرپلکان .. نوبت دوم چاپ دوم
 58. مزایده واگذاری یک ملک جنب پمپ گاز CNG - نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری یک ملک جنب پمپ گاز CNG - نوبت دوم مرحله دوم
 59. مزایده 16 قطعه زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده 16 قطعه زمین مزروعی نوبت اول
 60. مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان شهروند (بازار روز) مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان شهروند (بازار روز) مرحله دوم نوبت دوم
 61. مزایده فروش 4 قطعه تجاری خدماتی و دو قطعه جای زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه تجاری خدماتی و دو قطعه جای زمین مسکونی