سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات, مزایدات و استعلام های پارس نماد داده ها(5)

در تاریخ 95.4.3

 1. مناقصه لوله پلی اتیلن از نوع PE100 در سایزهای مختلف / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لوله پلی اتیلن از نوع PE100 در سایزهای مختلف
 2. مزایده ملک با عرصه موقوفه استان قدس رضوی / مزایده,مزایده ملک با عرصه موقوفه استان قدس رضوی
 3. مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم / آگهی مناقصه,مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم
 4. مناقصه بهسازی مسیل زینال آباد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بهسازی مسیل زینال آباد نوبت دوم
 5. تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG واقع در بلوار شهدا (عزت آباد) / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده بهره برداری از جایگاه CNG واقع در بلوار شهدا (عزت آباد) تجدید
 6. آگهی شرکت در مزایده عمومی فروش ضایعات و دور ریز معدن باران / آگهی شرکت در مزایده عمومی فروش ضایعات و دور ریز معدن باران
 7. مزایده واگذاری اجاره دو ساله دکه های تنقلاتی تجدید / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره دو ساله دکه های تنقلاتی تجدید
 8. مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه های ICT / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه های ICT
 9. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب / مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب
 10. فراخوان مناقصه احداث سازه استخر با سازه فضایی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث سازه استخر با سازه فضایی
 11. مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم در سایزهای و انواع مختلف و.. / مناقصه , مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم در سایزهای و انواع مختلف و..
 12. فراخوان مناقصه پروژه تکمیل جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی قاین / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه پروژه تکمیل جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی قاین
 13. فراخوان عملیات اجرایی اسکلت و سقف بتنی مجتمع اداری ....- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی اسکلت و سقف بتنی مجتمع اداری ....- نوبت دوم
 14. اصلاحیه مناقصه فلومتر مغناطیسی- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه فلومتر مغناطیسی- اصلاحیه
 15. فراخوان مناقصه خرید تجهیزات تونلی.... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید تجهیزات تونلی....
 16. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین مصالح و اجرای عملیات رمپ دسترسی ایستگاه N3 میدان شهدا / فراخوان , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین مصالح و اجرای عملیات رمپ دسترسی ایستگاه N3 میدان شهدا
 17. مزایده یک قطعه زمین مزروعی زیر کشت زعفران نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی زیر کشت زعفران نوبت اول
 18. مزایده سه دانگ از ششدانگ باغ ویلا نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ باغ ویلا نوبت اول
 19. مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل قدیمی مرحله اول / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل قدیمی مرحله اول
 20. مزایده اجاره بخشی از فضای هنرستان / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره بخشی از فضای هنرستان
 21. مزایده واحد مسکونی 147متر مال مشاعی / مزایده,مزایده واحد مسکونی 147متر مال مشاعی
 22. مزایده فروش انواع ام دی اف، نئوپان و ... / آگهی مزایده,مزایده فروش انواع ام دی اف، نئوپان و ...
 23. مزایده سیستم رنو تیپتندر / آگهی مزایده, مزایده سیستم رنو تیپتندر
 24. مزایده قطعه زمین در پرونده کلاسه 950026 نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین در پرونده کلاسه 950026 نوبت اول
 25. مزایده اپارتمان مساحت هشتاد و دو متر تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت هشتاد و دو متر تجدید نوبت دوم
 26. مزایده سه قطعه پلاک ثبتی در اجرای مواد 137و138 / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی در اجرای مواد 137و138
 27. مزایده پلاک ثبتی بخش سه ابادان مال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه ابادان مال غیرمنقول
 28. مزایده فروش یکدستگاه الکتروموتور / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه الکتروموتور
 29. مزایده ششدانگ پلاک 243 فرعی ازهفت اصلی بخش سه نهاوند / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 243 فرعی ازهفت اصلی بخش سه نهاوند
 30. مزایده ششدانگ پلاک251 فرعی از هفت اصلی بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک251 فرعی از هفت اصلی بخش چهار
 31. مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 418متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 418متر
 32. مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک 5 تن / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک 5 تن
 33. مزایده ششدانگ یکباب مغازه بخش سه قزوین نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه بخش سه قزوین نوبت دوم
 34. مزایده مقدار 199متر مشاع از ششدانگ زمین مرحله اول / مزایده,مزایده مقدار 199متر مشاع از ششدانگ زمین مرحله اول
 35. مزایده یک قطعه زمین بخش دو ثبت کردکوی مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش دو ثبت کردکوی مرحله اول
 36. مزایده ششدانگ پلاک بخش 4 نهاوند مساحت 713.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش 4 نهاوند مساحت 713.30متر
 37. مزایده ششدانگ پلاک مساحت 7000متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 7000متر
 38. مزایده ششدانگ پلاک یک ساختمان دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یک ساختمان دو طبقه نوبت اول
 39. مزایده فروش خودرو سواری سمند ایکس 7 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری سمند ایکس 7
 40. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول
 41. مزایده ششدانگ یکباب مغازه 7/73متر طبقه همکف / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه 7/73متر طبقه همکف
 42. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه نوبت اول
 43. مزایده زمین شالیزاری 4300متر روستای پیشخان / مزایده,مزایده زمین شالیزاری 4300متر روستای پیشخان
 44. مزایده فروش باربند پراید و پژو ، چراغ عقب اسکانیا... / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش باربند پراید و پژو ، چراغ عقب اسکانیا...
 45. مزایده یکباب نانوایی مال غیرمنقول مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب نانوایی مال غیرمنقول مرحله اول
 46. مزایده یک قطعه باغ مرکبات مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات مرحله اول
 47. مناقصه تهیه , تامین و خرید آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه , تامین و خرید آسفالت ...
 48. مزایده یک قطعه زمین مساحت هشتاد متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت هشتاد متر مرحله اول
 49. فراخوان انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم های ewsd, co2 , f&g / فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط, مناقصه انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم های ewsd, co2 , f&g
 50. فراخوان انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم های HVAC / فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط, مناقصه انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم های HVAC
 51. فراخوان عملیات اجرائی رفع پانچ مربوط به سیویل ، عملیات خاکبرداری و خاکریزی ، اجرای عملیات بتن ریزی.. / فراخوان شناسایی پیمانکاران , فراخوان عملیات اجرائی رفع پانچ مربوط به سیویل ، عملیات خاکبرداری و خاکریزی ، اجرای عملیات بتن ریزی..
 52. مزایده پلاک ثبتی بخش نه سبزوار / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه سبزوار
 53. فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه پهباد و متعلقات آن / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه پهباد و متعلقات آن
 54. مزایده فروش پژو 206 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پژو 206
 55. مناقصه نگهداری اتفاقات شبکه های برق تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری اتفاقات شبکه های برق تجدید نوبت دوم
 56. مناقصه کیفهای بهداشتی جهت بیماران بستری مرکز پزشکی توحید سنندج / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کیفهای بهداشتی جهت بیماران بستری مرکز پزشکی توحید سنندج
 57. مناقصه انجام خدمات مطالعات و طراحی فاز 1 و 2 پل ششم ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه انجام خدمات مطالعات و طراحی فاز 1 و 2 پل ششم ...
 58. مزایده اجاره کارخانه آسفالت فیروزکوه تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره کارخانه آسفالت فیروزکوه تجدید نوبت دوم
 59. مناقصه کار طبخ و توزیع غذا در سلف سرویس دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کار طبخ و توزیع غذا در سلف سرویس دانشجویی
 60. مناقصه انجام و حفظ و نگهداری فضای سبز شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام و حفظ و نگهداری فضای سبز شهری
 61. تجدید مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل در سطح شهر / تجدید مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل در سطح شهر
 62. مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی سامانه فوریت های برق 121 / مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی سامانه فوریت های برق 121
 63. آگهی مناقصه عمومی انجام عملیات معدنی در معادن - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه عمومی انجام عملیات معدنی در معادن -تجدید
 64. اصلاحیه تجدید مزایده واگذاری سهم از پروژه در حال ساخت و در مرحله اتمام اسکلت بتنی-اصلاحیه / اصلاحیه تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری سهم از پروژه در حال ساخت و در مرحله اتمام اسکلت بتنی-اصلاحیه
 65. آگهی مناقصه واگذاری کارگاه تولید قطعات بتنی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری کارگاه تولید قطعات بتنی
 66. آگهی مزایده کارخانه های آسفالت 60 تنی / آگهی مزایده ،آگهی مزایده کارخانه های آسفالت 60 تنی
 67. مناقصه تامین منابع انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین منابع انسانی
 68. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم
 69. مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر
 70. مناقصه خرید تعداد 100.000 تخته پتوی سربازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 100.000 تخته پتوی سربازی
 71. مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی نوبت دوم
 72. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 150.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 150.38متر
 73. مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی ساختمان اداره کل نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی ساختمان اداره کل نوبت دوم
 74. مزایده ششدانگ عمارت بخش یک حوزه ثبتی نهاوند / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش یک حوزه ثبتی نهاوند
 75. مزایده ششدانگ زمین بخش 23 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 23 یزد
 76. تجدید مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی پایانه مرزی شلمچه - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی پایانه مرزی شلمچه - نوبت دوم
 77. تجدید مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی پایانه مرزی چزابه - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی پایانه مرزی چزابه - نوبت دوم
 78. مزایده اجاره ساختمان دبیرستان علامه طباطبایی / مزایده,مزایده اجاره ساختمان دبیرستان علامه طباطبایی
 79. مزایده اجاره ساختمان مدرسه کمال / مزایده,مزایده اجاره ساختمان مدرسه کمال
 80. مزایده اجاره ساختمان دبستان نیایش / مزایده,مزایده اجاره ساختمان دبستان نیایش
 81. فراخوان خرید یکدستگاه چیلر تراکمی اسکروپ / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان خرید یکدستگاه چیلر تراکمی اسکروپ
 82. مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب غربی طبقه سوم کلاسه ش3-17594 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب غربی طبقه سوم کلاسه ش3-17594
 83. مزایده اجاره مدرسه حقیقت / مزایده,مزایده اجاره مدرسه حقیقت
 84. مزایده اجاره ساختمان دبستان یاران خمینی / مزایده,مزایده اجاره ساختمان دبستان یاران خمینی
 85. مناقصه واگذاری حفظ و نگهداشت فضای سبز و نظافت / مناقصه , مناقصه واگذاری حفظ و نگهداشت فضای سبز و نظافت
 86. مزایده 1107 متر مسکونی تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده 1107 متر مسکونی تجاری نوبت دوم
 87. مزایده فروش املاک شامل زمین و اپارتمان / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و اپارتمان
 88. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت عرصه 1000مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت عرصه 1000مترمربع نوبت دوم
 89. مزایده اجاره پارکینگ های طبقاتی / آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ های طبقاتی
 90. فراخوان سرمایه گذاری پروژه مکانیزه نمودن سیستم هوشمند دوچرخه / فراخوان سرمایه گذاری پروژه مکانیزه نمودن سیستم هوشمند دوچرخه
 91. مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویی - نوبت دوم
 92. مناقصه اجرای کفپوش بتنی و جدولگذاری خیابان شهید مطهری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کفپوش بتنی و جدولگذاری خیابان شهید مطهری - نوبت دوم
 93. مزایده فروش سیم مسی اسقاط مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش سیم مسی اسقاط مازاد
 94. مناقصه احداث بلوار حکیم- نوبت دوئم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث بلوار حکیم- نوبت دوم
 95. اصلاحیه فراخوان احداث ساختمان سلامتکده طب سنتی -اصلاحیه / اصلاحیه فراخوان مناقصه,فراخوان احداث ساختمان سلامتکده طب سنتی -اصلاحیه
 96. مناقصه احداث فضای سبز و آبیاری تحت فشار ایلند.. / آگهی مناقصه, مناقصه احداث فضای سبز و آبیاری تحت فشار ایلند..
 97. مناقصه احداث ساختمان اداری 2 طبقه پالایشگاه سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان اداری 2 طبقه پالایشگاه سوم نوبت دوم
 98. مناقصه اجرای باقیمانده خط انتقال 20 اینچ فولاد چهارمحال... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای باقیمانده خط انتقال 20 اینچ فولاد چهارمحال... نوبت دوم
 99. مزایده فروش سرقفلی غرفه شماره 126 مساحت شانزده متر / مزایده,مزایده فروش سرقفلی غرفه شماره 126 مساحت شانزده متر