سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مرحله هفتم اخبار و اسناد مزایدات و مناقصه ها 95.4.6

 

 1. مزایده فروش قطعه زمین شماره هشت نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره هشت نوبت دوم
 2. مناقصه خرید آسفالت خیابانها - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت خیابانها - نوبت دوم
 3. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 150.8متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 150.8متر نوبت دوم
 4. مزایده یک دستگاه پرکن ( شیر و دوغ) / مزایده , مزایده یک دستگاه پرکن ( شیر و دوغ)
 5. مزایده منزل مسکونی زیربنای 157متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی زیربنای 157متر
 6. مناقصه خرید سنگ قبور اموات به همراه حکاکی و تحویل در گلزار شهداء- تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خرید سنگ قبور اموات به همراه حکاکی و تحویل در گلزار شهداء- تجدید
 7. مناقصه عملیات احداث خیابان / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات احداث خیابان
 8. مناقصه خرید و نصب دوربینهای سطح شهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب دوربینهای سطح شهر- نوبت دوم
 9. تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پژو مدل 1380 / آگهی تجدید مزایده عمومی ,مزایده یک دستگاه خودرو پژو مدل 1380
 10. مناقصه انتخاب پیمانکار احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی کرم آباد 2- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه انتخاب پیمانکار احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی کرم آباد 2- نوبت دوم
 11. مناقصه تامین خودروهای استیجاری / آگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی,مناقصه تامین خودروهای استیجاری
 12. اصلاحیه مزایده چند قطعه زمین - اصلاحیه / اصلاحیه مزایده چند قطعه زمین - اصلاحیه
 13. اصلاحیه مناقصه خرید و پخش آسفالت معابر -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه خرید و پخش آسفالت معابر -اصلاحیه
 14. مزایده ششدانگ پلاک 530 ناحیه سه بخش سه خرمشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 530 ناحیه سه بخش سه خرمشهر
 15. مزایده یک دستگاه تراش CNC چینی... / مزایده, مزایده یک دستگاه تراش CNC چینی...
 16. مزایده فروش تعداد 20 قلم لوازم جوشکاری / مزایده,مزایده فروش تعداد 20 قلم لوازم جوشکاری
 17. مزایده فروش تعداد 10 قلم پارچه شامل فاستونی کرپ خاویار / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 10 قلم پارچه شامل فاستونی کرپ خاویار
 18. مزایده سه دستگاه کولر گازی سرد و گرم تک پنل / مزایده,مزایده سه دستگاه کولر گازی سرد و گرم تک پنل
 19. مناقصه واگذاری پخت و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری پخت و توزیع غذای کارکنان
 20. مزایده ششدانگ گاراژ مشتمل بر شش باب دکاکین / مزایده,مزایده ششدانگ گاراژ مشتمل بر شش باب دکاکین
 21. مزایده عرصه و اعیان زمین بخش ده تهران مساحت 208متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین بخش ده تهران مساحت 208متر
 22. مزایده کف کش با حداکثر ارتفاع 45 متر و خروجی 6 .... / مزایده, مزایده کف کش با حداکثر ارتفاع 45 متر و خروجی 6 ....
 23. فراخوان (تهیه) خرید ، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ...نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان (تهیه) خرید ، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ...نوبت دوم
 24. مزایده مازاد اول پلاک ثبتی بخش چهارده قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده مازاد اول پلاک ثبتی بخش چهارده قزوین نوبت اول
 25. مزایده فروش دستگاه بذرکار ساخت شرکت ماهان یک عدد مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه بذرکار ساخت شرکت ماهان یک عدد مرحله دوم
 26. مزایده فروش یکدستگاه ماشین تزریق پلاستیک HTW 110- HAITAI / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه ماشین تزریق پلاستیک HTW 110- HAITAI
 27. فراخوان مناقصه کولر دو تیکه 240000 - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه کولر دو تیکه 240000- نوبت دوم
 28. مزایده فروش اموال مازاد / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال مازاد
 29. مزایده ساختمان تجاری مسکونی عرصه 450متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی عرصه 450متر نوبت اول
 30. مناقصه احداث ساختمان خانه محله - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث ساختمان خانه محله - نوبت دوم
 31. خلاصه آگهی مزایده فروش پروانه قطع سری 4بخش 3 - نوبت دوم / مزایده , خلاصه آگهی مزایده فروش پروانه قطع سری 4بخش 3 - نوبت دوم
 32. خلاصه آگهی مزایده فروش کاتین کنار جاده جنگلی -نوبت دوم / مزایده , خلاصه آگهی مزایده فروش کاتین کنار جاده جنگلی -نوبت دوم
 33. تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز حاشیه و رفیوژ وسط کمربندی -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز حاشیه و رفیوژ وسط کمربندی -نوبت دوم
 34. ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت احداث مدرسه .... -نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت احداث مدرسه ...- نوبت دوم
 35. مزایده فروش تعداد 61رقبه از املاک مازاد و تملیکی / مزایده,مزایده فروش تعداد 61رقبه از املاک مازاد و تملیکی
 36. مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای دو مورد سایبان با دهنه 10 متری / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای دو مورد سایبان با دهنه 10 متری نوبت اول
 37. فراخوان ارزیابی خط تغذیه و شبکه توزیع فاز 2 کیاسر دودانگه و چهاردانگه / فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی خط تغذیه و شبکه توزیع فاز 2 کیاسر دودانگه و چهاردانگه نوبت اول
 38. مناقصه بهسازی و جداره سازی سرد آبرود (هچیرود) نوبت دوم / مناقصه, مناقصه بهسازی و جداره سازی سرد آبرود (هچیرود) نوبت دوم
 39. مناقصه واگذاری امور خدماتی بصورت حجمی شامل جمع آوری ، حمل زباله- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری امور خدماتی بصورت حجمی شامل جمع آوری ، حمل زباله- نوبت دوم
 40. تجدید مناقصه ساخت و نصب 500 عدد علمک گاز و 3 کیلومتر حفره خالی تنکابن / تجدید مناقصه ,مناقصه ساخت و نصب 500 عدد علمک گاز و 3 کیلومتر حفره خالی
 41. مزایده یک دستگاه رزروپو در صنعت نساجی ....95.4.6 / مزایده,مزایده یک دستگاه رزروپو در صنعت نساجی .....95.4.6
 42. مزایده یک قطعه زمین دادنامه 9309971946300612 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دادنامه 9309971946300612
 43. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000مترمربع
 44. آگهی مناقصه عمومی انجام عملیات معدنی در معادن هجدک ، باب نیزو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی انجام عملیات معدنی در معادن هجدک ، باب نیزو نوبت دوم
 45. مزایده پمپ دیافراگمی پنوماتیک / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده پمپ دیافراگمی پنوماتیک
 46. مزایده اموال منقول مزایده اره فلکه 60 دستگاه 95.4.6 / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول مزایده اره فلکه 60 دستگاه 95.4.6