سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لیست مناقصات و مزایده 95.5.16 (بخش دهم)

 

 1. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش5 اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش5 اصفهان
 2. مناقصه اجرای خاک و سیمان جناح سمت راست سد سراب اعجه / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای خاک و سیمان جناح سمت راست سد سراب اعجه
 3. مزایده فروش دستگاههای شرینک پک و پرینتر برادر و پرینتر کانن... / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش دستگاههای شرینک پک و پرینتر برادر و پرینتر کانن...
 4. مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان های تحت پلاک بخش یک خوانسار / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان های تحت پلاک بخش یک خوانسار
 5. مزایده 919 سهم مشاع از 2369 سهم مشاع از 15400 سهم مشاع / مزایده,مزایده 919 سهم مشاع از 2369 سهم مشاع از 15400 سهم مشاع
 6. مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوزو با اطاق بار کمپرسی / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوزو با اطاق بار کمپرسی
 7. مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان طبقه دوم سمت غرب / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان طبقه دوم سمت غرب
 8. مزایده ششدانگ از عرصه و اعیان اپارتمان قطعه چهار / مزایده,مزایده ششدانگ از عرصه و اعیان اپارتمان قطعه چهار
 9. مزایده واگذاری 2 باب مغازه واقع در طبقات اول و همکف در مجتمع تجاری بهشت بانه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 2 باب مغازه واقع در طبقات اول و همکف در مجتمع تجاری بهشت بانه
 10. مزایده واگذاری 2 باب مغازه واقع در طبقات اول و همکف در مجتمع تجاری بهشت بانه نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 2 باب مغازه واقع در طبقات اول و همکف در مجتمع تجاری بهشت بانه نوبت دوم
 11. مزایده واگذاری 11 باب مغازه واقع در پاساژ- مرحله دوم / مزایده , مزایده واگذاری 11 باب مغازه واقع در پاساژ - مرحله دوم
 12. فراخوان مجتمع تجاری ، خدماتی / فراخوان , فراخوان مجتمع تجاری ، خدماتی
 13. مزایده کفشک پیکانی (بدون لنت ) 2- تابلو برق اصلی به هرماه بانک خازنی / مزایده , مزایده کفشک پیکانی (بدون لنت ) 2- تابلو برق اصلی به هرماه بانک خازنی نوبت اول
 14. آگهی مزایده اموال منقول سواری سیستم دوو تیپ سی یلو CIELO به رنگ بژ / آگهی مزایده اموال منقول سواری سیستم دوو تیپ سی یلو CIELO به رنگ بژ
 15. مزایده فروش فرز انیور، سیستم غبارگیر و ... / آگهی مزایده,مزایده فروش فرز انیور، سیستم غبارگیر و ...
 16. مزایده فروش چیلر تراکمی و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فروش چیلر تراکمی و ...
 17. سمینار آموزشی مدیریت استراتژیک و اثربخشی آن / سمینار آموزشی مدیریت استراتژیک و اثربخشی آن
 18. مزایده فروش 5 واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 5 واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم
 19. مزایده واگذاری آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه
 20. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو
 21. مزایده فروش مقدار 40.000 تن مخلوط رودخانه ای / آگهی مزایده,مزایده فروش مقدار 40.000 تن مخلوط رودخانه ای
 22. فراخوان جذب سرمایه گذار واگذاری حمل متوفی نوبت دوم / فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار واگذاری حمل متوفی نوبت دوم
 23. مزایده پراید جی تی ایکس / مزایده اموال منقول,مزایده پراید جی تی ایکس
 24. مزایده اپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 169/18413 نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 169/18413 نوبت اول
 25. مزایده ساختمان مسکونی در سه طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی در سه طبقه نوبت دوم
 26. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین زراعی
 27. مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش 5 همدان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش 5 همدان
 28. آگهی مزایده عمومی فروش یکسری اقلام مازاد و اسقاط / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش یکسری اقلام مازاد و اسقاط
 29. مزایده تعداد 30 عدد استند تبلیغاتی نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده تعداد 30 عدد استند تبلیغاتی نوبت دوم
 30. تجدید مناقصه رنگ آمیزی خطوط متصل و مداوم و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه رنگ آمیزی خطوط متصل و مداوم و ...
 31. مناقصه کنتور سه فاز دیجیتال 5 آمپر اتصال غیر مستقیم ولتاژ ثانویه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه کنتور سه فاز دیجیتال 5 آمپر اتصال غیر مستقیم ولتاژ ثانویه نوبت دوم
 32. مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید
 33. مناقصه احداث ساختمان خانه محله بابل / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان خانه محله بابل
 34. مزایده واگذاری و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر آمل تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده واگذاری و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر آمل تجدید نوبت دوم
 35. مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین دیمی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین دیمی
 36. آگهی مزایده فروش تعدادی دستگاه مستعمل لاندری / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش تعدادی دستگاه مستعمل لاندری
 37. مزایده یک دستگاه کامیون میکسر بنز / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون میکسر بنز
 38. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکاپ مازاد نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکاپ مازاد نوبت دوم
 39. اصلاحیه مزایده املاک کاربری مسکونی صنعتی -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده املاک کاربری مسکونی صنعتی -اصلاحیه
 40. مزایده ششدانگ پلاک با قدمت چهار سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک با قدمت چهار سال
 41. مزایده ششدانگ پلاک 1347/1570 مساحت 93.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1347/1570 مساحت 93.81متر
 42. فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب نواحی صنعتی راونج .. نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب نواحی صنعتی راونج .. نوبت دوم
 43. مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر بخش 3 شیراز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر بخش 3 شیراز
 44. مزایده ششدانگ یک دستگاه کاشانه / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه کاشانه
 45. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4
 46. مزایده ملک نوبت اول / مزایده,مزایده ملک نوبت اول
 47. مزایده ملک به شماره پلاک 9979/875 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 9979/875 نوبت اول
 48. مزایده کیوسک تجاری زند / آگهی مزایده , مزایده کیوسک تجاری زند
 49. مناقصه اجرای 8700 متر توسعه شبکه گازرسانی پلی اتیلن و..... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 8700 متر توسعه شبکه گازرسانی پلی اتیلن و.....
 50. مناقصه ساخت و نصب مخزن ffps 4 واحد آب مربوط به پروژه پتروشیمی دماوند نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ساخت و نصب مخزن ffps 4 واحد آب مربوط به پروژه پتروشیمی دماوند نوبت دوم
 51. مناقصه اجرای عملیات پایپینگ خط بخار جنوبی ZONE3 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات پایپینگ خط بخار جنوبی ZONE3 نوبت دوم
 52. مناقصه اجرای عملیات پایپینگ خطوط UG جاده M2 مرجان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پایپینگ خطوط UG جاده M2 مرجان نوبت دوم
 53. مزایده فروش 16 قطعه از املاک / مزایده,مزایده فروش 16 قطعه از املاک
 54. مزایده فروش محصولات مرکبات و خرمای باغ / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش محصولات مرکبات و خرمای باغ
 55. مزایده اجاره 20 دستگاه کانکس / مزایده اجاره 20 دستگاه کانکس
 56. مزایده تاور کرین 12 تن به طول 52 متر وبوم 40 متر..... نوبت دوم / مزایده تاور کرین 12 تن به طول 52 متر وبوم 40 متر..... نوبت دوم
 57. آگهی مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی / آگهی مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی
 58. مناقصه واگذاری بخش های عمران، موتوری و اداری- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری بخش های عمران، موتوری و اداری نوبت دوم
 59. اصلاحیه مناقصه عملیات تهیه مصالح ، حمل و ساخت و نصب تابلوهای راهنمای جهت نمای فلشی...-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح ، حمل و ساخت و نصب تابلوهای راهنمای جهت نمای فلشی... اصلاحیه
 60. مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی / مزایده,مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی