سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصه و مزایده 95.5.13 (بخش پنجم)

 

 1. مزایده یک دستگاه تانکر گازوئیل / مزایده یک دستگاه تانکر گازوئیل
 2. مزایده ساختمان مسکونی بخش 14 مراغه نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش 14 مراغه نوبت دوم
 3. مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه نوبت اول
 4. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو کرمانشاه
 5. مزایده دیزل ژنراتور / آگهی مزایده,مزایده دیزل ژنراتور
 6. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اردبیل
 7. مزایده ششدانگ زمین مساحت ده هزار و هشتصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت ده هزار و هشتصد متر
 8. مزایده عرصه زمین زراعی بخش 21 نوبت دوم / مزایده,مزایده عرصه زمین زراعی بخش 21 نوبت دوم
 9. مزایده ساختمان مسکونی در هفت طبقه / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی در هفت طبقه
 10. مزایده یک واحد مسکونی از مجتمع 8 واحدی / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی از مجتمع 8 واحدی
 11. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک اسناد رهنی
 12. مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه سوم تفکیکی
 13. مزایده یک دستگاه خودرو پیکان / مزایده یک دستگاه خودرو پیکان
 14. مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین شامل عملیات اجرایی و نگهداری فرآیند... تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصات عمومی , مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین شامل عملیات اجرایی و نگهداری فرآیند... تجدید- نوبت دوم
 15. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی به توجه به رای شماره 9209976310400273 / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی به توجه به رای شماره 9209976310400273
 16. مزایده ششدانگ 5 قطعه ملک کلاسه 107/70-ط / مزایده,مزایده ششدانگ 5 قطعه ملک کلاسه 107/70-ط
 17. مزایده ششدانگ زمین مسکونی 240متر بخش سه بندرترکمن / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی 240متر بخش سه بندرترکمن
 18. مزایده ملک بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده ملک بخش سه سبزوار
 19. تجدید مناقصه هوشمندسازی تقاطع های ورزش و یاقوت / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه هوشمندسازی تقاطع های ورزش و یاقوت
 20. مزایده ششدانگ یکباب خانه 97/40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 97/40متر
 21. مناقصه تهیه و اجرای خط کشی رنگ سرد ترافیکی راههای اصلی و فرعی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و اجرای خط کشی رنگ سرد ترافیکی راههای اصلی و فرعی نوبت دوم
 22. مزایده یک واحد تجاری مسکونی ، هشت هکتار زمین مشاع ..... / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک واحد تجاری مسکونی ، هشت هکتار زمین مشاع .....
 23. فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب نواحی صنعتی راونج / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب نواحی صنعتی راونج
 24. مناقصه حمل و نقل کارکنان شرکت و انجام ماموریتهای داخل / مناقصه, مناقصه حمل و نقل کارکنان شرکت و انجام ماموریتهای داخل
 25. مزایده سواری پژو جی ال ایکس ای 405 مدل 1390 / مزایده,مزایده سواری پژو جی ال ایکس ای 405 مدل 1390
 26. مزایده گوگرد گرانول / مزایده , مزایده گوگرد گرانول
 27. مزایده فروش یک محموله متانول صادراتی / مزایده ,مزایده فروش یک محموله متانول صادراتی
 28. مناقصه BALL VALVE 10 INCH , CLASS 1500 / مناقصه , مناقصه BALL VALVE 10 INCH , CLASS 1500
 29. استعلام گیر موتورهای sumitomo و ... / استعلام, استعلام گیر موتورهای sumitomo و ...
 30. لغو مناقصه خرید و خدمات طراحی، نصب و راه اندازی، آموزش دیزل ژنراتور - لغو مناقصه / اصلاحیه , مناقصه خرید و خدمات طراحی، نصب و راه اندازی، آموزش دیزل ژنراتور - اصلاحیه
 31. مناقصه پیمان ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت / آگهی مناقصه توأم با ارزیابی کیفی, مناقصه پیمان ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت
 32. مزایده پلاک به مساحت 1516/87متر برابر پرونده کلاسه 950277 / مزایده,مزایده پلاک به مساحت 1516/87متر برابر پرونده کلاسه 950277
 33. مزایده مقدار ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی
 34. مناقصه پروژه خط لوله انتقال تولوئن پتروشیمی / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه خط لوله انتقال تولوئن پتروشیمی
 35. مزایده واگذاری سی تی آنژیو پژوهشکده قلب و عروق / آگهی مزایده, مزایده واگذاری سی تی آنژیو پژوهشکده قلب و عروق
 36. مناقصه خرید 2336 دستگاه رایانه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 2336 دستگاه رایانه
 37. استعلام واگذاری محل واحد فیزیوتراپی / آگهی استعلام,استعلام واگذاری محل واحد فیزیوتراپی
 38. استعلام خرید،نصب و بهره برداری از سیستم نظارت تصویری / استعلام,استعلام خرید،نصب و بهره برداری از سیستم نظارت تصویری
 39. استعلام واگذاری محل جهت راه اندازی داروخانه به صورت اجاره / استعلام, استعلام واگذاری محل جهت راه اندازی داروخانه به صورت اجاره
 40. فراخوان همکاری مشاورین جهت ارائه خدمات مشاوره به واحدهای صنعتی و تولیدی نوبت دوم / فراخوان همکاری ، فراخوان همکاری مشاورین جهت ارائه خدمات مشاوره به واحدهای صنعتی و تولیدی نوبت دوم
 41. استعلام بهاء رینگ کمپرسی / استعلام بهاء, استعلام بهاء رینگ کمپرسی
 42. مزایده فروش تعداد 41 قطعه زمین با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد 41 قطعه زمین با کاربری مسکونی
 43. استعلامlecel transmitter / استعلام,استعلام lecel transmitter
 44. مناقصه انجام امورات خط کشتار دام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی یاسوج / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امورات خط کشتار دام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی یاسوج
 45. استعلام بهاء کات اوت فیوز سیلیکومی 24 کیلوولت سه فاز / فرم استعلام بهاء , استعلام بهاء کات اوت فیوز سیلیکومی 24 کیلوولت سه فاز
 46. استعلام CENTRIFUGAL PUMP..... / استعلام , استعلام CENTRIFUGAL PUMP.....
 47. استعلامGASKETS... / استعلام, استعلامGASKETS...
 48. استعلام CONTACTORS AND RELAYS..... / استعلام , استعلام CONTACTORS AND RELAYS.....
 49. استعلامROUND BAR A182 F6 NM / استعلام, استعلامROUND BAR A182 F6 NM
 50. استعلام گوشت گوساله ران و سردست / استعلام , استعلام گوشت گوساله ران و سردست
 51. استعلام مایع دستشویی ده هزار لیتر مایع ظرفشویی چهار هزار لیتر سم لامباداسپهالوترین / استعلام , استعلام مایع دستشویی ده هزار لیتر مایع ظرفشویی چهار هزار لیتر سم لامباداسپهالوترین
 52. استعلام ملحفه سفید 4000 متر ، تشک ابری 200 / استعلام , استعلام ملحفه سفید 4000 متر ، تشک ابری 200
 53. استعلام انواع درب اتاق / استعلام,استعلام انواع درب اتاق
 54. استعلام تلفن رومیزی / استعلام,استعلام تلفن رومیزی
 55. استعلام لایسنس windows serve 2012 R2 standard Retail / استعلام, استعلام لایسنس windows serve 2012 R2 standard Retail
 56. استعلام دکل بادسنجی / استعلام, استعلام دکل بادسنجی
 57. استعلام خرید یکدستگاه کولر گازی ال جی 36000 / استعلام, استعلام خرید یکدستگاه کولر گازی ال جی 36000
 58. استعلام پایه دوربین / استعلام,استعلام پایه دوربین
 59. فراخوان شناسایی و ارزیابی مشاور انتخاب مشاور HSE جهت بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات ،ادوات و ماشین آلات / فراخوان شناسایی و ارزیابی مشاور انتخاب مشاور HSE جهت بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات ،ادوات و ماشین آلات
 60. استعلام خرید کابل و کلید اتوماتیک مرئی / استعلام, استعلام خرید کابل و کلید اتوماتیک مرئی