سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش سیزدهم لیست مناقصه و مزایده 95.4.8

 

 1. مزایده فروش دو قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین نوبت دوم
 2. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت صد و هشتاد متر
 3. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 قزوین نوبت اول
 4. مناقصه سرمایه گذار جهت تامین درآمد پایدار نسبت به احداث استخر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه سرمایه گذار جهت تامین درآمد پایدار نسبت به احداث استخر نوبت دوم
 5. مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری بهداشتی درمانی تجدید / خلاصه اگهی مزایده تجدیدی , مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری بهداشتی درمانی تجدید
 6. مناقصه خرید ، طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، طبخ و توزیع غذای کارکنان
 7. مزایده واگذاری کیوسک به صورت اجاره / مزایده عمومی , مزایده واگذاری کیوسک به صورت اجاره
 8. مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG / مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG
 9. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت B / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت B
 10. مناقصه کرایه 16 دستگاه خودرو جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه کرایه 16 دستگاه خودرو جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 11. مزایده واگذاری جایگاه CNG به بخش خصوصی- نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG به بخش خصوصی- نوبت دوم
 12. استعلام بهاء خرید و اجرای عملیات لوله گذاری / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید و اجرای عملیات لوله گذاری
 13. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ نوبت اول
 14. مناقصه انجام امور خدمات فنی (تعمیرات واحدهای نیروگاهی) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات فنی (تعمیرات واحدهای نیروگاهی)
 15. مناقصه عمومی عملیات کانیواگذاری ، خاکبرداری ، بیس ریزی و آسفالت معابر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات کانیواگذاری ، خاکبرداری ، بیس ریزی و آسفالت معابر
 16. مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی
 17. استعلام قیمت واگذاری داروخانه درمانگاه واحد بیمارستان قائم - 95.4.8 / مزایده, استعلام قیمت واگذاری داروخانه درمانگاه واحد بیمارستان قائم - 95.4.8
 18. مزایده عمومی واگذاری زمین به صورت اجاره جهت احداث پارک بادی / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری زمین به صورت اجاره جهت احداث پارک بادی
 19. مزایده مرکز تلفن 350 شماره ای مارک دیجیترون / اگهی مزایده ,مزایده مرکز تلفن 350 شماره ای مارک دیجیترون
 20. مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان شهدای نی ریز- نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان شهدای نی ریز- نوبت سوم
 21. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه نخلستان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه نخلستان
 22. مزایده سنگ آهن کلوخه / اگهی مزایده , مزایده سنگ آهن کلوخه
 23. مزایده مقدار 6500 کیلوگرم سیم لاکی ضایعاتی / مزایده مقدار 6500 کیلوگرم سیم لاکی ضایعاتی
 24. مناقصه عمومی اجرای موزائیک فرش پیاده رو- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای موزائیک فرش پیاده رو- نوبت دوم
 25. مناقصه عمومی اجرای سنگ کاری سطح شهر- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای سنگ کاری سطح شهر- نوبت دوم
 26. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 42/87 متر مربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 42/87 متر مربع نوبت دوم
 27. مناقصه اجرای پیاده روسازی به صورت بتن درجا- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پیاده روسازی به صورت بتن درجا- نوبت دوم
 28. مناقصه اجرای جدول و رفوژ وسط بلوار ورودی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای جدول و رفوژ وسط بلوار ورودی نوبت دوم
 29. مناقصه اجرای کانیوا سطح شهر جهرم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کانیوا سطح شهر جهرم نوبت دوم
 30. مناقصه آسفالت خیابان شریعتی ، خیابان شهید باهنر و ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت خیابان شریعتی ، خیابان شهید باهنر و ... نوبت دوم
 31. آگهی مناقصه آسفالت اساسی و روکش معابر کم عرض - 95.4.8 / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه آسفالت اساسی و روکش معابر کم عرض -95.4.8
 32. فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان - نوبت دوم
 33. فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه گازی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه گازی - نوبت دوم
 34. فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی - نوبت دوم
 35. فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه گازی نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه گازی - نوبت دوم
 36. فراخوان عمومی استعلام قیمت خدمات ارتز و پروتز با واگذاری دفتر پذیرش و فروش / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی استعلام قیمت خدمات ارتز و پروتز با واگذاری دفتر پذیرش و فروش
 37. مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش 95.4.8 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش 95.4.8
 38. مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی نوبت اول
 39. مناقصه انجام امور خدمات عمومی دفتر مرکزی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات عمومی دفتر مرکزی
 40. مزایده فروش تاورکرین / آگهی مزایده , مزایده فروش تاورکرین
 41. مزایده فروش کارخانه تولید درب و پنجره UPVC و شیشه دو جداره / آگهی مزایده فروش, مزایده فروش کارخانه تولید درب و پنجره UPVC و شیشه دو جداره
 42. مزایده فروش مینی بوس و نیسان و وانت / آگهی مزایده فروش,مزایده فروش مینی بوس و نیسان و وانت
 43. فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه منصورآباد نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه منصورآباد نوبت دوم
 44. فراخوان خرید و لوله گذاری به متراژ 11872 متر مجموعه ارودان نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان خرید و لوله گذاری به متراژ 11872 متر مجموعه ارودان نوبت دوم
 45. مزایده یک قطعه زمین به میزان هفت هزار و پانصد من زمین ابی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به میزان هفت هزار و پانصد من زمین ابی
 46. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ قطعه 4 بخش هفت فارس / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ قطعه 4 بخش هفت فارس
 47. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ پرونده 950019 / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ پرونده 950019
 48. مناقصه عملیات بارگیری و حمل آسفالت و مصالح نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری و حمل آسفالت و مصالح نوبت دوم
 49. مناقصه خرید درز انبساط الاستومری و مدولار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید درز انبساط الاستومری و مدولار نوبت دوم
 50. فراخوان مناقصه پروژه خط انتقال آب از باغ به مخازن شهرک و اتصال مخازن به یکدیگر / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه خط انتقال آب از باغ به مخازن شهرک و اتصال مخازن به یکدیگر
 51. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه قدیمی و فرسوده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه قدیمی و فرسوده
 52. استعلام فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تأمین کنندگان داخلی قطعات و تجهیزات مکانیکی / استعلام فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تأمین کنندگان داخلی قطعات و تجهیزات مکانیکی
 53. استعلام بهینه سازی شبکه های سرند / استعلام,استعلام بهینه سازی شبکه های سرند
 54. استعلام قطعات پمپ وکیوم / استعلام ، استعلام قطعات پمپ وکیوم
 55. استعلام محرک الکتریکی به همراه گیر بکس و موتور / استعلام, استعلام محرک الکتریکی به همراه گیر بکس و موتور
 56. استعلام موتور گیربکس خورشیدی / استعلام,استعلام موتور گیربکس خورشیدی
 57. استعلام اتصالات / استعلام,استعلام اتصالات
 58. پروژه خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی 211 دستگاه مجموعه کامل سطح سنج الکترونیکی درون چاهی / آگهی فراخوان مناقصه,،فراخوان خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی 211 دستگاه مجموعه کامل سطح سنج الکترونیکی درون چاهی
 59. استعلام کولر گازی جرثقیل / استعلام,استعلام کولر گازی جرثقیل
 60. استعلام دستکش ضد اسید / استعلام,استعلام دستکش ضد اسید

بخش هفتم لیست مناقصه و مزایده 95.4.8

 

 1. مزایده فروش انواع سنگ آنتیک ، موزاییک زمینه قرمز / مزایده,مزایده فروش انواع سنگ آنتیک ، موزاییک زمینه قرمز
 2. آگهی مناقصه بارگیری و حمل شن از معدن قره قشون / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه بارگیری و حمل شن از معدن قره قشون
 3. مزایده آزاد عمومی مینی سالن باشگاه ورزشی شهرداری سهند / مزایده آزاد عمومی مینی سالن باشگاه ورزشی شهرداری سهند
 4. آگهی مناقصه واگذاری عملیات اجرایی آسفالت جهت رویه و لکه گیری معابر شهر سهند / آگهی مناقصه آزاد عمومی , آگهی مناقصه واگذاری عملیات اجرایی آسفالت جهت رویه و لکه گیری معابر شهر سهند
 5. فراخوان به منظور تهیه , نصب و بهره برداری تعداد 750 دستگاه صندوق پستی ... / آگهی فراخوان دومرحله ای , فراخوان به منظور تهیه , نصب و بهره برداری تعداد 750 دستگاه صندوق پستی ...
 6. مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری خدمات شهری / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری خدمات شهری
 7. مزایده ششدانگ دو باب ساختمان مسکونی بخش یک دامغان / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب ساختمان مسکونی بخش یک دامغان
 8. مناقصه گوشت مرغ منجمد تولید داخل ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گوشت مرغ منجمد تولید داخل ...
 9. مناقصه واگذاری خدمات مدارک پزشکی و پرستاری مرکز دیابت به بخش خصوصی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات مدارک پزشکی و پرستاری مرکز دیابت به بخش خصوصی
 10. مناقصه خدمات مهندسی مشاور فنی قرارداد تامین مالی، ساخت، بهره برداری و انتقال پروژه خط انتقال آب ... / آگهی مناقصه,مناقصه خدمات مهندسی مشاور فنی قرارداد تامین مالی، ساخت، بهره برداری و انتقال پروژه خط انتقال آب ...
 11. مناقصه ارزیابی کیفی و اجرای پایش کیفی دشت و سد دامغان / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی و اجرای پایش کیفی دشت و سد دامغان
 12. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان مسجد فاطمه زهرا (س)- چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان مسجد فاطمه زهرا (س)- چاپ دوم
 13. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت کوی خسرج- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت کوی خسرج- چاپ دوم
 14. مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر / مناقصه,مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر
 15. استعلام سنسور / استعلام,استعلام سنسور
 16. استعلام سنسور رطوبت و دما / استعلام, استعلام سنسور رطوبت و دما
 17. مزایده فروش 48 باب مغازه کاربری عرضه ماهی و میگو نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 48 باب مغازه کاربری عرضه ماهی و میگو نوبت دوم
 18. استعلام اسکنر CODAK I2400 / استعلام , استعلام اسکنر CODAK I2400
 19. استعلام درگاه جامع شناسایی افراد مدل JND - PDP910- FP / استعلام , استعلام درگاه جامع شناسایی افراد مدل JND - PDP910- FP
 20. استعلام میلگرد 14 اصفهان A3 / استعلام , استعلام میلگرد 14 اصفهان A3
 21. استعلام سیمان داراب تیپ 2 / استعلام, سیمان داراب تیپ 2
 22. استعلام بلوک سقفی 1900 عدد ماسه 3 تن / استعلام,بلوک سقفی 1900 عدد ماسه 3 تن
 23. استعلام سیمان داراب تیپ 2 مقدار 480 کیسه سیمان سفید نی ریز / استعلام, سیمان داراب تیپ 2 مقدار 480 کیسه سیمان سفید نی ریز
 24. استعلام آجر / استعلام ,استعلام آجر
 25. استعلام میلگرد 12 مقدار 250 شاخه اصفهان / استعلام , استعلام میلگرد 12 مقدار 250 شاخه اصفهان
 26. استعلام سیمان دار با تیچ 2 مقدار 700 کیسه اجرگری 38 تن / استعلام , استعلام سیمان دار با تیچ 2 مقدار 700 کیسه اجرگری 38 تن
 27. مناقصه احداث رمپ و لوپ تونل غدیر ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث رمپ و لوپ تونل غدیر ...
 28. استعلام میلگرد / استعلام , استعلام میلگرد
 29. استعلام موزاییک 40*040 یزد / استعلام , استعلام موزاییک 40*040 یزد
 30. استعلام اجر گری کوار ، سیمان .... / استعلام , استعلام اجر گری کوار ، سیمان ....
 31. استعلام میلگرد 12 مقدار 95 شاخه میلگرد 14 مقدار 150 شاخه همگی اصفهان A3 خاموت 8 اهواز 1000 کیلو / استعلام, استعلام میلگرد 12 مقدار 95 شاخه میلگرد 14 مقدار 150 شاخه همگی اصفهان A3 خاموت 8 اهواز 1000 کیلو
 32. استعلام اجر گری 31 تن ماسه شسته 67 تن سیمان سیاه داراب 450 کیسه / استعلام,استعلام اجر گری 31 تن ماسه شسته 67 تن سیمان سیاه داراب 450 کیسه
 33. استعلام دوربین چشمی شکاربانی / استعلام دوربین چشمی شکاربانی
 34. استعلام دستمال کاغذی / استعلام,دستمال کاغذی
 35. استعلام اسکنر فوجیتسو Fi6130 / استعلام , استعلام اسکنر فوجیتسو Fi6130
 36. مزایده فروش چوب / مزایده فروش چوب
 37. استعلام سابرک ، مودم و ... / استعلام , استعلام سابرک ، مودم و ...
 38. استعلام سیستم صوتی کنفرانس هوراند مدل SH-450DC / استعلام , استعلام سیستم صوتی کنفرانس هوراند مدل SH-450DC
 39. استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام , استعلام شیرآلات و اتصالات
 40. استعلام گاو صندوق و کاغذ خردکن / استعلام , استعلام گاو صندوق و کاغذ خردکن
 41. استعلام دستگاه مولد کلید HSM / استعلام, استعلام دستگاه مولد کلید HSM
 42. استعلام دستگاه اکسس کنترل همراه متعلقات مربوطه / استعلام, استعلام دستگاه اکسس کنترل همراه متعلقات مربوطه
 43. استعلام سلول خورشیدی (دستگاه ضد سرقت PK8) / استعلام, استعلام سلول خورشیدی(دستگاه ضد سرقت PK8)
 44. استعلام سنیاز به تامین کنندگان قند و چای(قند شکسته بسته بندی شده ) / استعلام, استعلام نیاز به تامین کنندگان قند و چای (قند شکسته بسته بندی شده )
 45. استعلام خرید سنگ تراورتن و سنگ لاشتر ، پله کاشی ، کاسه توالت و ایزوگام و.... / استعلام, استعلام خرید سنگ تراورتن و سنگ لاشتر ، پله کاشی ، کاسه توالت و ایزوگام و....
 46. مزایده اجاره بازارچه ولیعصر (عج) - تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده اجاره بازارچه ولیعصر (عج) - تجدید- نوبت دوم
 47. استعلام روتر شبکه رایانه مدل 2811 / استعلام, استعلام روتر شبکه رایانه مدل 2811
 48. چالش های زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی ، آبزیان و غذا / چالش های زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی ، آبزیان و غذا
 49. کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری ، ادبیات و مترجمی زبان عربی / کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری ، ادبیات و مترجمی زبان عربی
 50. اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی / اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی
 51. سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران ، معماری ، شهرسازی / سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران ، معماری ، شهرسازی
 52. استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی
 53. استعلام خرید سی دستگاه کولر آبی بر چسب حداقل B مدل 7000... / استعلام, استعلام خرید سی دستگاه کولر آبی بر چسب حداقل B مدل 7000...
 54. استعلام فایروال برنامه های کاربردی تحت وب WAF / استعلام , استعلام فایروال برنامه های کاربردی تحت وب WAF
 55. استعلام HELENA کد 5370 از کمپانی RISTOCETIN COFACTOR / استعلام , استعلام HELENA کد 5370 از کمپانی RISTOCETIN COFACTOR
 56. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان بدر 1 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان بدر 1 -چاپ دوم
 57. استعلام گرمکن غذا / استعلام , استعلام گرمکن غذا
 58. استعلام خرید 6 عدد رله به همراه متروسل / استعلام , استعلام خرید 6 عدد رله به همراه متروسل
 59. استعلام دستگاه فاکس / استعلام,استعلام دستگاه فاکس
 60. استعلام فولدر طرح اسلیمی طبق لیست پیوست / استعلام , استعلام فولدر طرح اسلیمی طبق لیست پیوست

بخش یازدهم اخبار مناقصه و مزایده های 95.4.7

آگهی مناقصه و مزایده های 95.4.7 ثبت شده در سایت پارس نماد داده ها شامل مناقصه ساختمان، مناقصه پیمانکاری آب و فاضلاب، مزایده خودرو و ... به شرح زیر می باشد:

 1. مزایده فروش مینی بوس و نیسان و وانت / آگهی مزایده فروش,مزایده فروش مینی بوس و نیسان و وانت
 2. فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه منصورآباد نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه منصورآباد نوبت دوم
 3. فراخوان خرید و لوله گذاری به متراژ 11872 متر مجموعه ارودان نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان خرید و لوله گذاری به متراژ 11872 متر مجموعه ارودان نوبت دوم
 4. مزایده یک قطعه زمین به میزان هفت هزار و پانصد من زمین ابی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به میزان هفت هزار و پانصد من زمین ابی
 5. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ قطعه 4 بخش هفت فارس / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ قطعه 4 بخش هفت فارس
 6. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ پرونده 950019 / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ پرونده 950019
 7. مناقصه عملیات بارگیری و حمل آسفالت و مصالح نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری و حمل آسفالت و مصالح نوبت دوم
 8. مناقصه خرید درز انبساط الاستومری و مدولار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید درز انبساط الاستومری و مدولار نوبت دوم
 9. فراخوان مناقصه پروژه خط انتقال آب از باغ به مخازن شهرک و اتصال مخازن به یکدیگر / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه خط انتقال آب از باغ به مخازن شهرک و اتصال مخازن به یکدیگر
 10. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه قدیمی و فرسوده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه قدیمی و فرسوده
 11. استعلام فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تأمین کنندگان داخلی قطعات و تجهیزات مکانیکی / استعلام فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تأمین کنندگان داخلی قطعات و تجهیزات مکانیکی
 12. استعلام بهینه سازی شبکه های سرند / استعلام,استعلام بهینه سازی شبکه های سرند
 13. استعلام قطعات پمپ وکیوم / استعلام ، استعلام قطعات پمپ وکیوم
 14. استعلام محرک الکتریکی به همراه گیر بکس و موتور / استعلام, استعلام محرک الکتریکی به همراه گیر بکس و موتور
 15. استعلام موتور گیربکس خورشیدی / استعلام,استعلام موتور گیربکس خورشیدی
 16. استعلام اتصالات / استعلام,استعلام اتصالات
 17. پروژه خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی 211 دستگاه مجموعه کامل سطح سنج الکترونیکی درون چاهی / آگهی فراخوان مناقصه,،فراخوان خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی 211 دستگاه مجموعه کامل سطح سنج الکترونیکی درون چاهی
 18. استعلام کولر گازی جرثقیل / استعلام,استعلام کولر گازی جرثقیل
 19. استعلام دستکش ضد اسید / استعلام,استعلام دستکش ضد اسید
 20. استعلام دستکش کف نیتریلی / استعلام,استعلام دستکش کف نیتریلی
 21. استعلام ABC پودر آتش نشانی تیپ / استعلام,استعلام ABC پودر آتش نشانی تیپ
 22. استعلام رنگ فشاری / استعلام,استعلام رنگ فشاری
 23. استعلام دوردیف پمپ دنده ای روغن / استعلام,استعلام دوردیف پمپ دنده ای روغن
 24. استعلام خرید 6 قلم رنگ / استعلام خرید 6 قلم رنگ
 25. استعلام خرید آجر ، ماسه و شن پروژه ریل / استعلام , استعلام خرید آجر ، ماسه و شن پروژه ریل
 26. استعلام 1000 متر کابل کن باس / استعلام , استعلام 1000 متر کابل کن باس
 27. استعلام خرید یک عدد ترانسمیتر / استعلام, استعلام خرید یک عدد ترانسمیتر
 28. استعلام کنترل والو فولادی فلنچی / استعلام,استعلام کنترل والو فولادی فلنچی
 29. فراخوان مزایده گسکت و بولت / فراخوان مزایده عمومی ، فراخوان مزایده گسکت و بولت
 30. مناقصه خرید ماده تعلیق شکن / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید ماده تعلیق شکن
 31. مناقصه خرید ماده تعلیق شکن / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید ماده تعلیق شکن
 32. استعلام قطعات میکسر و قطعات توربین / استعلام,استعلام قطعات میکسر و قطعات توربین
 33. مناقصه گوشت گوساله برهمایی / مناقصه عمومی, مناقصه گوشت گوساله برهمایی
 34. استعلام خرید قطعات یدکی سیستم هویه صنعتی / استعلام , استعلام خرید قطعات یدکی سیستم هویه صنعتی
 35. استعلام ساخت قطعات پمپ / استعلام ساخت قطعات پمپ
 36. ارزیابی کیفی تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان مدیریت منطقه پارس 3 (پارس شمالی) / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان مدیریت منطقه پارس 3 (پارس شمالی)
 37. فراخوان 8 عدد 300 AMPLEFIER UNITUAC تقویت کننده سیگنال ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید (دو مرحله ای) , فراخوان 8 عدد 300 AMPLEFIER UNITUAC تقویت کننده سیگنال ...
 38. مناقصه خدمات فنی و راهبری تاسیسات ساختمانی- 95.05.08 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات فنی و راهبری تاسیسات ساختمانی- 95.05.08
 39. مناقصه عملیات تکمیل پروژه تامین کالا، نصب و راه اندازی طرح جامع مخابراتی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه عملیات تکمیل پروژه تامین کالا، نصب و راه اندازی طرح جامع مخابراتی
 40. فراخوان عمومی ترموکوپل کوره / آگهی فراخوان عمومی ,فراخوان ترموکوپل کوره
 41. مزایده تعدادی مغازه / آگهی مزایده ,مزایده مغازه
 42. فراخوان ساخت د ودستگاه باندل جهت مبدلهای حرارتی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه ساخت د ودستگاه باندل جهت مبدلهای حرارتی
 43. مناقصه حمل شیرخام / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه حمل شیرخام
 44. مناقصه خرید یک سیستم براکی تراپی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک سیستم براکی تراپی
 45. دعوت به همکاری جهت تامین ورق سیاه / دعوت به همکاری , جهت تامین ورق سیاه
 46. مناقصه احداث ساختمان و تاسیسات غیر صنعتی کارخانه فروسیلیس / آگهی فراخوان ,فراخوان احداث ساختمان و تاسیسات غیر صنعتی کارخانه فروسیلیس
 47. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور مهندسی و طراحی و طرح احداث بیمارستانهای مناطق نفتخیز جنوب / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور مهندسی و طراحی و طرح احداث بیمارستانهای مناطق نفتخیز جنوب
 48. مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و اجرای آسفالت ، جدول و تارتان ساندویچی ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و اجرای آسفالت ، جدول و تارتان ساندویچی ...

بخش ششم اخبار مناقصه و مزایده های 95.4.7

 

 1. استعلام دستگاه اکسس کنترل همراه متعلقات مربوطه / استعلام, استعلام دستگاه اکسس کنترل همراه متعلقات مربوطه
 2. استعلام سلول خورشیدی (دستگاه ضد سرقت PK8) / استعلام, استعلام سلول خورشیدی(دستگاه ضد سرقت PK8)
 3. استعلام سنیاز به تامین کنندگان قند و چای(قند شکسته بسته بندی شده ) / استعلام, استعلام نیاز به تامین کنندگان قند و چای (قند شکسته بسته بندی شده )
 4. استعلام خرید سنگ تراورتن و سنگ لاشتر ، پله کاشی ، کاسه توالت و ایزوگام و.... / استعلام, استعلام خرید سنگ تراورتن و سنگ لاشتر ، پله کاشی ، کاسه توالت و ایزوگام و....
 5. مزایده اجاره بازارچه ولیعصر (عج) - تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده اجاره بازارچه ولیعصر (عج) - تجدید- نوبت دوم
 6. استعلام روتر شبکه رایانه مدل 2811 / استعلام, استعلام روتر شبکه رایانه مدل 2811
 7. چالش های زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی ، آبزیان و غذا / چالش های زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی ، آبزیان و غذا
 8. کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری ، ادبیات و مترجمی زبان عربی / کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری ، ادبیات و مترجمی زبان عربی
 9. اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی / اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی
 10. سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران ، معماری ، شهرسازی / سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران ، معماری ، شهرسازی
 11. استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی
 12. استعلام خرید سی دستگاه کولر آبی بر چسب حداقل B مدل 7000... / استعلام, استعلام خرید سی دستگاه کولر آبی بر چسب حداقل B مدل 7000...
 13. استعلام فایروال برنامه های کاربردی تحت وب WAF / استعلام , استعلام فایروال برنامه های کاربردی تحت وب WAF
 14. استعلام HELENA کد 5370 از کمپانی RISTOCETIN COFACTOR / استعلام , استعلام HELENA کد 5370 از کمپانی RISTOCETIN COFACTOR
 15. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان بدر 1 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان بدر 1 -چاپ دوم
 16. استعلام گرمکن غذا / استعلام , استعلام گرمکن غذا
 17. استعلام خرید 6 عدد رله به همراه متروسل / استعلام , استعلام خرید 6 عدد رله به همراه متروسل
 18. استعلام دستگاه فاکس / استعلام,استعلام دستگاه فاکس
 19. استعلام فولدر طرح اسلیمی طبق لیست پیوست / استعلام , استعلام فولدر طرح اسلیمی طبق لیست پیوست
 20. استعلام لوازم آشپزخانه / استعلام , استعلام لوازم آشپزخانه
 21. استعلام موس کامپیوتر / استعلام, استعلام موس کامپیوتر
 22. استعلام صندلی گردان / استعلام, استعلام صندلی گردان
 23. استعلام فرش ماشینی / استعلام, استعلام فرش ماشینی
 24. استعلام کیس رایانه مشکی / استعلام, استعلام کیس رایانه مشکی
 25. استعلام ست مانیتور کیبورد رک / استعلام,استعلام ست مانیتور کیبورد رک
 26. خلاصه آگهی مناقصه خدمات خودرویی / خلاصه آگهی مناقصه ،خلاصه آگهی مناقصه خدمات خودرویی
 27. استعلام چمن زن موتوری دستی / استعلام, استعلام چمن زن موتوری دستی
 28. فراخوان پروژه آبرسانی مجتمع لاویج نور / فراخوان ،فراخوان پروژه آبرسانی مجتمع لاویج نور
 29. فراخوان پروژه آبرسانی مجتمع حبیب آباد و زوار تنکابن / فراخوان ، فراخوان پروژه آبرسانی مجتمع حبیب آباد و زوار تنکابن
 30. مناقصه عملیات خاکی? ساختمانی و تاسیساتی توسعه پست 132 کیلوولت بیدبلند / مناقصه, مناقصه عملیات خاکی? ساختمانی و تاسیساتی توسعه پست 132 کیلوولت بیدبلند
 31. مناقصه احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب... / مناقصه , مناقصه احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب...
 32. مناقصه احداث و مرمت حوضچه های کنتور حجمی مکانیکی و الکترومغناطیس / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده , مناقصه احداث و مرمت حوضچه های کنتور حجمی مکانیکی و الکترومغناطیس
 33. مزایده اجاره پارکینگ جهت فعالیت تخلیه و بارگیری و جرثقیل / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ جهت فعالیت تخلیه و بارگیری و جرثقیل
 34. ارزیابی کیفی مشاوران فاز سوم نظارت عالیه و کارگاهی / فراخوان, ارزیابی کیفی مشاوران فاز سوم نظارت عالیه و کارگاهی
 35. استعلام کامپیوتر کامل و متعلقات مربوطه / استعلام , استعلام کامپیوتر کامل و متعلقات مربوطه
 36. استعلام دستگاه کپی مدل CANON 2520 / استعلام,استعلام دستگاه کپی مدل CANON 2520
 37. استعلام کبرا سل KOBRA CELL / استعلام, استعلام کبرا سل KOBRA CELL
 38. استعلام رله به همراه متروسل / استعلام , استعلام رله به همراه متروسل
 39. استعلام سیستم کامپیوتر کامل / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتر کامل
 40. استعلام خرید دو دستگاه سرور / استعلام , استعلام خرید دو دستگاه سرور
 41. مناقصه خرید دبه ماست چهارگوش 2000 گرمی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دبه ماست چهارگوش 2000 گرمی نوبت دوم
 42. استعلام خرید الکتروپمپ 8/374 با موتور 92 کیلوات / استعلام, استعلام خرید الکتروپمپ 8/374 با موتور 92 کیلوات
 43. استعلام تابلو برق درایو 30 کیلو وات ... / استعلام, استعلام تابلو برق درایو 30 کیلو وات ...
 44. استعلام کابل SWR3*35 به مقدار 143 متر... / استعلام, استعلام کابل SWR3*35 به مقدار 143 متر...
 45. استعلام خرید دستگاه کارتخوان آب به همراه یک دستگاه شارژ کارت / استعلام, استعلام خرید دستگاه کارتخوان آب به همراه یک دستگاه شارژ کارت
 46. استعلام DCVG آمپر 50 استاندارد دارای اینتراپتر / استعلام, استعلام DCVG آمپر 50 استاندارد دارای اینتراپتر
 47. استعلام قفل کتابی برنجی روپوش دار 970SP به همراه 20 عدد کلید مستر / استعلام, استعلام قفل کتابی برنجی روپوش دار 970SP به همراه 20 عدد کلید مستر
 48. استعلام بلبرینگ ایرانی سایز 2RS6311 / استعلام, استعلام بلبرینگ ایرانی سایز 2RS6311
 49. استعلام اسپیلت 12000 مدل S126TQ / استعلام, استعلام اسپیلت 12000 مدل S126TQ
 50. مناقصه الکتروپمپ شناور نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه الکتروپمپ شناور نوبت دوم
 51. تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهر / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهر
 52. مناقصه جهت انعقاد قرارداد خدمات بیمه درمان کارکنان / مناقصه جهت انعقاد قرارداد خدمات بیمه درمان کارکنان
 53. مناقصه عملیات اصلاح شبکه و بازسازی انشعاب آب شهر نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه عملیات اصلاح شبکه و بازسازی انشعاب آب شهر نوبت دوم
 54. مزایده قطعه زمینی به مساحت 1290متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 1290متر
 55. مزایده املاک و آهن الات 95.4.8 / مزایده,مزایده املاک و آهن الات 95.4.8
 56. مناقصه خریداری 38000 متر لوله پلی اتیلن PE100-PN10 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری 38000 متر لوله پلی اتیلن PE100-PN10 - نوبت دوم
 57. مناقصه اجرای پل دو دهانه 18 متری گدار / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پل دو دهانه 18 متری گدار
 58. مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور سیار 550 کیلو ولت آمپر-نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور سیار 550 کیلو ولت آمپر- نوبت دوم
 59. مناقصه اجرای بند مشبک بتنی و سرشاخه گیر شامل پی و کفبند (حوضچه آرامش) -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای بند مشبک بتنی و سرشاخه گیر شامل پی و کفبند (حوضچه آرامش) - نوبت دوم
 60. مزایده ساختمان مسکونی نوبت سوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی نوبت سوم