سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مرحله سوم اخبار و اسناد مزایدات و مناقصه ها 95.4.6

 

 1. تجدید مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی- نوبت سوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی- نوبت سوم
 2. مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان
 3. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی معابر سطح منطقه 6 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی معابر سطح منطقه 6
 4. اصلاحیه مناقصه ایمن سازی تجهیزات روشنایی بوستان ملت -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه ایمن سازی تجهیزات روشنایی بوستان ملت -اصلاحیه
 5. مزایده ملک با عرصه صد متر و ابعاد 5*20 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه صد متر و ابعاد 5*20 نوبت دوم
 6. مزایده ملک مشاع بخش یک ثبت قم مساحت 108متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش یک ثبت قم مساحت 108متر نوبت اول
 7. مزایده فروش فرش ابریشم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش فرش ابریشم
 8. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری MVM / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری MVM
 9. مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای مجتمع امام خمینی / مزایده,مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای مجتمع امام خمینی
 10. مزایده واگذاری مکان به منظور راه اندازی فعالیت امور بیمه ای نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری مکان به منظور راه اندازی فعالیت امور بیمه ای نوبت دوم
 11. آگهی مناقصه عمومی خرید پودر مس 100 میکرون و انجام عملیات ماشین کاری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید پودر مس 100 میکرون و انجام عملیات ماشین کاری
 12. مزایده بهره برداری از غرفه 2 بازار روز کوثر 7 نوبت دوم / مزایده , مزایده بهره برداری از غرفه 2 بازار روز کوثر 7 نوبت دوم
 13. مناقصه اجرای عملیات حدود 104 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی و ساخت و نصب...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 104 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی و ساخت و نصب...نوبت دوم
 14. مناقصه اجرای پست هوایی برق / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پست هوایی برق
 15. مزایده فضای تبلیغاتی بیلبوردها و پیشانی پلهای عابر پیاده حد فاصل محور بیستون ... تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فضای تبلیغاتی بیلبوردها و پیشانی پلهای عابر پیاده حد فاصل محور بیستون ... تجدید
 16. مناقصه پروژه عملیات تکمیلی مجتمع فرهنگی و هنری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه عملیات تکمیلی مجتمع فرهنگی و هنری
 17. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1019.58متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1019.58متر نوبت دوم
 18. اصلاحیه مزایده زمین / اصلاحیه مزایده,مزایده زمین-اصلاحیه
 19. تجدید مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز مناطق 8 و 12 گازرسانی - نوبت دوم / تجدیدآ گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز مناطق 8 و 12 گازرسانی تجدید نوبت دوم
 20. فراخوان مناقصه تامین خدمات پشتیبانی (تامین خدمات و تهیه و طبخ غذا) تاسیسات تقویت فشار قم- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین خدمات پشتیبانی (تامین خدمات و تهیه و طبخ غذا) تاسیسات تقویت فشار قم- نوبت دوم
 21. فراخوان خرید ماده مولکولارسیو - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان خرید ماده مولکولارسیو - نوبت دوم
 22. مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای همایشهای ، سمینارها ، جلسات- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای همایشهای ، سمینارها ، جلسات- نوبت دوم
 23. مناقصه خرید لوله جدار چاه کشاورزی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید لوله جدار چاه کشاورزی
 24. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول فوقانی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول فوقانی
 25. مزایده ششدانگ عرصه واعیان یکباب خانه دارای بنای احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه واعیان یکباب خانه دارای بنای احداثی
 26. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین
 27. مزایده ششدانگ زمین با کاربری زراعی 3000متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با کاربری زراعی 3000متر نوبت اول
 28. مزایده 5 دانگ و 100 هزارم دانگ از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده 5 دانگ و 100 هزارم دانگ از ششدانگ زمین
 29. مزایده مازاد ششدانگ زمین مسکونی 385متر / مزایده,مزایده مازاد ششدانگ زمین مسکونی 385متر
 30. مزایده یک هکتار زمین به کلاسه 940002 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک هکتار زمین به کلاسه 940002 نوبت دوم
 31. فراخوان ارزیابی کیفی سایبانهای شیشه ای و تعمیرات و نگهداری مستحدثات / آگهی فراخوان عمومی جهت ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی سایبانهای شیشه ای و تعمیرات و نگهداری مستحدثات
 32. مزایده یک دانگ و 749.9 هزارم دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده یک دانگ و 749.9 هزارم دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 33. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده مشهد اموال منقول و غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده مشهد اموال منقول و غیرمنقول
 34. مزایده ششدانگ زمین دویست متر در پرونده 940067/3 / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دویست متر در پرونده 940067/3
 35. مزایده ششدانگ باقی مانده یک قطعه زمین 395متر قریه خانسر / مزایده,مزایده ششدانگ باقی مانده یک قطعه زمین 395متر قریه خانسر
 36. مزایده ششدانگ زمین اعیان به صورت دو طبقه قدیمی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین اعیان به صورت دو طبقه قدیمی
 37. تجدید فراخوان پروژه بهسازی رینگ آب آتش نشانی کارخانه 600 کرنج / تجدید مناقصه دو مرحله ای,مناقصه پروژه بهسازی رینگ آب آتش نشانی کارخانه 600 کرنج
 38. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش نه حوزه ثبتی امل / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش نه حوزه ثبتی امل
 39. مزایده ششدانگ یک واحد تجاری به صورت اعیان اپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری به صورت اعیان اپارتمان
 40. مناقصه انجام خدمات نظارت بر تهیه ، طبخ و توزیع و سرو سه وعده غذا / مناقصه انجام خدمات نظارت بر تهیه ، طبخ و توزیع و سرو سه وعده غذا- نوبت اول
 41. آگهی حراج حضوری فروش تعداد بشکه مستعمل 220 لیتری، آهن آلات قراضه - نوبت دوم / آگهی حراج حضوری،آگهی حراج حضوری فروش تعداد بشکه مستعمل 220 لیتری، آهن آلات قراضه - نوبت دوم
 42. مزایده تعداد دو دستگاه منازل سازمانی مسکونی / مزایده,مزایده تعداد دو دستگاه منازل سازمانی مسکونی
 43. تجدید مزایده واگذاری اجاره مغازه در کمپ الغدیر - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده واگذاری اجاره مغازه در کمپ الغدیر - نوبت دوم
 44. فراخوان مناقصه خرید لوله فولادی 16 اینچ گرید B / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید لوله فولادی 16 اینچ گرید B
 45. مزایده ششدانگ زمین بخش هشت قزوین سند رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش هشت قزوین سند رهنی
 46. مزایده خودرو وانت پیکان 1600 مدل 1386 / مزایده,مزایده خودرو وانت پیکان 1600 مدل 1386
 47. مناقصه اجرای عملیات تراش آسفالت با ماشین آلات مربوطه 95/4/6 / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تراش آسفالت با ماشین آلات مربوطه 95/4/6
 48. مناقصه خرید 3.000.000 کیلوگرم نمک صنعتی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 3.000.000 کیلوگرم نمک صنعتی نوبت دوم
 49. فراخوان اجرای پروژه های عمرانی مجموعه تجاری مسکونی نوبت دوم / فراخوان , فراخوان اجرای پروژه های عمرانی مجموعه تجاری مسکونی نوبت دوم
 50. مناقصه روکش آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مناقصه روکش آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر نوبت دوم
 51. مزایده فروش زمین با کاربری مذهبی نوبت دوم / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مزایده فروش زمین با کاربری مذهبی نوبت دوم
 52. مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر اوقافی و حیدرآباد منطقه 7 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر اوقافی و حیدرآباد منطقه 7
 53. مناقصه اجرای شبکه فاضلاب خطوط لوله و مخابرات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه فاضلاب خطوط لوله و مخابرات نوبت دوم
 54. مناقصه خرید سطل های زباله فلزی 660 لیتری گالوانیزه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سطل های زباله فلزی 660 لیتری گالوانیزه
 55. مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت شهر مهاجران / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت شهر مهاجران
 56. آگهی مزایده عمومی فروش کانکس های فلزی دست ساز / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش کانکس های فلزی دست ساز
 57. مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال و تحت فشار فاضلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال و تحت فشار فاضلاب نوبت دوم
 58. مزایده ششدانگ پلاک 1689 فرعی از 36 اصلی بخش هفت / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1689 فرعی از 36 اصلی بخش هفت
 59. مناقصه پروژه احداث فرهنگسرا، جدول گذاری و ... مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث فرهنگسرا، جدول گذاری و ... مرحله اول نوبت دوم
 60. مزایده ششدانگ پلاک بخش هفت قمصر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش هفت قمصر