سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش پنجم اخبار مناقصه و مزایده کشور 95.4.9

 

 1. مناقصه اجاره یک دستگاه لودر و کامیون جهت خاکبرداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره یک دستگاه لودر و کامیون جهت خاکبرداری نوبت دوم
 2. مزایده فروش تعداد 12 دستگاه اتومبیل و 1 دستگاه موتورسیکلت و 1 دستگاه ترینچر نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش تعداد 12 دستگاه اتومبیل و 1 دستگاه موتورسیکلت و 1 دستگاه ترینچر نوبت دوم
 3. آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران تهیه، حمل، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران تهیه، حمل، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک
 4. آگهی مزایده عمومی فروش خودروی وانت مزدا / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش خودروی وانت مزدا
 5. مناقصه خرید 8/500 تست تاییدی HIV W.BOLT / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 8/500 تست تاییدی HIV W.BOLT
 6. مزایده ماشین آلات ، تجهیزات قطعات صنعتی ، تاسیسات و....نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده ماشین آلات ، تجهیزات قطعات صنعتی ، تاسیسات و.... نوبت دوم
 7. فراخوان عمومی مشارکت بازسازی ذخایر آبزیان حوزه خزر مزرعه بزرگ / فراخوان عمومی مشارکت بازسازی ذخایر آبزیان حوزه خزر مزرعه بزرگ
 8. مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات متفرقه، نصب کنتور و رگلاتور- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات متفرقه، نصب کنتور و رگلاتور- نوبت دوم
 9. مناقصه انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی مناطق برق رودکی و بوعلی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی مناطق برق رودکی و بوعلی
 10. مناقصه خرید و تحویل ( شامل بارگیری , حمل تخلیه ) مقدار 4000 تن کلرورفریک مایع ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تحویل ( شامل بارگیری , حمل تخلیه ) مقدار 4000 تن کلرورفریک مایع ...
 11. فراخوان مناقصه پروژه دو مدار نمودن خط انتقال برق ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اصلاح شبکه روشنایی خیابانهای اصلی و فرعی فاز توسعه شهرک صنعتی نوبت دوم
 12. مناقصه عملیات پروژه تخریب جمع آوری و انتقال کارخانه HYL / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات پروژه تخریب جمع آوری و انتقال کارخانه HYL
 13. مناقصه عملیات تهیه , زمین , کاشت و داشت محصولات زراعی / مناقصه عملیات تهیه , زمین , کاشت و داشت محصولات زراعی
 14. مناقصه برون سپاری انجام کلیه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات امور تصفیه خانه 3 و 4 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری انجام کلیه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات امور تصفیه خانه 3 و 4
 15. مناقصه خرید 8/500 تست تاییدی HIV RIBA / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 8/500 تست تاییدی HIV RIBA
 16. آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری ، تامین و تولید ، بهره برداری و نگهداری از شبکه های توزیع آب- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری ، تامین و تولید ، بهره برداری و نگهداری از شبکه های توزیع آب- نوبت دوم
 17. مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین شامل عملیات اجرایی و نگهداری فرآیند پردازش...- تجدید / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین شامل عملیات اجرایی و نگهداری فرآیند پردازش... تجدید
 18. فراخوان خرید و تجهیز واحدهای اقامتی ساختمان شماره 31 (تأمین اقلام چوبی ) / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار, فراخوان خرید و تجهیز واحدهای اقامتی ساختمان شماره 31 (تأمین اقلام چوبی )
 19. ارزیابی کیفی تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان مدیریت منطقه پارس 3 (پارس شمالی)- 95.04.09 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان مدیریت منطقه پارس 3 (پارس شمالی)- 95.04.09
 20. مزایده فروش یک قطعه زمین متراژ 1910متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین متراژ 1910متر
 21. مناقصه تعمیرات اساسی واحد 2 بخار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی واحد 2 بخار
 22. مناقصه طراحی، خرید، حمل، باراندازی و تحویل تعداد 7 (هفت) دستگا شیر سوزنی با عملگر برقی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، خرید، حمل، باراندازی و تحویل تعداد 7 (هفت) دستگا شیر سوزنی با عملگر برقی
 23. مناقصه اجرای شبکه گاز پروژه سالن های ورزشی- نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای شبکه گاز پروژه سالن های ورزشی- نوبت دوم
 24. مزایده پلاک به صورت ساختمان مسکونی با قدمت چهل سال / مزایده,مزایده پلاک به صورت ساختمان مسکونی با قدمت چهل سال
 25. ارزیابی کیفی ارائه خدمات فنی تخصصی و راهبری امور فرودگاهی و هوانوردی - ن وبت دوم / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی ارائه خدمات فنی تخصصی و راهبری امور فرودگاهی و هوانوردی - نوبت دوم
 26. مزایده بهره برداری از استخر آبدرمانی - تجدید / مزایده , مزایده بهره برداری از استخر آبدرمانی- تجدید
 27. مناقصه خرید یک سیستم براکی تراپی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک سیستم براکی تراپی نوبت دوم
 28. فراخوان مناقصه اجرای سیستم گرمایش تاسیسات تقویت فشار گاز بیجار نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای سیستم گرمایش تاسیسات تقویت فشار گاز بیجار نوبت دوم
 29. مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی اموال غیرمنقول اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی اموال غیرمنقول اسناد رهنی
 30. آگهی شناسایی تولیدکنندگان و تامین کنندگان تجیهزات بهداشتی کاهنده مصرف آب نوبت دوم / آگهی شناسایی تولیدکنندگان و تامین کنندگان تجیهزات بهداشتی کاهنده مصرف آب نوبت دوم
 31. فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل شبکه تحت پوشش و احداث تصفیه خانه شهر باغستان به روش بیع متقابل نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل شبکه تحت پوشش و احداث تصفیه خانه شهر باغستان به روش بیع متقابل نوبت دوم
 32. فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل شبکه تحت پوشش و احداث تصفیه خانه شهر باغستان به روش بیع متقابل نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل شبکه تحت پوشش و احداث تصفیه خانه شهر باغستان به روش بیع متقابل نوبت دوم
 33. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری (سرور و متعلقات مربوطه) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری (سرور و متعلقات مربوطه)
 34. مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیر (با تامین قطعه) تعداد 2424 دستگاه انواع UPS / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیر (با تامین قطعه) تعداد 2424 دستگاه انواع UPS
 35. مناقصه نصب 400 فقره انشعاب فاضلاب به همراه 400 متر لوله گذاری ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه نصب 400 فقره انشعاب فاضلاب به همراه 400 متر لوله گذاری ...
 36. مناقصه ارایه خدمات درآمدی امور مشترکین شامل وصول مطالبات ، تصحیح قرارداد اب ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه ارایه خدمات درآمدی امور مشترکین شامل وصول مطالبات ، تصحیح قرارداد اب ...
 37. مزایده واگذاری حق بهره برداری 3 قطعه صنعتی در شهرک صنعتی آبیک نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری حق بهره برداری 3 قطعه صنعتی در شهرک صنعتی آبیک نوبت دوم
 38. مناقصه تهیه ، نصب ، راه اندازی و آموزش تجهیزات سالن همایش دانشگاه / مناقصه , مناقصه تهیه ، نصب ، راه اندازی و آموزش تجهیزات سالن همایش دانشگاه
 39. فراخوان ارزیابی فراخوان ارزیابی کیفی تولیدکنندگان و تامین کنندگان مواد شیمیایی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان فراخوان ارزیابی کیفی تولیدکنندگان و تامین کنندگان مواد شیمیایی نوبت دوم
 40. فراخوان خرید اتصالات سرچاهی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید اتصالات سرچاهی نوبت دوم
 41. مناقصه انجام کلیه امور نقلیه مربوط به ماموریتهای اداری کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کلیه امور نقلیه مربوط به ماموریتهای اداری کارکنان
 42. مناقصه نسبت به برون سپاری خدمات شهر مناطق اندیشه فاز یک و وائین / مناقصه , مناقصه نسبت به برون سپاری خدمات شهر مناطق اندیشه فاز یک و وائین - نوبت اول
 43. مناقصه تامین خدمات تهیه ، طبخ و سرو غذای روزانه / مناقصه , مناقصه تامین خدمات تهیه ، طبخ و سرو غذای روزانه نوبت اول
 44. مناقصه انجام امور طراحی و تجهیز فروشگاه تعاونی مصرف / مناقصه , مناقصه انجام امور طراحی و تجهیز فروشگاه تعاونی مصرف
 45. مزایده اجاره فروشگاه مرکزی مجتمع ملاصدرا - تجدید 95.04.09 / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره فروشگاه مرکزی مجتمع ملاصدرا - تجدید 95.04.09
 46. مزایده اجاره سردخانه بالای صفر مجتمع... / آگهی مزایده, مزایده اجاره سردخانه بالای صفر مجتمع...
 47. مزایده اجاره عرصه جهت راه اندازی مجموعه تفریحی حریم وحشت- تجدید 95.04.09 / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اجاره عرصه جهت راه اندازی مجموعه تفریحی حریم وحشت- تجدید 95.04.09
 48. مناقصه تامین تجهیزات آزمایشگاه مرجع تست ماژول فتوولتائیک / فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه تامین تجهیزات آزمایشگاه مرجع تست ماژول فتوولتائیک
 49. تجدید فراخوان عمومی احداث مجتمع مسکونی هشت بهشت - چاپ اول نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی, تجدید فراخوان عمومی احداث مجتمع مسکونی هشت بهشت - چاپ اول نوبت دوم
 50. مناقصه خرید 50.000 (پنجاه هزار کیلومتر) نخ امنیتی هولوگرافیک اسکناس و ایران چک / مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 50.000 (پنجاه هزار کیلومتر) نخ امنیتی هولوگرافیک اسکناس و ایران چک
 51. مزایده فروش سراسری املاک و مستغلات شماره 1056 / مزایده,مزایده فروش سراسری املاک و مستغلات شماره 1056
 52. مزایده سواری پژو پرشیا مدل 1385 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده سواری پژو پرشیا مدل 1385
 53. تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی شهرداری بندر خمیر به بخش خصوصی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی شهرداری بندر خمیر به بخش خصوصی تجدید نوبت دوم
 54. مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر بخش سیزده مشهد / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر بخش سیزده مشهد
 55. مزایده پانزده من باغ انگوری / مزایده,مزایده پانزده من باغ انگوری