سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.17 در سایت

 1. مزایده 19 سیر مشاع از 240 سیر یک قطعه زمین / مزایده,مزایده 19 سیر مشاع از 240 سیر یک قطعه زمین
 2. مزایده ابزارالات ساختمانی - مرحله دوم / مزایده,مزایده ابزارالات ساختمانی - مرحله دوم
 3. مناقصه پروژه نگهداری و ساماندهی ساختمانهای... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه نگهداری و ساماندهی ساختمانهای...
 4. همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری / همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری
 5. هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور / هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
 6. اولین همایش ملی اکولوژی ،تنوع و حفاظت گیاهی / اولین همایش ملی اکولوژی ،تنوع و حفاظت گیاهی
 7. استعلام بهاء کابل بدون مهار / استعلام بهاء, استعلام بهاء کابل بدون مهار
 8. مزایده فروش حدود 900 تن ضایعات سیلندر گاز مایع / آگهی مزایده, مزایده فروش حدود 900 تن ضایعات سیلندر گاز مایع
 9. مناقصه عمومی اصلاح شیوه آبیاری نخیلات و ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اصلاح شیوه آبیاری نخیلات و ... نوبت دوم
 10. فراخوان مناقصه خرید ، حمل و باراندازی 6 کیلومتر لوله فولادی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید ، حمل و باراندازی 6 کیلومتر لوله فولادی
 11. مناقصه باقیمانده مسیر و شبکه توزیع و نصب انشعابات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه باقیمانده مسیر و شبکه توزیع و نصب انشعابات
 12. مناقصه ایستگاههای گاز / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ایستگاههای گاز
 13. ارزیابی کیفی ارایه خدمات باغبانی ، نگهداری و توسعه فضای سبز / مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی ارایه خدمات باغبانی ، نگهداری و توسعه فضای سبز
 14. مناقصه نگهداری و تعمیرات پل های عابر پیاده مکانیزه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری و تعمیرات پل های عابر پیاده مکانیزه
 15. مزایده ششدانگ زمین 54متر با زیربنای هفتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 54متر با زیربنای هفتاد متر
 16. مزایده یک دستگاه شیردوش و یک دستگاه سردخانه نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه شیردوش و یک دستگاه سردخانه نوبت دوم
 17. مزایده فروش مینی بوس اویکو مدل 1381 و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مینی بوس اویکو مدل 1381 و ...
 18. تجدید مناقصه خدمات خودرویی / فراخوان مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خدمات خودرویی
 19. مزایده زمین به مساحت سیصد متر مسکونی / مزایده,مزایده زمین به مساحت سیصد متر مسکونی
 20. مزایده زمین و مسکن واحدهای آپارتمانی / مزایده,مزایده زمین و مسکن واحدهای آپارتمانی
 21. مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام خدمات عمومی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام خدمات عمومی
 22. مزایده اجاره واحدهای تجاری- مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحدهای تجاری- مرحله دوم
 23. مزایده فروش آهن آلات و وسایل پارک بازی فرسوده / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن آلات و وسایل پارک بازی فرسوده
 24. مزایده فروش هشت قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش هشت قطعه زمین
 25. آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران عملیات تکمیلی ایستگاه 12 قطار / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران عملیات تکمیلی ایستگاه 12 قطار
 26. مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ساختمان و تاسیسات آزمایشگاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ساختمان و تاسیسات آزمایشگاه
 27. فراخوان استعلام پروژه وصل به گاز شهرک صنعتی... / آگهی فراخوان استعلام , فراخوان استعلام پروژه وصل به گاز شهرک صنعتی...
 28. مزایده فروش ماشین آلات سنگین مازاد / آگهی مزایده حضوری (حراج) , مزایده فروش ماشین آلات سنگین مازاد
 29. مناقصه بخشی از عملیات اجرایی بدنه سد مخزنی... / آگهی مناقصه , مناقصه بخشی از عملیات اجرایی بدنه سد مخزنی...
 30. فراخوان انجام خدمات امداد رسانی ، خودروهای امداد و مرکز پیام / مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات امداد رسانی ، خودروهای امداد و مرکز پیام
 31. فراخوان فروش محصول مرکبات / آگهی فراخوان , فراخوان فروش محصول مرکبات
 32. مزایده ملک مسکونی مساحت 36.24 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 36.24 متر نوبت دوم
 33. مزایده تعداد 245 دستگاه خودروی اسقاط دانشگاه / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 245 دستگاه خودروی اسقاط دانشگاه
 34. مناقصه عملیات اجرایی سقف از نوع عرشه فولادی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی سقف از نوع عرشه فولادی
 35. مزایده واگذاری سالن بدنسازی با تجهیزات مربوطه / فراخوان, مزایده واگذاری سالن بدنسازی با تجهیزات مربوطه
 36. مناقصه خرید قطعات مورد نیاز بویلر فیدپمپ نیروگاه سیکل ترکیبی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات مورد نیاز بویلر فیدپمپ نیروگاه سیکل ترکیبی
 37. مزایده فروش یک دستگاه لودر هپکو 15 تن / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه لودر هپکو 15 تن
 38. استعلام قیمت واگذاری مکان چاپ و تکثیر / فراخوان ، استعلام قیمت واگذاری مکان چاپ و تکثیر
 39. مناقصه عملیات اجرایی بدنه سازی چکدم ها با سازه نمادین پل استخر شیراز / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی بدنه سازی چکدم ها با سازه نمادین پل استخر شیراز
 40. اصلاحیه مناقصه اجرای فاز اول پروژه احداث خوابگاه دختران / اصلاحیه مناقصه اجرای فاز اول پروژه احداث خوابگاه دختران
 41. مناقصه عملیات اجرایی بدنه سازی چکدم ها با سازه نمادین پل نو شیراز / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی بدنه سازی چکدم ها با سازه نمادین پل نو شیراز
 42. مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی
 43. مناقصه عملیات اجرایی بدنه سازی چکدم ها با سازه نمادین پل مشیر شیراز / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی بدنه سازی چکدم ها با سازه نمادین پل مشیر شیراز
 44. مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند
 45. مناقصه خرید 5832 متر لوله فولادی در سایزهای مختلف / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 5832 متر لوله فولادی در سایزهای مختلف
 46. مزایده فروش آبمیوه گیری و ... / آگهی مزایده,مزایده فروش آبمیوه گیری و ...
 47. مزایده ششدانگ زمین 202.10مترمربع بخش دوازده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 202.10مترمربع بخش دوازده
 48. مزایده پلاک ثبتی 2913/33 بخش دهم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2913/33 بخش دهم
 49. تجدید مناقصه عملیات اجرای پل تقاطع نوبت اول / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات اجرای پل تقاطع نوبت اول
 50. مزایده تعداد 5 دستگاه آپارتمان سازمانی / مزایده,مزایده تعداد 5 دستگاه آپارتمان سازمانی
 51. مناقصه خرید ده دستگاه فیوژن با متعلقات / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ده دستگاه فیوژن با متعلقات
 52. مناقصه واگذاری امور خدمات دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
 53. مزایده واگذاری مقدار حدود 27 هکتار زمین های مزروعی برای کشت محصولات کشاورزی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مقدار حدود 27 هکتار زمین های مزروعی برای کشت محصولات کشاورزی - نوبت دوم
 54. مناقصه خرید 11 دستگاه otdr - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 11 دستگاه otdr - نوبت دوم
 55. مزایده پلاک ثبتی شامل 176.17 متر عرصه نوبت سوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شامل 176.17 متر عرصه نوبت سوم
 56. فراخوان مناقصه تامین انواع خودرو با راننده نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین انواع خودرو با راننده نوبت دوم
 57. مزایده ششدانگ عرصه واعیان یکباب خانه 807/70متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه واعیان یکباب خانه 807/70متر
 58. مزایده ملک زمین کشاورزی 3000مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک زمین کشاورزی 3000مترمربع نوبت اول
 59. مزایده یک دستگاه برش ورق / مزایده یک دستگاه برش ورق
 60. مزایده پلاک ثبتی 2813 فرعی از 44 اصلی بخش نه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2813 فرعی از 44 اصلی بخش نه
 61. مزایده یدک کش / مزایده یدک کش
 62. مزایده ششدانگ پلاک 15 فرعی از 2793 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 15 فرعی از 2793 اصلی
 63. مزایده ششدانگ دو باب منزل با قدمت 20 سال / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب منزل با قدمت 20 سال
 64. مناقصه احداث سردرب خروجی پایانه مرزی میرجاوه- نوبت دوم / مناقصه احداث سردرب خروجی پایانه مرزی میرجاوه- نوبت دوم
 65. مزایده اپارتمان مساحت 57/80متر نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 57/80متر نوبت اول
 66. مزایده حدود 100 کیسه مواد آسیابی ( طلق ) ... -نوبت سوم / مزایده حدود 100 کیسه مواد آسیابی ( طلق ) ...نوبت سوم
 67. مزایده دستگاه قلاویز زن دو محوره / مزایده, مزایده دستگاه قلاویز زن دو محوره
 68. مزایده ماشین آلات و خودروها / مزایده ، مزایده ماشین آلات و خودروها
 69. مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو 405GLXI / مزایده ، مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو 405GLXI
 70. مناقصه عملیات پیاده روسازی، طرح بهبود عبور و مرور درون شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات پیاده روسازی، طرح بهبود عبور و مرور درون شهری
 71. مزایده فروش تعداد 72 عدد پالت بزرگ و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش تعداد 72 عدد پالت بزرگ و ...
 72. مزایده کابل کواکسیال ..... / مزایده, مزایده کابل کواکسیال .....
 73. مزایده ملک عرصه و اعیان یکباب انبار مصالح ساختمانی / مزایده,مزایده ملک عرصه و اعیان یکباب انبار مصالح ساختمانی
 74. مزایده ملک به مساحت دویست و شصت متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت دویست و شصت متر
 75. فراخوان ارایه خدمات رستوران / آگهی فراخوان پیمانکار,فراخوان ارایه خدمات رستوران
 76. مزایده شش دانگ زمینی به مساحت حدود 5009 و ... / مزایده,مزایده شش دانگ زمینی به مساحت حدود 5009 و ...
 77. تجدید مزایده مشارکت در سرمایه گذاری معدن / آگهی تجدید مزایده , مزایده مشارکت در سرمایه گذاری معدن
 78. مزایده عرصه و اعیان دو باب بخانه بخش بیست و نه گیلان / مزایده,مزایده عرصه و اعیان دو باب بخانه بخش بیست و نه گیلان
 79. مزایده فروش 7 عدد الکتروموتور و یک عدد موتور / مزایده,مزایده فروش 7 عدد الکتروموتور و یک عدد موتور
 80. آگهی مزایده اجاره مغازه به مساحت 25 متر مربع / آگهی مزایده ،آگهی مزایده اجاره مغازه به مساحت 25 متر مربع
 81. مزایده میزنهارخوری ، گلدان جاشمعی ، یک دست مبلمان ... / مزایده,مزایده میزنهارخوری ، گلدان جاشمعی ، یک دست مبلمان ...
 82. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم تفکیکی
 83. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه 658/80متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه 658/80متر
 84. مزایده ششدانگ پلاک 385 مجزی شده از 194 بخش هجده / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 385 مجزی شده از 194 بخش هجده
 85. مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 200متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 200متر مرحله اول
 86. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول سمت جنوب غربی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول سمت جنوب غربی
 87. مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی بخش یک / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی بخش یک
 88. مزایده منزل مسکونی با عرصه 294متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 294متر
 89. مزایده دو دانگ و 463.5 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده دو دانگ و 463.5 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان
 90. مزایده 4 دانگ و 896.6 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده 4 دانگ و 896.6 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان
 91. مزایده 38.9 صدم مشاع از 50 صدم تمامت ملک / مزایده,مزایده 38.9 صدم مشاع از 50 صدم تمامت ملک
 92. مزایده ششدانگ یکباب خانه 223متر بخش نه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 223متر بخش نه
 93. مناقصه انجام امور نظافتی و خدماتی ، نگهداری فضای سبز ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی ساده , مناقصه انجام امور نظافتی و خدماتی ، نگهداری فضای سبز ....نوبت دوم
 94. اصلاحیه مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز / اصلاحیه مناقصه , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز
 95. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 37 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 37 تبریز
 96. مزایده ششدانگ خانه بخش 37 مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش 37 مال غیرمنقول
 97. مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه بخش 22 تبریز / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه بخش 22 تبریز
 98. مزایده پلاک ثبتی زیربنای مفید 600متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زیربنای مفید 600متر نوبت اول
 99. مزایده فروش تخت 3 منظوره و ... / آگهی مزایده,مزایده فروش تخت 3 منظوره و ...
 100. مزایده ششدانگ محل زمین هفتصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ محل زمین هفتصد متر نوبت دوم
 101. مزایده واگذاری ساختمان و محوطه کشتارگاه و پارکبانی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری ساختمان و محوطه کشتارگاه و پارکبانی
 102. مزایده ششدانگ پلاک 42459 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 42459 فرعی از یک اصلی
 103. مزایده پلاک ثبتی 5264 فرعی از 161 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5264 فرعی از 161 اصلی
 104. مناقصه پروژه زیرسازی، محوطه سازی، احداث رختکن و ... / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی، محوطه سازی، احداث رختکن و ...
 105. مزایده بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی
 106. مزایده املاک شهرداری مرند / مزایده,مزایده املاک شهرداری مرند
 107. مزایده فروش یک قطعه از املاک محله قنبرلو / مزایده,مزایده فروش یک قطعه از املاک محله قنبرلو
 108. مزایده فروش یک دستگاه گریدر / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه گریدر
 109. مزایده فروش قطعه شماره 44 مساحت 240متر / مزایده,مزایده فروش قطعه شماره 44 مساحت 240متر