سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.4 در سایت

 1. مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 95 دستگاه خودروی سبک 24 ساعته تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 95 دستگاه خودروی سبک 24 ساعته تجدید نوبت دوم
 2. اصلاحیه مناقصه ساخت کارگاه آموزشی و محوطه سازی نیروگاه / اصلاحیه مناقصه , آگهی مناقصه ساخت کارگاه آموزشی و محوطه سازی نیروگاه
 3. مزایده آیتم کابل های مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده,مزایده آیتم کابل های مازاد و ضایعاتی
 4. مناقصه جذب پیمانکار طبخ غذا / مناقصه , مناقصه جذب پیمانکار طبخ غذا
 5. مزایده یک باب استخر / مزایده یک باب استخر
 6. استعلام پروژه رنگ کاری ساختمان / استعلام پروژه رنگ کاری ساختمان
 7. مزایده اجاره محل ساختمان / مزایده اجاره محل ساختمان
 8. استعلام انتخاب واحد مشاور در نظارت بر خریدهای کارفرمایی رودخانه های حوضه مرزی نوبت دوم / آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام انتخاب واحد مشاور در نظارت بر خریدهای کارفرمایی رودخانه های حوضه مرزی نوبت دوم
 9. اصلاحیه مزایده بهره برداری از پارکینگ ناصر خسرو / اصلاحیه مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از پارکینگ ناصر خسرو
 10. تجدید مناقصه پروژه ممیزی املاک و مستحدثات / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ممیزی املاک و مستحدثات
 11. مزایده اکسترودر و... / مزایده اکسترودر و...
 12. مناقصه عملیات بارگیری , حمل و تخلیه مقدار 19000 تن انواع نهاده های زراعی تجدید / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات بارگیری , حمل و تخلیه مقدار 19000 تن انواع نهاده های زراعی تجدید
 13. مزایده خانه کلنگی مساحت 960متر / مزایده,مزایده خانه کلنگی مساحت 960متر
 14. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی زعفران کاری شده 2475متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی زعفران کاری شده 2475متر
 15. مزایده ملک مساحت عرصه 266 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 266 متر
 16. مزایده ششدانگ منزل به کلاسه 952308 مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل به کلاسه 952308 مرحله اول
 17. مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن 400 مورد نیاز نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن 400 مورد نیاز نوبت دوم
 18. مزایده فروش یکدستگاه نوار لبه چسبان لبه زنی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه نوار لبه چسبان لبه زنی
 19. مزایده یک قطعه زمین مساحت 96 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 96 متر
 20. مزایده 4.5 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی بخش دو / مزایده,مزایده 4.5 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی بخش دو
 21. مناقصه احداث مدارس... / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مدارس...
 22. مزایده بازار هفتگی مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بازار هفتگی مرحله دوم نوبت دوم
 23. اصلاحیه مناقصه اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری / اصلاحیه ,مناقصه اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری
 24. مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه ،مناقصه تامین نیروی انسانی
 25. مزایده یکباب منزل مسکونی روستای جابوز / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی روستای جابوز
 26. مزایده ملک عرصه صد و بیست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه صد و بیست متر نوبت اول
 27. مزایده یکباب ملک مسکونی 25 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب ملک مسکونی 25 مترمربع
 28. مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند الی ایکس مدل 83 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند الی ایکس مدل 83 نوبت اول
 29. مناقصه آسفالت راه روستایی برندق - جعفرآباد .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه آسفالت راه روستایی برندق - جعفرآباد .... نوبت دوم
 30. استعلام ارزیابی ارائه خدمات مشاوه در خصوص بررسی طرح های سرمایه گذاری / استعلام ارزیابی , استعلام ارزیابی ارائه خدمات مشاوه در خصوص بررسی طرح های سرمایه گذاری نوبت اول
 31. تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری شامل رفت و روب منطقه یک نوبت اول 96.03.4 / تجد ید آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری شامل رفت و روب منطقه یک نوبت اول 96.03.4
 32. مزایده فروش پمپ روغن مجهیز به موتور تکفاز موتوژن / مزایده, مزایده فروش پمپ روغن مجهیز به موتور تکفاز موتوژن
 33. تجدید مزایده امور تبلیغاتی سطح شهر نوبت اول 96.03.4 / تجدید آگهی مزایده عمومی ,تجدید مزایده امور تبلیغاتی سطح شهر نوبت اول 96.03.4
 34. مناقصه اصلاح، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی نوبت دوم
 35. مناقصه جدول گذاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدول گذاری نوبت دوم
 36. مناقصه اجرای کارهای ابنیه کوچک و تاسیساتی با اولویت سایتهای 3 و 4 و 5 - 96.03.4 / فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای کارهای ابنیه کوچک و تاسیساتی با اولویت سایتهای 3 و 4 و 5 نوبت اول 96.3.4
 37. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 67.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 67.54متر
 38. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 108.37 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 108.37 متر
 39. مزایده زمین با کاربری تجاری مساحت 178.57متر / مزایده,مزایده زمین با کاربری تجاری مساحت 178.57متر
 40. مزایده رینگ موتور هیلمی و... / مزایده رینگ موتور هیلمی و...
 41. مزایده یکباب ساختمان قطعه14 تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ساختمان قطعه14 تفکیکی نوبت دوم
 42. مزایده ملک به شماره فرعی 17153 از 23 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره فرعی 17153 از 23 اصلی
 43. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 مدل 80- یک دستگاه سردخانه / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 مدل 80- یک دستگاه سردخانه نوبت اول
 44. مناقصه پروژه تهیه ، نصب و نگهداری علایم اضطراری راه ها- نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه تهیه ، نصب و نگهداری علایم اضطراری راه ها- نوبت دوم
 45. مزایده ملک کل بنا 274.90مترمربع / مزایده,مزایده ملک کل بنا 274.90مترمربع
 46. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 79.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 79.4متر
 47. مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 136 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 136 فرعی نوبت دوم
 48. مزایده پلاک ثبتی 2092 فرعی از 44 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2092 فرعی از 44 اصلی
 49. مزایده تعداد 1500 عدد فیلتر هوای ری یو... / آگهی مزایده , مزایده تعداد 1500 عدد فیلتر هوای ری یو...
 50. مزایده یکباب کارخانه مساحت عرصه ششدانگ 8040متر / مزایده,مزایده یکباب کارخانه مساحت عرصه ششدانگ 8040متر
 51. مناقصه به منظور واگذاری خدمات بهره برداری شهرستان بهاباد نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه به منظور واگذاری خدمات بهره برداری شهرستان بهاباد نوبت دوم
 52. فراخوان ارزیابی کیفی نرم افزار کاربردی درس حسابداری... نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی نرم افزار کاربردی درس حسابداری ... نوبت دوم
 53. مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 1000متر
 54. مزایده یک قطعه زمین مساحت نود متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت نود متر
 55. مزایده ویترین شیشه ای- کولر آبی... / مزایده , مزایده ویترین شیشه ای- کولر آبی...
 56. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1700متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1700متر
 57. مزایده ششدانگ اپارتمان 85.83متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 85.83متر
 58. مزایده پلاک های ثبتی باغ میمی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی باغ میمی نوبت اول
 59. تجدید مزایده وسایل برقی و غیر برقی / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده وسایل برقی و غیر برقی
 60. مزایده یک دستگاه خودرو وانت پژو 405 نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پژو 405 نقره ای
 61. مزایده پودر ماشینی / آگهی مزایده, مزایده پودر ماشینی
 62. مزایده میزان 120 متر زمین خالی از اعیان از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 120 متر زمین خالی از اعیان از پلاک ثبتی
 63. مزایده پوسته دیواره بدون دریل شرکتی ...نوبت دوم / مزایده , مزایده پوسته دیواره بدون دریل شرکتی ... نوبت دوم
 64. مزایده زمین باغی و مزروعی نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین باغی و مزروعی نوبت دوم
 65. مناقصه خوابگاه دانشجویی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خوابگاه دانشجویی... نوبت دوم
 66. مزایده فروش هموژنایزر و پاستوریزاتور / آگهی مزایده, مزایده فروش هموژنایزر و پاستوریزاتور
 67. مزایده صندلی مهسا و میز پیچکی و ... / آگهی مزایده, مزایده صندلی مهسا و میز پیچکی و ...
 68. مزایده مایع ظرفشویی یک لیتری جام / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده مایع ظرفشویی یک لیتری جام
 69. مزایده یک دستگاه لیفتراک سیستم تویوتا / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه لیفتراک سیستم تویوتا
 70. مزایده یک دستگاه اکسترودر مواد پلاستیک / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اکسترودر مواد پلاستیک
 71. مزایده منزل مسکونی عرصه 190 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 190 متر
 72. مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندا / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندا
 73. مزایده منزل مسکونی عرصه 130.5متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 130.5متر
 74. مزایده ملک عرصه هفتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه هفتاد متر نوبت اول
 75. مزایده عروسک شخصیت پروازی .... / مزایده, مزایده عروسک شخصیت پروازی ....
 76. مزایده اجاره چهار باب جایگاه سوخت CNG نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره چهار باب جایگاه سوخت CNG نوبت دوم
 77. مزایده ملک مساحت 67.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 67.5متر نوبت اول
 78. مزایده 1.5 دانگ سرقفلی مغازه از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.5 دانگ سرقفلی مغازه از پلاک ثبتی
 79. مزایده یک دستگاه خودروی سواری ال 90 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری ال 90
 80. مزایده مقدار 50 حلبی 160 کیلویی زیتون سبز .... / مزایده, مزایده مقدار 50 حلبی 160 کیلویی زیتون سبز ....
 81. اصلاحیه مزایده یک دستگاه خودرو تیبا / اصلاحیه مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو تیبا
 82. مزایده تانک پرسس / مزایده , مزایده تانک پرسس
 83. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 81.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 81.90متر
 84. مزایده یک قطعه زمین مساحت 110 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 110 متر
 85. مزایده دستگاه میکسر 22 کیلو وات / مزایده , مزایده دستگاه میکسر 22 کیلو وات ... نوبت اول
 86. مزایده ملک بخش یک بهبهان نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش یک بهبهان نوبت دوم
 87. مزایده سهام / مزایده , مزایده سهام
 88. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 144 فرعی از 11 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 144 فرعی از 11 اصلی
 89. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 95.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 95.55متر
 90. مزایده دستگاه الکتروموتور .... / مزایده, مزایده دستگاه الکتروموتور ....
 91. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 105 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 105 متر
 92. مزایده زمین شالیزاری 300متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری 300متر
 93. مزایده منزل مسکونی مغازه بدون مجوز نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مغازه بدون مجوز نوبت دوم
 94. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 47 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 47 متر
 95. مزایده سهام / آگهی مزایده, مزایده سهام
 96. مزایده یکدستگاه خودروی هیوندای نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده یکدستگاه خودروی هیوندای نوبت دوم
 97. مناقصه عملیات جوشکاری و برشکاری ، فیت آپ ، رنگ / مناقصه , مناقصه عملیات جوشکاری و برشکاری ، فیت آپ ، رنگ
 98. مزایده یکباب مغازه به مساحت 40 متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 40 متر
 99. مزایده واگذاری یک قطعه زمین کاربری تاسیسات سی ان جی / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین کاربری تاسیسات سی ان جی
 100. مناقصه انجام خدمات اداری، فنی، مهندسی، مالی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات اداری، فنی، مهندسی، مالی نوبت دوم
 101. مزایده دو عدد دستگاه تراش شیشه / مزایده دو عدد دستگاه تراش شیشه
 102. مناقصه احداث دیوار سنگی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث دیوار سنگی
 103. مزایده یک دستگاه تاورکرین مستعمل / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه تاورکرین مستعمل
 104. مزایده ملک با قدمت بیش از 40 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیش از 40 سال