سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.12.03 در سایت

 1. مناقصه تامین نیروی انسانی به صورت حجمی...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی به صورت حجمی...نوبت دوم
 2. مناقصه اجرای عملیات تعمیرات ساختمانی ... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعمیرات ساختمانی ... - نوبت دوم
 3. مناقصه انواع کیوسک پست کمپکت و تابلو - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انواع کیوسک پست کمپکت و تابلو - نوبت دوم
 4. مناقصه خرید کابل و تجهیزات جانبی .... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید کابل و تجهیزات جانبی .... نوبت دوم
 5. مناقصه کابل فشار متوسط زمینی زره دار آلومینیومی ... - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه کابل فشار متوسط زمینی زره دار آلومینیومی ...- نوبت دوم
 6. مناقصه تهیه، حمل، غرس، نگهداری و آبیاری نهال به همراه ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تهیه، حمل، غرس، نگهداری و آبیاری نهال به همراه ...- نوبت دوم
 7. مناقصه تامین کالا، مصالح، تجهیزات وعملیات اجرایی بصورت توام pc ... - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تامین کالا، مصالح، تجهیزات وعملیات اجرایی بصورت توام pc ...- نوبت دوم
 8. مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار ... - نوبت دوم / مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار ...- نوبت دوم
 9. تجدید مناقصه خریداری گوشت قرمز منجمد برزیلی- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خریداری گوشت قرمز منجمد برزیلی - نوبت دوم
 10. مناقصه انجام و اجرای طرح آسفالت سطح شهر- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انجام و اجرای طرح آسفالت سطح شهر- نوبت دوم
 11. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان... مرحله دوم / مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان... مرحله دوم
 12. مناقصه مقدار 120.000 کیلوگرم مواد کامپاند ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مقدار 120.000 کیلوگرم مواد کامپاند ...
 13. تجدید فراخوان احداث تلویزیون شهری... - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان و مشارکت، تجدید فراخوان احداث تلویزیون شهری... - نوبت دوم
 14. مناقصه عملیات جایگزینی کابل ....- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عملیات جایگزینی کابل ....- نوبت دوم
 15. مناقصه امورات تنظیف و رفت و روب معابر سطح شهر / مناقصه,مناقصه امورات تنظیف و رفت و روب معابر سطح شهر
 16. استعلام طرح هادی ... / استعلام ,استعلام طرح هادی ...
 17. مناقصه خدمات پشتیبانی، نگهداری و توسعه سیستم های خدمات کامپیوتری ...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خدمات پشتیبانی، نگهداری و توسعه سیستم های خدمات کامپیوتری ...- نوبت دوم
 18. مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام عملیات اکتشاف ، آماده سازی و استخراج / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام عملیات اکتشاف ، آماده سازی و استخراج
 19. استعلام الکتروپمپ ... / استعلام ,استعلام الکتروپمپ ...
 20. مناقصه اجرای پروژه تهیه تجهیزات و اجرای شبکه بیست کیلوولت... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه تهیه تجهیزات و اجرای شبکه بیست کیلوولت...
 21. تجدید فراخوان تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی - نوبت دوم
 22. مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه میکروسکوپ جراحی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه میکروسکوپ جراحی (نوبت دوم)
 23. استعلام تهیه مصالح و تامین بخشی از روشنایی / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و تامین بخشی از روشنایی
 24. مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه سل کانتر هماتولوژی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه سل کانتر هماتولوژی (نوبت دوم)
 25. مناقصه خرید تعداد 400 دستگاه ساکشن جراحی پرتابل (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 400 دستگاه ساکشن جراحی پرتابل (نوبت دوم)
 26. مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه ماشین بیهوشی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه ماشین بیهوشی (نوبت دوم)
 27. مناقصه واگذاری خدمات نقلیه / فراخوان مناقصه ، مناقصه واگذاری خدمات نقلیه
 28. استعلام لوازم ایمنی .... / استعلام, استعلام لوازم ایمنی ....
 29. مناقصه بهره برداری، تعمیرات، فنی و مهندسی و خدمات پشتیبانی در واحدهای نمکزدایی و ... (نوبت دوم) / مناقصه بهره برداری، تعمیرات، فنی و مهندسی و خدمات پشتیبانی در واحدهای نمکزدایی و ... (نوبت دوم)
 30. استعلام کولرگازی اسپیلت / استعلام کولرگازی اسپیلت
 31. استعلام تقویم ... / استعلام ,استعلام تقویم ...
 32. مناقصه عملیات کودروبی و کودبرداری در سایت ها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات کودروبی و کودبرداری در سایت ها نوبت دوم
 33. مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته و رس... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته و رس...
 34. مناقصه اجرای ابنیه نگهداری مجتمع آبرسانی، تاسیسات آب روستاهای .. نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای ابنیه نگهداری مجتمع آبرسانی، تاسیسات آب روستاهای .. نوبت دوم
 35. فراخوان جهت اجرای سوله آشیانه / فراخوان مناقصه , فراخوان جهت اجرای سوله آشیانه
 36. مناقصه تامین خدمات آموزشی، تحقیقاتی 96/12/3 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خدمات آموزشی، تحقیقاتی 96/12/3
 37. استعلام مرمت ... / استعلام ,استعلام مرمت ...
 38. مناقصه 4 دستگاه الکتروپمپ مخصوص گودال آب و نفت)- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه 4 دستگاه الکتروپمپ مخصوص گودال آب و نفت)- نوبت دوم
 39. استعلام پتو یکنفره مینگ صدرصد اکرلیک... / استعلام پتو یکنفره مینگ صدرصد اکرلیک...
 40. مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی
 41. استعلام 2 دستگاه سرور / استعلام 2 دستگاه سرور
 42. مناقصه خرید دستگاههای جذب اتمیک HPLC- TLC- CBCT.... / آگهی مناقصات عمومی، مناقصه خرید دستگاههای جذب اتمیک HPLC- TLC- CBCT....
 43. استعلام فوولتاییک ... / استعلام ,استعلام فوولتاییک ...
 44. مناقصه درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت ... نوبت دوم
 45. مناقصه خرید دو دستگاه ایزولاتور - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید دو دستگاه ایزولاتور - نوبت دوم
 46. مناقصه پروژه لایروبی و ساماندهی رودخانه ها / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه لایروبی و ساماندهی رودخانه ها
 47. استعلام طرح عملیات حفاری دستی چاه آب کوشک آباد - مشهد / استعلام طرح عملیات حفاری دستی چاه آب کوشک آباد - مشهد
 48. مناقصه لایروبی درین و زهکشهای مزارع / مناقصه ,مناقصه لایروبی درین و زهکشهای مزارع
 49. استعلام نرده ... / استعلام ,استعلام نرده ...
 50. مناقصه احداث شبکه توزیع 20 کیلوولت و شبکه روشنایی معابر... / مناقصه , مناقصه احداث شبکه توزیع 20 کیلوولت و شبکه روشنایی معابر...
 51. استعلام طرح پژوهشی تحلیل و بررسی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ... / استعلام طرح پژوهشی تحلیل و بررسی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ...
 52. مناقصه خرید دو دستگاه فیدرخانه 20 کیلووات سیار / مناقصه,مناقصه خرید دو دستگاه فیدرخانه 20 کیلووات سیار
 53. مناقصه عمومی تعمیرات ساختمان مسکونی قدیم تامین اجتماعی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تعمیرات ساختمان مسکونی قدیم تامین اجتماعی (نوبت دوم)
 54. مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از ساختمانها... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از ساختمانها...
 55. استعلام خدمات فیبر نوری شامل کابل کشی، لدرکشی ... / استعلام خدمات فیبر نوری شامل کابل کشی، لدرکشی ...
 56. مناقصه تکمیل ساختمان بهزیستی شهید مخبر.... / مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان بهزیستی شهید مخبر....
 57. مناقصه اجرای فرش موزاییک خیابان نوبت اول ـ چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای فرش موزاییک خیابان نوبت اول ـ چاپ دوم
 58. استعلام سورتر ... / استعلام ,استعلام سورتر ...
 59. فراخوان شناسایی سرمایه گذار برای اجرای شبکه آبرسانی / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار برای اجرای شبکه آبرسانی
 60. استعلام فعالیت های سایر سازمان های داراری عضو / استعلام فعالیت های سایر سازمان های داراری عضو
 61. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز
 62. استعلام دستمال ... / استعلام ,استعلام دستمال ...
 63. استعلام میز اداری، صندلی .... / استعلام, استعلام میز اداری، صندلی ....
 64. مناقصه احداث دبستان 3 کلاسه ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث دبستان 3 کلاسه ...
 65. استعلام متر لیزری و چرخ متر، GPS / استعلام متر لیزری و چرخ متر، GPS
 66. مناقصه ?عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری در منطقه ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه ?عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری در منطقه ... نوبت دوم
 67. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز
 68. استعلام اجاق ... / استعلام ,استعلام اجاق ...
 69. مناقصه اجراء پروژه آسفالت و بهسازی معابر / آگهی مناقصه محدود, مناقصه اجراء پروژه آسفالت و بهسازی معابر
 70. فراخوان سرمایه گذاری در پخش گاما اسکن - نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان سرمایه گذاری در پخش گاما اسکن - نوبت دوم
 71. مناقصه امور خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی, مناقصه امور خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز
 72. فراخوان انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی، توسعه و نوسازی... / مناقصه عمومی, فراخوان انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی، توسعه و نوسازی...
 73. استعلام کابل شبکه فیبر نوری پچ کورد / استعلام کابل شبکه فیبر نوری پچ کورد
 74. مناقصه تعمیرات اتاقهای عمل مدولار - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اتاقهای عمل مدولار - نوبت دوم
 75. تجدید مناقصه عملیات احداث ساختمان ناحیه دو / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات احداث ساختمان ناحیه دو
 76. استعلام اتوبوس ... / استعلام ,استعلام اتوبوس ...
 77. استعلام قطعات آمبولانس بنز آسپرینتر / استعلام قطعات آمبولانس بنز آسپرینتر
 78. استعلام سرور ... / استعلام, استعلام سرور ...
 79. مناقصه ?عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری منطقه ... / مناقصه,مناقصه ?عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری منطقه ...
 80. مناقصه چار خطه سه راهی پل و ... / مناقصه ,مناقصه چار خطه سه راهی پل و ...
 81. مناقصه سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس ....نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس ....نوبت دوم
 82. استعلام بهسازی و ترمیم ساختمان پارکینگ آتش نشانی / استعلام بهسازی و ترمیم ساختمان پارکینگ آتش نشانی
 83. مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب .... نوبت دوم
 84. مناقصه احداث پل عابر پیاده ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه احداث پل عابر پیاده ...نوبت دوم
 85. مناقصه واگذاری غذای گرم روزانه کارکنان ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری غذای گرم روزانه کارکنان ... نوبت دوم
 86. مناقصه اجرای طرح هندسی چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای طرح هندسی چاپ دوم
 87. مناقصه اجرای پروژه ترمیم و بهسازی / مناقصه - مناقصه اجرای پروژه ترمیم و بهسازی
 88. تجدید مناقصه حمل زغال از معادن پابدانا... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه حمل زغال از معادن پابدانا... - نوبت دوم
 89. استعلام نایلون استرج عرض 50 سانتی متر / استعلام نایلون استرج عرض 50 سانتی متر
 90. استعلام کابل ... / استعلام ,استعلام کابل ...
 91. مناقصه احداث 3 ایستگاه تبخیر سنجی- برف سنجی در حومه دریاچه ارومیه نوبت دوم / مناقصه احداث 3 ایستگاه تبخیر سنجی- برف سنجی در حومه دریاچه ارومیه نوبت دوم
 92. مناقصه خرید قطعات یدکی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی - نوبت دوم
 93. ارزیابی کیفی فرایند یکپارچه تامین منابع مالی (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی فرایند یکپارچه تامین منابع مالی (نوبت دوم)
 94. مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی / مناقصه,مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی
 95. تجدید مناقصه تجهیز و راه اندازی سالن همایش ساختمان اداری مرکزی نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیز و راه اندازی سالن همایش ساختمان اداری مرکزی نوبت دوم
 96. استعلام المنت LP کمپرسور ZT90 اطلس کوپکو / استعلام المنت LP کمپرسور ZT90 اطلس کوپکو
 97. مناقصه تکمیل آبرسانی ... (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه تکمیل آبرسانی ... (نوبت دوم)
 98. استعلام تابلو ... / استعلام ,استعلام تابلو ...
 99. مناقصه تکمیل حصار مخازن ... (نوبت دوم) / مناقصه تکمیل حصار مخازن ... (نوبت دوم)
 100. مناقصه خرید کابل نوری 48 و 12 کر sm / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید کابل نوری 48 و 12 کر sm