سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات, مزایدات و استعلام های پارس نماد داده ها (3)

در تاریخ 95.4.3

 

 1. مزایده قطعه زمینی دو بر شمالی و جنوبی / مزایده,مزایده قطعه زمینی دو بر شمالی و جنوبی
 2. مزایده ششدانگ ملک اموال منقول و غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک اموال منقول و غیرمنقول
 3. مزایده مقدار سهم 4 دانگ و 15 سیر وسه مثقال و هشت نخود مشاع عرصه / مزایده,مزایده مقدار سهم 4 دانگ و 15 سیر وسه مثقال و هشت نخود مشاع عرصه
 4. مزایده مقدار سهم مشاع از ارزش 150متر مرحله دوم / مزایده,مزایده مقدار سهم مشاع از ارزش 150متر مرحله دوم
 5. مزایده ششدانگ اپارتمان اداری در طبقه زیرزمین / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اداری در طبقه زیرزمین
 6. مناقصهCONTROL VALVE- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه CONTROL VALVE- نوبت دوم
 7. مناقصه تکمیل زیرسازی ،آسفالت ،هدایت آبهای سطحی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تکمیل زیرسازی ،آسفالت ،هدایت آبهای سطحی -نوبت دوم
 8. مزایده ششدانگ زمین مساحت هفتاد متر کلاسه 95 اجرا ده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت هفتاد متر کلاسه 95 اجرا ده
 9. مزایده ششدانگ اپارتمان به صورت آزمایشگاه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به صورت آزمایشگاه
 10. مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند
 11. مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مهربان .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مهربان ....
 12. مناقصه اجرای ورودی و خروجی ایستگاه محور خاک آباد شهرستان الیگودرز تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ورودی و خروجی ایستگاه محور خاک آباد شهرستان الیگودرز تجدید -نوبت دوم
 13. مناقصه تجهیزات شبکه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تجهیزات شبکه
 14. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره کلاسه 91.3707 اسناد رهنی و شرطی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره کلاسه 91.3707 اسناد رهنی و شرطی
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی سمت شمالی طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی سمت شمالی طبقه دوم
 16. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 دوگنبدان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 دوگنبدان
 17. مزایده تعداد 10 راس گاو مولد (خشک و شیرده) / مزایده,مزایده تعداد 10 راس گاو مولد (خشک و شیرده)
 18. مزایده ششدانگ اپارتمان اجرایی ش/3-14031و8500922 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اجرایی ش/3-14031و8500922
 19. مزایده ششدانگ زمین مشجر محصور با بنای احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر محصور با بنای احداثی
 20. مزایده همگی و تمامی ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده همگی و تمامی ششدانگ یکباب خانه
 21. مزایده ششدانگ زمین معروف به مزرعه قنات باغ قطعه اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین معروف به مزرعه قنات باغ قطعه اول
 22. مناقصه احداث و ارتقای ایستگاههای هیدرومتری ...- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه احداث و ارتقای ایستگاههای هیدرومتری ...- نوبت دوم
 23. مزایده اجاره اماکن ورزشی سالن زینب کبری س .... / مزایده, مزایده اجاره اماکن ورزشی سالن زینب کبری س ....
 24. مزایده ملک توقیفی و خودرو / مزایده,مزایده ملک توقیفی و خودرو
 25. اصلاحیه مناقصه خرید حمل تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 10-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید حمل تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 10-اصلاحیه
 26. جشنواره وب و کسب و کار / جشنواره وب و کسب و کار
 27. مناقصه واگذاری خدمات مشاوره جهت مطالعات ساماندهی حمل و نقل ... چاپ دوم نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات مشاوره جهت مطالعات ساماندهی حمل و نقل ... چاپ دوم نوبت اول
 28. مزایده ششدانگ ساختمان به کلاسه 76572 بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان به کلاسه 76572 بخش 5 ارومیه
 29. مزایده ساختمان دو طبقه اجرایی به کلاسه 940149 م نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه اجرایی به کلاسه 940149 م نوبت اول
 30. مزایده ششدانگ یکباب خانه قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قولنامه ای نوبت اول
 31. مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه سازمان میوه و تره بار نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه سازمان میوه و تره بار نوبت اول
 32. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ سیب / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ سیب
 33. مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی
 34. مناقصه اجرای اسکلت فلزی یکی از پروژه های در دست اقدام / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای اسکلت فلزی یکی از پروژه های در دست اقدام
 35. مزایده دو دانگ سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده دو دانگ سرقفلی مغازه
 36. مزایده دستگاه زرشک پاک کنی / مزایده دستگاه زرشک پاک کنی
 37. مزایده مزایده شیر اهرمی ... / مزایده شیر اهرمی ...
 38. فراخوان مناقصه عمومی تامین تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مدارس / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عمومی تامین تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مدارس
 39. مزایده یک دستگاه اپارتمان به پلاک 2.1737 سند تک برگی / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان به پلاک 2.1737 سند تک برگی
 40. مناقصه عملیات ساماندهی پارک و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساماندهی پارک و ...نوبت دوم
 41. مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی و تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی و تجاری
 42. مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری تجاری مساحت هر قطعه دویست متر تجدید / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری تجاری مساحت هر قطعه دویست متر تجدید
 43. مزایده فروش مخزن گازوئیل ، ترانسفورماتور ؛ دستگاه SFT START ، مخزن آب ، الکتروموتور سه فاز چینی و دستگاه دمنده باد BLOWER / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مخزن گازوئیل ، ترانسفورماتور ؛ دستگاه SFT START ، مخزن آب ، الکتروموتور سه فاز چینی و دستگاه دمنده باد BLOWER
 44. اصلاحیه مزایده فروش تعدادی از املاک در استان سمنان -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک در استان سمنان -اصلاحیه
 45. مزایده سه دهم دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده سه دهم دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان مسکونی
 46. همایش ملی محیط زیست95.4.3 / همایش ملی محیط زیست95.4.3
 47. مزایده بهره برداری و نگهداری و تأمین چرخ دستی و ... / آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده بهره برداری و نگهداری و تأمین چرخ دستی و ...
 48. مزایده واگذاری یک ساله واحدهای فیزیوتراپی / مزایده واگذاری یک ساله واحدهای فیزیوتراپی
 49. مناقصه واگذاری یک ساله واحدهای فیزیوتراپی / مناقصه واگذاری یک ساله واحدهای فیزیوتراپی
 50. مزایده فروش 13 رقبه از املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش 13 رقبه از املاک مازاد
 51. مزایده اموال منقول مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206- نوبت دوم / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206- نوبت دوم
 52. مزایده یک دستگاه ماشین ریخته گری آلومینیوم / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه ماشین ریخته گری آلومینیوم
 53. مزایده فروش یک دستگاه خودرو اپتیما / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فروش یک دستگاه خودرو اپتیما
 54. مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول
 55. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 2590/2/360 بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 2590/2/360 بخش دو
 56. مزایده یک دستگاه بولدوزر چرخ زنجیری / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه بولدوزر چرخ زنجیری
 57. مزایده یکباب منزل مسکونی فاقد سند ثبتی به صورت قولنامه ای / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی فاقد سند ثبتی به صورت قولنامه ای
 58. مزایده یکباب منزل ویلایی مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل ویلایی مسکونی نوبت اول
 59. مزایده منزل مسکونی فاقد سند نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی فاقد سند نوبت اول
 60. مزایده منزل مسکونی صد و هشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی صد و هشتاد متر نوبت اول
 61. مزایده پلاک 263 فرعی از 46 اصلی بخش دو بندرعباس نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 263 فرعی از 46 اصلی بخش دو بندرعباس نوبت اول
 62. مزایده لودر 937- نوبت دوم / مزایده, مزایده لودر 937- نوبت دوم
 63. مناقصه حمل و تخلیه مقدار 250 هزار تن کود شیمیایی از مبدا بندرعباس به اقصی نقاط کشور- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حمل و تخلیه مقدار 250 هزار تن کود شیمیایی از مبدا بندرعباس به اقصی نقاط کشور- نوبت دوم
 64. مناقصه تکمیل زیرسازی ،آسفالت ،هدایت آبهای سطحی (زون انبارداری) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل زیرسازی ،آسفالت ،هدایت آبهای سطحی (زون انبارداری)
 65. مزایده پایانه های مسافربری تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده پایانه های مسافربری تجدید
 66. مزایده منزل مسکونی به پلاک شماره 5 فرعی از 107 اصلی / مزایده,مزایده منزل مسکونی به پلاک شماره 5 فرعی از 107 اصلی
 67. مزایده واگذاری محل پارکینگ / آگهی مزایده,مزایده واگذاری محل پارکینگ
 68. مزایده فروش یک دستگاه خودروی ایویکو مدل 77 / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی ایویکو مدل 77
 69. فراخوان شناسایی ارزیابی کیفی پیمانکاران احداث ساختمان اداری مدیریت امور برق- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان شناسایی ارزیابی کیفی پیمانکاران احداث ساختمان اداری مدیریت امور برق- نوبت دوم
 70. اصلاحیه تجدید فراخوان تامین نیروی انسانی-اصلاحیه / تجدید آگهی فراخوان مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی-اصلاحیه

لیست مناقصه و مزایده در سایت پارس نماد داده ها 95.4.1 (قسمت 7)