سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات مزایدات تاریخ 95.6.21 در سایت

 1. مناقصه اجرای عملیات ترمیم ترانشه های گاز در شهرستان یزد نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ترمیم ترانشه های گاز در شهرستان یزد نوبت دوم
 2. مناقصه خرید تعداد 951 اصله انواع پایه بتونی چهارگوش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 951 اصله انواع پایه بتونی چهارگوش...
 3. استعلام خرید P/F FOXBORO / آگهی استعلام بهاء, استعلام خرید P/F FOXBORO
 4. استعلام HERION SOLENOID VALVES / آگهی استعلام بهاء, استعلام HERION SOLENOID VALVES
 5. مناقصه واگذاری انجام امورات خدمات شهری و تامین نیروی مورد نیاز 95.6.21 / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری انجام امورات خدمات شهری و تامین نیروی مورد نیاز 95.6.21
 6. فراخوان عرضه زمین با کاربری درمانی / فراخوان , فراخوان عرضه زمین با کاربری درمانی
 7. فراخوان عرضه زمین جهت جایگاه عرضه CNG / فراخوان , فراخوان عرضه زمین جهت جایگاه عرضه CNG
 8. فراخوان عرضه زمین در شهر خرم آباد جهت جایگاه پمپ بنزین / فراخوان عرضه زمین در شهر خرم آباد جهت جایگاه پمپ بنزین
 9. ساخت سوییچگیر و خرید و نصب تابلوهای مربوطه... نوبت دوم / آگهی مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران ,مناقصه ساخت سوییچگیر و خرید و نصب تابلوهای مربوطه... نوبت دوم
 10. مزایده تلیسه حذفی و... / مزایده , مزایده تلیسه حذفی و...
 11. استعلام بهاء اقلام مصرفی دانشکده دندانپزشکی / استعلام بهاء ,استعلام بهاء اقلام مصرفی دانشکده دندانپزشکی
 12. تجدید آگهی استعلام واگذاری تست ، اصلاح و تغییرات دیماند ناحیه / تجدید آگهی استعلام واگذاری تست ، اصلاح و تغییرات دیماند ناحیه
 13. استعلام مقدار 35 تن یونجه خشک / استعلام , استعلام مقدار 35 تن یونجه خشک
 14. مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض مشترکین عادی ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض مشترکین عادی ...- نوبت دوم
 15. مزایده فروش انواع کالاهای سالم، ضایعاتی و اسقاطی تجدید -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع کالاهای سالم، ضایعاتی و اسقاطی تجدید -نوبت دوم
 16. مناقصه دستگاه فلوسایتومتری ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه دستگاه فلوسایتومتری ...نوبت دوم
 17. مناقصه احداث دو باب مخزن با احجام 200 و 500 مترمکعبی / آگهی مناقصه , مناقصه احداث دو باب مخزن با احجام 200 و 500 مترمکعبی
 18. مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 12.85مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 12.85مترمربع نوبت اول
 19. مزایده ملک یکباب خانه بسیار قدیمی 194مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده ملک یکباب خانه بسیار قدیمی 194مترمربع مرحله اول
 20. مناقصه پروژه طراحی ، خرید تجهیزات و نصب و نگهداری آبنمای موزیکال بوستان ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پروژه طراحی ، خرید تجهیزات و نصب و نگهداری آبنمای موزیکال بوستان ...
 21. مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز مناطق 2 و 7 گازرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز مناطق 2 و 7 گازرسانی نوبت دوم
 22. مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور سیار نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور سیار نوبت دوم
 23. مزایده جایگاه CNG به صورت اجاره ماهیانه -نوبت دوم / مزایده , مزایده جایگاه CNG به صورت اجاره ماهیانه -نوبت دوم
 24. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 خورموج / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 خورموج
 25. مزایده ششدانگ یکباب خانه 491مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 491مترمربع
 26. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی 95.6.21 / مناقصه,مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی 95.6.21
 27. آگهی حراج حضوری اجاره پارکینگ بازارچه / آگهی حراج حضوری اجاره پارکینگ بازارچه
 28. مناقصه خرید لباس کارکنان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) , مناقصه خرید لباس کارکنان نوبت دوم
 29. مزایده فروش 29 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 29 قطعه زمین
 30. مزایده سواری پژو 405 / مزایده,مزایده سواری پژو 405
 31. مناقصه اجرای آسفالت خیابان های سطح شهر 95/6/21 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت خیابان های سطح شهر 95/6/21
 32. مناقصه واگذاری خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات شهری
 33. آگهی مزایده عمومی اجاره اراضی / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی اجاره اراضی
 34. مزایده اجاره واحد تجاری طبقه همکف ساختمان شورای اسلامی 95.6.21 / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره واحد تجاری طبقه همکف ساختمان شورای اسلامی 95.6.21
 35. مزایده فروش یکدستگاه سواری هیوندای سانتافه / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه سواری هیوندای سانتافه
 36. مزایده فروش سالن مرغداری با تجهیزاتی شامل دستگاه دون گردان اتوماتیک پنج دستگاه هیتر... / آگهی مزایده , مزایده فروش سالن مرغداری با تجهیزاتی شامل دستگاه دون گردان اتوماتیک پنج دستگاه هیتر...
 37. مزایده فروش انواد پر کن ، کاتر دویست لیتری... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواد پر کن ، کاتر دویست لیتری...
 38. مناقصه تکمیل خطوط انتقال آب / آگهی ارزیابی پیمانکاران,مناقصه تکمیل خطوط انتقال آب
 39. مناقصه لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری و ....
 40. فراخوان احداث مجتمع مسکونی- تجدید 95.06.21 / تجدید آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احداث مجتمع مسکونی - تجدید 95.06.21
 41. مزایده واگذاری به صورت استیجاری املاک نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری به صورت استیجاری املاک نوبت دوم
 42. مناقصه لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری و آسفالت معابر اندیشه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری و آسفالت معابر اندیشه
 43. مناقصه لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری و آسفالت معابر کهنز و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری و آسفالت معابر کهنز و ...
 44. مناقصه لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری و آسفالت معابر
 45. آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی احداث سوله های مدیریت بحران- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی احداث سوله های مدیریت بحران- نوبت دوم
 46. مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی .....نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ....نوبت دوم
 47. مناقصه تامین نیروی انسانی نظارت بر اجرای پروژه های GIS- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی نظارت بر اجرای پروژه های GIS- نوبت دوم
 48. مناقصه اجرای زیرسازی در طرح توسعه سازمان بهشت معصومه س / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای زیرسازی در طرح توسعه سازمان بهشت معصومه س
 49. مزایده واگذاری به صورت استیجاری کافی شاپ / آگهی مزایده,مزایده واگذاری به صورت استیجاری کافی شاپ
 50. مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل خدماتی و اداری مالی و فنی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل خدماتی و اداری مالی و فنی
 51. مناقصه تامین خدمات فنی تعمیراتی خطوط لوله منطقه یک - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خدمات فنی تعمیراتی خطوط لوله منطقه یک - نوبت دوم
 52. مناقصه اجرای قسمتی از معابر فاز 4 و ... / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه اجرای قسمتی از معابر فاز 4 و ...
 53. مناقصه کلیه امور مربوط به استخراج بارگیری حمل ماده معدنی و باطله / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه امور مربوط به استخراج بارگیری حمل ماده معدنی و باطله
 54. مناقصه تکمیل خیابان شهید سیری اندیشه / مناقصه عمومی,مناقصه تکمیل خیابان شهید سیری اندیشه
 55. مزایده فروش تعداد 11 دستگاه خودروی سواری و دو دستگاه موتورسیکلت / مزایده,مزایده فروش تعداد 11 دستگاه خودروی سواری و دو دستگاه موتورسیکلت
 56. مزایده فروش یکباب ساختمان / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان
 57. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی ... نوبت دوم
 58. فروش مقدار 1000 تن آهن آلات مختلف ضایعاتی / مزایده,مزایده فروش مقدار 1000 تن آهن آلات مختلف ضایعاتی
 59. مزایده واگذاری مدیریت و نحوه بهره برداری از جایگاه CNG / مزایده عمومی,مزایده واگذاری مدیریت و نحوه بهره برداری از جایگاه CNG
 60. مناقصه واگذاری عملیاتهای رشیب و هیلینگ آپ / مناقصه,مناقصه واگذاری عملیاتهای رشیب و هیلینگ آپ
 61. مناقصه خرید رنگ ترافیکی, علائم و تجهیزات ترافیکی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید رنگ ترافیکی, علائم و تجهیزات ترافیکی
 62. مزایده تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر و ... / مزایده , مزایده تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر و ...
 63. مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور 20 کیلوولت (کم تلفات) / مناقصه , مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور 20 کیلوولت (کم تلفات)
 64. فراخوان شناسایی ظرفیتهای آزمایشگاهی مرتبط با صنعت برق - نوبت دوم / فراخوان, فراخوان شناسایی ظرفیتهای آزمایشگاهی مرتبط با صنعت برق - نوبت دوم
 65. مزایده فروش یک قطعه زمین از زمین های خود شماره یک / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین از زمین های خود شماره یک
 66. مناقصه مقدار 16720 لیتر (80 بشکه 209 لیتری) روغن SHELL DIALAD ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مقدار 16720 لیتر (80 بشکه 209 لیتری) روغن SHELL DIALAD ... - نوبت دوم
 67. مناقصه خرید انواع لامپ بخار سدیم و...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع لامپ بخار سدیم و...نوبت دوم
 68. مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ ، پذیرایی و توزیع غذا در کارگاه- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ ، پذیرایی و توزیع غذا در کارگاه- نوبت دوم
 69. مزایده 70 راس گاو کشتارگاهی ... / مزایده 70 راس گاو کشتارگاهی ...
 70. مزایده فروش ماترک مشتمل بر یک قطعه باغ نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ماترک مشتمل بر یک قطعه باغ نوبت دوم
 71. مزایده لوازم برقی مختلف - انواع اتصالات ... / مزایده, مزایده لوازم برقی مختلف - انواع اتصالات ...
 72. مناقصه زیرسازی پارکینگ 20 هکتاری پایانه مرزی شلمچه و.... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه زیرسازی پارکینگ 20 هکتاری پایانه مرزی شلمچه و.... - نوبت دوم
 73. فراخوان مطالعات پی جویی اولیه در محدوده های جنوب شرقی کالکافی... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان مطالعات پی جویی اولیه در محدوده های جنوب شرقی کالکافی...
 74. مناقصه اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ- نوبت دوم / آگهی فراخوان نخست,مناقصه اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ- نوبت دوم
 75. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه قلمستان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه قلمستان
 76. مناقصه واگذاری فعالیت های خرید کالا و خدمات انجام امور کارپردازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیت های خرید کالا و خدمات انجام امور کارپردازی
 77. مزایده فروش مجتمع های اداری و تجاری / مزایده,مزایده فروش مجتمع های اداری و تجاری
 78. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی ، پشتیبانی و آموزش سامانه تصویری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی ، پشتیبانی و آموزش سامانه تصویری
 79. مناقصه عملیات احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی و همسطح سازی ایستگاهها در سطح منطقه... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی و همسطح سازی ایستگاهها در سطح منطقه... نوبت دوم
 80. مناقصه عملیات تعمیرات اساسی تعداد 31 دستگاه واگنهای حمل خودروی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تعمیرات اساسی تعداد 31 دستگاه واگنهای حمل خودروی
 81. مزایده خرید 73000 کیلوگرم برنج / آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای,مزایده خرید 73000 کیلوگرم برنج
 82. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید قابل شماره گذاری / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید قابل شماره گذاری
 83. مزایده واگذاری تعداد 11 واحد از آپارتمانهای اماده تحویل نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 11 واحد از آپارتمانهای اماده تحویل نوبت دوم
 84. مناقصه خرید گلهای فصلی در جزیره زیبای کیش نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید گلهای فصلی در جزیره زیبای کیش نوبت دوم
 85. مناقصه واگذاری امور خدماتی و نگهداری ساختمانهای مرکزی و .. / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدماتی و نگهداری ساختمانهای مرکزی و ..
 86. مناقصه نگهداری و پشتیبانی از تاسیسات موتورخانه مرکزی / آگهی مناقصه ,مناقصه نگهداری و پشتیبانی از تاسیسات موتورخانه مرکزی
 87. مناقصه عملیات مربوط به قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب ... نوبت دوم
 88. فراخوان از مغازه های بازار ایرانی - اسلامی 95.6.21 / اگهی فراخوان عمومی ,مزایده فراخوان از مغازه های بازار ایرانی - اسلامی 95.6.21
 89. مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری منطقه .... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری منطقه ....
 90. مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی مراکز روستایی شهرستانهای ملایر کبودرآهنگ و رزن / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی مراکز روستایی شهرستانهای ملایر کبودرآهنگ و رزن
 91. مزایده ملک به مساحت شصت و چهار متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت شصت و چهار متر نوبت اول
 92. مزایده فروش ورق آهنی ، دریل ایستاده مستعمل ، دینام سوخته ، سنگ رومیزی مستهلک / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش ورق آهنی ، دریل ایستاده مستعمل ، دینام سوخته ، سنگ رومیزی مستهلک
 93. مزایده فروش ورق آهنی به عرض 10 سانتیمتر ، دریل ایستاده مستعمل سایز متوسط ، پرچ مستهلک با مارک پلاتین ایران / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش ورق آهنی به عرض 10 سانتیمتر ، دریل ایستاده مستعمل سایز متوسط ، پرچ مستهلک با مارک پلاتین ایران
 94. مزایده مقدار ششدانگ یکباب عمارت و باغچه متصل به ان / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ یکباب عمارت و باغچه متصل به ان
 95. مزایده فروش سیلوی خاک لاستیکی با موتور گیربکس ، اسیاب پرهای و متعلقات... / آگهی مزایده , مزایده فروش سیلوی خاک لاستیکی با موتور گیربکس ، اسیاب پرهای و متعلقات...
 96. حراج حضوری وسائط نقلیه (موتورسیکلت) / آگهی حراج حضوری, حراج حضوری وسائط نقلیه (موتورسیکلت)
 97. مناقصه احداث دور برگردان جاده آدران - شهریار ..... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دور برگردان جاده آدران - شهریار .....
 98. مزایده واگذاری دو جایگاه CNG - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری دو جایگاه CNG - مرحله اول نوبت دوم
 99. تجدید مناقصه انعقاد قرارداد یکساله اداره امور جایگاه های شرکتی / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انعقاد قرارداد یکساله اداره امور جایگاه های شرکتی