سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات و مزایدات تاریخ 95.3.23 در سایت پارس نمادداده ها

 1. استعلام بهاء راس تیر مقره سیلیکونی / فرم استعلام بهاء , استعلام بهاء راس تیر مقره سیلیکونی
 2. استعلام بهاء صفحه مسی / فرم استعلام بهاء , استعلام بهاء صفحه مسی
 3. استعلام تلویزیون LED40 / استعلام,استعلام تلویزیون LED40
 4. آگهی مزایده فروش بیل مکانیکی زوم لاین / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش بیل مکانیکی زوم لاین
 5. مناقصه عمومی تکمیل احداث باند دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه عمومی تکمیل احداث باند دوم ... نوبت اول
 6. مزایده مقدار ششدانگ اپارتمان در شمال غربی طبقه دوم قطعه 12 / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ اپارتمان در شمال غربی طبقه دوم قطعه 12
 7. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی معابر شهرک صنعتی اشراق / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی معابر شهرک صنعتی اشراق
 8. تجدید مزایده فروش ماشین آلات از رده خارج و اسقاط / تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش ماشین آلات از رده خارج و اسقاط نوبت اول
 9. تجدید فراخوان خدمات ایمنی و آتش نشانی / آگهی تجدید فراخوان شناسایی پیمانکار,مناقصه خدمات ایمنی و آتش نشانی
 10. مناقصه پیمان تعویض پوشش 16 کیلومتر از خط لوله "10 نفت خام نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان تعویض پوشش 16 کیلومتر از خط لوله "10 نفت خام نوبت دوم
 11. مزایده یک دستگاه سرور و ... / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه سرور و ...
 12. مزایده اپارتمان اموال غیرمنقول در خصوص پرونده کلاسه شماره 920250 / مزایده,مزایده اپارتمان اموال غیرمنقول در خصوص پرونده کلاسه شماره 920250
 13. مزایده پلاک ثبتی مساحت ششدانگ 1012متر مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت ششدانگ 1012متر مرحله اول
 14. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با سند دستدارمی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با سند دستدارمی
 15. مزایده 2 دستگاه خودرو / آگهی مزایده , مزایده 2 دستگاه خودرو
 16. مزایده یک دستگاه تراکتور کشاورزی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه تراکتور کشاورزی
 17. مزایده یک قطعه زمین به مساحت دویست مترمربع فاقد اعیانی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت دویست مترمربع فاقد اعیانی
 18. مزایده ششدانگ پلاک های 1.26726 و 1.26727 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک های 1.26726 و 1.26727
 19. مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو بجنورد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو بجنورد
 20. مناقصه فعالیت های خدماتی مراکز آموزشی رفاهی و ورزشی / آگهی شرکت در مناقصه,مناقصه فعالیت های خدماتی مراکز آموزشی رفاهی و ورزشی
 21. مناقصه احداث پارک دو هکتاری حریم کانال سیل برگردان / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث پارک دو هکتاری حریم کانال سیل برگردان
 22. مزایده انواع چرخ (سردوز، میاندوز، راسته دوز) / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده انواع چرخ (سردوز، میاندوز، راسته دوز)
 23. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 476متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 476متر نوبت اول
 24. مزایده فروش تعداد 8 عدد دستگاه جوش ران الکتریک / آگهی مزایده,مزایده فروش تعداد 8 عدد دستگاه جوش ران الکتریک
 25. مزایده دو قطعه زمین زراعی با قابلیت کشت غلات / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی با قابلیت کشت غلات
 26. مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس اتوماتیک مدل 88 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس اتوماتیک مدل 88
 27. مزایده یک دستگاه خودروی سواری اپل کورسا / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری اپل کورسا
 28. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آریان 206 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آریان 206
 29. مزایده پلاک در عرصه ای به مساحت 275متر / مزایده,مزایده پلاک در عرصه ای به مساحت 275متر
 30. مناقصه اجرای ساماندهی برخی از آبراها در قالب احداث دیوارهای حفاظتی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای ساماندهی برخی از آبراها در قالب احداث دیوارهای حفاظتی
 31. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی...95.3.23 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی... 95.3.23
 32. مناقصه پیمانکار جهت اجرا فونداسیون اسکلت سفت کاری بتنی فلزی در قالب تهاتر / مناقصه , مناقصه پیمانکار جهت اجرا فونداسیون اسکلت سفت کاری بتنی فلزی در قالب تهاتر
 33. مزایده پلاک ثبتی 2172 بخش دو ثبت قم نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2172 بخش دو ثبت قم نوبت دوم
 34. مزایده پلاک ثبتی شماره 152/433/914 بخش 5 قم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 152/433/914 بخش 5 قم
 35. مزایده حق بهره برداری از سایت تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی نوبت دوم / مزایده , مزایده حق بهره برداری از سایت تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی نوبت دوم
 36. مزایده واگذاری یک دستگاه باسکول مستعمل تجدید / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک دستگاه باسکول مستعمل تجدید
 37. مزایده تمامیت عرصه یک قطعه زمین 25متر / مزایده,مزایده تمامیت عرصه یک قطعه زمین 25متر
 38. مزایده تعداد 72 هزارم سهم از نیم دانگ مشاع از یک دانگ از ششدانگ مشاع پلاک ثبتی / مزایده,مزایده تعداد 72 هزارم سهم از نیم دانگ مشاع از یک دانگ از ششدانگ مشاع پلاک ثبتی
 39. مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل
 40. مزایده ضایعات قطعات خودروئی / آگهی مزایده عمومی , مزایده ضایعات قطعات خودروئی
 41. مناقصه صدور بیمه نامه های شخص ثالث تعداد 348 دستگاه و ...نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه صدور بیمه نامه های شخص ثالث تعداد 348 دستگاه و ...نوبت دوم
 42. مناقصه نمک مورد نیاز راهداری نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه نمک مورد نیاز راهداری نوبت دوم
 43. مزایده سواری پژو 206 / مزایده سواری پژو 206
 44. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انجام خدمات نظافتی و بهداشتی ، آبدارخانه ها و برف روبی کلیه ساختمانهای اداری ... / فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انجام خدمات نظافتی و بهداشتی ، آبدارخانه ها و برف روبی کلیه ساختمانهای اداری ...
 45. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت بهره برداری از منافع پارکینگها / فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت بهره برداری از منافع پارکینگها
 46. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آُسفالت ریزی معابر شهرک صنعتی اشراق ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آُسفالت ریزی معابر شهرک صنعتی اشراق ...
 47. فراخوان مناقصه خرید 11 قلم یراق آلات شبکه های توزیع نیروی برق شامل انواع کراس... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 11 قلم یراق آلات شبکه های توزیع نیروی برق شامل انواع کراس... نوبت دوم
 48. مناقصه خرید 17.110 عدد شیر.. نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 17.110 عدد شیر.. نوبت دوم
 49. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری از تاسیسات آبرسانی بخش مرکزی شهرستان سیریک به صورت حجمی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری از تاسیسات آبرسانی بخش مرکزی شهرستان سیریک به صورت حجمی نوبت دوم
 50. مزایده ملک زراعی اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک زراعی اموال غیرمنقول نوبت دوم
 51. مناقصه اصلاح و رفع نواقص ایستگاههای CGS نواحی مهران، دهلران و آبدانان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اصلاح و رفع نواقص ایستگاههای CGS نواحی مهران، دهلران و آبدانان - نوبت دوم
 52. مناقصه خرید خودرو ، ماشین آلات و تجهیزات / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه خرید خودرو ، ماشین آلات و تجهیزات
 53. مزایده عمومی کتبی جهت واگذاری اجاره زمین - مرحله دوم / مزایده, مزایده عمومی کتبی جهت واگذاری اجاره زمین
 54. مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره مغازه های مجتمع شهروند 2 و مغازه ها و / مزایده, مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره مغازه های مجتمع شهروند 2 و مغازه ها و ...
 55. مزایده مقدار 62.70 سهم از یکصد سهم مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده مقدار 62.70 سهم از یکصد سهم مشاع از ششدانگ اپارتمان
 56. فراخوان طراحی ، تهیه ، نصب ، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان / فراخوان, فراخوان طراحی ، تهیه ، نصب ، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان
 57. مناقصه تعمیر و ارتقا تعداد 20 دستگاه از گیرندههای ناوگان / مناقصه,مناقصه تعمیر و ارتقا تعداد 20 دستگاه از گیرندههای ناوگان
 58. مزایده فروش خودرو / مزایده, مزایده فروش خودرو
 59. مناقصه ساخت پره های کمپرسور نیروگاه و قطعات جانبی آن / مناقصه, مناقصه ساخت پره های کمپرسور نیروگاه و قطعات جانبی آن
 60. مزایده جمع آوری و حمل پسماند های خشک و دور ریز / مزایده, مزایده جمع آوری و حمل پسماند های خشک و دور ریز
 61. فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت احداث مرکز خدماتی و پشتیبانی خودروهای تاکسی / فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت, فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت احداث مرکز خدماتی و پشتیبانی خودروهای تاکسی
 62. مزایده فروش 1.500 تن اسپیره / آگهی مزایده,مزایده 1.500 تن اسپیره
 63. مناقصه تامین غذای مورد نیاز پرسنل / مناقصه , مناقصه تامین غذای مورد نیاز پرسنل
 64. فراخوان مزایده اقلام مازاد مکانیکی / فراخوان مزایده ,فراخوان مزایده اقلام مازاد مکانیکی
 65. مزایده فروش 15 هزار تن ریزگندله / مزایده عمومی,مزایده فروش 15 هزار تن ریزگندله
 66. تجدید مناقصه تعویض پوشش خط لوله "24 یزد / تجدید آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی و فنی پیمانکاران دو مرحله ای,مناقصه تعویض پوشش خط لوله "24 یزد
 67. تجدید فراخوان خدمات تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان و حراست مجتمع انبارهای مرکزی شهید طاهری / تجدید آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار,فراخوان خدمات تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان و حراست مجتمع انبارهای مرکزی شهید طاهری
 68. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان ... نوبت دوم
 69. 200 DR Demulsifierمناقصه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه 200 DR Demulsifier
 70. مناقصه خرید 10 دستگاه ترانسفورماتور 132/33 کیلووات و .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 10 دستگاه ترانسفورماتور 132/33 کیلووات و .... نوبت دوم
 71. آگهی تمدید مناقصه نگهداری و بهینه سازی شبکه سیار استان / آگهی تمدید مناقصه ،آگهی تمدید مناقصه نگهداری و بهینه سازی شبکه سیار استان
 72. مناقصه خرید 4000 دستگاه انواع چراغ بخار سدیمی.... / مناقصه , مناقصه خرید 4000 دستگاه انواع چراغ بخار سدیمی....
 73. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی روستاهای بشاگرد بصورت حجمی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی روستاهای بشاگرد بصورت حجمی نوبت دوم
 74. مناقصه خرید اقلام مواد غذایی و ظروف یکبار مصرف95.3.23 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اقلام مواد غذایی و ظروف یکبار مصرف 95.3.23
 75. مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی
 76. مناقصه واگذاری امور مربوطه به ایاب و ذهاب و ماموریت های درون شهری و برون شهری واحد نقلیه- نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری امور مربوطه به ایاب و ذهاب و ماموریت های درون شهری و برون شهری واحد نقلیه- نوبت دوم
 77. مناقصه عملیات تکمیلی مجتمع آبرسانی عقدا شهرستان اردکان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات تکمیلی مجتمع آبرسانی عقدا شهرستان اردکان
 78. مزایده یکباب استخر شنای روباز با متعلقات آن .. نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یکباب استخر شنای روباز با متعلقات آن .. نوبت دوم
 79. مزایده کاشی های تزیینی / مزایده,مزایده کاشی های تزیینی
 80. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری زانتیا / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری زانتیا
 81. مزایده اپارتمان به مساحت ششدانگ 155/37مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت ششدانگ 155/37مترمربع نوبت اول
 82. مزایده عرصه و اعیان مشجر با بنای احداثی نوبت اول / مزایده,مزایده عرصه و اعیان مشجر با بنای احداثی نوبت اول
 83. مزایده ششدانگ عمارت به استثنا مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت به استثنا مغازه
 84. مزایده یک دستگاه چسب گرم زن صحافی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه چسب گرم زن صحافی نوبت دوم
 85. مزایده ششدانگ اپارتمان در جنوب شرقی طبقه اول نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان در جنوب شرقی طبقه اول نوبت اول
 86. مناقصه اجرای پروژه آبرسانی مجتمع آلاچمن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه آبرسانی مجتمع آلاچمن
 87. مزایده ششدانگ منزل مسکونی اراضی مهنه / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی اراضی مهنه
 88. مزایده بهره برداری از بخش رادیولوژی مرکز بهداشتی درمانی منطقه 8 / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از بخش رادیولوژی مرکز بهداشتی درمانی منطقه 8
 89. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت دو باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت دو باب منزل مسکونی
 90. مناقصه اجرای پروژه های ساختمانی / فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار, مناقصه اجرای پروژه های ساختمانی
 91. فراخوان طراحی المانهای ویژه گل در استقبال از بهار 96 و مشهد 2017 / آگهی فراخوان, فراخوان طراحی المانهای ویژه گل در استقبال از بهار 96 و مشهد 2017
 92. اصلاحیه مناقصه تامین و اجرای رنگ ترافیکی سرد-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه تامین و اجرای رنگ ترافیکی سرد -اصلاحیه
 93. اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی احیاء و مرمت قنوات -اصلاحیه / اصلاحیه،تجدید آگهی مناقصه عمومی احیاء و مرمت قنوات-اصلاحیه
 94. مناقصه اجرای امور دبیرخانه 95.3.23 / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای امور دبیرخانه 95.3.23
 95. آگهی فراخوان اجاره پارکینگ روباز در طرح بزرگ میدان شهدا 95.3.23 / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان اجاره پارکینگ روباز در طرح بزرگ میدان شهدا 95.3.23
 96. مناقصه تخریب و بازسازی دبستان 12 کلاسه آیه های / مناقصه , مناقصه تخریب و بازسازی دبستان 12 کلاسه آیه های
 97. فراخوان تأمین خدمات بازرسی غیر مخرب تجهیزات و دستگاههای حفاری نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان تأمین خدمات بازرسی غیر مخرب تجهیزات و دستگاههای حفاری نوبت دوم
 98. مناقصه خرید 510 تخته کاور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 510 تخته کاور
 99. مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه حسن حجتی نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه حسن حجتی نوبت دوم
 100. مناقصه عملیات پروژه ساحل سازی فاز 2 قسمت اول و دوم پارک لک لک - نوبت دوم / تجدیدمناقصه ، مناقصه عملیات پروژه ساحل سازی فاز 2 قسمت اول و دوم پارک لک لک - نوبت دوم