سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.06 در سایت

 1. مزایده الکتروموتور / مزایده الکتروموتور
 2. مناقصه عملیات ساختمانی تصفیه خانه فاضلاب / مناقصه عملیات ساختمانی تصفیه خانه فاضلاب
 3. مزایده پلاک 524 فرعی از 408 فرعی از 317 فرعی / مزایده,مزایده پلاک 524 فرعی از 408 فرعی از 317 فرعی
 4. مزایده 64.42 شعیر مشاع از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده 64.42 شعیر مشاع از ششدانگ زمین
 5. مناقصه حجمی زمانی اداره امور عملیات تاسیسات نفت / مناقصه حجمی زمانی اداره امور عملیات تاسیسات نفت
 6. مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات سوختگیری هواپیمایی / آگهی ارزیابی, مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات سوختگیری هواپیمایی
 7. فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی / فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی
 8. مزایده 30 تن سیم مسی و 30 تن سیم آلومینیوم / آگهی مزایده, مزایده 30 تن سیم مسی و 30 تن سیم آلومینیوم
 9. مناقصه خرید منبع حرارتی کویل دار / مناقصه خرید منبع حرارتی کویل دار
 10. مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی با لامپ / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی با لامپ
 11. مزایده فروش اقلام فرسوده آمادی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام فرسوده آمادی
 12. مناقصه پروژه اجرای جدول گذاری احداث کانیو و پیاده روسازی- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای جدول گذاری احداث کانیو و پیاده روسازی- نوبت دوم
 13. مزایده انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری شهر بندر امام خمینی - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری شهر بندر امام خمینی - نوبت دوم
 14. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 216 شمال مارون (پسماند) - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 216 شمال مارون (پسماند) - نوبت دوم
 15. مناقصه پروژه احداث شبکه کانالهای توزیع و زهکشهای جمع کننده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه احداث شبکه کانالهای توزیع و زهکشهای جمع کننده
 16. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 100 شمال منصوری (پسماند) نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 100 شمال منصوری (پسماند) نوبت دوم
 17. مزایده ششدانگ مغازه با کاربری خدماتی / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه با کاربری خدماتی
 18. مزایده ششدانگ یکباب ملک مسکونی بخش یک حومه کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ملک مسکونی بخش یک حومه کرمانشاه
 19. مزایده 162 سهم از 7440 سهم پلاک ثبت شده / مزایده,مزایده 162 سهم از 7440 سهم پلاک ثبت شده
 20. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری دنا مدل 1394 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری دنا مدل 1394
 21. مزایده پلاک ثبت شده بخش یک یزد بصورت منزل مسکونی / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده بخش یک یزد بصورت منزل مسکونی
 22. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو پارس دوگانه دستی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو پارس دوگانه دستی
 23. مزایده منزل مسکونی بخش هشت یزد / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش هشت یزد
 24. مزایده خودرو پراید نوبت اول / مزایده,مزایده خودرو پراید نوبت اول
 25. مزایده واگذاری پروژه تجاری اقامتی / مزایده, مزایده واگذاری پروژه تجاری اقامتی
 26. آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری غرفه انبار توشه و کیوسک درب / آگهی تجدید مزایده عمومی،آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری غرفه انبار توشه و کیوسک درب
 27. مزایده یکباب خانه زمین به مساحت 71.66مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب خانه زمین به مساحت 71.66مترمربع نوبت دوم
 28. تجدید مناقصه مدیریت پیمان تامین نیروی انسانی / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت پیمان تامین نیروی انسانی
 29. مناقصه طرح پیاده روسازی محور امامیه 95.10.6 / آگهی مناقصه , مناقصه طرح پیاده روسازی محور امامیه 95.10.6
 30. فراخوان مناقصه احداث پل رودخانه شور نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه احداث پل رودخانه شور نوبت دوم
 31. مزایده فروش 48 راس جوانه پروار / آگهی مزایده,مزایده فروش 48 راس جوانه پروار
 32. مناقصه خرید درختان ویژه - ریشه ای و ... 95.10.6 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید درختان ویژه - ریشه ای و ... 95.10.6
 33. مناقصه اجرای فنداسیون خوابگاه 400 نفره و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فنداسیون خوابگاه 400 نفره و ... نوبت دوم
 34. فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن
 35. مزایده ششدانگ و مازاد اپارتمان 132متر / مزایده,مزایده ششدانگ و مازاد اپارتمان 132متر
 36. مناقصه خرید بیمه نامه ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید بیمه نامه ها
 37. مناقصه احداث پروژه های بهداشتی درمانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث پروژه های بهداشتی درمانی
 38. مناقصه انجام تعمیرات، ایمن سازی و بهینه سازی خطوط لوله روزمینی و زیرمینی نفت و گاز... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام تعمیرات، ایمن سازی و بهینه سازی خطوط لوله روزمینی و زیرمینی نفت و گاز... نوبت دوم
 39. مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی م / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی
 40. مزایده فروش مخزن 600 لیتری.... / آگهی مزایده فروش اموال منقول , مزایده فروش مخزن 600 لیتری....
 41. مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری
 42. مزایده منزل مسکونی با عرصه 2120متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 2120متر نوبت اول
 43. مناقصه اجرای فضای سبز حاشیه بزرگراه امام علی / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای فضای سبز حاشیه بزرگراه امام علی
 44. استعلام بها نصب بنر نوبت دوم / ورقه پرسش و استعلام بها ، استعلام بها نصب بنر نوبت دوم
 45. استعلام بها نصب بنر نوبت دوم / ورقه پرسش و استعلام بها ، استعلام بها نصب بنر نوبت دوم
 46. استعلام بها جهت تامین غذای میهمانان و کارکنان ... نوبت دوم / استعلام بها ، استعلام بها جهت تامین غذای میهمانان و کارکنان ... نوبت دوم
 47. مناقصه انجام تعمیرات، ایمن سازی و بهینه سازی خطوط لوله نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام تعمیرات، ایمن سازی و بهینه سازی خطوط لوله نوبت دوم
 48. مزایده فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و پلاستیکی / فراخوان مزایده عمومی,فراخوان فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و پلاستیکی
 49. مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 1404متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 1404متر نوبت اول
 50. مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405
 51. مزایده ملک یکباب مغازه صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک یکباب مغازه صد و بیست متر
 52. مزایده ششدانگ اپارتمان 111.75مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 111.75مترمربع مرحله دوم
 53. مزایده اپارتمان طبقه اول مساحت 70.1مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه اول مساحت 70.1مترمربع
 54. مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 2348/65مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 2348/65مترمربع
 55. مزایده فروش 319 کارتن مایع ظرفشویی / مزایده,مزایده فروش 319 کارتن مایع ظرفشویی
 56. مزایده ششدانگ اعیانی احداثی درزمین 187/40متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی احداثی درزمین 187/40متر
 57. مزایده یک قطعه زمین میزان 11808مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین میزان 11808مترمربع
 58. مزایده فروش یک دستگاه کانکس / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کانکس
 59. مزایده فروش یک دستگاه شیرینی پزی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه شیرینی پزی
 60. مزایده دو واحد مسکونی دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده دو واحد مسکونی دو طبقه نوبت اول
 61. تجدید مناقصه واگذاری وصول مطالبات / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری وصول مطالبات
 62. مزایده یک قطعه زمین مساحت 368متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 368متر نوبت اول
 63. مزایده ششدانگ باغ مساحت 12355متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 12355متر نوبت اول
 64. مزایده بهره برداری از جایگاه CNG مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده ،مزایده بهره برداری از جایگاه CNG مرحله دوم نوبت اول
 65. مزایده فروش دو طاقه پارچه ملحفه ای و ... / مزایده,مزایده فروش دو طاقه پارچه ملحفه ای و ...
 66. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.77مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.77مترمربع
 67. استعلام بها نصب بنر / ورقه پرسش و استعلام بها ، استعلام بها نصب بنر
 68. فراخوان راه اندازی خانه های فرهنگ مشارکتی / فراخوان , فراخوان راه اندازی خانه های فرهنگ مشارکتی
 69. مزایده پلاک ثبتی با عرصه 340متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه 340متر
 70. مزایده پلاک ثبتی شماره 1419 فرعی از 43 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1419 فرعی از 43 اصلی
 71. مزایده فروش کت و شلوار / مزایده,مزایده فروش کت و شلوار
 72. مزایده ششدانگ یکباب خانه مخروبه بخش 5 قزوین / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مخروبه بخش 5 قزوین
 73. مزایده ساختمان مسکونی بخش 4 قزوین عرصه 240 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش 4 قزوین عرصه 240 متر
 74. مزایده پلاک 47 تحت پلاک 3192 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 47 تحت پلاک 3192 اصلی نوبت اول
 75. مزایده ششدانگ یکباب باغ 568/50مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب باغ 568/50مترمربع
 76. مناقصه تکمیل سالن ورزشی شهرستان عسلویه / مناقصه,مناقصه تکمیل سالن ورزشی شهرستان عسلویه
 77. مزایده آسانسور کارگاهی / آگهی مزایده عمومی , مزایده آسانسور کارگاهی
 78. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان 73.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان 73.2متر
 79. مزایده فروش الکتروموتور / مزایده,مزایده فروش الکتروموتور
 80. مناقصه آماده سازی سایتهای مسکن مهر و شطیط و 118 هکتاری آبادان / مناقصه آماده سازی سایتهای مسکن مهر و شطیط و 118 هکتاری آبادان
 81. تجدید مناقصه تنظیفات ، فضای سبز ،حمل و نقل .... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تنظیفات ، فضای سبز ،حمل و نقل ....
 82. مزایده تعداد هفتاد بسته 35 تایی روغن ترمز آلتیما .... / مزایده, مزایده تعداد هفتاد بسته 35 تایی روغن ترمز آلتیما ....
 83. مزایده ساختمان شرکت تعاونی با زیربنای صد متر / مزایده,مزایده ساختمان شرکت تعاونی با زیربنای صد متر
 84. مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستای شوشود نوبت دوم / مناقصه های عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستای شوشود نوبت دوم
 85. مزایده اقلام مازاد / آگهی مزایده عمومی,مزایده اقلام مازاد
 86. مزایده واحد بینائی سنجی / آگهی مزایده,مزایده واحد بینائی سنجی
 87. مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم- نوبت دوم
 88. مزایده فروش 4 واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش 4 واحد تجاری
 89. مزایده تعدادی از اراضی و مزراع کشاورزی / مزایده تعدادی از اراضی و مزراع کشاورزی
 90. آگهی فراخوان شناسایی فاز صفر و مراحل تهیه نقشه های فاز اول / آگهی فراخوان شناسایی،آگهی فراخوان شناسایی فاز صفر و مراحل تهیه نقشه های فاز اول
 91. اگهی مزایده واگذاری محل انتشارات (تکثیر و کپی) مجتمع دانشگاهی / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی واگذاری محل انتشارات (تکثیر و کپی) مجتمع دانشگاهی
 92. مناقصه دیوار کشی پیرامون واحد دانشگاهی / مناقصه , مناقصه دیوار کشی پیرامون واحد دانشگاهی
 93. مناقصه تعمیر و بازسازی نماء و قسمت های داخلی / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و بازسازی نماء و قسمت های داخلی
 94. مزایده اجاره محل های بوفه و انتشارات دانشجویی 95.10.6 / آگهی مزایده,مزایده اجاره محل های بوفه و انتشارات دانشجویی 95.10.6
 95. مزایده اقلام ضایعات و خارج از رده مازاد / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام ضایعات و خارج از رده مازاد
 96. مزایده واگذاری اجاره سالن های غذاخوری ، امور طبخ و توزیع غذا / آگهی مزایده،آگهی مزایده واگذاری اجاره سالن های غذاخوری ، امور طبخ و توزیع غذا
 97. مزایده هشت قطعه زمین / مزایده,مزایده هشت قطعه زمین
 98. مزایده جرثقیل سقفی - نوبت دوم / مزایده جرثقیل سقفی - نوبت دوم
 99. مزایده یک دستگاه پرس آلومینیومی هیدرولیک / مزایده یک دستگاه پرس آلومینیومی هیدرولیک
 100. آگهی مزایده عمومی خودرو / مزایده ، آگهی مزایده عمومی خودرو