سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

بخش دوازدهم اخبار مناقصه و مزایده کشور 95.4.9

 

 1. مزایده ششدانگ زمین دویست وهفتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دویست وهفتاد متر
 2. مزایده موازی 12.54 سهم مشاع از صد سهم سهام ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده موازی 12.54 سهم مشاع از صد سهم سهام ششدانگ اپارتمان
 3. مزایده پلاک ثبتی با عرصه 330متر کلاسه 940072 دادورز هفت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه 330متر کلاسه 940072 دادورز هفت
 4. مزایده سرامیک کف آدورنیا.... / مزایده, مزایده سرامیک کف آدورنیا....
 5. مزایده میزان 529 درصد دانگ از یک دانگ از ششدانگ سرقفلی / مزایده,مزایده میزان 529 درصد دانگ از یک دانگ از ششدانگ سرقفلی
 6. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4 شیراز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4 شیراز
 7. مزایده ملکی به مساحت 480متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملکی به مساحت 480متر نوبت اول
 8. مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی و ...
 9. مزایده فروش زمین با کاربری تجاری 490.5متر / مزایده,مزایده فروش زمین با کاربری تجاری 490.5متر
 10. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت سطح معابر سطح شهر نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت سطح معابر سطح شهر نوبت اول
 11. مزایده عمومی اموال ملکی مازاد غیرمنقول / مزایده,مزایده عمومی اموال ملکی مازاد غیرمنقول
 12. مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر اصلی مسکن مهر / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر اصلی مسکن مهر
 13. مناقصه واگذاری بخش های عمران، موتوری و اداری / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری بخش های عمران، موتوری و اداری
 14. مناقصه طراحی المان میدان ورودی شهر / فراخوان, مناقصه طراحی المان میدان ورودی شهر
 15. مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر اصلی و راههای دسترسی مسکن مهر / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر اصلی و راههای دسترسی مسکن مهر
 16. مناقصه عملیات احداث فضای سبز در سطح منطقه هفت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث فضای سبز در سطح منطقه هفت
 17. مزایده یک دستگاه ماشین تراشکاری / مزایده,مزایده یک دستگاه ماشین تراشکاری
 18. مناقصه خرید چراغ جهت نورپردازی در سطح منطقه هفت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید چراغ جهت نورپردازی در سطح منطقه هفت
 19. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G بوستان شهروند / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G بوستان شهروند
 20. مزایده فروش قطعه زمین مسکونی و یکدستگاه مینی بوس ایویکو و.. 95/4/9 / آگهی مزایده , مزایده فروش قطعه زمین مسکونی و یکدستگاه مینی بوس ایویکوو... 95/4/9
 21. مناقصه عملیات قیرپاشی و آسفالت محور اصلی روستا نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات قیرپاشی و آسفالت محور اصلی روستا نوبت دوم
 22. مزایده غرفه تنقلات بوستان نماز و....تجدید / آگهی مزایده عمومی,مزایده غرفه تنقلات بوستان نماز و...تجدید
 23. آگهی مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند از درب منازل / آگهی مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند از درب منازل
 24. آگهی مناقصه خریدار شیشه های ضایعاتی / آگهی مناقصه خریدار شیشه های ضایعاتی
 25. آگهی مناقصه عمومی انجام ساخت یک واحد سوله صنعتی / آگهی مناقصه عمومی، آگهی مناقصه عمومی انجام ساخت یک واحد سوله صنعتی
 26. مزایده یک قطعه ملک خانه سرا نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه ملک خانه سرا نوبت دوم
 27. مزایده دو قطعه زمین از املاک شهرداری و قطعه شماره دو نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین از املاک شهرداری و قطعه شماره دو نوبت دوم
 28. مزایده تاورکرین های مازاد بر نیاز / مزایده , مزایده تاورکرین های مازاد بر نیاز
 29. مزایده کارخانه تولید درب و پنجره upvc و شیشه دوجداره / مزایده , مزایده کارخانه تولید درب و پنجره upvc و شیشه دوجداره
 30. مزایده فروش مینی بوس ، نیسان پاترول سواری و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش مینی بوس ، نیسان پاترول سواری و ...
 31. فراخوان استعلام خدمات چاپ و تکثیر ساختمان مرکزی / آگهی فراخوان استعلام عمومی , فراخوان استعلام خدمات چاپ و تکثیر ساختمان مرکزی
 32. مناقصه اجرای شبکه فاضلاب پراکنده منطقه 2 / مناقصه , مناقصه اجرای شبکه فاضلاب پراکنده منطقه 2
 33. مناقصه احداث و اجرای جدول ، رفوژ وسط ، کانیوا و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه احداث و اجرای جدول ، رفوژ وسط ، کانیوا و ... نوبت دوم
 34. مزایده مقدار 2000 سهم از 4000 سهم مشاع زمین کشاورزی / مزایده,مزایده مقدار 2000 سهم از 4000 سهم مشاع زمین کشاورزی
 35. مناقصه نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور / مناقصه , مناقصه نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور
 36. مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفافات رفع حوادث تجهیزاتی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفافات رفع حوادث تجهیزاتی ... نوبت دوم
 37. مزایده عمومی اجاره غرفه گل فروشی - نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره غرفه گل فروشی - نوبت دوم
 38. مزایده فروش هفت قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش هفت قطعه زمین
 39. مناقصه عملیات اصلاح هندسی معابر سطح شهر و ... -95.4.9 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اصلاح هندسی معابر سطح شهر و ... -95.4.9
 40. ارزیابی کیفی خدمات راهبری خودروها و ترابری نیمه سنگین و سنگین / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خدمات راهبری خودروها و ترابری نیمه سنگین و سنگین
 41. مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان
 42. فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع تجاری -95.4.9 / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع تجاری -95.4.9
 43. مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک های ثبتی 1767و1766 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک های ثبتی 1767و1766
 44. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت صد و هشتاد متر
 45. مناقصه زیرسازی و آسفالت سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه زیرسازی و آسفالت
 46. مناقصه خرید بلوک فرش و جدولگذاری / آگهی مناقصه,مناقصه خرید بلوک فرش و جدولگذاری
 47. مناقصه عملیات تکمیل خیابان فجر نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات تکمیل خیابان فجر نوبت دوم
 48. شناسایی پیمانکار انجام امور خدماتی طبخ و توزیع / شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار انجام امور خدماتی طبخ و توزیع
 49. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی
 50. مزایده پلاک ثبتی بخش نه ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه ثبت اصفهان
 51. مناقصه لکه گیری آسفالت سطح شهر فولادشهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری آسفالت سطح شهر فولادشهر
 52. مزایده اجاره غرفه شماره 1 فروش اغذیه.... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره غرفه شماره 1 فروش اغذیه....
 53. مناقصه اجرای پروژه تجاری و سرویس های بهداشتی / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای پروژه تجاری و سرویس های بهداشتی
 54. مزایده واگذاری تعداد 12 باب واحد تجاری با موقعیت اداری 95.4.9 / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 12 باب واحد تجاری با موقعیت اداری 95.4.9
 55. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان 133.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان 133.46متر
 56. مزایده واگذاری (اجاره ) مدیریت ، سرویس دهی ،نگهداری و رفع خرابی مجموعه ورزشی ... -نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری (اجاره ) مدیریت ، سرویس دهی ،نگهداری و رفع خرابی مجموعه ورزشی ... - نوبت دوم
 57. مزایده یک واحد مسکونی دوبلکس نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی دوبلکس نوبت اول
 58. تجدید فراخوان اجرای خط انتقال برق چاه آب ناحیه صنعتی / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای خط انتقال برق چاه آب ناحیه صنعتی
 59. مزایده املاک مازاد بانک کشاورزی کاربری زمین / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک کشاورزی کاربری زمین
 60. مناقصه فروشگاه مواد غذایی / آگهی مناقصه,مناقصه فروشگاه مواد غذایی