سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 98.08.09

مزایده

 1. استعلام شیر کم چرب یک لیتری تتراپک / استعلام شیر کم چرب یک لیتری تتراپک
 2. استعلام دستمال تنظیف عرض 90 پنبه ای 50متری / استعلام دستمال تنظیف عرض 90 پنبه ای 50متری
 3. استعلام نوار چاپ / استعلام نوار چاپ
 4. استعلام، کباب زن رستورانی / کباب زن رستورانی
 5. استعلام 88قلم مصرفی ازمایشگاهی/پرداخت 3ماهه/5برگ پیوست / استعلام 88قلم مصرفی ازمایشگاهی/پرداخت 3ماهه/5برگ پیوست
 6. استعلام کیسه زباله وکیسه دسته دار طبق لیست پیوست / استعلام کیسه زباله وکیسه دسته دار طبق لیست پیوست
 7. استعلام روغن موتور10w40 بصورت بطری 4 لیتر از نوع توتال یا کاسترول / استعلام روغن موتور10w40 بصورت بطری 4 لیتر از نوع توتال یا کاسترول
 8. استعلام، کابینت طبق مشخصات پیوست به همراه نصب / کابینت طبق مشخصات پیوست به همراه نصب
 9. استعلام، ساخت شین آیل بیلت یارد / ساخت شین آیل بیلت یارد
 10. استعلام، سکسیونرها،دژنکتورهاوتجهیزات جانبی پستهای برق / سکسیونرها،دژنکتورهاوتجهیزات جانبی پستهای برق
 11. استعلام، اندازه گیری کننده ها،نشان دهنده ها،ثباتها،تجه / اندازه گیری کننده ها،نشان دهنده ها،ثباتها،تجه
 12. استعلام، مواد افزودنی به آب / مواد افزودنی به آب
 13. استعلام، جک هیدرولیک / جک هیدرولیک
 14. استعلام تی - نخ تی - جارو - بیل ..طبق لیست بارگذاری شده ، حتما" فاکتور بارگذاری گردد. / استعلام تی - نخ تی - جارو - بیل ..طبق لیست بارگذاری شده ، حتما" فاکتور بارگذاری گردد.
 15. استعلام پد الکلی-چسب-آبسلانگ طبق لیست پیوست / استعلام پد الکلی-چسب-آبسلانگ طبق لیست پیوست
 16. استعلام فیلم دیجیتال رادیولوژی sony فایل پیوست مشاهده گردد. / استعلام فیلم دیجیتال رادیولوژی sony فایل پیوست مشاهده گردد.
 17. استعلام پرکردن ماشین نخاله 233مورد/جمع اوری نخاله و به محل دپو 4696گونی/جابجای حما مصالح 5189گونی/قبل از قیمت تماس گرفته شود / استعلام پرکردن ماشین نخاله 233مورد/جمع اوری نخاله و به محل دپو 4696گونی/جابجای حما مصالح 5189گونی/قبل از قیمت تماس گرفته شود
 18. استعلام گایدینگ کتترآنزیوگرافی 3/5 6fr Right به تعداد 100 عدد / استعلام گایدینگ کتترآنزیوگرافی 3/5 6fr Right به تعداد 100 عدد
 19. استعلام اکسیژن40لیتری 123عدد/ازت 195کیلوئی/گاز 2عدد20کیلوئی co2/از 10کیلوئی 1عددn2o/گاز 10کیلوئی 2عددco2/قبل از قیمت تماس گرفته شود / استعلام اکسیژن40لیتری 123عدد/ازت 195کیلوئی/گاز 2عدد20کیلوئی co2/از 10کیلوئی 1عددn2o/گاز 10کیلوئی 2عددco2/قبل از قیمت تماس گرفته شود
 20. استعلام انتقال،کشت،آبیاری و نگهداری نهال آتریپلکس طبق شرایط پیوست / استعلام انتقال،کشت،آبیاری و نگهداری نهال آتریپلکس طبق شرایط پیوست
 21. استعلام ایران کد مشابه است درخواست این سازمان در مدارک پیوست قابل مشاهده است / استعلام ایران کد مشابه است درخواست این سازمان در مدارک پیوست قابل مشاهده است
 22. استعلام اجرایی عملیات حفاظ پنجره های مدارس سطح شهرواجرای cc و رفع نواقص کامل براساس شرح خدمات پیوست(خریدواجرا) درمدت زمان یک هفته فوری / استعلام اجرایی عملیات حفاظ پنجره های مدارس سطح شهرواجرای cc و رفع نواقص کامل براساس شرح خدمات پیوست(خریدواجرا) درمدت زمان یک هفته فوری
 23. استعلام تعمیر گیربکس و توربین بلدوزر D7G . / استعلام تعمیر گیربکس و توربین بلدوزر D7G .
 24. استعلام، اقلام یدکی نشان CMATIC - مشخصات فنی پیوست میباشد. / اقلام یدکی نشان CMATIC - مشخصات فنی پیوست میباشد.
 25. استعلام، ظرف پشت خطوط ریخته گری/کاور حرارتی سمت فیکس / ظرف پشت خطوط ریخته گری/کاور حرارتی سمت فیکس
 26. استعلام، سکسیونرها،دژنکتورهاوتجهیزات جانبی پستهای برق / سکسیونرها،دژنکتورهاوتجهیزات جانبی پستهای برق
 27. استعلام، ترانسمیتر تشخیص گاز / ترانسمیتر تشخیص گاز
 28. استعلام چست باتل 2000 سی سی / استعلام چست باتل 2000 سی سی
 29. استعلام زیر پایی مطابق بالیست پیوست / استعلام زیر پایی مطابق بالیست پیوست
 30. مناقصه, تجدید مناقصه 98/17 گازرسانی به مجموعه روستاهای دلی ریچ از توابع شهرستان بویراحمد / تجدید مناقصه 98/17 گازرسانی به مجموعه روستاهای دلی ریچ از توابع شهرستان بویراحمد
 31. استعلام تعمیر هندپیس / استعلام تعمیر هندپیس
 32. استعلام اجرای پارتیشن دو طرفه کناف 70 متر _ اجرای نبشی دور پنجره 60متر _اجرای قرنیز دور کار استایرن 50متر / استعلام اجرای پارتیشن دو طرفه کناف 70 متر _ اجرای نبشی دور پنجره 60متر _اجرای قرنیز دور کار استایرن 50متر
 33. استعلام ران مرغ بین 300 تا 350 گرم(مرغ گرم) استیک سینه مرغ طبق لیست پیوست / استعلام ران مرغ بین 300 تا 350 گرم(مرغ گرم) استیک سینه مرغ طبق لیست پیوست
 34. استعلام آهن آلات / استعلام آهن آلات
 35. استعلام انواع کویل های مغزی سایزهای مختلف / استعلام انواع کویل های مغزی سایزهای مختلف
 36. استعلام برنج طارم عطری یاس ممتاز / استعلام برنج طارم عطری یاس ممتاز
 37. استعلام لوازم تاسیساتی مطابق 2 فایل پیوستی ( لطفا قیمت کل داده شود ) لوازم تاسیساتی مطابق 2 فایل پیوستی ( لطفا قیمت کل داده شود ) / استعلام لوازم تاسیساتی مطابق 2 فایل پیوستی ( لطفا قیمت کل داده شود ) لوازم تاسیساتی مطابق 2 فایل پیوستی ( لطفا قیمت کل داده شود )
 38. استعلام، مقاطع فلزی خاص(شامل لوله ها - میل های گرد،چها / مقاطع فلزی خاص(شامل لوله ها - میل های گرد،چها
 39. استعلام، ماشینها وتجهیزات اداری وکامپیوتری واجزاءآنها / ماشینها وتجهیزات اداری وکامپیوتری واجزاءآنها
 40. استعلام، قطعات دارای نقشه ابعادی / قطعات دارای نقشه ابعادی
 41. استعلام، سکسیونرها،دژنکتورهاوتجهیزات جانبی پستهای برق / سکسیونرها،دژنکتورهاوتجهیزات جانبی پستهای برق
 42. استعلام، یونیت هیدرولیک 1000لیتر / یونیت هیدرولیک 1000لیتر
 43. استعلام، مجموعه گیرموتورهای دنده خورشیدی / مجموعه گیرموتورهای دنده خورشیدی
 44. استعلام کیت آزمایگاهی به پیوست در خواست خرید / استعلام کیت آزمایگاهی به پیوست در خواست خرید
 45. استعلام 1-سیلک 3 صفر راند مارک سوپا تعداد 36 جین- 2-کرومیک 2 صفر راند مارک سوپا تعداد 100 جین- / استعلام 1-سیلک 3 صفر راند مارک سوپا تعداد 36 جین- 2-کرومیک 2 صفر راند مارک سوپا تعداد 100 جین-
 46. استعلام انواع نخهای بیمارستانی طبق لیست پیوست / استعلام انواع نخهای بیمارستانی طبق لیست پیوست
 47. استعلام پمپ آبگرم NM 25-40 130نویدموتور -دارای گارنتی-جهت پکیج / استعلام پمپ آبگرم NM 25-40 130نویدموتور -دارای گارنتی-جهت پکیج
 48. استعلام گایدینگ کتترآنزیوگرافی 4 6fr Right به تعداد 100 عدد / استعلام گایدینگ کتترآنزیوگرافی 4 6fr Right به تعداد 100 عدد
 49. استعلام 40لیتری اکسیژن 96عدد/ازت 235کیلوئی /co210کیلوئی5/گازco2 20کیلوئی 2عدد/گاز 20لیتری اکسیژن 1عدد/10لیتری اکسیژن 4عدد/ /قبل از قیمت تماس گرفته شود / استعلام 40لیتری اکسیژن 96عدد/ازت 235کیلوئی /co210کیلوئی5/گازco2 20کیلوئی 2عدد/گاز 20لیتری اکسیژن 1عدد/10لیتری اکسیژن 4عدد/ /قبل از قیمت تماس گرفته شود
 50. استعلام اجرای عملیات تامین برق پمپاژ مجدد ایستگاه آب روستای در باغ از توابع شهرستان شهربابک / استعلام اجرای عملیات تامین برق پمپاژ مجدد ایستگاه آب روستای در باغ از توابع شهرستان شهربابک
 51. استعلام کفش طبی چرمی زنانه ارس / استعلام کفش طبی چرمی زنانه ارس
 52. استعلام چسب گلوبران / استعلام چسب گلوبران
 53. استعلام قرص ژاول پارت جوشان50 عددی 60 بسته / استعلام قرص ژاول پارت جوشان50 عددی 60 بسته
 54. استعلام، کیسه حمل اقلام پلاستیکی / کیسه حمل اقلام پلاستیکی
 55. استعلام، پاور بانک / پاور بانک
 56. استعلام، تهیه واجرای پارتیشن ترکیبی MDFباآلومنیوم / تهیه واجرای پارتیشن ترکیبی MDFباآلومنیوم
 57. استعلام، دستگاه تست سفتی ولو / دستگاه تست سفتی ولو
 58. استعلام کیس کامل به همراه متعلقات طبق قایل پیوستی ( از کد مشابه استفاده شده است)به مدل های دیگر قیمت داده نشود / استعلام کیس کامل به همراه متعلقات طبق قایل پیوستی ( از کد مشابه استفاده شده است)به مدل های دیگر قیمت داده نشود
 59. استعلام سوئیچ 24 پورت طبق پیوست / استعلام سوئیچ 24 پورت طبق پیوست
 60. استعلام اخذسندمالکیت دفترچه ای به تک برگی به مساحت منابع ملی 6987/2535 هکتار واخذسندمالکیت تک برگی به مساحت 3839/1982 هکتار بامساحت کل 0826/4518 هکتار / استعلام اخذسندمالکیت دفترچه ای به تک برگی به مساحت منابع ملی 6987/2535 هکتار واخذسندمالکیت تک برگی به مساحت 3839/1982 هکتار بامساحت کل 0826/4518 هکتار
 61. استعلام یخچال 7 فوت الکترواستیل / استعلام یخچال 7 فوت الکترواستیل
 62. استعلام ایرانکد استفاده شده مشابه می باشد اقلام درخواست این شرکت در مدارک پیوستی می باشد / استعلام ایرانکد استفاده شده مشابه می باشد اقلام درخواست این شرکت در مدارک پیوستی می باشد
 63. استعلام ست بیهوشی بزرگسال با بگ دو لیتری / استعلام ست بیهوشی بزرگسال با بگ دو لیتری
 64. استعلام، روتور پمپ / روتور پمپ
 65. استعلام لوازم التحریز و نوشت افزار اداری / استعلام لوازم التحریز و نوشت افزار اداری
 66. استعلام پرولین طبق برگ درخواست / استعلام پرولین طبق برگ درخواست
 67. استعلام هرزگرد سیم تلفن / استعلام هرزگرد سیم تلفن
 68. استعلام، آشکارسازهاوانتقال دهنده های سیگنال وسوئچ ها ک / آشکارسازهاوانتقال دهنده های سیگنال وسوئچ ها ک
 69. استعلام، ماشینها وتجهیزات اداری وکامپیوتری واجزاءآنها / ماشینها وتجهیزات اداری وکامپیوتری واجزاءآنها
 70. استعلام، تجهیزات کالیبره واحد اکسیژن / تجهیزات کالیبره واحد اکسیژن
 71. استعلام، سکسیونرها،دژنکتورهاوتجهیزات جانبی پستهای برق / سکسیونرها،دژنکتورهاوتجهیزات جانبی پستهای برق
 72. استعلام، قطعات دارای نقشه ابعادی / قطعات دارای نقشه ابعادی
 73. استعلام، قطعات پمپ شیمیائی ( ماشین سازی نیو ) / قطعات پمپ شیمیائی ( ماشین سازی نیو )
 74. استعلام کیت آزمایشگاهی به پیوست در خواست خرید / استعلام کیت آزمایشگاهی به پیوست در خواست خرید
 75. استعلام لوله ولوازم آّب / استعلام لوله ولوازم آّب
 76. استعلام شارژ سامانه پیامکی / استعلام شارژ سامانه پیامکی
 77. استعلام پمپ افقی / استعلام پمپ افقی
 78. استعلام خرید 4000کیلو گرم تخم مرغ, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام خرید 4000کیلو گرم تخم مرغ در وزن (11الی11/5کیلوگرم)
 79. استعلام کابل مشکی و الکترود ودستگیره تحریک الکتریکی (ECT) / استعلام کابل مشکی و الکترود ودستگیره تحریک الکتریکی (ECT)
 80. استعلام دارو مطابق لیست پیوست / استعلام دارو مطابق لیست پیوست
 81. استعلام قلم دیسک آنتی بیوگرام / استعلام قلم دیسک آنتی بیوگرام
 82. استعلام پشتیبانی ارتباطات وایرلس بانک ملی خراسان رضوی طبق قرارداد و شرایط پیوست.ایرانکد مشابه است.قرارداد به همراه ضمانت نامه بارگذاری گردد. / استعلام پشتیبانی ارتباطات وایرلس بانک ملی خراسان رضوی طبق قرارداد و شرایط پیوست.ایرانکد مشابه است.قرارداد به همراه ضمانت نامه بارگذاری گردد.
 83. استعلام تیغه درماتوم برقی و دستی اسکولاپ / استعلام تیغه درماتوم برقی و دستی اسکولاپ
 84. استعلام، 1200 عدد لامپ led با مشخصات فنی پیوست / 1200 عدد لامپ led با مشخصات فنی پیوست
 85. استعلام، فریم برای کاورمتحرک (فول ماشینکاری) / فریم برای کاورمتحرک (فول ماشینکاری)
 86. استعلام، درزبندهاوعایقها / درزبندهاوعایقها
 87. استعلام، فن فایبر گلاس بالانس شده / فن فایبر گلاس بالانس شده
 88. استعلام گارانتی آواژنگ MB: H81 ms2pt Cpu intel 3260 Box