سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصه نگهداری فضای سبز (بخش چهارم)

 

 1. مناقصه نسبت به خرید دستگاه خط کشی تحت فشار قابل نصب بر روی کامیونت 6 تن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نسبت به خرید دستگاه خط کشی تحت فشار قابل نصب بر روی کامیونت 6 تن نوبت دوم
 2. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2905.16 بخش سه مهدیشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2905.16 بخش سه مهدیشهر
 3. مزایده ششدانگ یکباب خانه و... / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و...
 4. مناقصه اجاره کمپرسی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجاره کمپرسی نوبت دوم
 5. مناقصه پروژه خدمات گازبانی / مناقصه , مناقصه پروژه خدمات گازبانی
 6. آگهی فراخوان عمومی مشارکت و ساخت هتل 5 ستاره و مجتمع تجاری - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی مشارکت و ساخت هتل 5 ستاره و مجتمع تجاری - نوبت دوم
 7. مزایده فروش دو قطعه زمین از زمین های شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین از زمین های شهرداری نوبت دوم
 8. مزایده دو قطعه زمین به شماره 1693/4ج/94 نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین به شماره 1693/4ج/94 نوبت اول
 9. مزایده ملک مسکونی مخروبه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی مخروبه نوبت اول
 10. مزایده اراضی مزروعی و باغ / مزایده,مزایده اراضی مزروعی و باغ
 11. مزایده فروش یک دستگاه ماشین راهسازی ( بیل مکانیکی ) / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه ماشین راهسازی ( بیل مکانیکی )
 12. مزایده ششدانگ یکباب خانه 321.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 321.70متر
 13. مزایده واگذاری 2 باب واحد تجاری و 4 باب زیرزمین پروژه تجاری - اداری نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری 2 باب واحد تجاری و 4 باب زیرزمین پروژه تجاری - اداری نوبت دوم
 14. فراخوان مناقصه خرید ، استقرار ، نصب و راه اندازی سامانه ذخیره سازی و پشتیبان گیری استاندارد San Storage نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید ، استقرار ، نصب و راه اندازی سامانه ذخیره سازی و پشتیبان گیری استاندارد San Storage نوبت دوم
 15. فراخوان مناقصه PARTS FOR MASONEILAN PRESSURE CONTROLLER و... / اگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه PARTS FOR MASONEILAN PRESSURE CONTROLLER و...
 16. مزایده فروش تاسیسات و ماشین آلات خط تولید گچ و دستگاهها و تأسیسات برق رسانی و تاسیسات گازرسانی / مزایده, مزایده فروش تاسیسات و ماشین آلات خط تولید گچ و دستگاهها و تأسیسات برق رسانی و تاسیسات گازرسانی
 17. مناقصه تعمیرات اساسی واحد 1 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی واحد 1 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی...
 18. مناقصه انجام عملیات خاکی ، زیراساس ، اساس و آسفالت جاده اختصاصی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام عملیات خاکی ، زیراساس ، اساس و آسفالت جاده اختصاصی نوبت دوم
 19. مشارکت در ساخت پروژه تجاری اداری پارکینگ / دعوت به مشارکت در ساخت , مشارکت در ساخت پروژه تجاری اداری پارکینگ
 20. مناقصه سرویس ، تعمیر و نگهداری سخت افزار ، سیستم عامل و ایستگاه های کاری - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه سرویس ، تعمیر و نگهداری سخت افزار ، سیستم عامل و ایستگاه های کاری - نوبت دوم
 21. مزایده اجاره اماکن ورزشی نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی نوبت دوم
 22. فراخوان تعداد 300 عدد فیلتر / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تعداد 300 عدد فیلتر
 23. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی نوبت دوم
 24. مناقصه کلیه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ، خدمات شهری و امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه کلیه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ، خدمات شهری و امور خدماتی
 25. مناقصه خرید یکدستگاه سیستم پیوسته آبگیری سلولز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه سیستم پیوسته آبگیری سلولز
 26. مناقصه تعداد 15000 عدد کوله پارچه ای نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تعداد 15000 عدد کوله پارچه ای نوبت دوم
 27. مناقصه اجاره بیست و پنج دستگاه خودرو سواری جهت انجام امور سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجاره بیست و پنج دستگاه خودرو سواری جهت انجام امور سرویس ایاب و ذهاب..
 28. مزایده فروش املاک کاربری تجاری اداری تفریحی ورزشی و هتل / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری اداری تفریحی ورزشی و هتل
 29. مناقصه خرید ورق آلیاژی AISI 630 / مناقصه , مناقصه خرید ورق آلیاژی AISI 630
 30. مناقصه اجرای عملیات تامین برق تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر قوچ.. / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات تامین برق تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر قوچ...
 31. مناقصه خرید مصالح سنگی کوهی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مصالح سنگی کوهی نوبت دوم
 32. مناقصه واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذا.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذا....
 33. مزایده واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی
 34. مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت پتروشیمی جم -نوبت دوم / مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت پتروشیمی جم - نوبت دوم
 35. مناقصه پیاده رو سازی بلوار کارگر ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده رو سازی بلوار کارگر ...- نوبت دوم
 36. مناقصه انتخاب پیمانکار تامین خودرو با راننده / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انتخاب پیمانکار تامین خودرو با راننده
 37. مزایده اپارتمان و یکباب منزل اموال غیرمنقول کلاسه 890624 نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان و یکباب منزل اموال غیرمنقول کلاسه 890624 نوبت اول
 38. مزایده فروش تعدادی از مستحدثات / مزایده,مزایده فروش تعدادی از مستحدثات
 39. مزایده فروش زمین های مازاد بر نیاز نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین های مازاد بر نیاز نوبت دوم
 40. مزایده فروش خودروی سواری پراید / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش خودروی سواری پراید
 41. مزایده ششدانگ زمینی به مساحت تقریبی 162.62متر نوبت چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ زمینی به مساحت تقریبی 162.62متر نوبت چهارم
 42. مزایده یک قطعه زمین مساحت 200متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 200متر مرحله دوم
 43. مزایده 4000متر زمین اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده 4000متر زمین اموال غیرمنقول نوبت اول
 44. مزایده یک قطعه زمین زراعی فاقد سند و یک واحد نانوایی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی فاقد سند و یک واحد نانوایی
 45. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه کلاسه 9000015 غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه کلاسه 9000015 غیرمنقول
 46. مزایده یک قطعه زمین مساحت حدودی 6000مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت حدودی 6000مترمربع نوبت اول
 47. مزایده یک قطعه زمین مساحت اعلامی 1000متر فاقد سندرسمی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت اعلامی 1000متر فاقد سندرسمی نوبت اول
 48. مزایده انتخاب سرمایه گذار ساختمان تجاری ، اداری ، فرهنگی - شهرداری بندر امام خمینی - مرحله دوم نوبت اول / مزایده عمومی , مزایده انتخاب سرمایه گذار ساختمان تجاری ، اداری ، فرهنگی - شهرداری بندر امام خمینی (روش مشارکتی) - مرحله دوم نوبت اول
 49. مناقصه خرید پایه چراغ های فلزی به همراه تجهیزات مربوطه جهت روشنایی بلوارها مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید پایه چراغ های فلزی به همراه تجهیزات مربوطه جهت روشنایی بلوارها مرحله دوم
 50. مزایده یک واحد اپارتمان به متراژ تقریبی 72.66متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان به متراژ تقریبی 72.66متر
 51. آگهی مناقصه بارگیری و حمل شن از معدن قره قشون - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه بارگیری و حمل شن از معدن قره قشون - مرحله دوم نوبت دوم
 52. مناقصه اجرای فاز یک احداث و اصلاح جداول سطح شهر... - نوبت دوم / آگهی شرکت در مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز یک احداث و اصلاح جداول سطح شهر... - نوبت دوم
 53. مزایده سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی
 54. مزایده ششدانگ پلاک باقی مانده بخش دو غرب بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک باقی مانده بخش دو غرب بابل
 55. تجدید آگهی ارائه خدمات پاسخگویی اطلاعات تلفن 118 و... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید آگهی ارائه خدمات پاسخگویی اطلاعات تلفن 118 و...
 56. آگهی تجدید فراخوان سرمایه گذاری / آگهی تجدید فراخوان ،آگهی تجدید فراخوان سرمایه گذاری
 57. مزایده ششدانگ زمین بخش ده تهران کلاسه 940234-35/ج / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش ده تهران کلاسه 940234-35/ج
 58. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی حوزه ثبتی دماوند / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی حوزه ثبتی دماوند
 59. مزایده ششدانگ اپارتمان قسمت شرق طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قسمت شرق طبقه اول
 60. فراخوان عملیات اجرایی احداث موتورخانه مرکزی فرودگاه / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان عملیات اجرایی احداث موتورخانه مرکزی فرودگاه

فراخوان مناقصه و مزایده 95.4.15 (بخش سوم)

 

 1. مناقصه خرید 10 قلم لوله فلزی LINE PIPE / مناقصه,مناقصه خرید 10 قلم لوله فلزی LINE PIPE
 2. ارزیابی کیفی خدمات بازرسی و حفاظت فنی در مناطق عملیاتی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خدمات بازرسی و حفاظت فنی در مناطق عملیاتی - نوبت دوم
 3. مناقصه پروژه احداث کالورت بتنی دفع آب های سطحی- نوبت دوم مرحله اول / مناقصه ,مناقصه پروژه احداث کالورت بتنی دفع آب های سطحی- نوبت دوم مرحله اول
 4. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن، جی آرپی و ...نوبت دوم / مناقصه های عمومی ,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن، جی آرپی و ... نوبت دوم
 5. مناقصه تامین تخصص های مورد نیاز اداره نگهداری و تعمیرات شرکت / آگهی فراخوان ,فراخوان تامین تخصص های مورد نیاز اداره نگهداری و تعمیرات شرکت
 6. مناقصه نگهداری ، سرویس و انجام خدمات تجهیزات نصب شده بر سکوهای پارس شمالی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری ، سرویس و انجام خدمات تجهیزات نصب شده بر سکوهای پارس شمالی
 7. فراخوان تامین نیروی انسانی اداری و خدماتی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان تامین نیروی انسانی اداری و خدماتی تجدید نوبت دوم
 8. فراخوان خرید اقلام تکمیلی تجهیزات سیگنال رسانی زمینی نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان خرید اقلام تکمیلی تجهیزات سیگنال رسانی زمینی نوبت دوم
 9. مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت نوبت دوم
 10. فراخوان تکمیل پروژه ساختمان دانشکده قم و محوطه سازی مربوطه تجدید / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان تکمیل پروژه ساختمان دانشکده قم و محوطه سازی مربوطه تجدید
 11. مناقصه حمل دریایی 5%±70 هزار تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله فله .. تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه داخلی عمومی , مناقصه حمل دریایی 5%±70 هزار تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله فله .. تجدید نوبت دوم
 12. مناقصه خرید 10 قلم لوله فلزی LINE PIPE / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 10 قلم لوله فلزی LINE PIPE
 13. مناقصه خریداری 34 قلم قطعات یدکی مربوط به شرهای دروازه ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خریداری 34 قلم قطعات یدکی مربوط به شرهای دروازه ای
 14. مناقصه تهیه , اجرا, خرید و نصب تجهیزات مکانیک ,برق ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه , اجرا, خرید و نصب تجهیزات مکانیک ,برق ... نوبت دوم
 15. فراخوان مناقصه 6 قلم شیر دروازه ای (GATE VALVE) تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران (تجدید مناقصه) , فراخوان مناقصه 6 قلم شیر دروازه ای (GATE VALVE) تجدید نوبت دوم
 16. مناقصه logging services, including و ... / آگهی مناقصه , مناقصه logging services, including و ... نوبت دوم
 17. ارزیابی کیفی تهیه (خرید) ، نصبو راه اندازی بیست دستگاه هواده سطحی / ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی تهیه (خرید) ، نصبو راه اندازی بیست دستگاه هواده سطحی
 18. مناقصه رفت و روب ، جمع آوری و حمل زباله سطح شهری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه رفت و روب ، جمع آوری و حمل زباله سطح شهری
 19. فراخوان مناقصه پروژه افزایش ظرفیت و توسعه سیستم پیجینگ صنعتی فاز 3.....نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه افزایش ظرفیت و توسعه سیستم پیجینگ صنعتی فاز 3.....نوبت دوم
 20. مزایده یک دستگاه وانت نیسان / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت نیسان
 21. مزایده سه قطعه ملک در پرونده اجرایی کلاسه 930147/6 اجرا مرحله اول / مزایده,مزایده سه قطعه ملک در پرونده اجرایی کلاسه 930147/6 اجرا مرحله اول
 22. مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری فضای سبز
 23. مناقصه عملیات تکمیل فاز 2 بوستان پرواز.... / مناقصه , مناقصه عملیات تکمیل فاز 2 بوستان پرواز....
 24. مناقصه اجرای 20 کیلومتر عملیات سیویل ومکانیکی خط انتقال آب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 20 کیلومتر عملیات سیویل ومکانیکی خط انتقال آب -نوبت دوم
 25. فراخوان مناقصه پروژه احداث خط لوله 56 نهم سراسری گاز- نوبت سوم / اصلاحیه , فراخوان مناقصه پروژه احداث خط لوله 56 نهم سراسری گاز - اصلاحیه
 26. مناقصه تامین 9 قلم قطعه فولادی / مناقصه عمومی , مناقصه تامین 9 قلم قطعه فولادی
 27. مناقصه واگذاری تخریب ساختمان مدیریت و پانسیون پزشکان و احداث ساختمان جدید ستاد شبکه بهداشت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری تخریب ساختمان مدیریت و پانسیون پزشکان و احداث ساختمان جدید ستاد شبکه بهداشت
 28. مناقصه مشارکت در ساخت پروژه / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت, مناقصه مشارکت در ساخت پروژه
 29. مناقصه انتظامات اماکن در اختیار - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انتظامات اماکن در اختیار - نوبت دوم
 30. مناقصه انجام آزمایشهای مربوط به مددجویان مستقر در سامانسراها ، مددسراها و پرسنل شاغل در سازمان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام آزمایشهای مربوط به مددجویان مستقر در سامانسراها ، مددسراها و پرسنل شاغل در سازمان- نوبت دوم
 31. مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان - مرحله دوم / مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان - مرحله دوم
 32. مناقصه احداث فضای سبز و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث فضای سبز و ...
 33. مناقصه امور ساماندهی ساختمانهای مرکزی , تابعه و نواحی مربوطه ، نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور ساماندهی ساختمانهای مرکزی , تابعه و نواحی مربوطه ، نگهداری فضای سبز
 34. مزایده اقلام ضایعاتی پلاستیک و پلیمر- نوبت دوم / مزایده,مزایده اقلام ضایعاتی پلاستیک و پلیمر- نوبت دوم
 35. مناقصه شناسایی مشاور جهت مطالعات توجیهی کنار گذر شمال تهران- نوبت دوم / فراخوان شناسایی مشاور, مناقصه شناسایی مشاور جهت مطالعات توجیهی کنار گذر شمال تهران- نوبت دوم
 36. فراخوانم شناسایی مشاور جهت استقرار آزمایشگاه- نوبت دوم / فراخوان, فراخوانم شناسایی مشاور جهت استقرار آزمایشگاه- نوبت دوم
 37. مزایده فروش استثنایی اپارتمانهای لوکس / مزایده,مزایده فروش استثنایی اپارتمانهای لوکس
 38. مناقصه تعداد یک صد دستگاه موتورسیکلت / مناقصه , مناقصه تعداد یک صد دستگاه موتورسیکلت نوبت اول
 39. مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو / مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو
 40. مزایده ملکی تجاری / مزایده,مزایده ملکی تجاری
 41. مناقصه امور مربوط به خدمات نظافت ، پذیرایی ، تاسیسات و خدمات کارگاهی / مناقصه , مناقصه امور مربوط به خدمات نظافت ، پذیرایی ، تاسیسات و خدمات کارگاهی
 42. مزایده واگذاری غرفه های انتشارات / مزایده, مزایده واگذاری غرفه های انتشارات
 43. مزایده دو قطعه زمین و خانسرای قدیمی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین و خانسرای قدیمی
 44. مزایده یک دستگاه پمپ بتن / مزایده , مزایده یک دستگاه پمپ بتن نوبت اول
 45. مزایده فروش مجتمع رفاهی فرهنگی مخملکوه / مزایده,مزایده فروش مجتمع رفاهی فرهنگی مخملکوه
 46. مناقصه خرید سطل زباله گالوانیزه / مناقصه عمومی ،مناقصه خرید سطل زباله گالوانیزه
 47. مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و خدمات پشتیبانی 154عدد کنتور حجمی هوشمند- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و خدمات پشتیبانی 154عدد کنتور حجمی هوشمند- نوبت دوم
 48. تجدید مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر خرمدشت ... / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر خرمدشت ...
 49. مزایده پلاک ثبتی قریه امیراباد بخش سه ثبت تنکابن / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قریه امیراباد بخش سه ثبت تنکابن
 50. مزایده زمین تعرفه شده برابر 1750متر / مزایده,مزایده زمین تعرفه شده برابر 1750متر
 51. مناقصه خرید و تکمیل کفپوش محوطه های اسباب بازی / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه خرید و تکمیل کفپوش محوطه های اسباب بازی
 52. مزایده ملک با عرصه 194/88متر کلاسه 940249 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 194/88متر کلاسه 940249 نوبت اول
 53. مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 941707 قریه اجیرلو / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 941707 قریه اجیرلو
 54. مناقصه خرید دو قلم تجهیزات سرور سیسکو- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو قلم تجهیزات سرور سیسکو- نوبت دوم
 55. مزایده ششدانگ زمین در اجرای ماده 114 به کلاسه 950185 / مزایده,مزایده ششدانگ زمین در اجرای ماده 114 به کلاسه 950185
 56. مزایده سه قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول
 57. مزایده تمامی ششدانگ سه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ سه پلاک ثبتی
 58. مزایده فروش املاک متراژ 103.84 و 118متر / مزایده,مزایده فروش املاک متراژ 103.84 و 118متر
 59. مناقصه طراحی , تهیه , اجرا , نصب و راه اندازی و... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی , تهیه , اجرا , نصب و راه اندازی و... نوبت دوم
 60. تجدید مناقصه کفپوش معابر نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه کفپوش معابر نوبت اول

اخبار مناقصات فضای سبز 95.4.13

اخبار مناقصات فضای سبز 95.4.13 بروز رسانی شده در سایت ملی مناقصات پارس نماد داده ها شامل موارد زیر می باشد:

 

 1. تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته شهرداری تجدید / تجدید آگهی مناقصه ,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته شهرداری تجدید نوبت اول
 2. مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی
 3. مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 4. مناقصه نگهداری فضای سبز و خدمان ستاد مرکزی ساصد ... / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز و خدمان ستاد مرکزی ساصد ...
 5. مناقصه تهیه و خرید نهال / مناقصه , مناقصه تهیه و خرید نهال نوبت اول
 6. مناقصه خدمات نظافتی و نگهداری فضای سبز... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نظافتی و نگهداری فضای سبز...
 7. مناقصه کلیه امورات حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه , مناقصه کلیه امورات حفظ و نگهداری فضای سبز
 8. فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری خدمات جمع آوری حمل زباله ، توسعه و نگهداری فضای سبز / فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری خدمات جمع آوری حمل زباله ، توسعه و نگهداری فضای سبز
 9. مناقصه نسبت به واگذاری توسعه و نگهدای فضای سبز / مناقصه نسبت به واگذاری توسعه و نگهدای فضای سبز
 10. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی باباکوهی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی باباکوهی نوبت دوم
 11. مناقصه واگذاری امور مربوط به فضای سبز و خدمات شهری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور مربوط به فضای سبز و خدمات شهری - نوبت دوم
 12. مناقصه واگزاری فعالیت های خدمات - تاسیسات - پیک - فضای سبز / مناقصه ,مناقصه واگزاری فعالیت های خدمات - تاسیسات - پیک - فضای سبز

اخبار مناقصه و مزایده های سراسری 95.4.13 (بخش نهم)

 

 1. آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات درمانی و پشتیبانی MMT / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات درمانی و پشتیبانی MMT
 2. مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش نوبت دوم
 3. مناقصه نسبت به آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / مناقصه نسبت به آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم
 4. مزایده اجاره قلعه بادی پارک بهارستان / آگهی مزایده,مزایده اجاره قلعه بادی پارک بهارستان
 5. مزایده واگذاری کیوسک روبروی تامین اجتماعی / مزایده عمومی , مزایده واگذاری کیوسک روبروی تامین اجتماعی
 6. مناقصه تکمیل ساختمان جدیدالاحداث شهرداری فیروزآباد -نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان جدیدالاحداث شهرداری فیروزآباد - نوبت دوم
 7. مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل جهت پروژه باباکوهی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل جهت پروژه باباکوهی - نوبت دوم
 8. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی باباکوهی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی باباکوهی نوبت دوم
 9. مزایده زمین مسکونی کلاسه 950074 نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی کلاسه 950074 نوبت اول
 10. تجدید مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز ....-نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز....-نوبت دوم
 11. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش ده فارس ناحیه 04 شیبکوه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش ده فارس ناحیه 04 شیبکوه
 12. تجدید مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز تجدید نوبت سوم - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,تجدید مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز تجدید نوبت سوم - نوبت دوم
 13. مزایده یک دستگاه خودرو 405 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو 405
 14. تجدید مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز
 15. تجدید مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری
 16. مزایده اپارتمان ششدانگ پلاک ثبتی 47/43325 نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان ششدانگ پلاک ثبتی 47/43325 نوبت اول
 17. تجدیدمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان - تجدید نوبت دوم / تجدید مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان -تجدید نوبت دوم
 18. تجدید مزایده واگذاری فروشگاه و نمایشگاه انتشارات / تجدید مزایده , مزایده واگذاری فروشگاه و نمایشگاه انتشارات
 19. تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پژو مدل 1380 - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پژو مدل 1380 - نوبت دوم
 20. مزایده ملک با قدمت حدود 25 سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت حدود 25 سال نوبت اول
 21. مزایده فروش یکباب ساختمان / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان
 22. مزایده ملک شامل پلاک ثبتی 22601 فرعی از یک اصلی مرحله اول / مزایده,مزایده ملک شامل پلاک ثبتی 22601 فرعی از یک اصلی مرحله اول
 23. مزایده اموال شامل عرصه به مساحت 240 سهم مشاع نوبت اول / مزایده,مزایده اموال شامل عرصه به مساحت 240 سهم مشاع نوبت اول
 24. مزایده واگذاری غرفه شماره 7 بازارچه میوه و تره بار واقع در ورودی شهر رامیان- نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری غرفه شماره 7 بازارچه میوه و تره بار واقع در ورودی شهر رامیان- نوبت دوم
 25. مزایده واحد انتشارات دانشگاه / آگهی مزایده , مزایده واحد انتشارات دانشگاه
 26. مزایده اقلام ضایعاتی / اگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام ضایعاتی
 27. مناقصه عمومی اجرای پروژه عمرانی احداث جداول نهر سطح شهر نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای پروژه عمرانی احداث جداول نهر سطح شهر نوبت دوم
 28. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل ستادی مرکزی دانشگاه / مناقصه , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل ستادی مرکزی دانشگاه
 29. مناقصه اجرای بخشی از رینگ آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه جرای بخشی از رینگ آبرسانی نوبت اول
 30. مناقصه عمومی پروژه رنگ آمیزی خطوط متصل و مداوم و رنگ آمیزی خطوط منقطع و متناوب و عابر پیاده / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه رنگ آمیزی خطوط متصل و مداوم و رنگ آمیزی خطوط منقطع و متناوب و عابر پیاده
 31. مناقصه عمومی خرید مصالح سنگ فرش و کفپوش پیش ساخته بتنی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید مصالح سنگ فرش و کفپوش پیش ساخته بتنی
 32. تجدید مناقصه تعمیرات و بازسازی و کالیبراسیون انواع کنتورها و رگولاتورهای دیافراگمی - نوبت اول / تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه تعمیرات و بازسازی و کالیبراسیون انواع کنتورها و رگولاتورهای دیافراگمی
 33. مزایده قطعه زمینی به مساحت 800متر نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 800متر نوبت دوم
 34. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده ثبت نور نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده ثبت نور نوبت دوم
 35. فراخوان مناقصه ساخت 90 واحدی بهار 7... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ساخت 90 واحدی بهار 7... مرحله اول
 36. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس آی / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس آی
 37. تجدید مزایده فروش یک دستگاه زباله سوز صنعتی متعلق به خود / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش یک دستگاه زباله سوز صنعتی متعلق به خود
 38. مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 48.66متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 48.66متر
 39. مزایده فروش دو دستگاه جرثقیل هوایی قرمز رنگ (نصب در سقف سوله مین بلوک) با ریل و قطعات مربوطه نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه جرثقیل هوایی قرمز رنگ (نصب در سقف سوله مین بلوک) با ریل و قطعات مربوطه نوبت دوم
 40. اصلاحیه مناقصه آماده سازی حریم لوله نفت و گاز و ...-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه آزاد, مناقصه آماده سازی حریم لوله نفت و گاز و ...- اصلاحیه
 41. مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر
 42. مزایده ششدانگ یکباب منزل کلاسه 9200325 بخش نه نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل کلاسه 9200325 بخش نه نیشابور
 43. مزایده ملک قولنامه ای به صورت منزل مسکونی مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای به صورت منزل مسکونی مرحله دوم
 44. مزایده فروش خودرو سواری پی کی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری پی کی
 45. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند نوبت دوم
 46. مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دوازده نیشابور مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دوازده نیشابور مرحله اول
 47. مزایده مقدار 95 صدم سهم از یک سهم از شش سهم از پلاک / مزایده,مزایده مقدار 95 صدم سهم از یک سهم از شش سهم از پلاک
 48. مزایده فروش اره دیسکی سه فاز ، کپسول اکسیژن ، دستگاه جوشکاری با کلیه متعلقات.. / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش اره دیسکی سه فاز ، کپسول اکسیژن ، دستگاه جوشکاری با کلیه متعلقات..
 49. مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206
 50. مناقصه واگذاری خدمات تایپ95.4.13 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات تایپ95.4.13
 51. مزایده یک قطعه زمین بدون آب / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بدون آب
 52. مزایده یکباب منزل با عرصه 325متر و اعیان 120متر قدیمی / مزایده,مزایده یکباب منزل با عرصه 325متر و اعیان 120متر قدیمی
 53. مزایده فروش خودرو سواری پژو 206 مدل 1381 / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 206 مدل 1381
 54. مزایده پلاک 236 اصلی بخش دو نیشابور مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک 236 اصلی بخش دو نیشابور مرحله اول
 55. مزایده فروش کاشی پردیس و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش کاشی پردیس و ...
 56. فراخوان ساخت د ودستگاه باندل جهت مبدلهای حرارتی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه ساخت د ودستگاه باندل جهت مبدلهای حرارتی نوبت دوم
 57. مزایده یک قطعه سند واگذاری با مساحت 4915متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه سند واگذاری با مساحت 4915متر نوبت اول
 58. مزایده یک امتیاز مسکونی از پروژه احداث شهرک چمران نوبت اول / مزایده,مزایده یک امتیاز مسکونی از پروژه احداث شهرک چمران نوبت اول
 59. مزایده فروش سه قطعه زمین از قطعات کارگاه های مزاحم / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین از قطعات کارگاه های مزاحم
 60. مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی-95.04.13 / آگهی مزایده, مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی-95.04.13

اخبار مناقصه و مزایده های سراسری 95.4.13 (بخش دوم)

 

 1. مناقصه تهیه , اجرا, خرید و نصب تجهیزات مکانیک ,برق ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه , اجرا, خرید و نصب تجهیزات مکانیک ,برق ...
 2. مزایده فروش 1348 اصله انواع تیر بتونی و چوبی اسقاط - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 1348 اصله انواع تیر بتونی و چوبی اسقاط -نوبت دوم
 3. مزایده ششدانگ زمین مساحت 68/75متر بخش ده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 68/75متر بخش ده
 4. مزایده نصب بنر ، بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی برروی 12 دستگاه پل عابر پیاده و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده نصب بنر ، بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی برروی 12 دستگاه پل عابر پیاده و ...
 5. مناقصه خرید 549 دستگاه کامپیوتر / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 549 دستگاه کامپیوتر
 6. مناقصه موزائیک فرش خیابان اصلی نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه موزائیک فرش خیابان اصلی نوبت دوم
 7. مزایده یک دستگاه جوش CO2 ، یک دستگاه کمپرسور باد ساخت / مزایده,مزایده یک دستگاه جوش CO2 ، یک دستگاه کمپرسور باد ساخت
 8. مزایده یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار
 9. مزایده ملک بخش یک حوزه ثبتی گرگان مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بخش یک حوزه ثبتی گرگان مرحله اول
 10. آگهی مزایده فروش اموال منقول لوازم دفتری اعم از میز و صندلی ،گاو صندوقه / آگهی مزایده فروش اموال منقول لوازم دفتری اعم از میز و صندلی ،گاو صندوقه
 11. آگهی مناقصه عمومی بهره برداری از فضای تبلیغاتی 5 پل عابر پیاده در سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی بهره برداری از فضای تبلیغاتی 5 پل عابر پیاده در سطح شهر
 12. مزایده فروش نه بلوک منازل سازمانی / مزایده,مزایده فروش نه بلوک منازل سازمانی
 13. فراخوان تامین منابع مالی احداث و بهره برداری از سامانه تولید و توزیع آب شرب...تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان عمومی, فراخوان تامین منابع مالی احداث و بهره برداری از سامانه تولید و توزیع آب شرب...تجدید نوبت دوم
 14. فراخوان مناقصه 6 قلم شیر دروازه ای (GATE VALVE) تجدید / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران (تجدید مناقصه) , فراخوان مناقصه 6 قلم شیر دروازه ای (GATE VALVE) تجدید
 15. مناقصه پلاک کوبی معابر / آگهی فراخوان, مناقصه پلاک کوبی معابر
 16. مناقصه عملیات پیاده روسازی- جدول گذاری- موزاییک و سنگ فرش معابر سال 95 / آگهی فراخوان, مناقصه عملیات پیاده روسازی- جدول گذاری- موزاییک و سنگ فرش معابر سال 95
 17. آگهی مزایده عمومی فروش ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات واحد تولیدی / آگهی مزایده عمومی فروش ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات واحد تولیدی
 18. فراخوان ارزیابی کیفی مشاور خدمات بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم و مطالعات اجتماعی .... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان ارزیابی کیفی مشاور خدمات بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم و مطالعات اجتماعی .... نوبت دوم
 19. مناقصه پروژه زیرسازی و جدولگذاری خیابان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی و جدولگذاری خیابان- نوبت دوم
 20. مزایده یک دانگ و 722.8 هزارم دانگ مشاع از ششدانگ واحد مسکونی / مزایده,مزایده یک دانگ و 722.8 هزارم دانگ مشاع از ششدانگ واحد مسکونی
 21. مزایده 698.8 هزارم سهم از یک سهم محکوم علیه از 103 سهم زمین / مزایده,مزایده 698.8 هزارم سهم از یک سهم محکوم علیه از 103 سهم زمین
 22. مزایده ششدانگ یکباب منزل اموال منقول وغیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل اموال منقول وغیرمنقول
 23. مزایده ملک بخش ده مشهد کلاسه 12/32/3055 / مزایده,مزایده ملک بخش ده مشهد کلاسه 12/32/3055
 24. مزایده یک قطعه زمین و دو باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و دو باب منزل مسکونی
 25. مناقصه خرید 15000 دستگاه چراغ LED / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 15000 دستگاه چراغ LED
 26. مزایده فروش دو باب مغازه شماره یازده و دوازده نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو باب مغازه شماره یازده و دوازده نوبت دوم
 27. مزایده یک قطعه زمین مسکونی حدود صد متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی حدود صد متر نوبت اول
 28. اصلاحیه مناقصه کمکهای اولیه پزشکی اداره کل راه آهن خراسان -اصلاحیه / اصلاحیه , ارزیابی کیفی کمکهای اولیه پزشکی اداره کل راه آهن خراسان -اصلاحیه
 29. فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و خدماتی نوبت دوم / فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و خدماتی نوبت دوم
 30. مزایده دیسک کلاچ خودرو دانگ فنگ ... نوبت دوم / مزایده , مزایده دیسک کلاچ خودرو دانگ فنگ ...نوبت دوم
 31. مناقصه نگهداری ، پشتیبانی ، بروزرسانی ، مشاوره و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه.. نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری ، پشتیبانی ، بروزرسانی ، مشاوره و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه.. نوبت دوم
 32. مزایده 884 هزارم یک قسمت از سه قسمت ملک / مزایده,مزایده 884 هزارم یک قسمت از سه قسمت ملک
 33. مزایده دو سهم از هفت سهم پلاک با مساحت 297.09متر / مزایده,مزایده دو سهم از هفت سهم پلاک با مساحت 297.09متر
 34. مناقصه isophthalic acid(PA)و ... / مناقصه, مناقصه isophthalic acid(PA)و ...
 35. فراخوان مناقصه CHARTS FOR HONEYWELL INSTRUMENTS ...- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه CHARTS FOR HONEYWELL INSTRUMENTS ...- نوبت دوم
 36. چهارمین نمایشگاه بین المللی معدن ، صنایع معدنی / چهارمین نمایشگاه بین المللی معدن ، صنایع معدنی
 37. فراخوان پروژه تعمیرات کلی ساختمان تعمیرات مکانیک در جزیره خارک / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان پروژه تعمیرات کلی ساختمان تعمیرات مکانیک در جزیره خارک
 38. مناقصه اجرای 20 کیلومتر عملیات سیویل ومکانیکی خط انتقال آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 20 کیلومتر عملیات سیویل ومکانیکی خط انتقال آب
 39. مناقصه نصب و پیاده سازی و استقرار مدیریت اسناد DMS / مناقصه عمومی , مناقصه نصب و پیاده سازی و استقرار مدیریت اسناد DMS
 40. مناقصه پیاده روسازی و کفپوش معابر سطح شهر نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پیاده روسازی و کفپوش معابر سطح شهر نوبت دوم
 41. مناقصه مدیریت پیمان عملیات اجرایی مرمت و احیای بخشی از بناهای مجموعه خانه... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه مدیریت پیمان عملیات اجرایی مرمت و احیای بخشی از بناهای مجموعه خانه...
 42. مناقصه تهیه و خرید نهال / مناقصه , مناقصه تهیه و خرید نهال نوبت اول
 43. مناقصه اجرای عملیات عمرانی و ترافیکی (تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر ناحیه 4) / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات عمرانی و ترافیکی (تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر ناحیه 4)
 44. فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور اجرای طرح تولید شکر از چغندرقند 95.4.3 / فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور اجرای طرح تولید شکر از چغندرقند 95.4.13
 45. فراخوان شناسایی تولید کنندگان داخلی دوربین های مدار بسته تحت شبکه / فراخوان , فراخوان شناسایی تولید کنندگان داخلی دوربین های مدار بسته تحت شبکه
 46. مزایده اقلام مازاد و بالااستفاده ( یک دستگاه پرس ساکمی مدل PH209 نوبت دوم / مزایده , مزایده اقلام مازاد و بالااستفاده ( یک دستگاه پرس ساکمی مدل PH209 نوبت دوم
 47. تجدید مزایده نسبت به واگذاری کافی شاپ و محوطه اطراف آن .... نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده نسبت به واگذاری کافی شاپ و محوطه اطراف آن .... تجدید نوبت دوم
 48. تجدید مزایده واگذاری رستوران و کافی شاپ .. تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری رستوران و کافی شاپ .. تجدید نوبت دوم
 49. مناقصه اجرای ساختمان خانه محله نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ساختمان خانه محله نوبت دوم
 50. فراخوان جهت خرید پلتفرم شبکه هوشمند ... / فراخوان جهت خرید پلتفرم شبکه هوشمند ...
 51. مناقصه نگهداری فضای سبز و خدمان ستاد مرکزی ساصد ... / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز و خدمان ستاد مرکزی ساصد ...
 52. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 53. مناقصه انجام آزمایشهای مربوط به مددجویان مستقر در سامانسراها ، مددسراها و پرسنل شاغل در سازمان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام آزمایشهای مربوط به مددجویان مستقر در سامانسراها ، مددسراها و پرسنل شاغل در سازمان
 54. مناقصه انتظامات اماکن در اختیار / آگهی مناقصه , مناقصه انتظامات اماکن در اختیار
 55. مزایده فراخوان عمومی املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس نوبت دوم / مزایده,مزایده فراخوان عمومی املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس نوبت دوم
 56. مزایده فروش کانکس ، صندلی ؛ میز شیشه ای پایه فلزی ، بخاری گازی آبسال ، کمد ام دی اف همراه با پوشه... / آگهی مزایده , مزایده فروش کانکس ، صندلی ؛ میز شیشه ای پایه فلزی ، بخاری گازی آبسال ، کمد ام دی اف همراه با پوشه...
 57. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 7 تهران نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 7 تهران نوبت اول
 58. مناقصه خرید نصب و راه اندازی و پشتیبانی سامانه هوشمند بلیط الکترونیک ناوگان اتوبوسرانی- تجدید- نوبت دوم / اگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید نصب و راه اندازی و پشتیبانی سامانه هوشمند بلیط الکترونیک ناوگان اتوبوسرانی - تجدید- نوبت دوم
 59. مزایده یک قطعه زمین بخش دو تهران 182.04متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش دو تهران 182.04متر
 60. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و ... تجدید نوبت سوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و ... تجدید نوبت سوم