سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش اول اخبار مناقصه و مزایده های 95.4.7

 1. مناقصه خدمات تخلیه ، بارگیری و باربندی اداره کل راه آهن چاپ دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تخلیه ، بارگیری و باربندی اداره کل راه آهن چاپ دوم نوبت دوم
 2. آگهی مناقصه واگذاری حجمی /زمانی اداره امور انبار نفت اردبیل نوبت دوم / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه واگذاری حجمی /زمانی اداره امور انبار نفت اردبیل - نوبت دوم
 3. مزایده ششدانگ زمین محصور با بنای احداثی 13820متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور با بنای احداثی 13820متر
 4. مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر -مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر -مرحله دوم نوبت دوم
 5. مناقصه عملیات تراش آسفالت مکانیزه سطح منطقه - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تراش آسفالت مکانیزه سطح منطقه - مرحله دوم نوبت دوم
 6. مزایده نسبت به فروش مقداری ضایعات / مزایده نسبت به فروش مقداری ضایعات
 7. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری نوبت اول / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری نوبت اول
 8. مزایده آسیاب ایستاده میکسر و ... - 95.4.8 / مزایده, مزایده آسیاب ایستاده میکسر و ... - 95.4.8
 9. مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه ، انشعابات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از رنگ ناحیه گاز رسانی / مناقصه , مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه ، انشعابات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از رنگ ناحیه گاز رسانی
 10. اصلاحیه مزایده فروش واحدهای مسکونی تجاری و اداری-اصلاحیه / مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی تجاری و اداری-اصلاحیه
 11. فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی در انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی / فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی در انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی
 12. اصلاحیه مناقصه خرید و حمل آسفالت جهت لکه گیری سطح منطقه -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل آسفالت جهت لکه گیری سطح منطقه- اصلاحیه
 13. مزایده دو دانگ و 914.8 هزارم یک دانگ مشاع از5.5 دانگ ملک / مزایده,مزایده دو دانگ و 914.8 هزارم یک دانگ مشاع از5.5 دانگ ملک
 14. مزایده 583.3 هزارم یک سهم از 2.5 سهم از 36 سهم ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 583.3 هزارم یک سهم از 2.5 سهم از 36 سهم ششدانگ ملک
 15. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو 405
 16. مزایده 141 سیر مشاع از 240 سیر یک قطعه ملک نوبت اول / مزایده,مزایده 141 سیر مشاع از 240 سیر یک قطعه ملک نوبت اول
 17. مناقصه اجرای عملیات حدود 32 کیلومتر شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 32 کیلومتر شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن....
 18. مزایده ششدانگ پلاکهای شماره 597 و601 فرعی از 2005 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای شماره 597 و601 فرعی از 2005 اصلی
 19. مزایده مقدار ششدانگ عرصه و اعیان یکباب عمارت / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ عرصه و اعیان یکباب عمارت
 20. مزایده یک دانگ و 920.7 هزارم دانگ از سه دانگ از ششدانگ مغازه / مزایده,مزایده یک دانگ و 920.7 هزارم دانگ از سه دانگ از ششدانگ مغازه
 21. مزایده اجاره تعدادی از مغازه های تعمیرگاهی پایانه بزرگ -تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده,مزایده اجاره تعدادی از مغازه های تعمیرگاهی پایانه بزرگ - تجدید- نوبت دوم
 22. مزایده فروش یک قطعه زمین با مساحت دویست و شصت متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با مساحت دویست و شصت متر نوبت دوم
 23. مناقصه عملیات بهسازی و راهسازی معابر منطقه مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات بهسازی و راهسازی معابر منطقه مرحله دوم نوبت دوم
 24. مناقصه امورات قابل واگذاری شامل فضای سبز به صورت حجمی و.... / مناقصه , مناقصه امورات قابل واگذاری شامل فضای سبز به صورت حجمی و....
 25. مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر و کوچه - مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر و کوچه - مرحله دوم نوبت دوم
 26. مزایده فروش یک دستگاه فتوکپی لیزری رنگی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه فتوکپی لیزری رنگی
 27. مناقصه اجرای جدولگذاری در معابر سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای جدولگذاری در معابر سطح شهر -نوبت دوم
 28. مناقصه عملیات جدول گذاری و بلوک فرش خیابان امیرالمومنین -مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات جدول گذاری و بلوک فرش خیابان امیرالمومنین -مرحله دوم نوبت دوم
 29. فراخوان مناقصه احداث عملیات آب و خاک در تعاونی تولید حقیقت چهاردولی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث عملیات آب و خاک در تعاونی تولید حقیقت چهاردولی - نوبت دوم
 30. مزایده فروش ماشین آلات کارکرده مستعمل / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش ماشین آلات کارکرده مستعمل
 31. اصلاحیه آگهی فراخوان انتخاب شریک سرمایه گذار / اصلاحیه فراخوان , فراخوان انتخاب شریک سرمایه گذار نوبت دوم
 32. مناقصه تامین نیرو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیرو
 33. مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل- نوبت دوم
 34. تجدید مزایده خودروی سواری سمند سریر-تجدید / تجدید مزایده,مزایده خودروی سواری سمند سریر- تجدید
 35. مزایده منزل مسکونی بخش یک ملایر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک ملایر نوبت دوم
 36. فراخوان اجرای پروژه احداث سالن فرهنگی ورزشی آلاله های نجف آباد- نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان اجرای پروژه احداث سالن فرهنگی ورزشی آلاله های نجف آباد- نوبت دوم
 37. مزایده فروش محل کارخانه / مزایده,مزایده فروش محل کارخانه
 38. مزایده واگذاری اجاره عرصه و اعیان و آلاچیق سازمان - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره عرصه و اعیان و آلاچیق سازمان - نوبت دوم
 39. مزایده فروش اقلام باقیمانده سد طالقان و انبار آلوئک / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام مازاد باقیمانده سد طالقان و انبار آلوئک
 40. مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال و پمپاژ - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال و پمپاژ - نوبت دوم
 41. مناقصه THERMOWELL- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه THERMOWELL - نوبت دوم
 42. مناقصه تعداد یک دستگاه شارژ - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد یک دستگاه شارژ - نوبت دوم
 43. مناقصه تعداد یک دستگاه کمپرسور هوای 230 بار- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد یک دستگاه کمپرسور هوای 230 بار- نوبت دوم
 44. مزایده زمین مزروعی و باغ میوه / مزایده,مزایده زمین مزروعی و باغ میوه
 45. تجدید مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پیکان / تجدید مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پیکان
 46. مزایده ملک به صورت زمین بایر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک به صورت زمین بایر مرحله اول
 47. مزایده مغازه تجاری بخش نه کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه تجاری بخش نه کرمان نوبت اول
 48. مناقصه خرید 1700 متر لوله چدن داکتیل / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 1700 متر لوله چدن داکتیل
 49. فراخوان پیمانکار انجام خدمات نگهبانی / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان پیمانکار انجام خدمات نگهبانی
 50. مزایده فروش عرصه و اعیان و یک دستگاه اپارتمان / مزایده,مزایده فروش عرصه و اعیان و یک دستگاه اپارتمان
 51. مزایده عرصه و اعیان و یک دستگاه اپارتمان بخش دو تهران / مزایده,مزایده عرصه و اعیان و یک دستگاه اپارتمان بخش دو تهران
 52. مناقصه واگذاری کلیه خدمات بیمه ای شهرداری ها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری کلیه خدمات بیمه ای شهرداری ها
 53. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به دبیرخانه شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به دبیرخانه شهرداری
 54. مزایده واگذاری و فروش یک سهم و یک چهارم سهم زمین / مزایده,مزایده واگذاری و فروش یک سهم و یک چهارم سهم زمین
 55. مناقصه خرید انواع یراق آلات 95.4.8 / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید انواع یراق آلات 95.4.8
 56. مزایده همگی تمامت دو سهم مشاع از 313 سهم از 75 شعیر / مزایده,مزایده همگی تمامت دو سهم مشاع از 313 سهم از 75 شعیر
 57. مناقصه خرید 2160 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 2160 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور نوبت دوم
 58. مناقصه خریداری انواع باتری سیلد 2 ولت 600 ، 420 و 3000 امپر / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری انواع باتری سیلد 2 ولت 600 ، 420 و 3000 امپر
 59. ارزیابی کیفی خدمات بازرسی و حفاظت فنی در مناطق عملیاتی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خدمات بازرسی و حفاظت فنی در مناطق عملیاتی
 60. مناقصه تامین نیروی خدمات درمانی و بهداشتی و کارشناسی 95.4.8 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خدمات درمانی و بهداشتی و کارشناسی 95.4.8