سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

مناقصات, مزایدات و استعلام های پارس نماد داده ها (2)

در تاریخ 95.4.3

 

 1. مناقصه عملیات تکمیلی پل ریمدان واربانتهای طرفین / آگهی فراخوان,مناقصه عملیات تکمیلی پل ریمدان واربانتهای طرفین
 2. مزایده واگذاری حمل وسایل نقلیه توقیفی و تصادفی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری حمل وسایل نقلیه توقیفی و تصادفی
 3. مزایده واگذاری اجاره آغل های دامی کشتارگاه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره آغل های دامی کشتارگاه
 4. مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهر / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهر
 5. مناقصه خرید سکسیونرهای گازی هوایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای,مناقصه خرید سکسیونرهای گازی هوایی - نوبت دوم
 6. مزایده یکباب ملک مغازه به پلاک ثبتی 887.2 بخش هفت / مزایده,مزایده یکباب ملک مغازه به پلاک ثبتی 887.2 بخش هفت
 7. مزایده ششدانگ زمین 2400متر قطعه 146 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 2400متر قطعه 146 تفکیکی
 8. مزایده یک دستگاه چاپگر جوهرافشان مشکی رنگ / مزایده,مزایده یک دستگاه چاپگر جوهرافشان مشکی رنگ
 9. مزایده مقدار نیم سهم از 96 سهم مزرعه / مزایده,مزایده مقدار نیم سهم از 96 سهم مزرعه
 10. مزایده فروش لنج فایبرگلاتس / مزایده, مزایده فروش لنج فایبرگلاتس
 11. مزایده دو دستگاه موتور جوش و برش و... / مزایده , مزایده دو دستگاه موتور جوش و برش و...
 12. مزایده یک دانگ و 125 هزارم دانگ مشاع از پلاک ثبتی تجدید / مزایده,مزایده یک دانگ و 125 هزارم دانگ مشاع از پلاک ثبتی تجدید
 13. مناقصه سیستم کامپیوتر -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سیستم کامپیوتر -نوبت دوم
 14. مزایده فروش 600.000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 600.000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی
 15. مزایده فروش یک واحد آپارتمان به مساحت صد متر / مزایده,مزایده فروش یک واحد آپارتمان به مساحت صد متر
 16. مناقصه مرمت ، بهسازی ، زیباسازی بلوار شهید بهشتی... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه مرمت ، بهسازی ، زیباسازی بلوار شهید بهشتی... تجدید نوبت دوم
 17. مناقصه واگذاری خرید خدمات حجمی (نفر ساعت ) گروه پرستاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خرید خدمات حجمی (نفر ساعت ) گروه پرستاری
 18. مزایده ساختمان مسکونی شمالی با عرصه 160متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی شمالی با عرصه 160متر
 19. آگهی مزایده یک دستگاه خودرو مزدا 2000 مدل 1383 نوبت دوم / آگهی مزایده ،آگهی مزایده یک دستگاه خودرو مزدا 2000 مدل 1383 نوبت دوم
 20. مزایده ششدانگ پلاک اموال غیرمنقول اجرایی کلاسه 9300595 بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک اموال غیرمنقول اجرایی کلاسه 9300595 بخش سه
 21. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث میدان مثلث ورودی و بلوار ناحیه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث میدان مثلث ورودی و بلوار ناحیه - نوبت دوم
 22. تجدید مزایده واگذاری انتشارات دانشکده های علوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری انتشارات دانشکده های علوم
 23. مزایده یک دانگ و 332.3 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 332.3 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 24. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد و چهل و پنج مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد و چهل و پنج مترمربع
 25. مزایده یک عدد ساختمان مسکونی بدون سابقه ثبتی / مزایده,مزایده یک عدد ساختمان مسکونی بدون سابقه ثبتی
 26. مناقصه لجن زدایی از ترانسهای قدرت فوق توزیع / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لجن زدایی از ترانسهای قدرت فوق توزیع
 27. مناقصه انجام خدمات نشت یابی ا ز تأسیسات شبکه (تغذیه و توزیع) و انشعابات گاز- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نشت یابی ا ز تأسیسات شبکه (تغذیه و توزیع) و انشعابات گاز- نوبت دوم
 28. مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206
 29. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک
 30. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین احداثی
 31. مزایده خودروی پژو 405 مدل 1384 / مزایده, مزایده خودروی پژو 405 مدل 1384
 32. فراخوان مناقصه روکش آسفالت محور دهرود - سه راهی بوشکان / آگهی فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان مناقصه روکش آسفالت محور دهرود - سه راهی بوشکان
 33. مزایده ششدانگ واحد مسکونی دارای موقعیت جنوبی / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی دارای موقعیت جنوبی
 34. مناقصه ساماندهی معابر روستای قاسم آباد- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی معابر روستای قاسم آباد- نوبت دوم
 35. اصلاحیه مناقصه واگذاری خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت-اصلاحیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت-اصلاحیه
 36. مناقصه عمومی اجرای شبکه توزیع آب داخلی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای شبکه توزیع آب داخلی
 37. اصلاحیه مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری -اصلاحیه
 38. مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بانک نوبت اول / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بانک نوبت اول
 39. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 712/1025 به کلاسه 1605/94 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 712/1025 به کلاسه 1605/94
 40. مزایده دو پلاک سهم الارث و ششدانگ با مالکیت محکوم علیه / مزایده,مزایده دو پلاک سهم الارث و ششدانگ با مالکیت محکوم علیه
 41. مزایده لیست وسایل بدنسازی باشگاه / مزایده لیست وسایل بدنسازی باشگاه
 42. مناقصه عمومی تکمیل شبکه توزیع آب و احداث مخزن - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل شبکه توزیع آب و احداث مخزن - نوبت دوم
 43. مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری یک قطعه عرصه موقوفه با کاربری تجاری / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری یک قطعه عرصه موقوفه با کاربری تجاری
 44. مزایده ملک بخش یک کرمان غیرمنقول کلاسه 1.951664 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش یک کرمان غیرمنقول کلاسه 1.951664 نوبت اول
 45. تجدید مناقصه مقدار 35500 متر (39780 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه مقدار 35500 متر (39780 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن - نوبت دوم
 46. مناقصه خرید پایانه فروش POS / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید پایانه فروش POS
 47. مزایده آهن و آلات مازاد بر نیاز - 95.4.3 / مزایده , مزایده آهن و آلات مازاد بر نیاز -95.4.3
 48. خلاصه مزایده واگذاری یک درب باغ متعلق به موقوفه ملاقاسمی / خلاصه مزایده , خلاصه مزایده واگذاری یک درب باغ متعلق به موقوفه ملاقاسمی
 49. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی پرونده 950036 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی پرونده 950036 نوبت اول
 50. مزایده یک قطعه زمین بخش 45 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 45 نوبت دوم
 51. مزایده نوار نقاله - کیل (باسکول مکانیکی) .... / مزایده, مزایده نوار نقاله - کیل (باسکول مکانیکی) ....
 52. مزایده واگذاری دو قطعه زمین مسکونی تملکی / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه زمین مسکونی تملکی
 53. مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول ( لوله و کانیوا) خیابان حجری و منشعبات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول ( لوله و کانیوا) خیابان حجری و منشعبات نوبت دوم
 54. آگهی مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای زیرسازی عملیات خاکی ، جدول گذاری و جابجایی خط انتقال آب - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی عملیات خاکی ، جدول گذاری و جابجایی خط انتقال آب - نوبت دوم
 55. مناقصه اجرای عملیات عمرانی بهسازی پارک موزه دفاع مقدس نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات عمرانی بهسازی پارک موزه دفاع مقدس نوبت دوم
 56. آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی جداول (لوله و کانیوا) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی جداول (لوله و کانیوا) نوبت دوم
 57. مناقصه اقلام آشپزخانه صنعتی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اقلام آشپزخانه صنعتی نوبت دوم
 58. مزایده ششدانگ زمین بخش چهار شیراز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش چهار شیراز
 59. مزایده اعیان ششدانگ اپارتمان در جنوب شرقی طبقه اول / مزایده,مزایده اعیان ششدانگ اپارتمان در جنوب شرقی طبقه اول
 60. مزایده ششدانگ اپارتمان سمت جنوب طبقه دوم بلوک شش / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت جنوب طبقه دوم بلوک شش
 61. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه سمت شمال شرقی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه سمت شمال شرقی
 62. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 132/68متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 132/68متر
 63. مزایده یک دستگاه خودرو موسو / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو موسو
 64. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش پانزده فارس نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش پانزده فارس نوبت اول
 65. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه داخلی مخابرات - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه اجرای شبکه داخلی مخابرات- نوبت دوم
 66. مزایده بهره برداری از غرفه سوپر مارکت / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از غرفه سوپر مارکت