سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.21 در سایت

 1. فراخوان اجرای کلیه مراحل آماده سازی، طراحی و اخذ پروانه شهرداری و سا خت پروژه مرکز تجاری / آگهی فراخوان مشارکت در ساخت, فراخوان اجرای کلیه مراحل آماده سازی، طراحی و اخذ پروانه شهرداری و سا خت پروژه مرکز تجاری
 2. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم
 3. ارزیابی کیفی دیوارکشی ، محوطه سازی ، ساخت نگهبانی ورودی و .. تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی دیوارکشی ، محوطه سازی ، ساخت نگهبانی ورودی و .. تجدید نوبت دوم
 4. آگهی حراج فروش مواد حاصل از بوجاری گندم - نوبت دوم / آگهی حراج،آگهی حراج فروش مواد حاصل از بوجاری گندم - نوبت دوم
 5. آگهی حراج فروش حدود 108000 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / آگهی حراج فروش حدود 108000 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور گندم
 6. استعلام ساخت قطعات توربین / استعلام , استعلام ساخت قطعات توربین
 7. مناقصه خرید سیلندر کامل COFIMCO / مناقصه ، مناقصه خرید سیلندر کامل COFIMCO
 8. استعلام خرید تاکومتر / استعلام , استعلام خرید تاکومتر
 9. مناقصه خرید بلبرینگ / مناقصه , مناقصه خرید بلبرینگ
 10. مزایده فروش 10 هزار تن کلوخه باریت مهدی آباد / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 10 هزار تن کلوخه باریت مهدی آباد
 11. استعلام بهاء احداث کامل حدود 0.9 کیلومتر شبکه فشار متوسط / استعلام بهاء, استعلام بهاء احداث کامل حدود 0.9 کیلومتر شبکه فشار متوسط
 12. استعلام loop tester / فرم استعلام بهاء, استعلام loop tester
 13. مناقصه گازرسانی به 2 شهر و 225 روستا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به 2 شهر و 225 روستا
 14. مناقصه انتقال نیرو برق رسانی شبکه های توزیع در محدوده عملیاتی منطقه برق آزادی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو برق رسانی شبکه های توزیع در محدوده عملیاتی منطقه برق آزادی
 15. مزایده ساختمان تجاری اداری مسکونی / مزایده,مزایده ساختمان تجاری اداری مسکونی
 16. مناقصه پیمانسپاری ماشینکاری و مونتاژ قطعات مکانیکی / مناقصه پیمانسپاری ماشینکاری و مونتاژ قطعات مکانیکی
 17. مزایده فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی نوساز 12 واحدی نوبت چهارم / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی نوساز 12 واحدی نوبت چهارم
 18. مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری و تعمیرات بخش تاسیسات - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری و تعمیرات بخش تاسیسات - نوبت دوم
 19. مزایده ششدانگ اپارتمان دارای دو خواب فاقد پارکینگ انباری / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان دارای دو خواب فاقد پارکینگ انباری
 20. مناقصه خرید جاذب جهت سامانه PSAII -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید جاذب جهت سامانه PSAII -نوبت دوم
 21. مناقصه برونسپاری بخشی از فعالیتهای بهره برداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه برونسپاری بخشی از فعالیتهای بهره برداری
 22. مناقصه کابل جهت الکتروموتور اکسترودر .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کابل جهت الکتروموتور اکسترودر ....
 23. مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم های اطفا حریق / مناقصه ، مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم های اطفا حریق
 24. مزایده فروش تعداد هفت دستگاه خودرو - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای , مزایده فروش تعداد هفت دستگاه خودرو - نوبت دوم
 25. مزایده فروش نقدی روغن کارکرده ترانس پایه نفتینیک - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش نقدی روغن کارکرده ترانس پایه نفتینیک -نوبت دوم
 26. مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 2 -مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 2 -مرحله اول نوبت دوم
 27. مزایده یک قطعه زمین تجاری 2075متر زیربنا 7000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری 2075متر زیربنا 7000متر نوبت دوم
 28. مزایده فروش مواد ساخته شده / مزایده عمومی , مزایده فروش مواد ساخته شده
 29. مزایده ششدانگ اپارتمان با قدمت ده سال / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با قدمت ده سال
 30. مزایده مقدار 1/651/967 کیلوگرم لرد روغن خام تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده مقدار 1/651/967 کیلوگرم لرد روغن خام تجدید -نوبت دوم
 31. مناقصه برونسپاری انجام فعالیتهای خدمات مشترکین... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برونسپاری انجام فعالیتهای خدمات مشترکین...
 32. آگهی مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور MAN / آگهی مزایده ،آگهی مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور MAN
 33. مناقصه چیلر با کمپرسور نیمه بسته .... / آگهی مناقصه ، مناقصه چیلر با کمپرسور نیمه بسته ....
 34. مزایده فروش 31 قطعه زمین بخش سه کرمان / مزایده,مزایده فروش 31 قطعه زمین بخش سه کرمان
 35. مزایده سه دستگاه خودروی مستعمل / مزایده سه دستگاه خودروی مستعمل
 36. مناقصه سنگفرش خیابان / مناقصه,مناقصه اجرای سنگفرش خیابان
 37. مزایده پمپ باد / آگهی مزایده, مزایده پمپ باد
 38. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000مترمربع
 39. مزایده یک باب ساختمان تجاری , اداری , مسکونی / مزایده یک باب ساختمان تجاری , اداری , مسکونی
 40. مزایده ملک به مساحت 250متر بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ملک به مساحت 250متر بخش نه مشهد
 41. مزایده میز غذاخوری ..... / مزایده, مزایده میز غذاخوری .....
 42. مزایده یکباب مغازه به مساحت نوزده متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت نوزده متر
 43. فراخوان المان های نوروزی 96 / فراخوان المان های نوروزی 96
 44. مزایده ششدانگ یکباب منزل با عرصه 614.26متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل با عرصه 614.26متر نوبت اول
 45. تجدید مزایده یک دستگاه یخچال فریزر و ... / تجدید مزایده یک دستگاه یخچال فریزر و ...
 46. مزایده ملک با عرصه موقوفه 138.6متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه موقوفه 138.6متر
 47. مزایده تعداد پانصد و نود و نه عدد انواع شلوار زنانه ... / مزایده تعداد پانصد و نود و نه عدد انواع شلوار زنانه ...
 48. مزایده یک دستگاه موتور برق / مزایده,مزایده یک دستگاه موتور برق
 49. مزایده دو دانگ و 12 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ ملک / مزایده,مزایده دو دانگ و 12 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ ملک
 50. فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران تامین نرم افزار سیستم هوشمند مکانمند ... / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران تامین نرم افزار سیستم هوشمند مکانمند ...
 51. مزایده خودروهای مازاد -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده خودروهای مازاد نوبت دوم
 52. مزایده ترازوی دیجیتال .... / مزایده, مزایده ترازوی دیجیتال ....
 53. مناقصه ادامه عملیات خاکبرداری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه عملیات خاکبرداری ...
 54. مزایده یک دستگاه سواری پیکان سفید روغنی / مزایده یک دستگاه سواری پیکان سفید روغنی
 55. مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی پلاک ثبتی بخش پانزده / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی پلاک ثبتی بخش پانزده
 56. آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدمات شهری
 57. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان
 58. آگهی مزایده فروش زمین و ضایعات / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش زمین و ضایعات
 59. مزایده فروش قطعات زمین / مزایده,مزایده فروش قطعات زمین
 60. مزایده پیش فروش حق سرقفلی واحدهای تجاری انباری خدماتی / مزایده,مزایده پیش فروش حق سرقفلی واحدهای تجاری انباری خدماتی
 61. فراخوان / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی مرحله دوم- نوبت اول
 62. مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان آتشنشانی مرحله دوم- نوبت اول / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان آتشنشانی مرحله دوم- نوبت اول
 63. مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو 206 SD نوبت دوم / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو 206 SD نوبت دوم
 64. مزایده ششدانگ ملک با عرصه 220متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با عرصه 220متر نوبت اول
 65. مزایده ششدانگ خودروی سواری پژو / آگهی مزایده مال منقول , مزایده ششدانگ خودروی سواری پژو
 66. مزایده پلاک ثبتی 1636 فرعی از 49 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1636 فرعی از 49 اصلی نوبت اول
 67. مزایده دو قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی نوبت اول
 68. مزایده یکدست مبل راحتی / مزایده یکدست مبل راحتی
 69. مزایده یک تخته فرش نیمه کاره / مزایده یک تخته فرش نیمه کاره
 70. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مغازه تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مغازه تجاری نوبت اول
 71. آگهی مزایده فروش وانت مزدا دو کابین / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش وانت مزدا دو کابین
 72. مناقصه واگذاری پیمان حجمی زمانی ستاد سوختگیری و انبار نفت یاسوج / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری پیمان حجمی زمانی ستاد سوختگیری و انبار نفت یاسوج
 73. مناقصه خرید خدمات حمل و نقل کالا با وسایط نقلیه تریلی .... 95.9.21 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید خدمات حمل و نقل کالا با وسایط نقلیه تریلی .... 95.9.21
 74. مزایده 29 ردیف اقلام کالا در کتاب فروشی / مزایده,مزایده 29 ردیف اقلام کالا در کتاب فروشی
 75. مزایده واگذاری مجموعه های ورزشی دهداری / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مجموعه های ورزشی دهداری
 76. مناقصه خرید البسه کارکنان / مناقصه عمومی , مناقصه خرید البسه کارکنان
 77. تجدید مزایده بهره برداری از بخش آزمایشگاه مرکز بهداشت و درمان / آگهی تجدید مزایده , مزایده بهره برداری از بخش آزمایشگاه مرکز بهداشت و درمان
 78. مناقصه ارائه خدمات به آسیب دیدگاه اجتماعی در سطح مددسرا / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات به آسیب دیدگاه اجتماعی در سطح مددسرا
 79. مناقصه نگهداری تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان های طبس .... / مناقصه های عمومی یک مرحله ای, مناقصه نگهداری تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان های طبس ....
 80. مزایده تالار پذیرایی مجموعه برادران محبی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده تالار پذیرایی مجموعه برادران محبی نوبت دوم
 81. مزایده واگذاری دو قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه پلاک ثبتی
 82. مزایده بهره برداری از دریاچه قایقرانی و بوفه پارک شهر / مزایده , مزایده بهره برداری از دریاچه قایقرانی و بوفه پارک شهر
 83. مناقصه اجرای پایپینگ پروژه تصفیه خانه روغن خوراکی / مناقصه عمومی,مناقصه ساخت استخر
 84. اصلاحیه مزایده واگذاری مرکز آموزش های شهید حیدری / اصلاحیه ,مزایده واگذاری مرکز آموزش های شهید حیدری
 85. اصلاحیه مناقصه پروژه نگهداری و ساماندهی ساختمانها / اصلاحیه, مناقصه پروژه نگهداری و ساماندهی ساختمانها
 86. مزایده فروش تعداد 2 واحد آپارتمان / مزایده,مزایده فروش تعداد 2 واحد آپارتمان
 87. مزایده فروش تعداد 15 دستگاه اتومبیل پلاک دولتی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 15 دستگاه اتومبیل پلاک دولتی نوبت دوم
 88. اولین جشنواره تبلیغات خلاق / اولین جشنواره تبلیغات خلاق
 89. مزایده عرضه سهام و دارایی / آگهی مزایده اموال , مزایده عرضه سهام و دارایی
 90. مناقصه خرید TRAILER MOUNTED COILED TUBING... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید TRAILER MOUNTED COILED TUBING.. نوبت دوم
 91. مناقصه عملیات بازسازی s/w ریخته گری بیلت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بازسازی s/w ریخته گری بیلت نوبت دوم
 92. مناقصه خرید تجهیزات ترافیکی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات ترافیکی - نوبت دوم
 93. مزایده پلاک 60 فرعی از 5 اصلی بخش 7 چناران نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 60 فرعی از 5 اصلی بخش 7 چناران نوبت اول
 94. مزایده یک قطعه زمین ملکی واقع در جاده قمصر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ملکی واقع در جاده قمصر نوبت دوم
 95. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین عادی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین عادی نوبت دوم
 96. مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس نوبت دوم
 97. تجدید مزایده ساخت ، نصب و اجاره یک عدد بیلبورد تک وجهی / آگهی تجدید مزایده , مزایده ساخت ، نصب و اجاره یک عدد بیلبورد تک وجهی - نوبت دوم
 98. مناقصه اصلاح شبکه آبرسانی و اجرای سیستم آبیاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح شبکه آبرسانی و اجرای سیستم آبیاری
 99. فراخوان مناقصه خرید تهیه و حمل تجهیزات برق و ابزار دقیق تاسیسات آبرسانی / فراخوان ,فراخوان مناقصه خرید تهیه و حمل تجهیزات برق و ابزار دقیق تاسیسات آبرسانی