سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.21 در سایت پارس نما

 1. تجدید مناقصه خرید چهار دستگاه ترانسفورماتور قدرت63/20... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید چهار دستگاه ترانسفورماتور قدرت63/20...
 2. مناقصه اجرای سامانه تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آب... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه اجرای سامانه تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آب... (نوبت دوم)
 3. شناسایی سرمایه گذار جهت احداث و راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای و.... مرحله دوم / آگهی مناقصه , شناسایی سرمایه گذار جهت احداث و راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای و.... مرحله دوم
 4. مناقصه عملیات قرائت کنتور و پخش قبوض آب و فاضلاب... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات قرائت کنتور و پخش قبوض آب و فاضلاب...
 5. تجدید مناقصه خرید مقدار 19950 متر لوله کاروگیت / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید مقدار 19950 متر لوله کاروگیت
 6. مناقصه نصب و راه اندازی کمپرسور ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه نصب و راه اندازی کمپرسور ... نوبت دوم
 7. استعلام کارتریج ... / استعلام, استعلام کارتریج ...
 8. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ... / آگهی مناقصه ، مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ...
 9. مناقصه خریداری یک دستگاه چیلر (جذبی) تک اثره آب داغ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خریداری یک دستگاه چیلر (جذبی) تک اثره آب داغ...
 10. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت سازی خیابان... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت سازی خیابان...نوبت دوم
 11. مناقصه اجرای عملیات ساماندهی مسیلها در محدوده شهر نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ساماندهی مسیلها در محدوده شهر نوبت دوم
 12. مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل... تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل... تجدید- نوبت دوم
 13. فراخوان ارزیابی انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای... / مناقصه, فراخوان ارزیابی انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای...
 14. مناقصه بیمه درمان تکمیلی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه درمان تکمیلی - نوبت دوم
 15. مناقصه عمومی پروژه احداث بوستان شهرک / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی پروژه احداث بوستان شهرک
 16. مناقصه انجام کامل عملیات ایستگاه پمپاژ، لوله گذاری خط انتقال آب، احداث مخزن...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام کامل عملیات ایستگاه پمپاژ، لوله گذاری خط انتقال آب، احداث مخزن...نوبت دوم
 17. مناقصه اجرای آسفالت... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت... نوبت دوم
 18. مناقصه بازدید و بررسی مسیر داغ - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بازدید و بررسی مسیر داغ - نوبت دوم
 19. مناقصه مطالعه طراحی احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال تامین آب شرب... / آگهی مناقصه، مناقصه مطالعه طراحی احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال تامین آب شرب...
 20. فراخوان واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری - نوبت دوم
 21. مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی- تجدید
 22. استعلام خودروی سواری ... / استعلام, استعلام خودروی سواری ...
 23. مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم های سرمایشی محلی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم های سرمایشی محلی ...
 24. مناقصه مقدار 1000 تن کلرورفریک مایع - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه مقدار 1000 تن کلرورفریک مایع - نوبت دوم
 25. فراخوان تامین ترموکوپل کوره 1500 میلیمتر ... / مناقصه عمومی, فراخوان تامین ترموکوپل کوره 1500 میلیمتر ...
 26. مناقصه خرید یکدستگاه ذخیره سازی EMC- Storage / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید یکدستگاه ذخیره سازی EMC- Storage
 27. مناقصه گازرسانی نوبت دوم / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی نوبت دوم
 28. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه رادیولوژی ثابت دیجیتال / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه رادیولوژی ثابت دیجیتال
 29. استعلام امور نظافتی و خدماتی ... / استعلام, استعلام امور نظافتی و خدماتی ...
 30. مناقصه کابل افشان و تجهیزات برق / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه کابل افشان و تجهیزات برق
 31. تجدید فراخوان عملیات بازگشایی مسیر رودخانه ها و آزادسازی تصرفات / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان عملیات بازگشایی مسیر رودخانه ها و آزادسازی تصرفات
 32. مناقصه خرید خدمات کارهای خدماتی واحدهای زیرمجموعه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید خدمات کارهای خدماتی واحدهای زیرمجموعه - نوبت دوم
 33. مناقصه خرید کالا / مناقصه, مناقصه خرید کالا
 34. استعلام اجاره خودرو... / استعلام, استعلام اجاره خودرو...
 35. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین نیروی انسانی
 36. فراخوان تکمیل راهسازی، بهسازی و آسفالت ... / فراخوان ، فراخوان تکمیل راهسازی، بهسازی و آسفالت ...
 37. مناقصه اجرای خط تیر سیمانی 63 کیلوولت- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای خط تیر سیمانی 63 کیلوولت- نوبت دوم
 38. فراخوان حفاظت فیزیکی در مراکز ذخیره سازی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان حفاظت فیزیکی در مراکز ذخیره سازی
 39. استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...
 40. مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر و ... - نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر و ... - نوبت دوم
 41. تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی برق ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ، تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی برق ...
 42. استعلام صندلی چرخدار / استعلام,استعلام صندلی چرخدار
 43. استعلام اجرای خط انتقال ... / استعلام,استعلام اجرای خط انتقال ...
 44. اصلاحیه فراخوان واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری / اصلاحیه ,فراخوان واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری
 45. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا... / استعلام , اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا...
 46. فراخوان تهیه مصالح، حمل و اجرای ساختمان ایستگاه تی بی اس نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان تهیه مصالح، حمل و اجرای ساختمان ایستگاه تی بی اس نوبت دوم
 47. مناقصه انسداد چاههای غیرمجاز ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انسداد چاههای غیرمجاز ـ نوبت دوم
 48. مناقصه خرید 1000 اصله تیر سیمانی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 1000 اصله تیر سیمانی
 49. آگهی فراخوان تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی شبکه / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی شبکه
 50. مناقصه اجرای جاده سرویس به طول تقریبی 3000 متر... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای جاده سرویس به طول تقریبی 3000 متر... نوبت دوم
 51. استعلام لایسنس انتی ویروس 2 ساله kaspersky advanced base / استعلام, لایسنس انتی ویروس 2 ساله kaspersky advanced base
 52. مناقصه مواد اولیه محصولات تولیدی / آگهی خرید مواد اولیه، مناقصه مواد اولیه محصولات تولیدی
 53. ارزیابی کیفی خرید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی...اصلاحیه / اصلاحیه آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خرید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی...اصلاحیه
 54. فراخوان ارائه خدمات حجمی پشتیبانی و زیرساخت سامانه های اطلاعاتی ... نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار ، مناقصه ارائه خدمات حجمی پشتیبانی و زیرساخت سامانه های اطلاعاتی ... نوبت دوم
 55. استعلام صندلی پایه ثابت / استعلام , صندلی پایه ثابت
 56. استعلام فلش مموری 8 GB / استعلام , فلش مموری 8 GB
 57. مناقصه تعداد 1000 عدد پالت و روپالتی / مناقصه، مناقصه تعداد 1000 عدد پالت و روپالتی
 58. مناقصه تهیه و اجرای کف پوش رولی .... / مناقصه, مناقصه تهیه و اجرای کف پوش رولی ....
 59. استعلام لوازم التحریر... / استعلام,استعلام لوازم التحریر...
 60. ارزیابی کیفی خرید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی کرلو -اصلاحیه / اصلاحیه آگهی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی خرید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی کرلو -اصلاحیه
 61. مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس - نوبت دوم / مناقصه دو مرحله ای عمومی,مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس - نوبت دوم
 62. استعلام چونه گیر - دستگاه سه کاره اتوماتیک - چونگیر - پهن کن... / استعلام, استعلام چونه گیر - دستگاه سه کاره اتوماتیک - چونگیر - پهن کن...
 63. استعلام پوشه پلاستیکی .... / استعلام, پوشه پلاستیکی ....
 64. استعلام خرید تبلت سامسونگ گلکسی مدل 8 اینچ / استعلام, خرید تبلت سامسونگ گلکسی مدل 8 اینچ
 65. استعلام خرید رایانه و تجهیزات جانبی رایانه ای... / استعلام,استعلام خرید رایانه و تجهیزات جانبی رایانه ای...
 66. مناقصه اجرای پروژه های عمرانی از قبیل مجموعه تفریحی و گردشگری و ....نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه های عمرانی از قبیل مجموعه تفریحی و گردشگری و ....نوبت سوم
 67. ارزیابی کیفی اجرای عملیات تکمیلی مخزن 5000 متر مکعبی مدفون / مناقصه , مناقصه عمومی ارزیابی کیفی اجرای عملیات تکمیلی مخزن 5000 متر مکعبی مدفون
 68. مناقصه واگذاری بخش داروخانه مرکز بهداشت و درمان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری بخش داروخانه مرکز بهداشت و درمان
 69. استعلام میز جلسه / استعلام , میز جلسه
 70. استعلام زونکن ... / استعلام, استعلام زونکن ...
 71. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا .. / استعلام , اجرای قسمتی از معابر طرح هادی...
 72. مناقصه خط تغذیه نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خط تغذیه نوبت دوم
 73. تجدید مناقصه خرید یک دستگاه کمی لومینسانس (تجدید اول - نوبت دوم) / مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید یک دستگاه کمی لومینسانس (تجدید اول - نوبت دوم)
 74. مناقصه احداث فضای پایلوت نگهداری و پرورش مار به صورت EPC (نوبت دوم) / مناقصه ، مناقصه احداث فضای پایلوت نگهداری و پرورش مار به صورت EPC (نوبت دوم)
 75. فراخوان مناقصه خریداری ادوات قفسه بندی انبار / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، فراخوان مناقصه خریداری ادوات قفسه بندی انبار
 76. استعلام تلویزیون LED سایز 49 in / استعلام, تلویزیون LED سایز 49 in
 77. استعلام پوشک محافظ... / استعلام,استعلام پوشک محافظ...
 78. مناقصهINTAK EFILTER FOR COMPRESSOR / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه INTAK EFILTER FOR COMPRESSOR
 79. استعلام ست تولید تلویزیونی هوشمند - دوربین موتورایز و ... / استعلام, ست تولید تلویزیونی هوشمند - دوربین موتورایز و ...
 80. مناقصه خرید 62000 متر انواع لوله پلی اتیلن ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 62000 متر انواع لوله پلی اتیلن ...
 81. استعلام روغن مایع سرخ کردنی... / استعلام,استعلام روغن مایع سرخ کردنی...
 82. مناقصه کدینگ کالای / آگهی مناقصه , مناقصه کدینگ کالای
 83. استعلام میز تحریر / استعلام, میز تحریر
 84. مناقصه خرید دستگاه GAS ANALYZER / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه GAS ANALYZER
 85. ارزیابی کیفی خرید 6000 متر لوله / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه خرید 6000 متر لوله
 86. تجدید مناقصه چمن مصنوعی - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه چمن مصنوعی - نوبت دوم
 87. استعلام تهیه و نصب سقف کاذب اگوستیک USG با سازه مناسب / استعلام, تهیه و نصب سقف کاذب اگوستیک USG با سازه مناسب
 88. مناقصه خرید یکدستگاه فلوسایتومتر تجدید / مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه فلوسایتومتر تجدید
 89. مناقصه خرید شیرآلات صنعتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید شیرآلات صنعتی
 90. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح مراکز شهری و روستایی / آگهی مناقصه ,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح مراکز شهری و روستایی
 91. استعلام فعالیت های تبلیغاتی فرهنگی... / استعلام,استعلام فعالیت های تبلیغاتی فرهنگی...
 92. مناقصه خرید لوازم یدکی دستگاههای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم یدکی دستگاههای
 93. استعلام اجرای قسمتی از طرح روستا .. / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از طرح روستا ..
 94. استعلام کارت خام و ریبون رنگی / استعلام, کارت خام و ریبون رنگی
 95. استعلام خدمات پشتیبانی نرم افزار به مدت یک سال , سامانه ستاد / استعلام, خدمات پشتیبانی نرم افزار به مدت یک سال
 96. مناقصه خرید 200 تن لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف ... / مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 200 تن لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف ...
 97. مناقصه خرید یک دستگاه الکتروموتور ماشین سانتریفیوژ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه الکتروموتور ماشین سانتریفیوژ نوبت دوم
 98. استعلام حمل ترانسفورماتور قدرت... / استعلام, استعلام حمل ترانسفورماتور قدرت...
 99. استعلام پنل ال ای دی 60*60 لیدیوم مارک مازینور / استعلام , پنل ال ای دی 60*60 لیدیوم مارک مازینور
 100. استعلام تکمیل ساختمان و محوطه راهدارخانه مرکزی / استعلام , استعلام تکمیل ساختمان و محوطه راهدارخانه مرکزی