سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

آگهی مناقصه و مزایده 95.4.10 (قسمت دوم)

 

 1. مزایده ساختمان مسکونی اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی اموال غیرمنقول نوبت اول
 2. تجدید فراخوان امور خدماتی- نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان امور خدماتی- نوبت دوم
 3. مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش / مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش
 4. مزایده اجاره سردخانه بالای صفر مجتمع... - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره سردخانه بالای صفر مجتمع... -نوبت دوم
 5. مزایده اجاره فروشگاه مرکزی مجتمع ملاصدرا - تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره فروشگاه مرکزی مجتمع ملاصدرا - تجدید -نوبت دوم
 6. مناقصه خرید آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت نوبت دوم
 7. مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 9400251 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 9400251 اسناد رهنی
 8. مزایده اپارتمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی نوبت اول
 9. مزایده یکدستگاه موتور آب میتسوبیشی و... / مزایده,مزایده یکدستگاه موتور آب میتسوبیشی و...
 10. مزایده فروش یک دستگاه موتور سیکلت 125 ارشیا / اگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه موتور سیکلت 125 ارشیا
 11. فراخوان P/F RENHE WELL LOgging equipment ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان P/F RENHE WELL LOgging equipment ...نوبت دوم
 12. مزایده پلاک ثبتی 225متر قطعه بیست / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 225متر قطعه بیست
 13. مزایده فروش اقلام نو، مستعمل و اسقاط از قبیل لوازم دستگاه حفاری و ... / مزایده, مزایده فروش اقلام نو، مستعمل و اسقاط از قبیل لوازم دستگاه حفاری و ...
 14. مناقصه طراحی، خرید، حمل، باراندازی و تحویل تعداد 7 (هفت) دستگا شیر سوزنی با عملگر برقی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه طراحی، خرید، حمل، باراندازی و تحویل تعداد 7 (هفت) دستگا شیر سوزنی با عملگر برقی... نوبت دوم
 15. مزایده فروش تعداد 39 دستگاه خودرو و مقادیری اقلام فرسوده فرماندهی انتظامی کرمانشاه / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 39 دستگاه خودرو و مقادیری اقلام فرسوده فرماندهی انتظامی کرمانشاه
 16. فراخوان تهیه ، حمل ، نصب و تحویل کلیه ادوات و ملزومات مورد نیاز زمین چمن استادیوم ورزشی 95.4.10 / فراخوان , فراخوان تهیه ، حمل ، نصب و تحویل کلیه ادوات و ملزومات مورد نیاز زمین چمن استادیوم ورزشی 95.4.10
 17. مناقصه انجام عملیات آنادایز سه نمونه قطعه آلومینیومی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات آنادایز سه نمونه قطعه آلومینیومی
 18. مناقصه آذین بندی و نورپردازی موقت نصب ، نگهداری ، برقرسانی ، جمع آوری سطح منطقه 7... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آذین بندی و نورپردازی موقت نصب ، نگهداری ، برقرسانی ، جمع آوری سطح منطقه 7...
 19. مزایده فروش اقلام رایانه ای مازاد / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام رایانه ای مازاد
 20. مزایده ضایعات قطعات خودروئی / آگهی مزایده عمومی , مزایده ضایعات قطعات خودروئی
 21. مزایده اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده - تجدید
 22. مناقصه واگذاری ساخت ده سری مجموعه باکس های فلزی / مناقصه ، مناقصه واگذاری ساخت ده سری مجموعه باکس های فلزی
 23. مزایده واگذاری یکباب ملک به مساحت 500مترمربع / مزایده,مزایده واگذاری یکباب ملک به مساحت 500مترمربع
 24. مزایده ششدانگ عرصه قطعه شماره سه کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه قطعه شماره سه کاربری مسکونی نوبت دوم
 25. مناقصه خرید 58823 مترمکعب ماسه شکسته با دانه بندی تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 58823 مترمکعب ماسه شکسته با دانه بندی تجدید
 26. مزایده عمومی واگذاری کار خدمات دهی و حمل میت با آمبولانس / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری کار خدمات دهی و حمل میت با آمبولانس
 27. مزایده اجاره مغازه های / مزایده , مزایده اجاره مغازه های
 28. تجدید مناقصه واگذاری واحد ماشین شوئی تجدید 95.4.10 / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری واحد ماشین شوئی تجدید 95.4.10
 29. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو خرم اباد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو خرم اباد
 30. مناقصه اجرا و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب - 95.04.10 / آگهی مناقصه, مناقصه اجرا و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب - 95.04.10
 31. مزایده ششدانگ پلاک بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش سه سبزوار
 32. مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل در سطح شهر تجدید نوبت دوم مرحله دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل در سطح شهر تجدید نوبت دوم مرحله دوم
 33. مناقصه عمومی خرید اتوترانس- 95.04.10 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اتوترانس-- 95.04.10
 34. مناقصه برقرسانی روستایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برقرسانی روستایی
 35. مزایده واگذاری محل بوفه احداثی در پارک قائمیه (مهدی آباد)... تجدید / آگهی تجدید مزایده حضوری , مزایده واگذاری محل بوفه احداثی در پارک قائمیه (مهدی آباد)... تجدید
 36. مناقصه پروژه بازیافت گازهای ارسالی به مشعل ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بازیافت گازهای ارسالی به مشعل ... نوبت دوم
 37. مزایده سیستم سمند تیپ ال ایکس / مزایده , مزایده سیستم سمند تیپ ال ایکس
 38. مزایده محدود یک باب کارخانه تولید شمش / مزایده محدود یک باب کارخانه تولید شمش
 39. مناقصه احداث فضای سبز و آبیاری تحت فشار ایلند..95.04.10 / آگهی مناقصه, مناقصه احداث فضای سبز و آبیاری تحت فشار ایلند..95.04.10
 40. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 45 متر و 25 دسی متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 45 متر و 25 دسی متر
 41. مزایده مخزن 80 لیتر / مزایده ,مزایده مخزن 80 لیتر
 42. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان قدمت 40سال / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان قدمت 40سال
 43. مزایده سهم الارث محکوم علیه از ششدانگ ملک نوبت دوم / مزایده,مزایده سهم الارث محکوم علیه از ششدانگ ملک نوبت دوم
 44. مزایده ملک به پلاک ثبتی 798 فرعی از 45 اصلی بخش یازده / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 798 فرعی از 45 اصلی بخش یازده
 45. مزایده یک دستگاه خودرو سواری سوزوکی / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری سوزوکی
 46. مزایده ملک با قدمت چهل سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت چهل سال نوبت اول
 47. مناقصه عمومی خرید 31250 متر مکعب بالاست -تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 31250 متر مکعب بالاست -تجدید
 48. مناقصه اجرای دیوار کشتی زمین های جداره ساحلی و خیابان انقلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای دیوار کشتی زمین های جداره ساحلی و خیابان انقلاب
 49. مزایده پلاک دارای 459.80متر عرصه و اعیانی اسناد ذمه / مزایده,مزایده پلاک دارای 459.80متر عرصه و اعیانی اسناد ذمه
 50. مناقصه شناسایی مشاوران و پیمانکاران حوزه آمار / آگهی شناسایی,مناقصه شناسایی مشاوران و پیمانکاران حوزه آمار
 51. مناقصه خرید دو دستگاه پمپ شش مرحله ای آبرسانی- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه پمپ شش مرحله ای آبرسانی- نوبت دوم
 52. مزایده مشارکت در بهره برداری هتل بزرگ پارسیا (قم چهار ستاره) / آگهی مشارکت , مزایده مشارکت در بهره برداری هتل بزرگ پارسیا (قم چهار ستاره)
 53. مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین شامل عملیات اجرایی و نگهداری فرآیند پردازش...- تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین شامل عملیات اجرایی و نگهداری فرآیند پردازش... تجدید نوبت دوم
 54. مناقصه خریداری کامپیوتر (PC) ، مانیتور ، کیس و .... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری کامپیوتر (PC) ، مانیتور ، کیس و .... نوبت دوم
 55. مناقصه YANCHENG SANYI ANNULAR BLOWOUT- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه YANCHENG SANYI ANNULAR BLOWOUT- نوبت دوم
 56. مزایده یک قطعه ملک بخش شانزده تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک بخش شانزده تبریز نوبت اول
 57. مزایده کاتالیست / آگهی مزایده, مزایده کاتالیست
 58. مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر خاکی / آگهی مناقصه, مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر خاکی
 59. مزایده واگذاری یک قطعه زمین بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین بخش 5 ارومیه
 60. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده نوبت دوم