سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصه و مزایده 95.5.7 (بخش اول)

 1. مزایده ملک یک قطعه زمین مسکونی 194متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین مسکونی 194متر نوبت اول
 2. مزایده ششدانگ زمین مساحت هشتاد و سه متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت هشتاد و سه متر نوبت اول
 3. مزایده ، مزایده اجاره غرفه های بازارچه سربداران / آگهی مزایده,مزایده اجاره غرفه های بازارچه سربداران
 4. فراخوان مناقصه BOILER SUIT- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه BOILER SUIT- نوبت دوم
 5. مناقصه واگذاری عملیات اجرای تست و بازرسی لوازم اندازه گیری تکفاز و سه فاز دیماندی و غیردیماندی- نوبت دوم / مناقصه واگذاری عملیات اجرای تست و بازرسی لوازم اندازه گیری تکفاز و سه فاز دیماندی و غیردیماندی- نوبت دوم
 6. تجدید مناقصه اتصال خیابان کمربندی جنوبی از قشلاق ... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اتصال خیابان کمربندی جنوبی از قشلاق ... - نوبت دوم
 7. مناقصه عملیات خدمات دندانپزشکی در مراکز بهداشت و درمان خانواد ( 200 دستگاه و کیانپارس) نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات خدمات دندانپزشکی در مراکز بهداشت و درمان خانواد ( 200 دستگاه و کیانپارس) نوبت دوم
 8. مناقصه حمل 50.000 تن استایرن منومر 95.5.7 / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه حمل 50.000 تن استایرن منومر نوبت اول 95.5.7
 9. نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد / نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد
 10. دومین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری / دومین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری
 11. سومین همایش ملی تغییرات اقلیمی مهندسی توسعه پایدار کشاورزی / سومین همایش ملی تغییرات اقلیمی مهندسی توسعه پایدار کشاورزی
 12. دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران / دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران
 13. اولین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی / دومیاولین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی
 14. مزایده واگذاری 25 پارکینگ نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری 25 پارکینگ نوبت دوم
 15. فراخوان عملیات اجرایی نمای برج B پروژه پردیس المپیک / فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی نمای برج B پروژه پردیس المپیک
 16. خرید مواد اولیه و بسته بندی (حمل محصولات شوینده ) / خرید مواد اولیه و بسته بندی (حمل محصولات شوینده )
 17. مزایده ششدانگ پلاک 1311 فرعی مجزی شده از 456 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1311 فرعی مجزی شده از 456 فرعی
 18. مناقصه کفش آنتی استاتیک (کانداکتیو / مناقصه , مناقصه کفش آنتی استاتیک (کانداکتیو
 19. فراخوان مناقصه PARTS FOR BOTTOM HOLE PRESSURE RECORDERS ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه PARTS FOR BOTTOM HOLE PRESSURE RECORDERS ... نوبت دوم
 20. مزایده خوابگاه دانشجویی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده خوابگاه دانشجویی نوبت دوم
 21. اصلاحیه مزایده واگذاری اماکن ورزشی -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده , مزایده واگذاری اماکن ورزشی -اصلاحیه
 22. مناقصه عملیات احداث پارک آبشار بیدخون / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی پیمانکاران , مناقصه عملیات احداث پارک آبشار بیدخون
 23. مزایده زمین واقع در پارک دانشجو جهت احداث شهربازی / آگهی مزایده , مزایده زمین واقع در پارک دانشجو جهت احداث شهربازی
 24. مزایده 6.514 سهم مشاع از14 سهم مشاع از 34 سهم ششدانگ دکان / مزایده,مزایده 6.514 سهم مشاع از14 سهم مشاع از 34 سهم ششدانگ دکان
 25. مزایده ملک مشاع بخش یک ثبت ساری / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش یک ثبت ساری
 26. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری
 27. مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 4/27 مکرر اصلی بخش دو / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 4/27 مکرر اصلی بخش دو
 28. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه قزوین / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه قزوین
 29. مزایده 75 درصد از یک دانگ از سه دانگ از ششدانگ اراضی / مزایده,مزایده 75 درصد از یک دانگ از سه دانگ از ششدانگ اراضی
 30. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه شش تفکیکی
 31. فراخوان انجام خدمات پشتیبانی، نظافت، آبدارخانه و نامه رسانی- نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان انجام خدمات پشتیبانی، نظافت، آبدارخانه و نامه رسانی - نوبت دوم
 32. مناقصه انجام رنگ آمیزی تجهیزات ، تاسیسات و ساختمان های نیروگاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام رنگ آمیزی تجهیزات ، تاسیسات و ساختمان های نیروگاه
 33. مناقصه خرید 12 عدد فلومتر MAKE UP -MIN COOLING / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 12 عدد فلومتر MAKE UP -MIN COOLING
 34. آگهی خرید آهن آلات / آگهی خرید آهن آلات
 35. مناقصه اجرای پلهای روگذر / آگهی شناسایی پیمانکاران توانمند,مناقصه اجرای پلهای روگذر
 36. مزایده واگذاری واحدهای آموزشی - نوبت دوم / مزایده واگذاری واحدهای آموزشی - نوبت دوم
 37. مناقصه اجرای شبکه پراکنده پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای شبکه پراکنده پلی اتیلن -نوبت دوم
 38. مزایده پیش فروش واحدهای تجاری / مزایده,مزایده پیش فروش واحدهای تجاری
 39. مزایده سه قطعه از املاک / مزایده,مزایده سه قطعه از املاک
 40. مزایده واگذاری اجاره عرصه در پارک آبشار / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره عرصه در پارک آبشار
 41. تجدید فراخوان وصول مطالبات معوقه آب - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی,فراخوان وصول مطالبات معوقه آب - نوبت دوم
 42. مناقصه امور خدماتی و نظافت مرکز آموزشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور خدماتی و نظافت مرکز آموزشی
 43. مناقصه تامین و طبخ غذا ی کارکنان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین و طبخ غذای کارکنان - نوبت دوم
 44. مناقصه واگذاری کلیه امور رختشوی خانه بیمارستان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری کلیه امور رختشوی خانه بیمارستان- نوبت دوم
 45. مزایده ششدانگ زمین بایر قطعه یازدهم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر قطعه یازدهم
 46. مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان- نوبت دوم
 47. مناقصه اجرای تعدادی از پروژه های آبرسانی به روستاهای استان مرکزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای تعدادی از پروژه های آبرسانی به روستاهای استان مرکزی
 48. مناقصه خرید 20000 مترانواع لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , خرید 20000 مترانواع لوله پلی اتیلن
 49. مناقصه اجرای تعدادی از پروژه های آبرسانی به روستاهای استان مرکزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای تعدادی از پروژه های آبرسانی به روستاهای استان مرکزی
 50. مناقصه وصول حقوق دولت از منابع در اختیار / مناقصه , وصول حقوق دولت از منابع در اختیار
 51. مناقصه خرید تعداد دو میلیون قطعه پلاک شناسایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای ,مناقصه خرید تعداد دو میلیون قطعه پلاک شناسایی نوبت دوم
 52. مزایده سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری / مزایده,مزایده سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری
 53. مناقصه امور خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری استان تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی 2 مرحله ای , مناقصه امور خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری استان تجدید نوبت دوم
 54. مناقصه خرید تعداد 125.000 دست شورت و زیرپوش سربازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 125.000 دست شورت و زیرپوش سربازی نوبت دوم
 55. مناقصه انجام خدمات نصب و بازدید محل مشترکین نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام خدمات نصب و بازدید محل مشترکین نوبت دوم
 56. مناقصه انجام عملیات نصب، تست و راه اندازی فاز اول پست ...نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات نصب، تست و راه اندازی فاز اول پست ...نوبت دوم
 57. مزایده فروش کارتن ضایعاتی پرس شده... / مزایده , مزایده فروش کارتن ضایعاتی پرس شده...
 58. تجدید فراخوان ارزیابی کیفی اجرا و تأمین مالی پروژه جاده جایگزین روستاهای بالادست نوبت دوم / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی ، تجدید فراخوان ارزیابی کیفی اجرا و تأمین مالی پروژه جاده جایگزین روستاهای بالادست
 59. مزایده ششدانگ اپارتمان به کلاسه 9101135 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به کلاسه 9101135
 60. مناقصه انجام خدماتی .. / مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ، مناقصه انجام خدماتی