سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آگهی مناقصه و مزایده 95.4.10 (قسمت پنجم)

 

 1. مزایده پلاک کاربری تجاری 40.65متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک کاربری تجاری 40.65متر نوبت دوم
 2. مناقصه واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی
 3. آگهی مزایده فروش وسائط نقلیه مازاد / آگهی مزایده,مزایده فروش وسائط نقلیه مازاد
 4. مزایده یک دستگاه سنگ شکن ، دستگاههای برش آهن آلات / مزایده,مزایده یک دستگاه سنگ شکن ، دستگاههای برش آهن آلات
 5. مزایده فروش یک دستگاه ماشین پژو پارس 95.4.10 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه ماشین پژو پارس 95.4.10
 6. اصلاحیه مزایده اماکن ورزشی قابل واگذاری استان -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده , مزایده اماکن ورزشی قابل واگذاری استان -اصلاحیه
 7. مزایده فروش تعداد 2 راس ماده گاو حذفی و 5 راس جوانه / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 2 راس ماده گاو حذفی و 5 راس جوانه
 8. مزایده فروش ششدانگ دو قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش ششدانگ دو قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت سوم
 9. مزایده یک قطعه زمین خالصه نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالصه نوبت اول
 10. مزایده ششدانگ زمین 1650متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 1650متر
 11. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری در سطح استان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری در سطح استان
 12. مزایده مازاد اول سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک بخش 5 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده مازاد اول سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک بخش 5 قزوین نوبت اول
 13. مزایده دو دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول
 14. مزایده انتشارات دانشجویی ساختمان شهید شهریاری / مزایده انتشارات دانشجویی ساختمان شهید شهریاری
 15. مناقصه حمل آب از چاه سه راهی بیجار به منبع زمینی شهرک / آگهی مناقصه , مناقصه حمل آب از چاه سه راهی بیجار به منبع زمینی شهرک
 16. مزایده پلاک ثبتی بخش یک زنجان مساحت دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک زنجان مساحت دویست متر نوبت دوم
 17. مزایده بوفه دانشجویی خوابگاه برادران / مزایده بوفه دانشجویی خوابگاه برادران
 18. مسابقه عکاسی روز قدس / مسابقه عکاسی روز قدس
 19. مزایده ششدانگ زمین محصور با بنای احداثی مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور با بنای احداثی مرحله دوم
 20. مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی و انتظامات / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی و انتظامات
 21. مناقصه پروژه تکمیل فاز دوم پارک کوهستانی / مناقصه ,مناقصه پروژه تکمیل فاز دوم پارک کوهستانی
 22. مزایده ملک در طبقه سوم یک مجتمع تجاری مسکونی / مزایده,مزایده ملک در طبقه سوم یک مجتمع تجاری مسکونی
 23. مناقصه عمومی تعمیر و بازسازی کابین عقب آمبولانس های فوریت های پزشکی- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعمیر و بازسازی کابین عقب آمبولانس های فوریت های پزشکی- نوبت دوم
 24. مزایده اکسترودر ماشین خط تولید تزریق پلاستیک... / مزایده, مزایده اکسترودر ماشین خط تولید تزریق پلاستیک...
 25. مزایده ششدانگ یکباب خانه اموال غیرمنقول به کلاسه 9400006 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اموال غیرمنقول به کلاسه 9400006
 26. مزایده ملک به صورت ششدانگ عرصه و اعیان یکباب تجاری / مزایده,مزایده ملک به صورت ششدانگ عرصه و اعیان یکباب تجاری
 27. مزایده محصول باغات هلو و شلیل / مزایده ,مزایده محصول باغات هلو و شلیل
 28. مزایده فروش تعدادی قطعه زمین از املاک شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی قطعه زمین از املاک شهرداری نوبت دوم
 29. مناقصه اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب شهر کهنوج نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب شهر کهنوج نوبت دوم
 30. فراخوان شناسایی پیمانکاران و تهیه فهرست بلند و کوتاه / فراخوان , شناسایی پیمانکاران و تهیه فهرست بلند و کوتاه
 31. مزایده یک حبه از کل 96 حبه ملک زراعی / مزایده,مزایده یک حبه از کل 96 حبه ملک زراعی
 32. مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 13770متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 13770متر
 33. مزایده یک دستگاه خودرو پراید 141 تیپ DIX140 مدل 85 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پراید 141 تیپ DIX140 مدل 85
 34. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 237.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 237.84متر
 35. مناقصه ارائه خدمات بهره برداری و راهبری , نگهداری وتعمیرات ... / مناقصه ارائه خدمات بهره برداری و راهبری , نگهداری وتعمیرات ...
 36. مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر شهر کرمان 95/4/9 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر شهر کرمان 95/4/9
 37. مناقصه نگهداری تاسیسات ورزشی / مناقصه, مناقصه نگهداری تاسیسات ورزشی
 38. مزایده تمامت سرقفلی ششدانگ یکباب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده تمامت سرقفلی ششدانگ یکباب مغازه نوبت اول
 39. مناقصه واگذاری پیمانکاری تأمین خودروهای سنگین و نیمه سنگین و مربی دانشگاه رانندگی پایه یکم و دوم خدمات منابع به بخش خصوصی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری پیمانکاری تأمین خودروهای سنگین و نیمه سنگین و مربی دانشگاه رانندگی پایه یکم و دوم خدمات منابع به بخش خصوصی
 40. مناقصه واگذاری پیمانکاری حمل و انتقال خودروهای توقیفی- تصادفی و طرح انضباط اجتماعی به بخش خصوصی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری پیمانکاری حمل و انتقال خودروهای توقیفی- تصادفی و طرح انضباط اجتماعی به بخش خصوصی
 41. مناقصه اجرای پروژه تله رسوب گیر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پروژه تله رسوب گیر- نوبت دوم
 42. مسابقه عکاسی و آدمک سازی / مسابقه عکاسی و آدمک سازی
 43. مزایده واگذاری اجاره آغل های دامی کشتارگاه - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره آغل های دامی کشتارگاه - نوبت دوم
 44. مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی
 45. مناقصه خرید آسفالت از نوع توپکا و بیندر و همچنین حمل و پخش آسفالت- نوبت اول مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت از نوع توپکا و بیندر و همچنین حمل و پخش آسفالت جهت آسفالت -نوبت اول مرحله دوم
 46. مناقصه خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی انواع ادوات و تجهیزات پایش کیفی منابع آب سد مهاباد - نوبت دوم / آگهی مناقصه,،مناقصه خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی انواع ادوات و تجهیزات پایش کیفی منابع آب سد مهاباد - نوبت دوم
 47. مزایده فروش یک واحد آپارتمان به مساحت صد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک واحد آپارتمان به مساحت صد متر نوبت دوم
 48. مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول
 49. مزایده پلاک ثبتی ششدانگ زمین 66متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ششدانگ زمین 66متر
 50. مزایده اپارتمان مسکونی قطعه چهار تفکیکی / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی قطعه چهار تفکیکی
 51. مزایده ملک یکباب مغازه 62.80متر مشاع از زمین / مزایده,مزایده ملک یکباب مغازه 62.80متر مشاع از زمین
 52. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 94 اجرا 105 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 94 اجرا 105
 53. مزایده یک دستگاه اندازه گیری ارتوپدی دقیق قطعات از نوع تصویری تمام فول WMM / مزایده , مزایده یک دستگاه اندازه گیری ارتوپدی دقیق قطعات از نوع تصویری تمام فول WMM مرحله اول
 54. مزایده سی صدم دانگ از یک دانگ از کل ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سی صدم دانگ از یک دانگ از کل ششدانگ پلاک ثبتی
 55. مزایده یک دستگاه خودروی سواری ماکسیما اتوماتیک مدل 83 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری ماکسیما اتوماتیک مدل 83 نوبت اول
 56. مزایده اپارتمان مسکونی پرونده 9209980245700543 / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی پرونده 9209980245700543
 57. مزایده ملک دو طبقه با راهرو / مزایده,مزایده ملک دو طبقه با راهرو
 58. مزایده پلاک ثبتی بخش ده تهران دادنامه 2001324 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده تهران دادنامه 2001324
 59. مزایده منزل مسکونی بخش یک تربت حیدریه نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک تربت حیدریه نوبت دوم
 60. مزایده 4 سهم مشاع از 18 سهم عرصه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 4 سهم مشاع از 18 سهم عرصه پلاک ثبتی

بخش نهم لیست مناقصه و مزایده 95.4.8

 

 1. مزایده زمین مسکونی تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مسکونی تجدید نوبت دوم
 2. مزایده اموال منقول چهار عدد دوربین با پایه و کاور و یک دستگاه DVR ، سیستم خنک کننده AC و ... / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول چهار عدد دوربین با پایه و کاور و یک دستگاه DVR ، سیستم خنک کننده AC و ...
 3. مناقصه انجام خدمات درباره راه اندازی واحد الین / مناقصه, مناقصه انجام خدمات درباره راه اندازی واحد الین
 4. مزایده عمومی اقلام مازاد و فرسوده / مزایده عمومی اقلام مازاد و فرسوده
 5. مناقصه تامین غذای نیمروز کارکنان خود به تعداد 230 پرس / مناقصه , مناقصه تامین غذای نیمروز کارکنان خود به تعداد 230 پرس
 6. مزایده ششدانگ خانه باغچه / مزایده,مزایده ششدانگ خانه باغچه
 7. مناقصه واگذاری وصول معوقات وامهای پرداختی / مناقصه,مناقصه واگذاری وصول معوقات وامهای پرداختی
 8. مزایده واگذاری کافی شاپ و ... / مزایده,مزایده واگذاری کافی شاپ و...
 9. آگهی مزایده فروش کارخانه / آگهی مزایده, ششدانگ کارخانه
 10. مناقصه اصلاح هندسی معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح هندسی معابر سطح شهر نوبت دوم
 11. مزایده فروش یک دستگاه تاورکرین و ... / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه تاورکرین و ...
 12. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 دوگانه سوز / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 دوگانه سوز
 13. مزایده اجاره تراکتور فرگوسن / آگهی مزایده , مزایده اجاره تراکتور فرگوسن
 14. مزایده فروش تعداد محدودی قطعات مسکونی و تجاری و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد محدودی قطعات مسکونی و تجاری و ...
 15. مزایده واگذاری اجاره اماکن 95/4/8 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره اماکن 95/4/8
 16. مزایده فروش کلیه ماشین آلات و تجهیزات شهر شادی و آهن آلات ضایعاتی نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات و آهن آلات ضایعاتی نوبت دوم
 17. مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان
 18. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی نوبت اول
 19. مناقصه عملیات احداث ساختمان نوغانداری روستای کلاته بهار ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث ساختمان نوغانداری روستای کلاته بهار ...
 20. مزایده نسبت به واگذاری دو باب کیوسک تنقلاتی / مزایده , مزایده نسبت به واگذاری دو باب کیوسک تنقلاتی
 21. مزایده فروش یک دستگاه ساختمان نیمه کاره مربوط به هتل چهار / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه ساختمان نیمه کاره مربوط به هتل چهار
 22. مناقصه پروژه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر
 23. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول
 24. مزایده فروش مدارس بلااستفاده و تخریبی / مزایده,مزایده فروش مدارس بلااستفاده و تخریبی
 25. مزایده فروش یک دستگاه سیب زمینی کن و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه سیب زمینی کن و ...
 26. مزایده یک دستگاه دیگ بخار سه تنی و ... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه دیگ بخار سه تنی و ...
 27. مزایده فروش تعداد سه عدد صفحه انودی نو / آگهی مزایده,مزایده فروش تعداد سه عدد صفحه انودی نو
 28. مناقصه تامین سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس نواحی 1 و 3 / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس نواحی 1 و 3
 29. مزایده سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری برای احداث مرکز تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری برای احداث مرکز تجاری نوبت دوم
 30. مزایده واگذاری مجوز تفکیک در مبداء پسماندهای شهری مناطق سه گانه شهرداری / آگهی تجدید مزایده سوم,مزایده واگذاری مجوز تفکیک در مبداء پسماندهای شهری مناطق سه گانه شهرداری
 31. مناقصه واگذاری اتلاف سگهای ولگرد به روش زنده گیری و عقیم سازی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری اتلاف سگهای ولگرد به روش زنده گیری و عقیم سازی
 32. تجدید مناقصه اجرای خدمات سالیانه تنظیفات، جمع آوری زباله و سرایداری خوابگاهها تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای خدمات سالیانه تنظیفات، جمع آوری زباله و سرایداری خوابگاهها تجدید نوبت دوم
 33. تجدید مناقصه خرید ، حمل و تحویل تعداد 9 دستگاه تابلو تله متری- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید ، حمل و تحویل تعداد 9 دستگاه تابلو تله متری - نوبت دوم
 34. مزایده سه دانگ از ششدانگ قطعه زمین بخش 4 کرمان / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ قطعه زمین بخش 4 کرمان
 35. مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو پژو 405
 36. مناقصه امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان 12 فروردین کهنوج / مناقصه, مناقصه امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان 12 فروردین کهنوج
 37. مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری روانسر - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری روانسر - نوبت دوم
 38. مزایده ملک کاربری مسکونی دارای قابلیت تجاری و اداری / مزایده,مزایده ملک کاربری مسکونی دارای قابلیت تجاری و اداری
 39. مزایده واگذاری 2 قطعه زمین صنعتی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 2 قطعه زمین صنعتی
 40. مزایده ملک مشاع بخش یک به صورت مغازه / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش یک به صورت مغازه
 41. مناقصه یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 300KVA / مناقصه, مناقصه یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 300KVA
 42. مزایده اجاره سه کلاس از فضای آموزشی هنرستان / مزایده , مزایده اجاره سه کلاس از فضای آموزشی هنرستان
 43. استعلام بها واگذاری مدیریت و نگهداری تاسیسات ساختمانی بیمارستان / آگهی مناقصه , استعلام بها واگذاری مدیریت و نگهداری تاسیسات ساختمانی بیمارستان
 44. مزایده یک قطعه زمین آبی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین آبی
 45. مزایده منزل مسکونی دو طبقه بخش یک / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه بخش یک
 46. مزایده یک قطعه باغ پانصد متری / مزایده,مزایده یک قطعه باغ پانصد متری
 47. مزایده اجاره سالن باشگاه ورزشی شهید بشی پور نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده اجاره سالن باشگاه ورزشی شهید بشی پور نوبت دوم
 48. مزایده تعداد دو راس اسب شامل یک مادیان و یک کره اسب / مزایده , مزایده تعداد دو راس اسب شامل یک مادیان و یک کره اسب
 49. فراخوان واگذاری حفاری و آزمایش پمپاژ دو حلقه چاه عمیق / فراخوان ارزیابی,فراخوان واگذاری حفاری و آزمایش پمپاژ دو حلقه چاه عمیق
 50. مناقصه اجرای شبکه فاضلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای شبکه فاضلاب نوبت دوم
 51. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و مغازه های احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و مغازه های احداثی
 52. مزایده تعداد 14 واحد تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد 14 واحد تجاری نوبت دوم
 53. مزایده ششدانگ یکباب خانه با صد و هشتاد متر اعیان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با صد و هشتاد متر اعیان
 54. مزایده خاکریز یک باب آب انبار معروف به سید جعفری / مزایده , خاکریز یک باب آب انبار معروف به سید جعفری
 55. مزایده اپارتمان دو خوابه نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان دو خوابه نوبت اول
 56. مناقصات تهیه مصالح و اجرای خط فرعی انتقال آب ... / مناقصات, مناقصات تهیه مصالح و اجرای خط فرعی انتقال آب ...
 57. مزایده تعداد 15 پلاک زمین با کاربری تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد 15 پلاک زمین با کاربری تجاری نوبت دوم
 58. مزایده فروش اقلام مازاد اتصالات چدنی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام مازاد اتصالات چدنی
 59. مناقصه تکمیل بلوار شهداء ( زیرسازی ، آسفالت ، احداث پل ، روشنایی و تاسیسات مکانیکی مورد نیاز) چاپ دوم / مناقصه , مناقصه تکمیل بلوار شهداء ( زیرسازی ، آسفالت ، احداث پل ، روشنایی و تاسیسات مکانیکی مورد نیاز) چاپ دوم
 60. آگهی مزایده فروش یک دستگاه لودر HWL-110-2 / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش یک دستگاه لودر HWL-110-2