سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصات و مزایده در تاریخ 98.5.6 در سایت

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 98.05.06

  1. استعلام ست جراحی cerg caeg / استعلام ست جراحی cerg caeg
  2. استعلام اصلاح شبکه آبرسانی وانشعابات شهر گالیکش / استعلام اصلاح شبکه آبرسانی وانشعابات شهر گالیکش
  3. استعلام مواد غذایی طبق مشخصات فایل پیوستی / استعلام مواد غذایی طبق مشخصات فایل پیوستی
  4. استعلام مرمت آسفالت نوار حفاری شبکه آبرسانی شهر گرگان / استعلام مرمت آسفالت نوار حفاری شبکه آبرسانی شهر گرگان
  5. استعلام، جای سیاه ایرانی بدون اسانس / جای سیاه ایرانی بدون اسانس
  6. استعلام بابت مواد غذایی / استعلام بابت مواد غذایی
  7. استعلام تهیه و نصب شاسی با تیرآهن و زنبوری و ضد زنگ و کنده کاری ، تهیه و نصب کلنال کولر به متراژ 100 ، تهیه و نصب دریچه کولر به تعداد 20 / استعلام تهیه و نصب شاسی با تیرآهن و زنبوری و ضد زنگ و کنده کاری ، تهیه و نصب کلنال کولر به متراژ 100 ، تهیه و نصب دریچه کولر به تعداد 20
  8. استعلام صبحانه-ناهار-شام 35 نفر از اعضای جمعیت در برگزاری جلسه در شهرستان هوراند روستای مجید آباد / استعلام صبحانه-ناهار-شام 35 نفر از اعضای جمعیت در برگزاری جلسه در شهرستان هوراند روستای مجید آباد