سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصات و مزایدات در تاریخ 98.5.7 در سایت

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 98.05.07

استعلام ملحفه یک بار مصرف با روبالشتی با گرماژ38 / استعلام ملحفه یک بار مصرف با روبالشتی با گرماژ38 استعلام، سیم بکسل های قطر 12، 16، 20 و 22 میلی متر / سیم بکسل های قطر 12، 16، 20 و 22 میلی متر استعلام وسایل مصرفی انبار دارویی بیمارستان / استعلام وسایل مصرفی انبار دارویی بیمارستان استعلام مصرفی پزشکی / استعلام مصرفی پزشکی استعلام، نازل / نازل استعلام، کیت های تعمیراتی و قطعات یدکی مارک SAMSON / کیت های تعمیراتی و قطعات یدکی مارک SAMSON استعلام، متعلقات کمپرسور هوای مارک KAESER / متعلقات کمپرسور هوای مارک KAESER استعلام ران مرغ و استیک مرغ طبق لیست پیوست / استعلام ران مرغ و استیک مرغ طبق لیست پیوست استعلام تهیه غذا برای پرسنل با برنامه هفتگی با دو نوع غذا وقیمت هر پرس با منو / استعلام تهیه غذا برای پرسنل با برنامه هفتگی با دو نوع غذا وقیمت هر پرس با منو استعلام حمل ونقل محمولات پستی از کرمان به راین و جیرفت همه روزه با کامیونت شش تن مسقف و غیر قابل نفوذ آب و باران. / استعلام حمل ونقل محمولات پستی از کرمان به راین و جیرفت همه روزه با کامیونت شش تن مسقف و غیر قابل نفوذ آب و باران. استعلام لطفا بر اساس فایل پیوستی اعلام نظر فرمائید / استعلام لطفا بر اساس فایل پیوستی اعلام نظر فرمائید استعلام مبل تک نفره کارن رنگ مشکی به تعداد 4 عدد.ایران کد مشابه است .طبق شرایط پیوست / استعلام مبل تک نفره کارن رنگ مشکی به تعداد 4 عدد.ایران کد مشابه است .طبق شرایط پیوست استعلام 129جاری اردبیل-لوله پلی اتیلن110توضیح اینکه ایران کدکالا در سامانه مد نظر نمی باشد -حتماًبه مشخصات کالاهای پیوستی این شرکت قیمت بدهید. / استعلام 129جاری اردبیل-لوله پلی اتیلن110توضیح اینکه ایران کدکالا در سامانه مد نظر نمی باشد -حتماًبه مشخصات کالاهای پیوستی این شرکت قیمت بدهید. استعلام زعفران توضیحات در بخش مشخصات کالا و اعلان قیمت بر اساس توضیحات / استعلام زعفران توضیحات در بخش مشخصات کالا و اعلان قیمت بر اساس توضیحات استعلام ملزومات پزشکی (ابزار مصرفی لاپارسکوپی) / استعلام ملزومات پزشکی (ابزار مصرفی لاپارسکوپی) استعلام لوازم ورزشی طبق لیست پیوست -ایران کد مشابه است - / استعلام لوازم ورزشی طبق لیست پیوست -ایران کد مشابه است - استعلام تعمیر الکتروپمپ های خطی طبق مشخصات فنی پیوست / استعلام تعمیر الکتروپمپ های خطی طبق مشخصات فنی پیوست استعلام نیاز به 10 بسته برگه کپی 500 برگ 210*297 میلی متری . / استعلام نیاز به 10 بسته برگه کپی 500 برگ 210*297 میلی متری . استعلام 1-کفکش 40متری 1.7 کیلووات تک فاز2-ایرانکدمشابه3-پرداخت اسفند 98-4- خرید طبق شرح پیوست / استعلام 1-کفکش 40متری 1.7 کیلووات تک فاز2-ایرانکدمشابه3-پرداخت اسفند 98-4- خرید طبق شرح پیوست استعلام امالگام 1 واحدی و امالگام 2 واحدی سینا لوکس / استعلام امالگام 1 واحدی و امالگام 2 واحدی سینا لوکس