سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش دوم اخبار و اسناد مزایدات و مناقصه ها 95.4.6

 

 1. مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405- نوبت دوم 95.04.06 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405- نوبت دوم 95.04.06
 2. مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو
 3. مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه شهید آقایی ارجق ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه شهید آقایی ارجق ... نوبت دوم
 4. مناقصه خدمات تخلیه ، بارگیری و باربندی اداره کل راه آهن چاپ اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تخلیه ، بارگیری و باربندی اداره کل راه آهن چاپ اول نوبت دوم
 5. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 306.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 306.40متر
 6. مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری
 7. مزایده ششدانگ زمین در پرونده کلاسه 940044 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین در پرونده کلاسه 940044 نوبت اول
 8. مزایده فروش یک دستگاه سردخانه کامیون / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش یک دستگاه سردخانه کامیون
 9. مزایده هشتاد سهم زمین ابی و 320 زمین دیمی به صورت مشاع / مزایده,مزایده هشتاد سهم زمین ابی و 320 زمین دیمی به صورت مشاع
 10. مزایده یک قطعه زمین مقدار 760 سهم مشاع از 1680000 سهم ششدانگ مزرعه / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مقدار 760 سهم مشاع از 1680000 سهم ششدانگ مزرعه
 11. مزایده ششدانگ 2 قطعه زمین مال غیرمنقول سند رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ 2 قطعه زمین مال غیرمنقول سند رهنی
 12. مناقصه خرید ماسه شسته دوبار شور جهت کارگاه المهدی و پروژه های سازمان95.4.6 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ماسه شسته دوبار شور جهت کارگاه المهدی و پروژه های سازمان 95.4.6
 13. مناقصه عملیات اجرایی آبیاری تحت فشار (قطره ای)در پارک آزادگان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی آبیاری تحت فشار (قطره ای)در پارک آزادگان
 14. مزایده قطعه زمین مزروعی دارای سه درخت گردوی کهنسال نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین مزروعی دارای سه درخت گردوی کهنسال نوبت اول
 15. مزایده پلاک فوق دارای جمعا 507.64 متر اعیانی در 4 طبقه / مزایده,مزایده پلاک فوق دارای جمعا 507.64 متر اعیانی در 4 طبقه
 16. مزایده دو قطعه ملک 19 و 90.90متر نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه ملک 19 و 90.90متر نوبت اول
 17. مناقصه اجاره پنج دستگاه خودروی خاور- تجدید نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجاره پنج دستگاه خودروی خاور- تجدید نوبت اول
 18. مناقصه خرید و پخش آسفالت معابر حوزه خدماتی و استحفاظی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و پخش آسفالت معابر حوزه خدماتی و استحفاظی
 19. مناقصه خرید نصب و راه اندازی و پشتیبانی سامانه هوشمند بلیط الکترونیک ناوگان اتوبوسرانی- تجدید / اگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید نصب و راه اندازی و پشتیبانی سامانه هوشمند بلیط الکترونیک ناوگان اتوبوسرانی - تجدید
 20. مناقصه ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر
 21. مناقصه پیاده روسازی و کفپوش معابر سطح شهر / مناقصه , مناقصه پیاده روسازی و کفپوش معابر سطح شهر
 22. تجدیدمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان - تجدید نوبت اول / تجدید مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان -تجدید نوبت اول
 23. تجدید مزایده واگذاری فضا تبلیغاتی بر روی دیوار بتنی کارخانه مخمل و ابریشم تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری فضا تبلیغاتی بر روی دیوار بتنی کارخانه مخمل و ابریشم مرحله دوم تجدید نوبت دوم
 24. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ابادان عرصه 309/9متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ابادان عرصه 309/9متر
 25. تجدید مزایده راه اندازی وسایل بازی کودکان / تجدید مزایده , تجدید مزایده راه اندازی وسایل بازی کودکان
 26. تجدید مزایده واگذاری بوفه ها تجدید / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری بوفه ها تجدید
 27. مناقصه خرید و پخش آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید و پخش آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم
 28. مزایده فروش چند قطعه زمین با مساحت و کاربری های مختلف نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش چند قطعه زمین با مساحت و کاربری های مختلف نوبت دوم
 29. فراخوان مناقصه احداث عملیات آب و خاک در تعاونی تولید حقیقت چهاردولی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث عملیات آب و خاک در تعاونی تولید حقیقت چهاردولی نوبت اول
 30. مناقصه آماده سازی و اجرای جدول بندی رفوژ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آماده سازی و اجرای جدول بندی رفوژ... نوبت دوم
 31. فراخوان مناقصه عمومی اجرای مقاوم سازی مدرسه نصر 95.4.6 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی اجرای مقاوم سازی مدرسه نصر 95.4.6
 32. مزایده واگذاری موقت غرفه های 5-32-37-59-64-73-78 نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری موقت غرفه های 5-32-37-59-64-73-78 نوبت دوم
 33. مزایده ششدانگ منزل مسکونی 503.070متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی 503.070متر نوبت دوم
 34. مزایده واگذاری فروش املاک مرحله سوم / مزایده,مزایده واگذاری فروش املاک مرحله سوم
 35. مزایده کولر پنجره ای و... / مزایده,مزایده کولر پنجره ای و...
 36. مناقصه انجام عملیات کابلکشی خاکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات کابلکشی خاکی
 37. تجدید مناقصه گازرسانی به روستاهای مغانک و سرخده نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به روستاهای مغانک و سرخده نوبت دوم
 38. مناقصه خرید 2160 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 2160 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور
 39. مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری
 40. مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل
 41. مناقصه خرید و تکمیل اجرای سیستم تله متری خط انتقال کوهرنگ و انشعابات در مسیر تجدید / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید و تکمیل اجرای سیستم تله متری خط انتقال کوهرنگ و انشعابات در مسیر تجدید
 42. مناقصه خرید کابل مسی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کابل مسی نوبت دوم
 43. مناقصه بروزرسانی ، توسعه ، راه اندازی و تکمیل سیستم فایر آلارم نواحی غیر صنعتی... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بروزرسانی ، توسعه ، راه اندازی و تکمیل سیستم فایر آلارم نواحی غیر صنعتی... نوبت دوم
 44. مناقصه واگذاری خدمات مهندسی و نظارت جهت احداث شبکه‌ها.. نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ، مناقصه واگذاری خدمات مهندسی و نظارت جهت احداث شبکه‌ها.. نوبت دوم
 45. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهرستان یزد و... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهرستان یزد و... نوبت دوم
 46. مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال و پمپاژ تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال و پمپاژ تجدید
 47. مزایده یک قطعه زمین مال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مال غیرمنقول نوبت اول
 48. مزایده دو قطعه زمین زراعی در پرونده کلاسه 2/940181 / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی در پرونده کلاسه 2/940181
 49. مزایده ملک ساختمان ویلایی مسکونی / مزایده,مزایده ملک ساختمان ویلایی مسکونی
 50. مزایده یک قطعه زمین به صورت باغ مرکبات / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به صورت باغ مرکبات
 51. مزایده یک دستگاه تیلر کشاورزی / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه تیلر کشاورزی
 52. مناقصه اجرای آسفالت مکانیزه- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای آسفالت مکانیزه - نوبت دوم
 53. فراخوان مناقصه شیرتوپی 24 اینچ - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه شیرتوپی 24 اینچ - نوبت دوم
 54. مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم در سایزهای و انواع مختلف و ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم در سایزهای و انواع مختلف و.. نوبت دوم
 55. مناقصه اجاره دفتر تشریفات و تسهیلات / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره دفتر تشریفات و تسهیلات
 56. مناقصه خرید و حمل آسفالت جهت لکه گیری سطح منطقه 6 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل آسفالت جهت لکه گیری سطح منطقه 6
 57. مناقصه احداث مجتمع هنری دوگنبدان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مجتمع هنری دوگنبدان
 58. اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح -اصلاحیه
 59. مناقصه خدمات شهری شامل: جمع آوری زباله، رفت وروب معابر ، لایروبی و ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات شهری شامل: جمع آوری زباله، رفت وروب معابر ، لایروبی و ...نوبت دوم
 60. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب - نوبت دوم