سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اخبار مناقصات و مزایدات در تاریخ 1398.04.03 در سایت

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 98.04.03


 1. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 297 مترمربع نوبت دوم / مزایده ،مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 297 مترمربع نوبت دوم
 2. مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک
 3. مزایده فروش ملک به شماره پلاک 1521 فرعی از 6 الی 8 اصلی / مزایده، مزایده فروش ملک به شماره پلاک 1521 فرعی از 6 الی 8 اصلی
 4. مزایده فروش 10.36 شعیر مشاع از عرصه و اعیان ملک / مزایده، مزایده فروش 10.36 شعیر مشاع از عرصه و اعیان ملک
 5. مزایده فروش کفی قفسه فلزی عرض 30 سانت سفید 94 سانت تعداد 150 عدد آسان مشبک و... / مزایده، مزایده فروش کفی قفسه فلزی عرض 30 سانت سفید 94 سانت تعداد 150 عدد آسان مشبک و...
 6. مزایده فروش مبل سلطنتی مدل کاجی 9نفره و... / مزایده، مزایده فروش مبل سلطنتی مدل کاجی 9نفره و...
 7. مزایده مال منقول / مزایده, مزایده مال منقول
 8. مزایده فروش یکدستگاه اره برش الومینیوم سازی / مزایده، مزایده فروش یکدستگاه اره برش الومینیوم سازی
 9. استعلام تهیه 40تن ماسه آسفالت / استعلام تهیه 40تن ماسه آسفالت
 10. استعلام اجرای ایزوگام و لوله کشی ابرو پشت بام فقط تامین کننده خراسان رضوی / استعلام اجرای ایزوگام و لوله کشی ابرو پشت بام فقط تامین کننده خراسان رضوی
 11. مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG
 12. مزایده ملک پلاک ثبتی 171 فرعی از 94 اصلی مرحله اول / مزایده مزایده ملک پلاک ثبتی 171 فرعی از 94 اصلی مرحله اول
 13. مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی / مزایده ،مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی
 14. مزایده حق الامتیاز خط تلفن همراه / مزایده مزایده حق الامتیاز خط تلفن همراه
 15. مزایده امتیاز تلفن همراه / مزایده مزایده امتیاز تلفن همراه
 16. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 120 مترمربع / مزایده مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 120 مترمربع
 17. مزایده قطعات نیروگاه دیزلی مغان / مزایده، مزایده قطعات نیروگاه دیزلی مغان
 18. مزایده دو قطعه زمین مسکونی 675 مترمربع / مزایده مزایده دو قطعه زمین مسکونی 675 مترمربع
 19. مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب اپارتمان مسکونی / مزایده، مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب اپارتمان مسکونی
 20. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 111.020 مترمربع / مزایده ،مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 111.020 مترمربع
 21. مزایده یک دستگاه تراش 4 متری / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه تراش 4 متری
 22. مزایده دستگاه پرس چرم ... نوبت دوم / مزایده مزایده دستگاه پرس چرم ... نوبت دوم
 23. مزایده فروش یک دستگاه کوبیت مدل hs10 و... / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه کوبیت مدل hs10 و...
 24. مزایده فروش یک قطعه زمین زغفران / مزایده، مزایده فروش یک قطعه زمین زغفران
 25. استعلام بهسازی و مرمت راههای دسترسی به منطقه گردشگری وارک خرم آباد / استعلام بهسازی و مرمت راههای دسترسی به منطقه گردشگری وارک خرم آباد
 26. استعلام خدمات مشاوره ای ژئو تکنیک و مقاومت مصالح د شهرستانهای گچساران و باشت و مشاوره ای دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میتوانند شرکت نمایند / استعلام خدمات مشاوره ای ژئو تکنیک و مقاومت مصالح د شهرستانهای گچساران و باشت و مشاوره ای دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میتوانند شرکت نمایند
 27. استعلام ایران کد مشابه میباشد.یکدستگاه جک پالت دستی 3 تن مرغوب ساخت ایران. با گارانتی و خدمات پس از فروش / استعلام ایران کد مشابه میباشد.یکدستگاه جک پالت دستی 3 تن مرغوب ساخت ایران. با گارانتی و خدمات پس از فروش
 28. مزایده 6 دانگ یک باب واحد تجاری 345.90 مترمربع / مزایده ،مزایده 6 دانگ یک باب واحد تجاری 345.90 مترمربع
 29. مزایده واگذاری جهت بهره برداری از اماکن / مزایده واگذاری جهت بهره برداری از اماکن
 30. مزایده مزارعه کاری کشت دو ساله یونجه / مزایده , مزایده مزارعه کاری کشت دو ساله یونجه
 31. مزایده واگذاری جهت بهره برداری از ساختمان / مزایده عمومی , مزایده واگذاری جهت بهره برداری از ساختمان
 32. مزایده فروش ملک بمتراژ هفتادو پنج ممیز سی وپنج صدم مترمربع باکاربری صنعتی -نوبت دوم / مزایده، مزایده فروش ملک بمتراژ هفتادو پنج ممیز سی وپنج صدم مترمربع باکاربری صنعتی- نوبت دوم
 33. مزایده واگذاری پارکینگ شبانه روزی / مزایده ،مزایده واگذاری پارکینگ شبانه روزی
 34. تجدید مزایده فضای تبلیغاتی عرشه پل های عابر پیاده / تجدید مزایده, تجدید مزایده فضای تبلیغاتی عرشه پل های عابر پیاده
 35. مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان 105.60 مترمربع / مزایده ،مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان 105.60 مترمربع
 36. مزایده فروش 6 قطعه زمین کاربریهای مسکونی و تجاری نوبت دوم مرحله دوم / مزایده مزایده فروش 6 قطعه زمین کاربریهای مسکونی و تجاری نوبت دوم مرحله دوم
 37. مزایده ساماندهی ایستگاه نخاله و زباله و... / مزایده, مزایده ساماندهی ایستگاه نخاله و زباله و...
 38. مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 67/10 متر مربع / مزایده، مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 67/10 متر مربع
 39. مزایده واگذاری اجاره یکساله غرفه سنگتراشی - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره یکساله غرفه سنگتراشی -نوبت دوم
 40. مزایده 4 دانگ و 1723 ده هزارم یک دانگ مشاع / مزایده مزایده 4 دانگ و 1723 ده هزارم یک دانگ مشاع
 41. مزایده فروش 6 دانگ پلاک 48162 / مزایده ،مزایده فروش 6 دانگ پلاک 48162
 42. مزایده فروش دو دانگ از ششدانگ مشاع از عرصه و اعیان ملک تحت پلاک 641فرعی از 3اصلی / مزایده، مزایده فروش دو دانگ از ششدانگ مشاع از عرصه و اعیان ملک تحت پلاک 641فرعی از 3اصلی
 43. استعلام تجهیزات / استعلام تجهیزات
 44. مزایده ملک به پلاک ثبتی 9660 فرعی از 77 بخش 4 / مزایده , مزایده ملک به پلاک ثبتی 9660 فرعی از 77 بخش 4
 45. مزایده فروش ملک به شماره 3772فرعی از 64 اصلی / مزایده، مزایده فروش ملک به شماره 3772فرعی از 64 اصلی
 46. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 280 مترمربع / مزایده ،مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 280 مترمربع
 47. مزایده دو باب مغازه تجاری / آگهی مزایده عمومی , مزایده دو باب مغازه تجاری
 48. مزایده جمع آوری ضایعات قابل بازیافت خانگی - نوبت دوم / مزایده مزایده جمع آوری ضایعات قابل بازیافت خانگی - ن وبت دوم
 49. مزایده یکصد و بیست سهم مشاع از دویست و پنجاه و هفت یک باب خانه / مزایده ،مزایده یکصد و بیست سهم مشاع از دویست و پنجاه و هفت یک باب خانه
 50. مزایده قطعات دیزلی سراب / مزایده، مزایده قطعات دیزلی سراب
 51. مزایده یک باب ساختمان نوبت اول / مزایده مزایده یک باب ساختمان نوبت اول
 52. مزایده فروش شش دانگ 2 ساعت آب چاه عمیق شماره 2 ( مرحله دوم ) / مزایده، مزایده فروش شش دانگ 2 ساعت آب چاه عمیق شماره 2 ( مرحله دوم )
 53. مزایده یک قطعه زمین 600 مترمربع نوبت اول / مزایده ،مزایده یک قطعه زمین 600 مترمربع نوبت اول
 54. مزایده مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه / مزایده ،مزایده مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه
 55. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 307.50 مترمربع / مزایده مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 307.50 مترمربع
 56. مزایده فروش زمین کشاورزی به مساحت 3800 متر مربع مشاع / مزایده، مزایده فروش زمین کشاورزی به مساحت 3800 متر مربع مشاع
 57. مزایده فروش قطعه محلی راه قروچای ،مزروعی دیم، مساحت 141850 مترمربع و... / مزایده، مزایده فروش قطعه محلی راه قروچای ،مزروعی دیم، مساحت 141850 مترمربع و...
 58. مزایده واگذاری استخر سرپوشیده / مزایده عمومی, مزایده واگذاری استخر سرپوشیده
 59. استعلام سخت افزار / استعلام سخت افزار
 60. مزایده, فروش انواع کابلهای فشار قوی و ضعیف / فروش انواع کابلهای فشار قوی و ضعیف
 61. مزایده فروش یک دستگاه ساختمان 109.74 متر مرحله دوم / مزایده ،مزایده فروش یک دستگاه ساختمان 109.74 متر مرحله دوم
 62. مزایده واگذاری بهره برداری و تعمیرات اساسی جایگاه CNG / ?آگهی مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری و تعمیرات اساسی جایگاه CNG
 63. مزایده اجاره محل داروخانه بخش سرپایی - نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره محل داروخانه بخش سرپایی - نوبت دوم
 64. مزایده فروش گیربکس / مزایده, مزایده فروش گیربکس
 65. مزایده اشجار قطع شده تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده اشجار قطع شده تجدید نوبت دوم
 66. تجدید مزایده راه اندازی یک دستگاه ترامپولین - نوبت دوم / تجدید مزایده ، تجدید مزایده راه اندازی یک دستگاه ترامپولین - نوبت دوم
 67. مزایده اجاره عرصه برای ساخت کافی شاپ.. تجدید / تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره عرصه برای ساخت کافی شاپ.. تجدید
 68. مزایده واگذاری 2 بنای تاریخی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری 2 بنای تاریخی
 69. مزایده دو دستگاه خودرو / مزایده ،مزایده دو دستگاه خودرو
 70. مزایده یکبابخانه مسکونی 50 مترمربع نوبت اول / مزایده ،مزایده یکبابخانه مسکونی 50 مترمربع نوبت اول
 71. مزایده فروش خودرو وانت پراید سایپا M130 / مزایده، مزایده فروش خودرو وانت پراید سایپا M130
 72. مزایده فروش یخچال ویترینی ایستاده دو درب به ابعاد 1/5*2 و.... / مزایده، مزایده فروش یخچال ویترینی ایستاده دو درب به ابعاد 1/5*2 و....
 73. مزایده فروش کفش مجلسی مردانه تعداد 10 جفت ورنی و... / مزایده، مزایده فروش کفش مجلسی مردانه تعداد 10 جفت ورنی و...
 74. مزایده فروش سه دانگ یک واحد تجاری تحت پلاک ثبتی 140 فرعی از 1275 و 1299 و 1300 اصلی / مزایده، مزایده فروش سه دانگ یک واحد تجاری تحت پلاک ثبتی 140 فرعی از 1275 و 1299 و 1300 اصلی
 75. استعلام خرما مضافتی / استعلام خرما مضافتی
 76. مزایده فروش شش دانگ یکباب منزل مسکونی -نوبت سوم / مزایده، مزایده فروش شش دانگ یکباب منزل مسکونی -نوبت سوم
 77. مزایده فروش تعداد 31 دست لباس تونیک مجلسی با مدلهای مختلف و... / مزایده، مزایده فروش تعداد 31 دست لباس تونیک مجلسی با مدلهای مختلف و...
 78. مزایده, مزایده عمومی فروش 240 هزار تن کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد با عیار روی میانگین 5? / مزایده عمومی فروش 240 هزار تن کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد با عیار روی میانگین 5?
 79. مزایده ششدانگ یکبابخانه 129.47 مترمربع / مزایده، مزایده ششدانگ یکبابخانه 129.47 مترمربع
 80. مزایده ششدانگ پلاک 5357.1390 اصلی بخش 1 / آگهی مزایده مزایده ششدانگ پلاک 5357.1390 اصلی بخش 1
 81. مزایده سه دانگ مشاع از ملک توقیفی مرحله دوم / مزایده سه دانگ مشاع از ملک توقیفی مرحله دوم
 82. مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبتی 445 فرعی از 2315 اصلی / مزایده، مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبتی 445 فرعی از 2315 اصلی
 83. مزایده پلاک ثبتی 123.14042 / مزایده ،مزایده پلاک ثبتی 123.14042
 84. مزایده فروش سه دانگ ساختمان یک طبقه مسکونی ویلایی با حیاط مشجر ... / مزایده، مزایده فروش سه دانگ ساختمان یک طبقه مسکونی ویلایی با حیاط مشجر ...
 85. مزایده فروش ملک 270 مترمربع نوبت اول / مزایده مزایده فروش ملک 270 مترمربع نوبت اول
 86. مزایده فروش تعداد 17 رول مقوا عرض 2 متر به وزن تقریبی 1350 کیلوگرم و... / مزایده، مزایده فروش تعداد 17 رول مقوا عرض 2 متر به وزن تقریبی 1350 کیلوگرم و...
 87. مزایده مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب تجاری / مزایده ،مزایده مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب تجاری
 88. مزایده ملک به مساحت 120 مترمربع / مزایده , مزایده ملک به مساحت 120 مترمربع
 89. مزایده فروش نیم دانگ از سه دانگ زمین کشاورزی / مزایده مزایده فروش نیم دانگ از سه دانگ زمین کشاورزی
 90. مزایده فروش 600متر مربع سنگ مرمریت طولی با عرض 40 سانتی متر / مزایده، مزایده فروش 600متر مربع سنگ مرمریت طولی با عرض 40 سانتی متر
 91. استعلام بی سیم / استعلام بی سیم
 92. استعلام اجاره محل پارکینگ حدود 3000متر مربع ومحل پارکینگ تبریز محدوده آبرسان نزدیک به ساختمان جمعیت هلال احمر / استعلام اجاره محل پارکینگ حدود 3000متر مربع ومحل پارکینگ تبریز محدوده آبرسان نزدیک به ساختمان جمعیت هلال احمر
 93. مزایده فروش کارخانه / مزایده عمومی , مزایده فروش کارخانه
 94. مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت آریان / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت آریان
 95. تجدید مناقصه واگذاری تابلوی تبلیغاتی روبه روی فروشگاه / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه واگذاری تابلوی تبلیغاتی روبه روی فروشگاه
 96. مزایده فروش کپسول گاز کلر / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کپسول گاز کلر
 97. مزایده شیرهای پروانه ای، رینگ گسکت... نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده شیرهای پروانه ای، رینگ گسکت... نوبت سوم
 98. مزایده فروش ملک مسکونی 259.67 مترمربع / آگهی مزایده مزایده فروش ملک مسکونی 259.67 مترمربع
 99. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید
 100. مزایده فروش سه عدد تانکر / مزایده، سه عدد تانکر
 101. مزایده فروش مال توقیفی / مزایده , مزایده فروش مال توقیفی
 102. مزایده یک دستگاه خودروی پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید
 103. مزایده فروش تعداد 21 دستگاه خودپرداز NCR / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش تعداد 21 دستگاه خودپرداز NCR
 104. مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 1650متر مربع / مزایده، مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 1650متر مربع
 105. مزایده فروش یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان ملک شماره 3222.1668 / مزایده، مزایده فروش یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان ملک شماره 3222.1668
 106. مزایده فروش یک عدد سیم کارت / مزایده، مزایده فروش یک عدد سیم کارت
 107. استعلام رک 28 یونیت / استعلام رک 28 یونیت
 108. مزایده اجاره اماکن ورزشی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی - نوبت دوم
 109. مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری 751.26 مترمربع نوبت سوم / مزایده ،مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری 751.26 مترمربع نوبت سوم
 110. مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 17946 اصلی / مزایده مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 17946 اصلی
 111. مزایده واگذاری بهره برداری از شهربازی / مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از شهربازی
 112. مزایده فروش پلاک ثبت شده شماره 2/1486 - نوبت دوم / مزایده، مزایده فروش پلاک ثبت شده شماره 2/1486 - نوبت دوم
 113. مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 2/7 هکتار / مزایده، مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 2/7 هکتار
 114. مزایده فروش یک قطعه باغ عرصه به مساحت 476 متر مربع / مزایده، مزایده فروش یک قطعه باغ عرصه به مساحت 476 متر مربع
 115. مزایده فروش 3دانگ مشاع پلاک ثبتی 8373 / مزایده، مزایده فروش 3دانگ مشاع پلاک ثبتی 8373
 116. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مسکونی و تجاری 531.95 متر نوبت اول / مزایده مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مسکونی و تجاری 531.95 متر نوبت اول
 117. مزایده فروش دو فقره قبض حج تمتع و عمره / مزایده، مزایده فروش دو فقره قبض حج تمتع و عمره
 118. مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بار دوم / مزایده مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بار دوم
 119. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 2000 مترمربع نوبت اول / مزایده ،مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 2000 مترمربع نوبت اول
 120. مزایده فروش یک قطعه زمین / مزایده، مزایده فروش یک قطعه زمین
 121. مزایده فروش یک دستگاه کانکس / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه کانکس
 122. مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان / مزایده ،مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان
 123. استعلام بهسازی و مرمت راههای دسترسی به منطقه گردشگری تونل برفی ازنا / استعلام بهسازی و مرمت راههای دسترسی به منطقه گردشگری تونل برفی ازنا
 124. استعلام ساخت درب آموزشگاه شهید مدنی ونصب / استعلام ساخت درب آموزشگاه شهید مدنی ونصب
 125. استعلام سرور HP DL 380 G10 / استعلام سرور HP DL 380 G10
 126. استعلام تعمیرات مدارس شاهین شهر بر اساس لیست پیوست 1-پرداخت وجه از طریق اسناد خزانه اسلامی مرداد و مهر1400 سال و حفظ قدرت خرید 15 درصد. / استعلام تعمیرات مدارس شاهین شهر بر اساس لیست پیوست 1-پرداخت وجه از طریق اسناد خزانه اسلامی مرداد و مهر1400 سال و حفظ قدرت خرید 15 درصد.
 127. استعلام، ابزارآلات کارگاهی / ابزارآلات کارگاهی
 128. استعلام درخواست اینترانت طبق برگ پیوست / استعلام درخواست اینترانت طبق برگ پیوست
 129. استعلام چاپگر-مانیتور -کیس رایانه- محافظ برق-موس -کیبورد باتوجه به فرم پیوست اقدام گردد. / استعلام چاپگر-مانیتور -کیس رایانه- محافظ برق-موس -کیبورد باتوجه به فرم پیوست اقدام گردد.
 130. استعلام باز و بست گیربکس جهت تعویض صفحه دیسک کلاچ دار وبلبرینگ دنده فلایول و میل مندل تعادل کامل عقب و بورگین / استعلام باز و بست گیربکس جهت تعویض صفحه دیسک کلاچ دار وبلبرینگ دنده فلایول و میل مندل تعادل کامل عقب و بورگین
 131. استعلام اقلام درخواستی طی یکبرگ لیست پیوست میباشد / استعلام اقلام درخواستی طی یکبرگ لیست پیوست میباشد
 132. استعلام دستگاه سنجش فشار خون بازوئی مدل M3 HEM 7131-E OMRON نمایندگی انحصاری شرکت پایکار بنیان پوشش در استان فارس شهر شیراز و ثبت در IMED پرداخت اعتباری / استعلام دستگاه سنجش فشار خون بازوئی مدل M3 HEM 7131-E OMRON نمایندگی انحصاری شرکت پایکار بنیان پوشش در استان فارس شهر شیراز و ثبت در IMED پرداخت اعتباری
 133. استعلام برنامه های cbr سال 98 / استعلام برنامه های cbr سال 98
 134. استعلام برگزاری کلاسهای اوقات فراغت جهت دانش آموزان مددجویان کمیته امدادنی ریز براساس فایل پیوستی . / استعلام برگزاری کلاسهای اوقات فراغت جهت دانش آموزان مددجویان کمیته امدادنی ریز براساس فایل پیوستی .
 135. استعلام تعمیرات مسجد گلزار شهدای کرمانشاه / استعلام تعمیرات مسجد گلزار شهدای کرمانشاه
 136. استعلام حذف وجایگزینی باغات درجه 3 / استعلام حذف وجایگزینی باغات درجه 3
 137. استعلام تابلوی آموزشی زنده سیستم سوخت رسانی وجرقه زنی خودرو ال 90 بصورت کامل وقابل استفاده با قطعات نو ونصب بر روی شاسی متحرک / استعلام تابلوی آموزشی زنده سیستم سوخت رسانی وجرقه زنی خودرو ال 90 بصورت کامل وقابل استفاده با قطعات نو ونصب بر روی شاسی متحرک
 138. استعلام مرمت و معرفی بناها ( مسجد جامع – سر دشت- قلعه حسن آباد – قلعه کوه- رباط شور و خوشاب – امامزادگان و بناهای اضطراری) / استعلام مرمت و معرفی بناها ( مسجد جامع – سر دشت- قلعه حسن آباد – قلعه کوه- رباط شور و خوشاب – امامزادگان و بناهای اضطراری)
 139. استعلام تغییر و نصب و راه اندازی سیستم امحاء زباله (طبق لیست پیوست ) قیمتی که پیشنهاد میشود باید دقیقا مطابق اقلام خواسته شده در پیوست درخواستی باشد. / استعلام تغییر و نصب و راه اندازی سیستم امحاء زباله (طبق لیست پیوست ) قیمتی که پیشنهاد میشود باید دقیقا مطابق اقلام خواسته شده در پیوست درخواستی باشد.
 140. استعلام پرداخت 1یک ماه بعد از تحویل کالا / استعلام پرداخت 1یک ماه بعد از تحویل کالا
 141. مناقصه اجرای عملیات خدمات شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خدمات شهر - نوبت دوم
 142. استعلام دستگاه dr6000 آّب مقطرگیری 2بار تقطیر / استعلام دستگاه dr6000 آّب مقطرگیری 2بار تقطیر
 143. استعلام به پیوست مراجعه فرمائید.کیس رایانه کامل/دوربین عکاسی کانن720SXHS/**چاپگر رایانهHPمدلM12W**مورد نیاز است با گارانتی معتبر . / استعلام به پیوست مراجعه فرمائید.کیس رایانه کامل/دوربین عکاسی کانن720SXHS/**چاپگر رایانهHPمدلM12W**مورد نیاز است با گارانتی معتبر .
 144. استعلام مصالح ساختمانی برای بخشداری اوز لارستان / استعلام مصالح ساختمانی برای بخشداری اوز لارستان
 145. استعلام شرح درپیوست*خریدهدکلزا* / استعلام شرح درپیوست*خریدهدکلزا*
 146. استعلام عملیات عمرانی مدارس طبق لیست پیوست / استعلام عملیات عمرانی مدارس طبق لیست پیوست
 147. استعلام خودرو استیجاری / استعلام خودرو استیجاری
 148. استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری طبق مشخصات لیست پیوست / استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری طبق مشخصات لیست پیوست
 149. استعلام خرید 14 عدد صندلی جک دار گردان به مارک نیلپر مدل 825 جهت گمرک رازی مطابق با لیست اسکن از دادن قیمت برای محصولات مشابه خودداری شود. / استعلام خرید 14 عدد صندلی جک دار گردان به مارک نیلپر مدل 825 جهت گمرک رازی مطابق با لیست اسکن از دادن قیمت برای محصولات مشابه خودداری شود.
 150. استعلام کاغذخردکن / استعلام کاغذخردکن
 151. استعلام کاغذ A4 مارک کپی مکس / استعلام کاغذ A4 مارک کپی مکس
 152. استعلام 3600عدد عسل 25 گرم مارک شانا و 2400عدد مربا 25 گرم هویج مارک شانا / استعلام 3600عدد عسل 25 گرم مارک شانا و 2400عدد مربا 25 گرم هویج مارک شانا
 153. استعلام تکمیل عملیات بهسازی فضای برگزاری آزمون آبادان شماره تماس 09163922170 100درصد اعتبار اوراق با سررسید 98.5.18 می باشد. / استعلام تکمیل عملیات بهسازی فضای برگزاری آزمون آبادان شماره تماس 09163922170 100درصد اعتبار اوراق با سررسید 98.5.18 می باشد.
 154. استعلام، ارفیس / ارفیس
 155. استعلام کد کالا مشابه می باشد خرید کالا طبق مدارک پیوستی مورد تایید می باشد / استعلام کد کالا مشابه می باشد خرید کالا طبق مدارک پیوستی مورد تایید می باشد
 156. استعلام مواد غذایی طبق مشخصات فایل پیوستی / استعلام مواد غذایی طبق مشخصات فایل پیوستی
 157. استعلام پیشگیری و اطفائ حریق / استعلام پیشگیری و اطفائ حریق
 158. استعلام اصلاح باغات درجه 2 / استعلام اصلاح باغات درجه 2
 159. استعلام طراحی و تهیه نقشه های تاسیسات برقی ساختمان و متره و برآورد در سطح استان البرز.مطابق اسناد پیوست.انتخاب مشاور بر اساس قیمت کل پیشنهادی میباشد. / استعلام طراحی و تهیه نقشه های تاسیسات برقی ساختمان و متره و برآورد در سطح استان البرز.مطابق اسناد پیوست.انتخاب مشاور بر اساس قیمت کل پیشنهادی میباشد.
 160. استعلام تعمیر دستگاه آزمایشگاهی HPLC / استعلام تعمیر دستگاه آزمایشگاهی HPLC
 161. استعلام لوله آزمایش استوانه ای ته گرد پلاستیکی شفاف قطر 12 mm ارتفاع 75 mm رحا تعداد دویست و پنجاه هزار عدد / استعلام لوله آزمایش استوانه ای ته گرد پلاستیکی شفاف قطر 12 mm ارتفاع 75 mm رحا تعداد دویست و پنجاه هزار عدد
 162. استعلام ایران کد کالا مشابه می باشد کمیته امداد استان زنجان در نظر دارد یک دستگاه دی وی آر با برند VERTINA شانزده کاناله با هارد 4 ترابایت تهیه نماید / استعلام ایران کد کالا مشابه می باشد کمیته امداد استان زنجان در نظر دارد یک دستگاه دی وی آر با برند VERTINA شانزده کاناله با هارد 4 ترابایت تهیه نماید
 163. استعلام -ایران کدها مشابه می باشند. 3-ارائه پیش فاکتور الزامی می باشد. 4-کالا ایرانی باشد. 5- خرید طبق لیست پیوست و توضیحات . / استعلام -ایران کدها مشابه می باشند. 3-ارائه پیش فاکتور الزامی می باشد. 4-کالا ایرانی باشد. 5- خرید طبق لیست پیوست و توضیحات .
 164. استعلام آماده سازی بخشی از راه دسترسی شهرک صنعتی بافت / استعلام آماده سازی بخشی از راه دسترسی شهرک صنعتی بافت
 165. استعلام ساخت تابلو حروف برجسته درجه 1 زیرکار آلومینیوم قیمت نهایی به ازای هر یک متر مربع تحویل نصب و راه اندازی در شهر سرچشمه / استعلام ساخت تابلو حروف برجسته درجه 1 زیرکار آلومینیوم قیمت نهایی به ازای هر یک متر مربع تحویل نصب و راه اندازی در شهر سرچشمه
 166. استعلام 2 دستگاه الکترو پمپ شناور طرح ریتز مدل 6608/8 پانزده کیلو وات - ایران کد مشابه می باشد / استعلام 2 دستگاه الکترو پمپ شناور طرح ریتز مدل 6608/8 پانزده کیلو وات - ایران کد مشابه می باشد
 167. استعلام برگزاری کلاسهای اوقات فراغت جهت دانش اموزان شهر نی ریز.صرفا کانونهای فرهنگی بومی مجاز به شرکت درمزایده براساس فایل پیوست می باشند . / استعلام برگزاری کلاسهای اوقات فراغت جهت دانش اموزان شهر نی ریز.صرفا کانونهای فرهنگی بومی مجاز به شرکت درمزایده براساس فایل پیوست می باشند .
 168. استعلام اوراق اخزا 719مورخه98/8/27 6پنل ویدیو وال 55 با گپ 3.5mm لیست پیوست هزینه پیوست به قیمت کالا اضافه و قیمت کل بدون تفکیک خدمات در سامانه ثبت گردد / استعلام اوراق اخزا 719مورخه98/8/27 6پنل ویدیو وال 55 با گپ 3.5mm لیست پیوست هزینه پیوست به قیمت کالا اضافه و قیمت کل بدون تفکیک خدمات در سامانه ثبت گردد
 169. استعلام رنگ آمیزی میز تحریروفایل اداری / استعلام رنگ آمیزی میز تحریروفایل اداری
 170. استعلام محصور سازی مخزن آب بنسنجان در شهر یاسوج واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد شرکتهای دارای رتبه 5 ابنیه و بالاتر میتوانند شرکت نمایند. / استعلام محصور سازی مخزن آب بنسنجان در شهر یاسوج واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد شرکتهای دارای رتبه 5 ابنیه و بالاتر میتوانند شرکت نمایند.
 171. استعلام لوازم یدکی خودرو / استعلام لوازم یدکی خودرو
 172. استعلام رید یکدستگاه کولر گازی دیواری 12000 اینوایتر به مارک هیمورا جهت گمرک رازی مطابق با لیست اسکن از دادن قیمت برای محصولات مشابه خودداری شود. / استعلام رید یکدستگاه کولر گازی دیواری 12000 اینوایتر به مارک هیمورا جهت گمرک رازی مطابق با لیست اسکن از دادن قیمت برای محصولات مشابه خودداری شود.
 173. استعلام تعمیرات مدارس باغبهادران بر اساس لیست پیوست 1-پرداخت وجه از طریق اسناد خزانه اسلامی با سررسید شهریور98 میباشد / استعلام تعمیرات مدارس باغبهادران بر اساس لیست پیوست 1-پرداخت وجه از طریق اسناد خزانه اسلامی با سررسید شهریور98 میباشد
 174. استعلام، ترموکوپل / ترموکوپل
 175. استعلام خرید خرمای مضافتی درجه یک با بسته بندی بهداشتی و دارای سیب سلامت به تعداد480بسته / استعلام خرید خرمای مضافتی درجه یک با بسته بندی بهداشتی و دارای سیب سلامت به تعداد480بسته
 176. استعلام جهت مسجد ابوالفضل العباس (ع) گلستان شمالی : خرید میلگرد آجدار A3 25 اصفهان / استعلام جهت مسجد ابوالفضل العباس (ع) گلستان شمالی : خرید میلگرد آجدار A3 25 اصفهان
 177. استعلام تامین ریز دانه کار کلزا به شرح مشخصات و لیست پیوست خرید اقلام فوق از طریق خزانه اسلامی با سررسید 1400/3/24می باشد. / استعلام تامین ریز دانه کار کلزا به شرح مشخصات و لیست پیوست خرید اقلام فوق از طریق خزانه اسلامی با سررسید 1400/3/24می باشد.
 178. استعلام چیدن و برداشت 120 هکتار گندم و جو (دیم ) در دو قطعه واقع در شهرستان لالجین روستای دستجرد بوسیله کمباین / استعلام چیدن و برداشت 120 هکتار گندم و جو (دیم ) در دو قطعه واقع در شهرستان لالجین روستای دستجرد بوسیله کمباین
 179. استعلام گوشت گرم گوسفند / استعلام گوشت گرم گوسفند
 180. استعلام طبق جدول پیوستی / استعلام طبق جدول پیوستی
 181. استعلام جوشکاری بدنه پکیج تصفیه فاظلاب 4600 اینچ-تلقیح seeding به راکتور پکیج یک مجموعه-تست و راه اندازی تجهیزات پکیج به صورت خشک یک مجموعه / استعلام جوشکاری بدنه پکیج تصفیه فاظلاب 4600 اینچ-تلقیح seeding به راکتور پکیج یک مجموعه-تست و راه اندازی تجهیزات پکیج به صورت خشک یک مجموعه
 182. استعلام پیاز متوسط درجه یک / استعلام پیاز متوسط درجه یک
 183. استعلام کلیه هزینه های جانبی اعم از کرایه و مالیات بر عهده فروشنده می باشد-قیمت هر واحد کیلو داده شود / استعلام کلیه هزینه های جانبی اعم از کرایه و مالیات بر عهده فروشنده می باشد-قیمت هر واحد کیلو داده شود
 184. استعلام تهیه علوفه دامی 11تن باحمل جهت شهرستانهای پردیس و دماوند / استعلام تهیه علوفه دامی 11تن باحمل جهت شهرستانهای پردیس و دماوند
 185. استعلام لوازم تحریر طبق فایل پیوستی / استعلام لوازم تحریر طبق فایل پیوستی
 186. استعلام خرید ابزار کارگاه طلا سازی ساخت ایران / استعلام خرید ابزار کارگاه طلا سازی ساخت ایران
 187. استعلام اجاره دودستگاه اتوبوس / استعلام اجاره دودستگاه اتوبوس
 188. استعلام ساخت تابلو حروف برجسته درجه 1 قیمت نهایی به ازای هر یک متر مربع تحویل نصب و راه اندازی در شهر جیرفت / استعلام ساخت تابلو حروف برجسته درجه 1 قیمت نهایی به ازای هر یک متر مربع تحویل نصب و راه اندازی در شهر جیرفت
 189. استعلام لوله خرطومی بیهوشی با بگ تولیدداخل جز سایت ای مد / استعلام لوله خرطومی بیهوشی با بگ تولیدداخل جز سایت ای مد
 190. استعلام خرید 25 تخته چادر مخروطی جهت استفاده در مدارس سطح استان فارس / استعلام خرید 25 تخته چادر مخروطی جهت استفاده در مدارس سطح استان فارس
 191. استعلام دستگاه اتوکلاو رومیزی کلاس بی توسن تجهیز با ظرفیت 25 لیتری و حجم داخلی 23 لیتر نصب و راه اندازی رایگان ثبت در imed / استعلام دستگاه اتوکلاو رومیزی کلاس بی توسن تجهیز با ظرفیت 25 لیتری و حجم داخلی 23 لیتر نصب و راه اندازی رایگان ثبت در imed
 192. مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی 198.85 متر / مزایده مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی 198.85 متر
 193. استعلام عملیات اجرایی حفاری دوحلقه چاه در زاهدان حرمک(نوبت دوم) / استعلام عملیات اجرایی حفاری دوحلقه چاه در زاهدان حرمک(نوبت دوم)
 194. استعلام خریدنهال طبق مشخصات پیوستی / استعلام خریدنهال طبق مشخصات پیوستی
 195. استعلام میزتمام چوب نهار خوری با 4صندلی سفارشی تحویل فوری فرش 9متری درجه یک فایل 4کشو قفل مرکزی سفارشی مبل تختخواب شو سفارشی سانلی تحویل فوری / استعلام میزتمام چوب نهار خوری با 4صندلی سفارشی تحویل فوری فرش 9متری درجه یک فایل 4کشو قفل مرکزی سفارشی مبل تختخواب شو سفارشی سانلی تحویل فوری
 196. استعلام مواد غذایی - شزح پیوست میباشد / استعلام مواد غذایی - شزح پیوست میباشد
 197. استعلام تعمیرات مدرسه فاطمه الزهرا کرچگان باغبهادران بر اساس لیست پیوست پرداخت وجه از طریق اسناد خزانه اسلامی با سررسید شهریور98 میباشد / استعلام تعمیرات مدرسه فاطمه الزهرا کرچگان باغبهادران بر اساس لیست پیوست پرداخت وجه از طریق اسناد خزانه اسلامی با سررسید شهریور98 میباشد
 198. استعلام، ابزارآلات کارگاهی بخش مواد اولیه / ابزارآلات کارگاهی بخش مواد اولیه
 199. استعلام تاسیسات ساختمانی / استعلام تاسیسات ساختمانی
 200. استعلام، ترمو رزیستنس / ترمو رزیستنس
 201. استعلام لیوان یکبار مصرف 500عددی جنس خوب .وایتکس چهار لیتری./ / استعلام لیوان یکبار مصرف 500عددی جنس خوب .وایتکس چهار لیتری./
 202. استعلام، فلومتر / فلومتر
 203. استعلام انجام تعمیرات در اداره بهزیستی شهرستان کمیجان در محیط اداره / استعلام انجام تعمیرات در اداره بهزیستی شهرستان کمیجان در محیط اداره
 204. استعلام خرید 4 عدد کانکس / استعلام خرید 4 عدد کانکس
 205. استعلام واگذاری بخشی از خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن در سطح استان خراسان رضوی / استعلام واگذاری بخشی از خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن در سطح استان خراسان رضوی
 206. استعلام نگهداری 3 دستگاه آسانسور اداره کل بیمه سلامت طبق فایل پیوست : / استعلام نگهداری 3 دستگاه آسانسور اداره کل بیمه سلامت طبق فایل پیوست :
 207. استعلام عملیات تکمیل دیوار سنگی و دیوار حفاظتی خیابان ساحلی طرح اعلام شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به شماره 750187 مورخه 28/12/97 / استعلام عملیات تکمیل دیوار سنگی و دیوار حفاظتی خیابان ساحلی طرح اعلام شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به شماره 750187 مورخه 28/12/97
 208. استعلام پمپ اب 3اسب-2عدد-ست کنترل پمپ-2عدد-ایرانی درجه یک / استعلام پمپ اب 3اسب-2عدد-ست کنترل پمپ-2عدد-ایرانی درجه یک
 209. استعلام تکمیل مدرسه روستای اعراب عبدلی داراب / استعلام تکمیل مدرسه روستای اعراب عبدلی داراب
 210. استعلام قطعات چوبی صندلی دانشجویی / استعلام قطعات چوبی صندلی دانشجویی
 211. استعلام چراغ راهنمایی تمام نقاب سه خانه زرد جنس ABS سایز 30 cm سیستم نوری لامپی چشمک زن نوبر پارت ایران / استعلام چراغ راهنمایی تمام نقاب سه خانه زرد جنس ABS سایز 30 cm سیستم نوری لامپی چشمک زن نوبر پارت ایران
 212. استعلام خرید سیستم اپراتور خودکار ( EVM) پایا اداره بهزیستی شهرستان محلات / استعلام خرید سیستم اپراتور خودکار ( EVM) پایا اداره بهزیستی شهرستان محلات
 213. استعلام خرید ده عدد مخزن فایبرگلاس 5000لیتری و1650 متر لوله گالوانیزه 1/2 با اتصالات مربوطه / استعلام خرید ده عدد مخزن فایبرگلاس 5000لیتری و1650 متر لوله گالوانیزه 1/2 با اتصالات مربوطه
 214. استعلام لوازم دندانپزشکی / استعلام لوازم دندانپزشکی
 215. استعلام تهیه وسایل طبق فایل به شرح پیوست / استعلام تهیه وسایل طبق فایل به شرح پیوست
 216. استعلام هندوانه خیارگوجه / استعلام هندوانه خیارگوجه