سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
هر گاه خداوند خیر بنده ای بخواهد، او را در دین آگاه می کند و راه راست را به او نشان می دهد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
چهارشنبه 96 آبان 24 , ساعت 9:3 صبح
 1. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت یکصد و دو متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت یکصد و دو متر
 2. مناقصه تولید و مونتاژ قطعات / آگهی مناقصه, مناقصه تولید و مونتاژ قطعات
 3. آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید لوله چدن و داکتیل مقاوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی،آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید لوله چدن و داکتیل مقاوم
 4. ارزیابی کیفی اجاره ماشین آلات سنگین مجتمع / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی اجاره ماشین آلات سنگین مجتمع
 5. تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خدمات سیال حفاری .... - نوبت دوم / مناقصه ,تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خدمات سیال حفاری
 6. مناقصه ارتقای قطعه ذخیره ساز ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارتقای قطعه ذخیره ساز ...
 7. مزایده فروش تعداد 4 باب مغازه و دو قطعه زمین تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 باب مغازه و دو قطعه زمین تجاری
 8. مناقصه تاسیسات انجام امور مربوط به تعمیرات ، نگهداشت و بهره برداری از تاسیسات و... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تاسیسات انجام امور مربوط به تعمیرات ، نگهداشت و بهره برداری از تاسیسات و...
 9. مناقصه STEEL DRUM CAPACITY 220LT MAT.MILD STEEL TO ASTM A366 OR EQUIVALENT.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه STEEL DRUM CAPACITY 220LT MAT.MILD STEEL TO ASTM A366 OR EQUIVALENT.... نوبت دوم
 10. مزایده فروش یکباب خانه باغ مساحت 3150مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکباب خانه باغ مساحت 3150مترمربع نوبت دوم
 11. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس
 12. مزایده زیگمنت و امرشن تیوپ نسوز / آگهی مزایده عمومی , مزایده زیگمنت و امرشن تیوپ نسوز
 13. مزایده اجاره دفتر پست برای انجام امور پستی دانشگاه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره دفتر پست برای انجام امور پستی دانشگاه
 14. مزایده فروش املاک مساحت اعیان 302 و 126.23متر / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت اعیان 302 و 126.23متر
 15. مناقصه خدمات پشتیبانی سخت افزار / مناقصه , مناقصه خدمات پشتیبانی سخت افزار
 16. مناقصه احداث بخشی از شبکه انتقال و توزیع آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث بخشی از شبکه انتقال و توزیع آب
 17. مناقصه انجام بیمه تکمیلی پرسنل، آتش سوزی ، عمر و حوادث / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام بیمه تکمیلی پرسنل، آتش سوزی ، عمر و حوادث
 18. فراخوان مناقصه اصلاح بخش برق و ابزار دقیق کوره HOT OIL واحد PTA2 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اصلاح بخش برق و ابزار دقیق کوره HOT OIL واحد PTA2
 19. فراخوان مناقصه Insulating joint gasket نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه Insulating joint gasket نوبت دوم
 20. مناقصه PROCUREMENT , SHIPMENT, INSTALLATION و ... / مناقصه ,مناقصه PROCUREMENT , SHIPMENT, INSTALLATION و ...
 21. فراخوان تامین و حمل و باراندازی تجهیزات آبیاری بارانی شبکه فرعی آبیاری پایاب...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان تامین و حمل و باراندازی تجهیزات آبیاری بارانی شبکه فرعی آبیاری پایاب...- نوبت دوم
 22. فراخوان مناقصه خرید فیلم استرچ (سلفون ) تجدید / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید فیلم استرچ (سلفون ) تجدید
 23. مناقصه PROCUREMENT , SHIPMENT, INSTALLATION, COMMISSIONING TRAINING &AFTER SALE و... / مناقصه ,مناقصه PROCUREMENT , SHIPMENT, INSTALLATION, COMMISSIONING TRAINING &AFTER SALE و...
 24. مزایده فروش خودروهای اسقاطی (غیر قابل شماره گذاری) / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودروهای اسقاطی (غیر قابل شماره گذاری)
 25. مزایده فروش خودروهای قابل شماره گذاری شامل پیکان سواری، پاژن و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودروهای قابل شماره گذاری شامل پیکان سواری، پاژن و ...
 26. مناقصه خرید 41 قلم قطعات یدکی توربین COPPUS / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 41 قلم قطعات یدکی توربین COPPUS
 27. تجدید مناقصه لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه / مناقصه ، تجدید مناقصه لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه
 28. مناقصه خدمات یکپارچه ماهواره ای VSAT / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات یکپارچه ماهواره ای VSAT
 29. مزایده فروش ماشین های چاپ / مزایده فروش ماشین های چاپ
 30. فراخوان مناقصه تهیه تامین ، طبخ و توزیع غذا و اداره رستوران / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه تامین ، طبخ و توزیع غذا و اداره رستوران
 31. فراخوان مناقصه الکتروپمپ پلنجری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی الکتروپمپ پلنجری نوبت دوم
 32. مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش - نوبت دوم
 33. مزایده 20 سهم مشاع از 182 سهم پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده 20 سهم مشاع از 182 سهم پلاک ثبتی نوبت دوم
 34. مزایده سه و نیم دانگ از ششدانگ آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده سه و نیم دانگ از ششدانگ آپارتمان مسکونی
 35. مزایده یک دستگاه موتور برق دیزل ولوو نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه موتور برق دیزل ولوو نوبت دوم
 36. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 448متر و 15 دسی متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 448متر و 15 دسی متر
 37. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 2810متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 2810متر
 38. مزایده ملک شامل خانه سرا و مغازه مرحله اول / مزایده,مزایده ملک شامل خانه سرا و مغازه مرحله اول
 39. مزایده تیر برق / مزایده ,مزایده تیر برق
 40. مزایده فروش ماترک قطعه اول شالیزاری / مزایده,مزایده فروش ماترک قطعه اول شالیزاری
 41. مزایده ششدانگ پلاک 1382 فرعی بخش 5 رامسر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1382 فرعی بخش 5 رامسر
 42. مزایده اصل و مازاد ششدانگ آپارتمان 53متر / مزایده,مزایده اصل و مازاد ششدانگ آپارتمان 53متر
 43. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت شصت متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت شصت متر
 44. مزایده یک واحد امتیاز از آپارتمان مسکن مهر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز از آپارتمان مسکن مهر نوبت اول
 45. فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع خط تغذیه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع خط تغذیه
 46. مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه تجاری / مزایده کتبی, مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه تجاری
 47. مزایده خودرو نوبت دوم / آگهی مزایده ,اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان نوبت دوم
 48. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس
 49. مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد - نوبت دوم
 50. مزایده سه قطعه ملک سند رهنی / مزایده,مزایده سه قطعه ملک سند رهنی
 51. مزایده فروش یک دستگاه خودرو MVMX33 رنگ سفید / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو MVMX33 رنگ سفید
 52. مزایده یک باب عمرات مسکونی به پلاک ثبتی شماره 12823 / مزایده,مزایده یک باب عمرات مسکونی به پلاک ثبتی شماره 12823
 53. مناقصه خرید انواع پایه سیمانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید انواع پایه سیمانی - نوبت دوم
 54. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 930.140متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 930.140متر نوبت دوم
 55. مزایده فروش مقدار 762.41 گرم طلای 18 عیار / مزایده , مزایده فروش مقدار 762.41 گرم طلای 18 عیار
 56. مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی زیربنای 75متر / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی زیربنای 75متر
 57. فراخوان تهیه طرح تفکیکی اراضی الحاقی روستاها / مناقصه,فراخوان تهیه طرح تفکیکی اراضی الحاقی روستاها
 58. فراخوان استعلام شیفت عصر واحد دندانپزشکی شامل 9 دستگاه یونیت / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام شیفت عصر واحد دندانپزشکی شامل 9 دستگاه یونیت
 59. مزایده ملک مشاع بخش 15 فارس نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 15 فارس نوبت اول
 60. مزایده فروشگاه بزرگ لباس زنانه عرصه 206.40متر / مزایده,مزایده فروشگاه بزرگ لباس زنانه عرصه 206.40متر
 61. مزایده یکدستگاه آبسردکن تستار / مزایده,مزایده یکدستگاه آبسردکن تستار
 62. مزایده ملک به شماره پلاک 1848/11 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 1848/11 نوبت اول
 63. مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات لوله گذاری آبهای سطحی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات لوله گذاری آبهای سطحی - نوبت دوم
 64. مناقصه خرید مصالح شامل ماسه شسته، شن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مصالح شامل ماسه شسته، شن - نوبت دوم
 65. فراخوان تامین تجهیزات فعال و غیر فعال سیستم های مخابراتی 96.6.25 / آگهی فراخوان, فراخوان تامین تجهیزات فعال و غیر فعال سیستم های مخابراتی 96.6.25
 66. مناقصه اجرای فاز یک عملیات توسعه شبکه FTTH / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای فاز یک عملیات توسعه شبکه FTTH
 67. مناقصه اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل مربوط به شهرک صنعتی دهک / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل مربوط به شهرک صنعتی دهک
 68. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمان ستادی و مراکز تابعه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمان ستادی و مراکز تابعه
 69. مزایده سهم محصول پسته تر جمع آوری شده / مزایده, مزایده سهم محصول پسته تر جمع آوری شده
 70. استعلام حفاری و کابلکشی فیبرنوری خاکی و ترمیم مسیر BTS / استعلام حفاری و کابلکشی فیبرنوری خاکی و ترمیم مسیر BTS
 71. مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی منطقه یک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی منطقه یک نوبت دوم
 72. مناقصه تامین خدمات و تجهیزات Whipstock نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خدمات و تجهیزات Whipstock نوبت دوم
 73. مناقصه عمومی عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده طرح بهسازی محل دفن پسماند / آگهی مناقصه عمومی, عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده طرح بهسازی محل دفن پسماند
 74. مناقصه امور مربوط به گلخانه ، استخر پرورش ماهی ، مرغداری ، بخش تاسیسات و نگهداری آن.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه امور مربوط به گلخانه ، استخر پرورش ماهی ، مرغداری ، بخش تاسیسات و نگهداری آن....
 75. اصلاحیه گهی مزایده واگذاری مجموعه ورزشی / اصلاحیه مزایده، آگهی مزایده واگذاری مجموعه ورزشی
 76. مزایده فروش املاک مازاد در اختیار خود نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد در اختیار خود نقد و اقساط
 77. مزایده املاک با شرایط ویژه و استثنایی / مزایده,مزایده املاک با شرایط ویژه و استثنایی
 78. شناسایی پیمانکاران مجری پیرایش و بهسازی نما و منظرهای شهری / شناسایی پیمانکاران , شناسایی پیمانکاران مجری پیرایش و بهسازی نما و منظرهای شهری
 79. مناقصه خدمات نصب ، راه اندازی و پشتیبانی پسیو شبکه های محلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نصب ، راه اندازی و پشتیبانی پسیو شبکه های محلی
 80. مناقصه خرید و تحویل تجهیزات CISCO / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و تحویل تجهیزات CISCO
 81. مناقصه خرید یکدستگاه سرور HP DL 580 G9 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه سرور HP DL 580 G9
 82. مناقصه پشتیبانی و نگهداری دوربین های مداربسته / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پشتیبانی و نگهداری دوربین های مداربسته
 83. مزایده فروش ملک مسکونی عرصه 356متر / مزایده,مزایده فروش ملک مسکونی عرصه 356متر
 84. مناقصه امور مربوط به نظافت و نگهداری آبدارخانه تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه امور مربوط به نظافت و نگهداری آبدارخانه تجدید
 85. مناقصه مدیریت و کنترل پروژه های مشارکتی نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت و کنترل پروژه های مشارکتی نوبت سوم
 86. مناقصه تراش و روکش مکانیزه سطح منطقه.... / آگهی مناقصه , مناقصه تراش و روکش مکانیزه سطح منطقه....
 87. مناقصه خرید انواع بیسیم (بیسیم های دستی ضد انفجار و معمولی ، خودرویی و ثابت) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع بیسیم (بیسیم های دستی ضد انفجار و معمولی ، خودرویی و ثابت)
 88. مناقصه کاپشن و شلوار 30000 دست... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کاپشن و شلوار 30000 دست...
 89. مناقصه بازسازی ساختمان های اداری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی ساختمان های اداری...
 90. دومین همایش ترجمه ی ماندگار / دومین همایش ترجمه ی ماندگار
 91. فراخوان ارزیابی کیفی سرویس ارتباط ماهواره ای HUB / فراخوان، فراخوان ارزیابی کیفی سرویس ارتباط ماهواره ای HUB
 92. فراخوان تامین کنندگان بانک اطلاعاتی / آگهی فراخوان, فراخوان تامین کنندگان بانک اطلاعاتی
 93. مزایده فروش ملک کاربری آموزشی عرصه 4205متر / مزایده,مزایده فروش ملک کاربری آموزشی عرصه 4205متر
 94. مناقصه ساخت پالت های چوبی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت پالت های چوبی
 95. مزایده فروش املاک در تهران و مشهد / مزایده,مزایده فروش املاک در تهران و مشهد
 96. اگهی مزایده اقلام مازاد بر مصرف خود که شامل ضایعات آهن ، ضایعات ورق هسته / اگهی مزایده , اقلام مازاد بر مصرف خود که شامل ضایعات آهن ، ضایعات ورق هسته
 97. فراخوان خرید و نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور توزیع / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید و نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور توزیع
 98. مناقصه خریداری به متراژ 2800 سقف کاذب درجه ممتاز / آگهی مناقصه, مناقصه خرید به متراژ 2800 سقف کاذب درجه ممتاز
 99. اگهی مناقصه خرید 23806 متر انواع کابل پروتودور / اگهی مناقصه ,اگهی مناقصه خرید 23806 متر انواع کابل پروتودور
 100. مزایده فروش کاغذ کرافت قهوه ای / آگهی مزایده , مزایده فروش کاغذ کرافت قهوه ای
 101. مناقصه خرید 345000 هزار لیوان IML 1500 کیلوگرمی / مناقصه خرید 345000 هزار لیوان IML 1500 کیلوگرمی
 102. مناقصه ساخت سیصد 300 عدد پالت فلزی / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت سیصد 300 عدد پالت فلزی


لیست کل یادداشت های این وبلاگ